Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný projekt "Oáza Vysočiny". Integrovaný projekt "Oáza Vysočiny"

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný projekt "Oáza Vysočiny". Integrovaný projekt "Oáza Vysočiny""— Transkript prezentace:

1

2 Integrovaný projekt "Oáza Vysočiny"

3 Lokalita integrovaného projektu
EUROREGION Vysočina - Waldviertel NUTS I Česká republika NUTS II Jihovýchod NUTS III CZ061 - kraj Vysočina

4 Lokalita integrovaného projektu
Mikroregion Loucko vznik (Luka nad Jihlavou, Bítovčice, Kamenice, Kozlov, Vysoké Studnice, Velký Beranov) cca 6800 obyvatel, 82 km2 MAS LEADER Loucko vznik (mikroregion Loucko + Brtnice) cca obyvatel, 156 km2

5 Strategie mikroregionu a MAS
Podpora principů trvale udržitelného rozvoje Hospodářská stabilita a rozvoj území Kvalita sociálního prostředí a rozvoj lidských zdrojů Rozvoj hospodářské stability území Udržení mladého obyvatelstva v území Stabilizace venkova a polyfunkční využívání krajiny Podpora cestovního ruchu Zvýšení kvality sociálního prostředí a rozvoj lid. zdrojů Posilování identifikace obyvatelstva s regionem Podpora aktivit volného času

6 Záměr projektu „Oáza Vysočiny“

7 Záměr projektu „Oáza Vysočiny“
Záměrem integrovaného projektu je zvýšení atraktivity a oživení mikroregionu Loucko a města Brtnice (dále jen lokalita), zkvalitněním, rozšířením a doplněním infrastruktury pro zajištění rozmanitosti nabídky služeb a akcí, k aktivnímu trávení volného času turistů, prázdninových hostů, místních obyvatel, a to zejména dětí a mládeže.

8 Efekty projektu „Oáza Vysočiny“
získání konkurenčních výhod pro rozvoj cestovního ruchu zvýšení přitažlivosti území pro turisty zvýšení návštěvnosti sledovaného území nabídnou turistům infrastrukturu a doprovodné služby cestovního ruchu pro aktivní dovolenou ve všech ročních obdobích zlepšení návštěvnosti kulturních památek v daném území posílit potenciál doby setrvání turistů v regionu zvýšení zaměstnanosti na území lokality zlepšení podmínek pro krátkodobou rekreaci a využití volného času stabilizace, respektive vznik nových podnikatelských subjektů v oblasti CR zlepšení ekonomické situace obcí zlepšení image lokality zvýšení počtu mladého obyvatelstva zvýšení počtu dětí a mládeže, trávících aktivně volný čas – zdravý životní styl a snížení sociopatologických jevů mládeže

9 IP „Oáza Vysočiny“ Integrace spočívá právě ve společném záměru a společných efektech, které se budou dotýkat celého území MAS LEADER Loucko. Integrace- u projektů není přímá závislost, ale návaznost a provázanost (omezení rizika).

10 Historie IP IP „Oáza Vysočiny“- další krok již realizovaných projektů
Cesty, které nás spojují Cyklostezka „Jihlava-Třebíč- Raabs an der Thaya“ „Vítejte v mikroregionu Loucko“ Krajina Loucko Cílem těchto projektů je vytvoření podmínek pro rozvoj turistiky,zvláště pro orientaci turisty v regionu.

11 Definice projektu „Oáza Vysočiny“

12 Cíle projektu a cílové skupiny
Všeobecný cíl Zvýšení kvality sociálního prostředí- podpora rozvoje volnočasových aktivit a sportu Zvýšit účast CR na hospodářské prosperitě regionu Specifický cíl cílem projektu je zkvalitnění stávající a doplnění chybějící infrastruktury pro volnočasové aktivity, za účelem zvýšení atraktivity mikroregionu Loucko a města Brtnice pro turisty, návštěvníky a místní obyvatele do konce r. 2011, a to ve všech oblastech( společensko-kult.,spotovní, relaxačně-rekreační). Cílové skupiny turisté a návštěvníci lokality turisté na dovolené návštěvníci – účastníci vzdělávání a seminářů místní obyvatelstvo děti a mládež let mladé rodiny s dětmi ekonomicky aktivní obyvatelstvo podnikatelé senioři

13 Výstupy projektu - dílčí projekty
Wellness centrum Loucko Letní rekreační centrum – modernizace koupaliště Luka Krytý minigolf Sportovní centrum Loucko Dílna místních řemesel ERUDITO Krajinný park - Lesopark Rozšíření sportovní infrastruktury Brtnice Společensko-kulturní centrum Brtnice Rozšíření sportovního areálu „Na Líchách“ Odpočinková zóna Velký Beranov Geopark Vysoké Studnice Poznejte „Oázu Vysočiny“

14 Projekty dle důležitosti
oblast Nosné projekty Vedlejší projekty relaxační Wellness centrum Loucko Lesopark, Geopark rekreační Letní rekreační centrum Luka Krytý minigolf, Rozšíření sportovního areálu "Na Líchách" společensko-kulturní Společensko-kulturní centrum Brtnice Dílna místních řemesel ERUDITO, Odpočinková zóna Velký Beranov sportovní Sportovní centrum Luka Rozšíření sportovní infrastruktury Brtnice

15 Analýza integrovaného projektu
SWOT analýza lokality Dopravní dostupnost cílové skupiny – Incoma Research 2006, věkové struktury Podrobná analýza je zpracována u jednotlivých dílčích projektů

16 Analýza lokality Slabé stránky
Silné stránky Kvalitní přírodní a životní prostředí oblasti Vysočina Nabídka zajímavých turistických atraktivit mezinárodního významu Možnost venkovské turistiky Nadprůměrná kvalita životního prostředí v kontextu celé ČR Poloha regionu na významných dopravních tazích (dálnice D1, železnice) Slabé stránky Nedostatečná úroveň infrastruktury volnočasových aktivit, zvláště dětí a mládeže Výrazná sezónnost pro cestovního ruch – nedostatek příležitostí mimo hlavní sezony Zatím malý podíl zaměstnanosti v CR

17 Analýza lokality Příležitosti Posilování prvků občanské společnosti
Obnova starých zemědělských usedlostí Vytváření pracovních míst v turistickém ruchu Vytvoření programů prevence sociálně patologických jevů Zlepšení image kraje prostřednictvím cílené propagace Ohrožení Akumulace problémů vznikajících v souvislosti s nedořešenými vlastnickými vztahy k zemědělským a lesním pozemkům Konkurence sousední turistické nabídky Pokračující zhoršování kvality dopravních tahů Nedůvěra bankovního sektoru k úvěrování aktivit v oblasti cestovního ruchu a rekreace Riziko kapitálové návratnosti do budování volnočasové infrastruktury

