Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mini – PLIF Výhody a nevýhody Linzer P, Filip M, Šámal F, Kremr J, Jurek P IV. SLOVENSKO–ČESKÝ SPONDYLOCHIRURGICKý KONGRES HOTEL PATRIA, 30.09. – 2. 10.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mini – PLIF Výhody a nevýhody Linzer P, Filip M, Šámal F, Kremr J, Jurek P IV. SLOVENSKO–ČESKÝ SPONDYLOCHIRURGICKý KONGRES HOTEL PATRIA, 30.09. – 2. 10."— Transkript prezentace:

1 Mini – PLIF Výhody a nevýhody Linzer P, Filip M, Šámal F, Kremr J, Jurek P IV. SLOVENSKO–ČESKÝ SPONDYLOCHIRURGICKý KONGRES HOTEL PATRIA, 30.09. – 2. 10. 2010

2 Mini-PLIF?  Khoo L. et al., Neurosurgery 51 (Suppl 2) 2002 Minimally invasive percutaneous PLIF…..  Kim K. et al., Spine 31, 2006 Mini-open lumbar fusion…….  Park Y et al., Spine 32, 2007 PLIF with minimally invasive approach---- Provedení zadní mezitělové fúze s využitím tubulárních dilatátorů a retraktorů mikrochirurgickou (endoskopickou) technikou (METRx, Quadrant, Condorde….)

3 Alternativy mezitělové fúze PLIF Dekomprese unilaterálně, centrálně, bilat. TLIF Dekomprese foramen, intrakanalárně omezený přístup XLIF Bez dekomprese, Nepřímá dekomprese? ALIF Bez dekomprese

4 Proklamovaný přínos  Redukce rozsahu disekce a svalového traumatu v důsledku retrakce (MRI…enzymy…funkce…)  Zmenšení krevních ztrát a nutnosti transfúzí  Menší pooperační bolesti a analgetizace Redukce morbidity spojené s operačním přístupem („fusion disease“) Rychlejší rehabilitace a rekonvalescence Kratší hospitalizace

5 Nevýhody -obecné  Ztížená orientace v operačním poli  Nutné vybavení mikroskopem a operační mikrochirurgické návyky  Vybavení ne právě levným instrumentariem  Peroperační komplikace obtížněji řešitelné  Omezený prostor pro asistenci  Možné jen primooperace – nelze recidivy hernií a restenózy  Delší operační čas  Omezen rozsah zákroku – max.2 segmenty

6 Technika provedení Dekomprese miniinvazivní technikou (unilaterálně) (instrumentarium METRx I-II, Quadrant retraktor, fréza, mikroskop ) Diskektomie a PLIF s využitím kostních náhrad 1x cage s (para)mediální lokalizací (cage Capstone+BCP, nanostim) TLIFPLIF

7 Soubor pacientů  N=32  6 měsíců konzervativní terapie  Mono až bisegmentální postižení  LBP - spíše diskogenní komprese NS s nestabilitou event. spondylolistézy I st.  Monosegmentální:  26 x (L3/L4 1x,L4/L5 23x, L5/S1 2x)  Bisegmentální:  6 x Věk: Ø 46,9 (29-61) Pohlaví: 1:1

8 1 segment: N = 26

9 2 segmenty: N = 6

10 Kritéria srovnání a hodnocení  (Klinické výsledky)  VAS poop.  Krevní ztráty  Čas  Biochemie – svalové poškození a stress  Fúze  Radiační zátěž chirurg x pacient  Infekční komplikace

11 Výsledky (N=21) (follow up 1 r.- McNab outcome modif.) % 90,4%/9,6%85,7%/14,3%80,9%/19,1%

12 Pooperační VAS počet pacientů N=20, monosegment. P=0,76p=0,31P=0,29P=0,22 VAS

13 Operační čas 1 segm. Ø143,9 min. (200-120min.)

14 Operační čas a krevní ztráty – mini-PLIF 1 segment 2 segmenty 1 segment 2 segmenty Ø 90 ml (80 – 100ml) Ø 190 ml (150–270 ml) Ø 140 min. (130-150 min) Ø 185 min. (165-220 min.) Park et al., Spine32;537-543, 2007. (Čas) Miniinv.PLIF 1 segm. 178 min, otevřený PLIF: 161,7 min.4 (Ztráty) Mininv. PLIF 1 segm 178,5 ml, otevřený PLIF 475,3 ml

