Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice"— Transkript prezentace:

1 Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice
Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa

2 Objevitelé spekter atomů
Robert Bunsen ( – ) chemik Gustav Kirchhoff (  – ) fyzik Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa

3 Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa
Bunsenův kahan Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa

4 První spektrometr Bunsena a Kirchhoffa
Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa

5 Emisní a absorbční spektra
Emisní spektrum železa Fraunhoferovy čáry ve slunečním spektru Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa

6 Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa
Joseph John Thomson – Objevitel elektronu Spolutvůrce hmotové spektroskopie Nobelova cena za fyziku 1906 Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa

7 Katodové paprsky a elekron
Katodová trubice (náčrt J.J.Thomsona) Chod elektronů v katodové trubici při zapnutí vychylovacího napětí historie objevu elektronu Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa

8 Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa
Hmotový spektrograf Fotografická deska ukazující isotopy neonu Ne20 a Ne22 Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa

9 Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa
Ernest Rutherford ( – ) Zabýval se radioaktivitou Objevil atomové jádro Vychoval mnoho vynikajících fyziků Nobelova cena za chemii 1908 Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa

10 Geigerův – Marsdenův experiment
Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa

11 Otázky kolem atomů a molekul
Chemikové (19. století) Co jsou a jak vypadají atomy ? Jak vznikají, proč a jak reagují molekuly ? Fyzikové (20. století) Existence, struktura a stabilita atomů. Struktura spekter atomů a molekul. Platnost klasické fyziky v mikrosvětě. Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa

12 Délky, energie a počty v mikrosvětě
Vlnová délka žlutého světla: , m = m Průměr atomu: 0, m = m Průměr jádra: 0, m = m Jádro ~ fotbalový míč, atom ~ Praha E. na ohřátí 1 litru vody o 1 stupeň ~ J = J E. ch. vazby ~ 0, J = 7, J = 4,5 eV (H2) „Žlutý“ foton ~ 0, J = J = 2,5 eV Ve 12 g uhlíku je ~ atomů (Avogadrovo číslo) Chci udělat několik řádových odhadů velikosti a energie, aby viděli, že měření není pro měřený objekt žádná selanka. Snažím se čísla odpovídajících veličin psát pod sebe, aby se jim líp četla. Zavedu elektronvolt. Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa

13 Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa
Jak měřit v mikrosvětě ? Nemáme smysly schopné vnímat mikrosvět Problém měřidel: Jak vyrobit „pravítko“ na atom ? Neostré hranice objektů: Kde končí atom? Neumíme izolovat systém od okolí Měření vždy ovlivní to, co měříme Problémy s měřením v mikrosvětě. Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa

14 Experiment v mikrosvětě
Měření způsobuje obrovské změny Jedno měření = jedno číslo Opakování stejného měření dává různá čísla Statistické zpracování výsledků: četnost výsledků jednotlivých měření střední hodnota = průměr všech výsledků Rozlišovaní mezi jedním aktem měření a opakovanými měřeními. Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa

15 Matematický formalismus
Liší se od nekvantové fyziky Základem je statistický a pravděpodobnostní popis Vlnová funkce, operátory, ... Několik ekvivalentních formalismů (reprezentací), vhodných pro různé situace Nebudu zabíhat do detailů, v připadě zájmu odkážu na konec přednášky. Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa

16 Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa
Vlna nebo kulička? Fotoefekt Albert Einstein (1905) Světlo jako kulička (foton) Světlo jako vlna Příprava na dualismus. Zdůrazním, že dualismus je důsledkem naší snahy rozlišovat mezi částicemi a vlnami. Přidat G.Thompsona de Broglie (1924) Germer, Davisson (1927) G.Thompson Elektron jako vlna Elektron jako kulička Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa

17 Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa
Teorie A. Einstein Louis de Broglie Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa

18 Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa
Experiment George Paget Thomson Lester Germer a Clinton Joseph Davisson Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa

19 Vlnové vlastnosti částic
Asi bych to vyhodil. Leda, že by se našel pěkný obrázek. Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa

20 Vlnové vlastnosti mikroobjektů
Hmotné objekty (elektrony, atomy, molekuly, ...) vykazují vlnové vlastnosti vlnová délka elektronu (dle de Broglieho) l = h/p = h/(mv) Elektron urychlený napětím 1V l = 0, m = 1, m  10-krát chemická vazba Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa

21 Ohyb (nejen) molekul fullerenu na mřížce
Ohyby elektronů, neutronů apod. na (krystalové) mřížce podrobně testovány 20. až 80. letech 20. století Fulleren - komplikovaný objekt, krát těžší než elektron, bude také vykazovat vlnové chování ??? Prof. Anton Zeilinger (Universität Wien), Tady jsem přidal zmínku o testech vlnových vlastností elementárních částic. Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa

22 Ohyb molekul fullerenu na mřížce
Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa

23 Ohyb molekul fullerenu na mřížce
Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa

24 Ohyb molekul fullerenu na mřížce
Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa

25 Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa
Alfa rozpad z jader vylétávají alfa částice = jádra helia velké rozdíly v době života miliardtiny sekundy až miliardy let nukleony v jádře – uvnitř se pohybují volně – nemohou ven (bariéra) Motivace k tunelovému jevu. Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa

26 Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa
Tunelový jev Částice mohou projít bariérou (i takovou, kterou by „klasické“ částice neprošly) Množství prošlých částic závisí na tloušťce bariéry exponenciálně, tj. malé změny tloušťky znamenají velké změny v počtu prošlých částic = velké změny v době života Aplikace: rastrovací tunelový mikroskop, Josephsonův jev, ... Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa

27 Nerozlišitelnost částic
Pokud si částice stejného druhu (např. elektrony) pro výpočet očísluji, nesmí předpověděné experimentální výsledky záviset na způsobu očíslování Dvě třídy částic: fermiony (elektron, proton,neutron,...) a bosony (foton, 24He,...) Nerozlišitelnost je odpovědná např. za chemickou vazbu, supravodivost a supratekutost Na tabuli namaluji obrázky, srovnám s klasickou fyzikou Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa

28 Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa
Relace neurčitosti Existují dvojice kanonicky sdružených veličin, např. x-ová složka souřadnice a x-ová složka hybnosti (x,px) x-ová složka momentu hybnosti a y-ová složka momentu hybnosti (lx,ly) Principiálně nemohu současně přesně změřit obě kanonicky sdružené veličiny Mírou nepřesnosti jsou relace neurčitosti Poznamenám, že to souvisí i s which way experimenty, interferenci apod.. Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa

29 Principy kvantové teorie
Chování částic se někdy více blíží chování „kuliček“, jindy zase „vln“. Nelze ale vést striktní hranici mezi těmito typy chování. Často jsou povolené jen některé hodnoty energie i jiných veličin (kvantování). Některé charakteristiky nelze současně určit s libovolně vysokou přesností (relace neurčitosti). Shrnutí základních charakteristik KM. Pokračuje i na dalším obrázku. Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa

30 Principy kvantové teorie
Obvykle nelze předpovědět jednoznačně výsledek konkrétního měření. Lze určit jen možné výsledky, jejich četnost a střední hodnotu. Měření často zničí původní stav. Částice stejného druhu jsou nerozlišitelné. Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa

31 Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa
Kvantová mechanika Speciální a obecná teorie relativity dovršily klasický obraz světa Postavení kvantové mechaniky mezi ostatními mechanikami. Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa

32 Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa
Zdroje informací stránky Doc.Pavla Cejnara: Stránky RNDr. Zdeňky Koupilové stránky profesora Zeilingera: Feymanovy přednášky z fyziky 3.díl Malíšek: Co víte o dějinách fyziky Štoll: Dějiny fyziky tato prezentace: Opravit barvy odkazů. Zkontrolovat odkazy. Přidat Pišůtovy stránky. Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice – Vojtěch Kapsa


Stáhnout ppt "Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice"

Podobné prezentace


Reklamy Google