18 Luka nad Jihlavou projekty
1. Wellness centrum Loucko 2. Letní rekreační centrum 3. Krytý minigolf 4. Sportovní centrum 5. Dílna místních řemesel ERUDITO 6. Krajinný park - Lesopark

19 Luka nad Jihlavou Základní údaje 1570 ha, 2575 obyvatel
Centrum mikroregionu – výhodná dopravní dostupnost Dobrá obslužná vybavenost Kulturní památky Stávající služby CR (ubytování, lyžařský vlek, infocentra, tur. trasy, apod.) Zkušenosti předkladatele SAPARD: Rekonstrukce sýpky –tělocvična Renstrukce hospodářského dvora SROP: Školící a vzdělávací centrum ERUDITO Ministerstvo zemědělství : Vodovod v obci Státní fond životního prostředí : Kanalizace – sběrače ČOV Luka nad Jihlavou

20 Finanční analýza předkladatele
Vývoj aktiv- vzrůstající tendence SA Vývoj pasiv – cizí zdroje v minimální výši

21 Finanční analýza předkladatele
Likvidita Hodnoty svědčí o zvyšující se schopnosti okamžitě pokrýt veškeré závazky Dluhová služba Rok 2003 – 61% (vysvětlení) Rok 2004 – 61% (vysvětlení) Rok 2005 – 10% Likvidita 2003 2004 2005 Okamžitá 0,2237 2,1715 \ Běžná 17,3344 108,976 Celková 18,7644 150,1938

22 1. Wellness centrum Loucko

23 Záměr projektu, cíle Záměr
Relaxace plavání přístupná po celý rok a dostupná pro všechny cílové skupiny rozšířit rekreační služby pro ubytované ve Vzdělávacím a ubytovacím centru ERUDITO nová volnočasová aktivita – zdravý životní styl Všeobecný cíl Rozvoj venkovských oblastí Rozvoj infrastruktury pro volnočasové aktivity Podpora zdravého životního stylu Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu Specifický cíl Rozšíření infrastruktury v lokalitě MAS LEADER Loucko pro sportovně-rekreační a relaxační aktivity Wellness (+ doplňkové služby)

24 Historie projektu a současný stav
Bývalá zemědělská budova – silo Možnosti využití – myšlenka Wellness (2 varianty) Zkušenosti s venkovním koupalištěm (42 let, oblíbená aktivita) dřevěné štěpky(městys má ve svém majetku 135 ha lesa a ročně vytěží cca m3 Připravenost projektu Projektový a podnikatelský záměr Zahájeno jednání s vlastníky budovy Schváleno zastupitelstvem

25 Definice a popis projektu
Výstup projektu: Kompletní Wellness centrum Loucko pro sportovní rekreaci a relaxaci (kapacita osob) Bazén – 15,5 x 7 m Koupelový bazén s vířivkou Dětské brouzdaliště Sauna s bazénkem Prostory pro masáže, pedikůru, manikůru Prostory – občerstvení, šatny, hygienické zázemí

26 Definice projektu Cílové skupiny Místní obyvatelé
Turisté a návštěvníci lokality Firmy Zájemci o práci Efekty projektu: Zvýšení zájmu obyvatelstva o sport a rekreaci mimo letní období Rozšíření aktivit pro zdravý životní styl obyvatelstva Rozšíření nabídky volnočasových aktivit obyvatel Snížení sociopatologických jevů mládeže Zvýšení zaměstnanosti – nabídka pracovních míst Zlepšení image městysu Zvýšení přitažlivosti území pro oblast cestovního ruchu

27 Definice a popis projektu
Produkty a služby : plavání relaxace ve vodě plavání dětí předškolního věku sauna masáže kosmetika, manikůra, pedikůra občerstvení cvičení ve vodě -aerobic cvičení ve vodě - těhotné cvičení ve vodě - matky s dětmi předškol.věku cvičení ve vodě - pro seniory plavání pro děti od 6ti let zvýhodněné vstupné pro ubytované v ERUDITU

28 Analýza trhu a koncepce marketingu Analýza cílových skupin
2004 2005 2006 Celkem VS 7111 6705 15343 Celkem P 584 585 787 1. Místní obyvatelé vycházíme z: - počtu prodaných pernamentek - počtu prodaných volných vstupenek - celkového počtu obyvatel - z dotazníkového šetření

29 Analýza dotazníkové šetření
200 ks – návratnost 71,5 % Výsledky šetření (ne 13%, ano 87%) Závěr analýzy MO: Výsledky z dotazníkového šetření – 87 % = 2240 osob Předpokládaná návštěvnost 65% = 1640 osob

30 2. Turisté a návštěvníci regionu 3. Firmy a školy
Ubytovaní – ERUDITO (34 lůžek), ostatní (56 lůžek) Dopravní dostupnost

31 Analýza nabídky, marketingová strategie
Konkurence – Jihlava, Třebíč Marketingový mix Produkty, služby – vstupné Silné stránky Slabé stránky Bazén Tj Spartak velikost bazénu doplňkové služby chybí relativně nízká cena provoz pro veřejnost omezen spíše plavecký než relaxační Vodní ráj - krytá část poměrně vysoká cena doplňkové služby není vhodný k výuce plavání Třebíč velikost doplňkové služby nedostačující přijatelná cena Bazén O. Březiny přístupný pouze uzavřeným skupinám vhodný k výuce plavání nejsou zde doplňkové služby

32 Lidské zdroje Projektový tým: garant - manager: starosta
koordinátor projektu: místostarosta stavebně technický dozor: pracovník stav. úřadu městysu ekonom – účetní městysu Provozní fáze: Technický správce budovy a zařízení Provozní manager Uklízeč/ka Pokladní, plavčík – bude řešenou formou brigád studentů

33 Harmonogram Wellness 2009 2010 2011 x Aktivita IV - XII I - XII I - V
Dokumentace + stavební povolení x Žádost o dotaci Výběrová řízení na dodavatele Výběr stavebně-technického dozoru Výběr.řízení na dodavatele- stav.práce Výběr dodavatele tech. a vybavení Stavební část Ek.likvidace střechy,rekonstrukce budovy Příprava prostor, montáž technologií Nákup vnitřního vybavení Výb.říz-provozovatel,zaměstnanec Management a monitoring Marketing Závěrečné hodnocení a ukončení

34 Finanční analýza předkladatele
Investorem - městys Luka nad Jihlavou Náklady předinvestiční fáze – příprava žádosti, výběrová řízení bude městys hradit ze svého rozpočtu. Investiční fáze – v současné době nelze přesně stanovit procentuální výši možných dotací z EU na období Předběžný rozpočet investičních nákladů je cca Kč. Městys použije k financování svého podílu částečně vlastní prostředky (dle rozpočtu městysu) na zbytek získá překlenovací úvěr