15 Použitá kritéria solidní fúze : 2 ze 3 kritérií -Intesomaticky přemosťující kost -Absence pohybu na funkčních snímcích -Absence souvislého radiolucentního intersomatického prostoru Hodnotitelných 28 pacientů ( 6 měs. ) Hodnotitelných 28 pacientů ( 6 měs. ) Fůze dobře patrná u 23 pacientů (79%) Fůze dobře patrná u 23 pacientů (79%) Nejednoznačná u 3 pacientů (10,5%) Nejednoznačná u 3 pacientů (10,5%) Bez známek mezitělové fúze 3 pacienti (10,5%) Bez známek mezitělové fúze 3 pacienti (10,5%) Radiologické hodnocení

16 Biochemické markery - sval CK Myogl. Rozpor s publikovanými výsledky (Kim et al., Spine 31, 2006)

17 Biochemické markery - stres IL6 CRP * * * * p<0,05 *

18 Infekční komplikace Celkem 100 MED a 30 mini open PLIF / 0 % infekčních komplikací (nízký věk, nejsou přidružené choroby, …) Redukovaná expozice hlubokých tkání snižuje riziko kontaminace Redukovaná expozice hlubokých tkání snižuje riziko kontaminace Malé kožní incize – menší riziko dehiscence Malé kožní incize – menší riziko dehiscence Redukce výskytu „mrtvého prostoru“ v op. poli Redukce výskytu „mrtvého prostoru“ v op. poli

19 Radiační zátěž Chirurg: Norma: maximální roční expozice 5 rem (tělo) 50 rem (ruce) Bindal R K et al., J Neurosurg. Spine 9;570-573,2008 Studie: mininvazivní TLIF / 24 pacientů, střední čas RTG: 1,69 min/pacient zátěž na tělo chirurga 27 mRem zátěž na ruce chirurga 76 mRem „norma“ 194 op./r. (expozice těla) a 664 op./r. (expozice rukou) Kolegové: Koronární intervence: RTG prům. 37,4 min. / 172 pac. (Chida et al.2006) Radiofrekvenční ablace:: RTG prům- 1160 mGy / 40 pac.aneurysmat (Dercole et al.2007)

20 Výhody a nevýhody - shrnutí  Technické rozdíly:  Většinou obtížnější výkon v L5/S1 – sklon  Těžké stenózy obtížné (oboustranný výkon?)  2 segmenty náročnější na fixaci  Není pro každého ? (obezita, těžké degenerativní změny…) Minininvazivní technika : snížení krevní ztrát, menší zátěž pacienta (IL6, CRP), menší pooperační bolesti, delší operační čas, větší zátěž RTG a je náročnější na vybavení, nelze deformity a složitější situace, omezené možnosti korekcí (lordotizace, komprese, distrakce..) Z hlediska svalového poškození jsou výsledky v rozporu s publikacemi a rozporuplné (CK x Myo). Klasický výkon : rychlejší, větší ztráty, bolestivější pooperační průběh, větší zátěž pacienta,

21 Závěr Miniinvazivní PLIF je pro vybranou skupinu nemocných výhodnou alternativou otevřeného výkonu. Při zachování stejného benefitu je komfortnější, méně zatěžující a vytvářející podmínky pro rychlejší rekonvalescenci. Zatím absentují dlouhodobé výsledky, které by měly ukázat, zda tato technika nabídne také dlouhodobě lepší výsledky. Nenahradí dobře spolupracujícího a dobře motivovaného pacienta. Nevyřeší potíže chybně indikovaných pacientů.

22 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Mini – PLIF Výhody a nevýhody Linzer P, Filip M, Šámal F, Kremr J, Jurek P IV. SLOVENSKO–ČESKÝ SPONDYLOCHIRURGICKý KONGRES HOTEL PATRIA, 30.09. – 2. 10."

Podobné prezentace


Reklamy Google