35 2. Letní rekreační centrum

36 Letní rekreační centrum
Záměr projektu: nabídnout cenově dostupné, dostatečné a kvalitní zázemí pro aktivní trávení letní dovolené a volného času, modernizací a rozšířením stávajícího venkovního koupaliště udržet dlouholetou tradici plavání a relaxace ve vodě a zároveň podpořit zájem místního obyvatelstva o tuto aktivitu v oblasti zdravého životního stylu. Současný stav a historie Provoz od r. 1962 Dnes – nevyhovující hygienickým normám Nezbytné pro rozvoj CR Připravenost Akce schválena Vyjasněné vlastnické vztahy Zpracované stavební dokumentace k stavebnímu povolení Na akci je vydáno pravomocné stavební povolení Kladné vyjádření všech dotčených orgánů k realizaci projektu

37 Definice a popis projektu
Všeobecný cíl projektu : Rozvoj infrastruktury pro volnočasové aktivity Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu Rozvoj a stabilizace venkova Specifický cíl projektu: Rozšíření infrastruktury pro sportovně-rekreační a relaxační aktivity plavání – modernizace venkovního koupaliště v Lukách nad Jihlavou Efekty projektu : Rozvoj cestovního ruchu Zvýšení atraktivity území pro oblast cestovního ruchu Zkvalitnění nabídky aktivit pro zdravý životní styl obyvatelstva Zkvalitnění nabídky volnočasových aktivit obyvatel Snížení ociopatologických jevů mládeže Zvýšení zaměstnanosti – nabídka pracovních míst Zlepšení image městysu

38 Definice a popis projektu
Výstupy projektu: Bazén –bazén -24,6 x 50m Správní budova –68,5 x 4m, rozšířeno v pravé části o 2,7m. V patře terasa Veřejně přístupná internetová stanice – informační centrum Cílové skupiny: Místní obyvatelé Turisté a návštěvníci lokality Produkty a služby: Bazén Správní budova Internetová stanice Turistické balíčky Informační tabule

39 Analýza trhu a koncepce marketingu
Analýza poptávky – MO, Turisté r návštěvníků,787 ks pernamentek.

40 Analýza trhu a koncepce marketingu
Propagace a marketingová Strategie Propagace v rámci projektu Letní rekreační centrum Loucko Propagace v rámci integrovaného projektu – dílčí projekt „Poznejte Oázu Vysočiny“ Marketingový mix – údaje o cenách Vstupenka Stávající ceny Navýšené ceny Dětské 20 Kč 25-30 Kč Dospělí 40 Kč 45-50 Kč Pernamentka 200 Kč 350 Kč

41 Analýza trhu a koncepce marketingu
Konkurence – Jihlava, Třebíč Naše výhoda – dopravní a finanční dostupnost vzdálenost v km průměrná spotřeba 7l / 100 km celkem Kč / 1l benzínu cca 26,5 Jihlava Třebíč Luka n. J Luka n.J. Luka n.J Luka nad Jihlavou 11,48 29,05 0,80 2,03 0,00 42,59 107,78 Brtnice 13,39 28,07 9,82 0,94 1,96 0,69 49,68 104,14 36,43 Bítovčice 15,15 25,38 3,67 1,06 1,78 0,26 56,21 94,16 13,62 Kamenice 19,84 21,78 9,68 1,39 1,52 0,68 73,61 80,80 35,91 Kozlov 12,24 32,38 5,73 0,86 2,27 0,40 45,41 120,13 21,26 Velký Beranov 7,03 32,89 4,46 0,49 2,30 0,31 26,08 122,02 16,55 Vysoké Studnice 12,1 27,79 4,05 0,85 1,95 0,28 44,89 103,10 15,03

42 Lidské zdroje Projektový tým: garant - manager: starosta
koordinátor projektu: místostarosta stavebně technický dozor: pracovník stav. úřadu městysu ekonom – účetní městysu Provozní fáze: Správce areálu Strojník – 2x Plavčík – 2x Pokladní

43 Harmonogram 2007 2008 Aktivita III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II
2007 2008 Aktivita III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Žádost o dotaci x Výběrová řízení na dodavatele výběr stavebně-technického dozoru výběrové řízení na dodavatele Stavební část modernizace bazénu nákup a montáž tech.vybavení modernizace - správní budova zřízení internetového centra kolaudace Výběr. řízení na provozovatele Management a monitoring Marketing Závěrečné hodnocení a ukončení

44 Finanční zdroje krytí Investorem - městys Luka nad Jihlavou
Náklady předinvestiční fáze – příprava žádosti, výběrová řízení bude městys hradit ze svého rozpočtu. Investiční fáze – v současné době nelze přesně stanovit procentuální výši možných dotací z EU na období Předběžný rozpočet investičních nákladů je cca ,- Kč. Městys použije k financování svého podílu částečně vlastní prostředky (dle rozpočtu městysu) na zbytek získá překlenovací úvěr s dobou splatnosti 8 let s 5,4% úroků.

45 Krytý minigolf Záměr volnočasová aktivita pro nepřízeň počasí
doplňění nabídky letních a zimních aktivit Všeobecný cíl : Rozvoj infrastruktury pro doprovodné služby cestovního ruchu Rozšíření infrastruktury pro volnočasové aktivity Specifický cíl projektu: Doprovodná infrastruktura pro sportovně rekreační aktivitu – rozšíření služeb pro turisty ubytovacího a vzdělávacího střediska ERUDITO- výstavba krytého minigolfu. Historie a současný stav klienti Erudita-poptávka po volnočas.aktivitě využití budovy panského dvora Připravenost projektu Vyjasněné vlastnické vztahy – budova je v majetku městysu (přízemí využívá Služby Luka, s.r.o.) Zpracovaná záměrová studie Projektová dokumentace bude zadána k vypracování dle harmonogramu Akce schválena zastupitelstvem

46 3. Krytý minigolf

47 Definice projektu a popis
Výstupy projektu Přestavěné podkroví pro účely minigolfu 51 x 13,2m2 Hygienické zázemí Šatny v přízemí Prostory pro občerstvení (dle projektové dokumentace- bar včetně hyg.zázemí pro zaměstnance ) cca 5x13,2 m2 plochy Samostatný vstup se schodištěm Vybavení pro minigolf 11 jamek na hrací ploše cca 46 x 13,2 m2 Produkty a služby minigolf pronájem celého areálu pro firmy nebo uzavřené společnosti možnost využití Baby phonu pro rodiny s dětmi (ubytovaní v ERUDITU) pernamentky 1. návštěva pro ubytované v ERUDITU zdarma

48 Analýza trhu a koncepce marketingu
Analýza poptávky Analýza cílových skupin – turisté, MO Turisté – Předpokládaná návštěvnost z cílové skupiny : vycházíme z počtu lůžek v obci. ostatní turisté - chatové oblasti Jeclov, Petrovice, Vržanov, Přímělkov ubytování v Eruditu ubytovna TJ Sokol Luka nad Jihlavou ubytování Vaňek – soukromník restaurace U slunce Celkem v městysu cca 90 ubytovacích míst + chatové oblasti.

49 Analýza trhu a koncepce marketingu
Z celkového počtu návštěvníků ERUDITA lze předpokládat, že alespoň polovina bude služeb krytého minigolfu využívat. Což by  r činilo cca 713 osob.

50 Analýza trhu a koncepce marketingu
Místní obyvatelé Analýza vychází z věkové struktury obyvatel a dotazníkového šetření Obyvatelé let – 1621 osob využití – 30 %až 40 % což činí 486 až 648 osob ( procenta vychází z dotazníkového šetření)

51 Analýza trhu a koncepce marketingu
Průzkum trhu – konkurence v lokalitě V kraji Vysočina se sportovně-rekreační nabídka služeb na krytý minigolf nalézá pouze v městě Třebíči, která je na základě dopravní dostupnosti, finanční a časové náročnosti z hlediska konkurence zanedbatelná Propagace a marketingová strategie Marketingový mix. Minigolf- cena 40 – 50,- Kč osoba/hod Pronájem celého areálu -cena do 4 hodin – 1.000,- Kč, za každou další započatou hodinu 200,- Kč Zapůjčení Baby-phonu Pernamentky výhodné vstupné pro stálé zákazníky (za 10 hod ,- Kč 1.hodina pro ubytované v ERUDITU zdarma – ubytováni více jak 4 noci

52 Lidské zdroje Investiční fáze:
koordinátor projektu: starosta, nebo externí pracovník stavebně technický dozor: pracovník stav. úřadu městysu nebo místostarosta ekonom – účetní městysu Provozní fáze : správce provozovatel baru úklid Bude zřízeno (v přepočtu) 1 pracovní místo - ostatní zaměstnanci – navýšení stávajícího úvazku + brigádníci

53 Harmonogram 2008 2009 Aktivita I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2008 2009 Aktivita I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Dokumentace + stav. povolení x žádost o dotaci Výběrová řízení výběrové řízení na dodavatele Stavební část přístavba samostatného vstupu úpravy podkrovní části Nákup vybavení nákup vybavení (golf, bar) + montáž Výběrové řízení na provozovatele Management a monitoring Marketing Závěrečné hodnocení a ukončení

54 Finanční zdroje pro spolufinancování
Investorem projektu bude městys Luka nad Jihlavou. Náklady předinvestiční fáze – příprava žádosti, výběrová řízení bude městys hradit ze svého rozpočtu. Investiční fáze – v současné době nelze přesně stanovit procentuální výši možných dotací z EU na období Předběžný rozpočet investičních nákladů je cca ,- Kč. Městys použije k financování svého podílu částečně vlastní prostředky (dle rozpočtu městysu

55 4. Sportovní centrum Loucko

56 Sportovní centrum Loucko
Všeobecný cíl: rozvoj infrastruktury pro volnočasové aktivity rozvoj a stabilita venkova Specifický cíl: výstavba infrastruktury pro volnočasové aktivity v oblasti sportu a rekreace pro místní obyvatele v obci Luka nad Jihlavou a okolí Záměr Víceúčelové hřiště a dětské hřiště budou společně s tělocvičnou a krytým minigolfem vytvářet sportovně-rekreační centrum rozšíření infrastruktury pro volnočasové aktivity Historie a současnost Návaznost na real. Projekty rekonstrukce Sýpky a Panský dvůr Odkup pozemků v okolí tělocvičny

57 Definice a popis projektu
Výstupy projektu: Víceúčelové hřiště – na ploše1900 m2, v zimě – bude využito jako kluziště Osvětlení Obslužný objekt – 4x4 m bez inženýrských sítí Dětské hřiště – na ploše 2187 m2 Zeleň – vhodně umístěná zeleň okolo víceúčelového hřiště a na dětském hřišti Enviromentální koutek – 1ks dřevěná informační tabule, ukázky dřevin, ukázky správného třídění odpadů Cílové skupiny: Mládež od 13 – 26 let Děti předškolního věku Osoby na rodičovské dovolené s dětmi Rodiny s dětmi Ubytovaní v ERUDITU Produkty a služby: Využití víceúčelové hřiště – tenis, volejbal, nohejbal, basketbal Využití dětské hřiště – prolézačky, skluzavky, apod. Využití kluziště – bruslení, hokej Možnost zapůjčení míčů, sítí, apod.

58 Analýza – sportovní centrum
Dotazníkové šetření – 200 ks Místní obyvatelé Struktura obyvatel 1-14 let – 406 osob 15-59 let – 1591 osob Předpokládaný zájem 64-77%, 1418 osob (dotazníkové šetření)

59 Analýza trhu a koncepce marketingu
Stav před zahájením projektu Stav po ukončení projektu Tělocvična Fotbalové hřiště Tenisové kurty Víceúčelové hřiště Kluziště Dětské hřiště Enviromentální koutek Popis konkurence: Víceúčelové hřiště - pouze jeden konkurenční subjekt (Fotbalové hřiště) - není přístupný široké veřejnosti, mohou jej využívat pouze aktivní členové jednotlivých oddílů. Dětské hřiště –nenachází se zde centrální dětské hřiště. Kluziště – jedinou možnou konkurencí se stává řeka Jihlava

60 Lidské zdroje Realizační fáze projektu – investiční
garant - manager: starosta koordinátor projektu: místostarosta nebo výb.řízení stavebně technický dozor: pracovník stav. úřadu městysu ekonom – účetní městysu Následná fáze (po ukončení projektu) – udržitelnost projektu dvě možnosti: správce v ERUDITU a krytého minigolfu správce fotbalového hřiště

61 Harmonogram 2008 2009 Aktivita I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2008 2009 Aktivita I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Proj.dokumentace + stav.povolení x žádost o dotaci Výběrová řízení výběr stavebně-technického dozoru výběrové řízení na dodavatele Stavební část - víceúčelové hřiště terénní úpravy pokládka umělého povrchu osvětlení vybavení sportovními pomůckami dětské hřiště vybavení atestovanými překážkami vybavení enviromentálního koutku Management a monitoring Marketing

62 Zdroje financování Investorem projektu bude městys Luka nad Jihlavou.
Náklady předinvestiční fáze – příprava žádosti, výběrová řízení bude městys hradit ze svého rozpočtu. Investiční fáze – v současné době nelze přesně stanovit procentuální výši možných dotací z EU na období Předběžný rozpočet investičních nákladů je cca 6  ,- Kč. Financováno částečně prostředky rozpočtu městysu, zbytek podílu – úvěr, žádost o dotace z EU

63 5. Dílna místních řemesel
ERUDITO

64 Dílna místních řemesel ERUDITO
Záměr projektu nabídnout turistům a místním obyvatelům možnost účastnit se kurzů zaměřených právě na ruční práce a tradiční místní řemesla Historie a současnost Bývalý zahradní domek MŠ v majetku městysu Střed městysu – v blízkosti ERUDITA Připravenost projektu Vyjasněné vlastnické vztahy –Probíhá oprava územního plánu Je zpracován projektový záměr Projektová dokumentace bude zadána dle harmonogramu Schváleno zastupitelstvem Všeobecný cíl: rozvoj infrastruktury pro volnočasové aktivity rozvoj doprovodné infrastruktury v oblasti cestovního ruchu snížení sociopatologických jevů u dětí a mládeže zvýšení zájmu mladé generace o řemeslnou práci Specifický cíl: výstavba infrastruktury pro volnočasové aktivity a doprovodné služby cestovního ruchu v městysu Luka nad Jihlavou

65 Definice a popis projektu
Výstupy : Budova Dílny místních řemesel ERUDITO m2 1. místnost - dílna ruční práce 2. místnost - dílna řemeslné činnosti 3. místnost – kuchyňka Hygienické zázemí Šatny včetně vybavení Kapacita jednotlivých dílen – max 15 osob Služby: Ruční práce Řemeslné kurzy Kurzy vaření Doprovodné služby – hlídání dětí Kurzy rodičů s dětmi Možnost pořádání prezentací – nabídka pro SOŠ a učiliště, zvýšení zájmu dětí. Víkendové kurzy – místní obyvatelé a turisté

66 Analýza trhu a koncepce marketingu
Cílové skupiny Místní obyvatelé - děti předškolního věku (131) - děti školního věku a mládež (203 osob) - rodiny s dětmi - ekonomicky aktivní obyvatelé (více než 50% celkového počtu) Dotazníkové šetření – výsledky (200 ks – vráceno 143 ks = 71,5 %)

67 Analýza trhu a koncepce marketingu
Předpokládaná účast - počty účastníků jednotlivých kurzů Turisté a návštěvníci lokality – ubytovaní v ERUDITU SOU a školy Kurzy počet účastníků / rok min. Max. Ruční práce 200 390 Řemeslné práce 320 Kurzy vaření 75 160 Kurzy rodičů s dětmi 64 80 Víkendové kurzy 24 50 Celkem 563 1000

68 Lidské zdroje Investiční fáze
koordinátor projektu: starosta, či externí pracovník stavebně technický dozor: pracovník stav.úřadu, popř. místostarosta ekonom – účetní Provozní fáze: Na tuto fázi nebudou potřebné žádné speciální pracovní síly. Lektoři budou najímáni na jednotlivé kurzy samostatně. Dílna místních řemesel bude ve vlastnictví městysu Luka nad Jihlavou. Technickou správu budovy, včetně úklidu bude tedy zajišťovat městys – technický pracovník. Pořádání jednotlivých kurzů bude povinností koordinátora, v rámci ¼ - ½ pracovního úvazku nebo tato činnost bude realizována na základě smlouvy o provozování.

69 Harmonogram 2008 2009 2010 Aktivita III - XII I - XII I
2008 2009 2010 Aktivita III - XII I - XII I Dokumentace + stavební povolení x žádost o dotaci Výběrová řízení na dodavatele výběr stavebně-technického dozoru výběrové řízení na dodavatele Stavební část likvidace zahr. domku výstavba dílny Nákup vybavení Výběr. řízení na provozovatele Management a monitoring Marketing Závěrečné hodnocení a ukončení

70 Finanční zdroje Investorem projektu bude městys Luka nad Jihlavou.
Náklady předinvestiční fáze – příprava žádosti, výběrová řízení bude městys hradit ze svého rozpočtu. Investiční fáze – v současné době nelze přesně stanovit procentuální výši možných dotací z EU na období Předběžný rozpočet investičních nákladů je cca ,- Kč. Městys použije k financování svého podílu částečně vlastní prostředky (dle rozpočtu městysu) na zbytek získá úvěr.

71 6. Krajinný park

72 Krajinný park Záměr projektu vytvořit krajinný park s parkovou úpravou
nová forma pobytu v přírodě - upravené a udržované prostory s využitím krajinného potenciálu a přírodního bohatství Historie a současnost Zámek, zámecký park Rancho del Cielo Checo Nevyužitá zemědělská půda Specifický cíl: Krajinný park – Lesopark 55 ha Připravenost projektu Vyjasněné vlastnické vztahy – pozemky cca 40 ha jsou v majetku společnosti Cca 10 ha – jednání s městysem Luka nad Jihlavou o výměně pozemku Zpracovaná dokumentace - ověřovací skici návrhu kompozice Všeobecný cíl: Rozšíření a zkvalitnění doprovodných služeb v oblasti cestovního ruchu Podpora zavádění principů trvale udržitelného rozvoje krajiny

73 Definice a popis projektu
Efekty projektu: zvýšení přitažlivosti území pro turisty získání konkurenčních výhod pro rozvoj cestovního ruchu zvýšení návštěvnosti sledovaného území zlepšení podmínek pro krátkodobou rekreaci a využití volného času rozvoj mimoprodukčních (ekologických, enviromentálních, rekreačních a turistických) funkcí venkovské krajiny zvýšení zájmu o ochranu životního prostředí posílení sounáležitosti obyvatelstva s regionem Výstupy projektu: Krajinný park o rozloze 55 ha: pastviny s extenzivní parkovou úpravou – cca 25 ha pastviny s intenzivní parkovou úpravou – cca 20 ha lesní porosty mokřady a na vodu vázaná vegetace Produkty a služby: krajinný park – lesopark: veřejně přístupný park-55 ha zapojení do sítě hippostezek zapojení do cykloturistických tras

74 Předkladatel projektu
Zadavatel: BioVendor Group a.s. sídlo: Tůmova 60, Brno Žabovřesky IČO: DIČ: CZ zápis v OR: KS v Brně oddíl B, vložka 1635 zastoupená: MUDr. Viktorem Růžičkou Zkušenosti předkladatele: Společnost BioVendor Group a.s. již v minulosti realizovala projekt rekonstrukce zámku v obci Luka nad Jihlavou. V současné době začíná realizace projektu Rancho Del Cielo Checo, který je zaměřen na rozšíření a zkvalitnění doprovodných služeb cestovního ruchu v lokalitě.

75 Analýza trhu a koncepce marketingu
Analýza poptávky Analýza lokality Analýza cílových skupin 1. Návštěvníci lokality 2. Místní obyvatelé Údaje o cenách produktů a služeb Území na kterém se bude krajinný park – lesopark rozkládat bude veřejně přístupné a přístup do prostor lesoparku nebude zpoplatněn.

76 Lidské zdroje Realizační fáze koordinátor projektu: bude stanoven představenstvem společnosti. ekonom – účetní společnosti BioVendor Group a.s. Provozní fáze -správce zámeckého parku - pro účely Lesoparku bude stávajícímu zaměstnanci rozšířena pracovní náplň a navýšen pracovní úvazek - sezónní práce – formou brigád (studenti apod.)

77 Harmonogram Harmonogram 2009 2010 2011 X - XII I - XII Přípravné práce
1.1. Příprava dokumentace x 1.2. Podání žádosti 2. Výběrová řízení na dod.firmy 3. Realizace projektu 3.1. výsadba stromů a keřů 3.2. výsadba ostatní zeleně 3.3. úprava cest 4.2. Management a monitoring 4.1. Marketing 5. Závěrečné hodnocení

78 Finanční analýza Nárůst kapitálu – trvale rostoucí a rozšiřující se společnost Vývoj obratu – dobré ekonomické zdraví společnosti

79 Finanční zdroje Investorem projektu bude společnost BioVendor Group, a.s. Veškeré náklady předinvestiční fáze – příprava žádosti, výběrová řízení bude společnost hradit z vlastních zdrojů. Investiční fáze – v současné době nelze přesně stanovit procentuální výši možných dotací z EU na období Předpokládáme výši dotace do 45 % uznatelných nákladů, zbylých 55% bude financováno ze společnosti BioVendor Group, a.s. Předběžný rozpočet je cca ,- Kč.

80 Město Brtnice Rozšíření sportovní infrastruktury
Společensko-kulturní centrum Brtnice

81 Brtnice Základní údaje Rozloha: 74,2 km2 3738 obyvatel
Dostačující soc.infrastruktura Dobrá dopravní dostupnost (spojnice Jihlava – Třebíč) Kulturní památky Zkušenosti přiedkladatele: Ministerstvo kultury Program regenerace městských památkových rezervací a městských památek: Obnova radnice Obnova bývalé kaple Panny Marie Pomocné Program záchrany architektonického dědictví Konzervace zříceniny hradu Rokštejn Zkušenosti předkladatele Sapard Rekonstrukce Hoffmannova domu Ministerstvo pro místní rozvoj Přestavba bývalé školy na Dům s pečovatelskou službou Fond Vysočiny Publikace „ Hrad Rokštejn“ Veřejné osvětlení v obci Příseka Oprava místních komunikací v Uhřínovicích Zabezpečení el.pošty a přístupu k internetu Oprava fasády kostela sv. Antonína Paduánského v Panské Lhotě Zlepšení podmínek životního prostředí pro turistické návštěvníky v obcích mikroregionu Černé lesy Rozšíření přístupových míst k internetu v MěK v Brtnici

82 Finanční analýza předkladatele
Vývoj aktiv – nárůst DHM v letech Vývoj pasiv – vlastní zdroje krytí značně převyšují cizí zdroje krytí

83 Finanční analýza Dluhová služba: r. 2003 – 5%
Město Brtnice vykonává hospodářskou činnost od r. 2005 Pozemní doprava Maloobchodní prodej Vydavatelská a nakladatelská činnost Přípravné práce pro stavby Dluhová služba: r – 5% r – 42,65% (vysvětlení) r ,59 % (vysvětlení) Likvidita: (vysvětlení) Výkaz zisků a ztrát r. 2005 Náklady ,88 Výnosy ,50 HV před zdaněním 83 072,62 Daň 21 599,00 Hospodářský výsledek 61 473,62 Likvidita 2003 2004 2005 okamžitá 0,1914 0,1508 0,0614 běžná 0,7552 0,9131 0,4821 celková 1,0596 1,303 0,6013

84 Rozšíření sportovní infrastruktury Brtnice

85 Rozšíření sport.infra. Brtnice
Záměr projektu zkvalitnění stávající a doplnění chybějící infrastruktury pro volnočasové aktivity za účelem zvýšení atraktivity lokality a možností sportovně-rekreačního vyžití návštěvníků a místních obyvatel. Modernizace stávajícího lyžařského vleku Mobilní Skate-park Historie a současnost Vlek Od r. 1997, POMA, 360 m Dnes zastaralý a nedostačující kapacita Skate-park Novinka Děti a mládež Mobilní Veřejně přístupný

86 Definice projektu Všeobecný cíl projektu : Rozvoj infrastruktury pro
Připravenost projektu: Vyjasněné vlastnické vztahy – pozemky a lyžařský vlek jsou v majetku města Zadáno zpracování projektové a stavebně-technické dokumentace ke stavebnímu povolení Efekty projektu : Zvýšení zájmu obyvatelstva o sport a rekreaci Rozšíření aktivit pro zdravý životní styl obyvatelstva Snížení sociopatologických jevů mládeže Zlepšení image města Zvýšení přitažlivosti území pro oblast cestovního ruchu Všeobecný cíl projektu : Rozvoj infrastruktury pro volnočasové aktivity Specifický cíl projektu: Rozšíření sportovní infrastruktury města Brtnice a okolí, modernizací lyžařského vleku a zřízením mobilního Skate-parku.

87 Definice projektu Produkty a služby :
Výstupy projektu: 1. Zmodernizovaný lyžař. vlek 2. Vybavení pro zasněžování a úpravu svahu (dělo, rolba, skútr) 3. Osvětlení lyžařského vleku 4. Mobilní Skate-park Cílové skupiny : návštěvníci lokality místní obyvatelé děti a mládež (13-25) tato cílová skupina je hlavní především pro Skate-park ostatní obyvatelé – lyžařský vlek Produkty a služby : Modernizace lyžařského vleku – zvýšení kapacity osob Zasněžování a úprava svahu – prodloužení sezóny Osvětlení lyžařského vleku – prodloužení doby sjezdu Mobilní Skate-park – asfaltová plocha 46x26 m, 3-5 atestovaných překážek

88 Analýza trhu a koncepce marketingu
Dotazníkové šetření – 180 ks, vráceno 145 ks = 80,5% Výsledek Skate-park: 41% dětí Analýza poptávky – ze struktury obyvatel a dotazníkového šetření Místní obyvatelé - Struktura

89 Analýza trhu a koncepce marketingu
Dotazníky lyž.vlek – 200 ks, vráceno 141ks = 70,5% 76%, 2040 obyvatel Sezóna 05/06 – 13250 návštěvníků Zvýšení kapacity – nárůst cca o 6625 osob Prodloužení sezóny – cca 1 měsíc, nárůst o dalších 33%

90 Lidské zdroje Finanční zdroje
Investiční fáze: koordinátor projektu: starosta stavebně technický dozor: pracovník stavebního úřadu ekonom – účetní Provozní fáze: Lyžařský vlek: v majetku města – technická skupina (fungující model) Skate-park: vybavení majetek města plocha TJ SOKOL stávající správce fotbalového hřiště –navýšení stáv. závazku Investorem bude město Brtnice. Náklady předinvestiční fáze – bude město Brtnice hradit ze svého rozpočtu. Předběžný rozpočet investičních nákladů je cca ,- Kč – lyžařský vlek + cca ,- Kč Skatepark. Celkový rozpočet cca ,- Kč Město použije k financování svého podílu částečně vlastní prostředky (dle rozpočtu města) na zbytek získá úvěr

91 Harmonogram 2007 2008 I - XII I - VI 1. Zpracování proj. dokumentace x
2007 2008 I - XII I - VI 1. Zpracování proj. dokumentace x 2. Žádost o dotaci 3. Výběrové řízení na dodavatele 3.1 výb.řízení na dod- lyžařského vleku 3.2. výb. řízení na dod.- osvětlení 3.3. výb. řízení na dod. - Skate-park 4. Modernizace vleku 5. Nákup technologie pro zasněžování 6. Osvětlení vleku 7. Nákup vybavení a montáž pro Skate-park 8.1. Monitoring a management 8.2. Marketing 9. Závěrečné hodnocení

92 Společensko-kulturní centrum Brtnice

93 Společensko kulturní centrum Brtnice
Záměr projektu zkvalitnit a rozšířit nabídku služeb v oblasti společensko-kulturní v městě Brtnici a okolí. ucelený prostor pro společensko kulturní akce s dostatečnou kapacitou Brtnice společensko kulturní centrum lokality MAS zachování tradic a rozvoj kulturního povědomí obyvatel a turistů. Historie a současnost Společ.kulturní akce Brtnické kovadliny Pavučina – Den pro starou Brtnici Spolek pro starou Brtnici spolek J. Hoffmanna (spolupráce s muzeem Vídeň) Prostory pro konání akcí: Stávající kult. Dům Dům J. Hoffmanna Kino - nevyhovující nízkou kapacitou

94 Definice projektu Všeobecný cíl projektu :
Rozvoj infrastruktury pro volnočasové aktivity Rozvoj měst a venkova Podpora rozvoje cestovního ruchu Specifický cíl projektu: Rozšíření infrastruktury města Brtnice a okolí v oblasti společensko-kulturní, modernizací a rekonstrukcí stávajícího kulturního domu Efekty projektu : Zvýšení přitažlivosti území pro CR Zvýšení zájmu obyvatelstva o společensko-kulturní život Rozšíření nabídky volnočasových aktivit Zlepšení image města a lokality Připravenost projektu zpracován podnikatelský záměr, projektovou dokumentaci – variantní řešení, projektová dokumentace ke stavebnímu povolení bude k dispozici 02-03/ 2007.

95 Definice projetku Výstupy projektu:
Zmodernizovaný a renovovaný Společensko kulturní dům Sál o velikosti 14x10 m kapacita osob přísálí o velikosti 4x8 m přísálí o velikosti 8x5 m galerie 1. 4x8 m galerie 2. 8x5 m zázemí pro účinkující šatny občerstvení - bar hygienické zázemí Produkty a služby: Přednášky, semináře, besedy - celorepubliková setkání Kovářů - Přednášky a semináře místních spolků besedy + přednášky pro seniory vzdělávací kurzy – senioři Pořádání schůzek místních firem Společensko-kulturní akce (zábavy, plesy,…) Divadelní vystoupení ochotníků Taneční kurzy Rukodělné kurzy Školení

96 Analýza trhu a koncepce marketingu Analýza cílových skupin
Turisté Návštěvnost dle prodaných vstupenek( 50% turisté = ročně cca 2670 návštěvníků) Místní obyvatelé cca 3700 Členové spolků -pořádání seminářů, přednášek, odborných seminářů. Ostatní MO Akce 2004 2005 2006 Brtnická kovadlina 2120 2240 2350 Pavučina 800 760 820 Den pro Starou Brtnici 2430 2180 2330

97 Lidské zdroje Investiční fáze koordinátor projektu - starosta Brtnice
stavebně technický dozor - místostarosta města, popř. pracovník stavebního úřadu ekonom – účetní města Provozní fáze Správce Koordinátor pořádaných akcí Úklid Účetní

98 Harmonogram Harmonogram 2009 2010 2011 IV - VII I - XII I - IV
Zpracování proj. dokumentace x Podání žádosti Výběrové řízení na dodavatele Stavební část Nákup vybavení Kolaudace Management a monitoring Marketing Závěrečné hodnocení a ukončení

99 Finanční zdroje Investorem bude město Brtnice.
Náklady předinvestiční fáze – projektová dokumentace, stavebně-technická dokumentace, stavební povolení, příprava žádosti, výběrová řízení, apod. bude město Brtnice hradit ze svého rozpočtu. Investiční fáze – v současné době nelze přesně stanovit procentuální výši možných dotací z EU na období Předběžný rozpočet investičních nákladů je cca ,- Kč. Město použije k financování svého podílu částečně vlastní prostředky (dle rozpočtu města) na zbytek získá úvěr. Město Brtnice počítá s nutností finančně se podílet z rozpočtu na provozu Společensko-kulturního centra Brtnice.

100 Rozšíření sportovního areálu
„Na Líchách“

101 Předkladatel projektu
Základní údaje: Obec Kamenice IČO: Kamenice 481 58823 Kamenice starostka: Mgr. Eva Jelenová 3403 ha včetně místních částí (Vržanov, Řehořov, Kamenička, Brodek) 1752 obyvatel zelená turistická značka Zkušenosti předkladatele: v rámci mikroregionu samostatně Zkušenosti s grantovými programy kraje Vysočina: 2006 Oprava kapličky u Kameničky Havarijní program MK Sportoviště Rozvoj vesnice 2006

102 Rozšíření sportovního areálu „Na Líchách“
Záměr projektu vybudovat doprovodnou infrastrukturu pro aktivní využití volného času - dětské hřiště a venkovní minigolf. Historie a současnost Rozšíření stávajícího sportoviště – fotbalové hřiště (pravidelné fot.zápasy, oddíl děti a mládež – možnost setkávání obyvatel) Definice a popis projektu Všeobecný cíl : Rozvoj infrastruktury pro volnočasové aktivity Specifický cíl : rozšíření sportovního areálu „Na Líchách“ v Kamenici, vybudováním další infrastruktury(minigolf, dětské hřiště) pro aktivní využití volného času.

103 Definice a popis projektu
Výstupy projektu: Venkovní minigolf – 450m2, 9 jamek Dětské hřiště – 450 m2 Produkty a služby: 1. minigolf -možnost turnajů, odpočinku 2. dětské hřiště -prolézačky, skluzavky, apod. 3. stávající zařízení - pravidelné fotbalové zápasy 4. občerstvení - možnost občerstvení 5. odbočka z tur.značky -informační tabule Efekty projektu: Zvýšení zájmu obyvatelstva o sport a rekreaci Rozšíření aktivit pro zdravý životní styl obyvatelstva Rozšíření nabídky volnočasových aktivit obyvatel Rozšíření služeb pro rodiny s  dětmi Snížení sociopatologických jevů mládeže Zlepšení image obce Zvýšení přitažlivosti území pro oblast cestovního ruchu

104 Analýza trhu a koncepce marketingu
Výsledky z DŠ Analýza cílové skupiny MO- - ze struktury obyvatel - z dotazníkového šetření – 150 ks, vráceno 96 = 64% celkem děti 0-10 mládež 11-25 ostatní Kamenice 1262 112 258 892 Kamenička 173 10 40 123 Řehořov 266 19 57 190 Vržanov 60 5 7 48

105 Rozšíření sport.areálu „Na Líchách“
Lidské zdroje Investiční fáze koordinátor projektu ekonom – účetní Provozní fáze běžná údržba – technická skupina zapůjčení sportovních pomůcek – provozovatel občerstvení Finanční zdroje Předkladatelem projektu je obec Kamenice. Předběžný rozpočet investičních nákladů je cca ,- Kč. Obec použije k svému podílu prostředky (dle rozpočtu) na zbytek získá úvěr. Náklady předinvestiční fáze –bude obec hradit ze svého rozpočtu. Podrobná fin.analýza – v předběžné studii

106 Harmonogram 2007 2008 VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V
2007 2008 VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V 1. Zpracování proj. dok. x 2. Žádost o dotaci 3. Výběrové řízení na dodavatele 3.1. venkovní minigolf 3.2. dětské hřiště 4. Stavební část 3.1. Terénní úpravy  x vybavení dětské hřiště vybavení minigolf 3.3. Kolaudace a zahájení provozu 5. Management a monitoring 6. Marketing 7. Závěrečné ukončení

107 Odpočinková zóna Velký Beranov

108 Velký Beranov 2541 ha, 1195 obyvatel
Místní části – Loudilka, Bradlo, Jeclov, Nové Domky Finanční analýza předkladatele Dluhová služba Obec Velký Beranov po dobu let nečerpala žádný finanční úvěr nebo půjčku. Nespláceli tedy žádné úroky ani splátky jistin, dluhopisů či leasingu. Z těchto skutečností vyplývá, že ukazatel dluhové služby v období sledovaných let je roven 0 %.

109 Odpočinková zóna Velký Beranov
Záměr projektu vytvořit prostory pro konání společensko-kulturních a sportovně-rekreačních akcí pro místní obyvatele. Připravenost projektu Akce schválena zastupitelstvem obce Velký Beranov Vyjasněné vlastnické vztahy – pozemky jsou v majetku obce Zpracován projektový záměr projektu Všeobecný cíl projektu : Rozvoj infrastruktury pro volnočasové aktivity Rozvoj venkovských oblastí Specifický cíl projektu: Rozšíření infrastruktury pro společensko kulturní,rekreační a relaxační aktivity Zlepšení kvality a úrovně občanské vybavenosti v obci Velký Beranov

110 Definice a popis projektu
Výstupy projektu: Odpočinková zóna –2500 m2 , jejíž součástí bude : Kryté jeviště- otevřené dřevěné jeviště se střechou Hlediště - jednoduché lavice, umístěné stupňovitě s kapacitou cca 200 osob Ohniště – velké otevřené ohniště, Občerstvení – dřevěná chatka – výčep, bar, částečně kryté posezení Provozní budova – dřevěná chatka Produkty a služby: Koncerty - 3x5 ročně Májové slavnosti –1x ročně x ročně Dětský den –1x ročně Dny mikroregionu –1x ročně Využití místními spolky a organizacemi pro konání tradičních akcí x ročně Akce školy – 5x ročně Jiné volnočasové akce

111 Odpočinková zóna Velký Beranov
Lidské zdroje Investiční fáze koordinátor projektu: starosta ekonom – účetní obce Provozní fáze údržba areálu- stávajícího technického pracovník obce. Pro účely odpočinkové zóny bude technickému pracovníkovi navýšen stávající úvazek. Analýza trhu Analýza cíl. Skupiny -struktura MO, index vývoje počtu obyvatel Index vývoje ,8%

112 Harmonogram 2008 2009 Aktivita IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII
2008 2009 Aktivita IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Dokumentace + stavební povolení x žádost o dotaci Výběrová řízení na dodavatele výběr dodavatele Investiční část terénní úpravy stavební práce úpravy povrchu výsadba zeleně Management a monitoring Marketing Závěrečné hodnocení a ukončení

113 Geopark Vysoké Studnice

114 Geopark Vysoké Studnice
Záměr projektu vytvořit park tak, aby jeho součástí byla geologická expozice přístupná pro širokou veřejnost (turisté, místní obyvatelé) – tzv. Geopark. Historie a současnost Připravenost projektu zpracovaná projektová dokumentace Pozemek o rozloze 8313 m2 je ve vlastnictví obce. Definice Všeobecný cíl projektu: Rozšíření a zkvalitnění doprovodných služeb v oblasti cestovního ruchu Podpora zavádění principů trvale udržitelného rozvoje krajiny Specifický cíl projektu: Výstavba Geoparku v obci Vysoké Studnice

115 Popis projektu Výstupy
Efekty projektu: zvýšení přitažlivosti území pro turisty získání konkurenčních výhod pro rozvoj cestovního ruchu zvýšení návštěvnosti sledovaného území zlepšení podmínek pro krátkodobou rekreaci a využití volného času rozvoj mimoprodukčních (ekologických, enviromentálních, rekreačních a turistických ) funkcí venkovské krajiny zvýšení zájmu o ochranu životního prostředí posílení sounáležitosti obyvatelstva s regionem Výstupy Geopark 8313 m2, 70 ks stromů, 853 ks keřů, lavičky 6 Geologická expozice hornin cca ks Produkty a služby: obecní park – Geopark Geologická expozice adopce stromů informační tabule

116 Analýza trhu Analýza cíl. skupin Turisté – výhodná dopravní
poloha Analýza nabídky Konkurence

117 Geopark Vysoké Studnice
Lidské zdroje Realizační fáze koordinátor projektu – starosta obce p. Žinčáková ekonom – účetní Provozní fáze Běžná údržba- součást údržby obce Finanční zdroje Předběžný rozpočet projektu činí ,- Kč. Financování podíl obce bude financován z rozpočtu obce zbývající podíl bude žádán o financování formou dotací Finanční analýza Součást předběžné studie. Dluhová služba – poslední 3 roky rozmezí 0-6%

118 Harmonogram 2009 2010 Aktivita VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII
2009 2010 Aktivita VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII žádost o dotaci x Výběrová řízení na dodavatele Investiční část zakládání vegetačních prvků geologická expozice dokončovací práce Management a monitoring Marketing Závěrečné hodnocení a ukončení

119 Poznejte „Oázu Vysočiny“

120 Poznejte „Oázu Vysočiny“
Záměr projektu vytvořit ucelenou propagaci IP v lokalitě tak, aby oslovila a zaujala co nejvíce návštěvníků vzájemnou provázanost jednotlivých služeb a akcí tak, aby se turista zdržel v lokalitě co nejdéle a znovu se sem vracel. Všeobecný cíl: Rozvoj udržitelného CR Zvýšit účast CR na hospodářské prosperitě regionu Specifické cíle : Ucelený marketingový a propagační program pro Integrovaný projekt „Oáza Vysočiny“

121 Definice a popis projektu
Obchodní cíle: Vyhledat a oslovit nové zákazníky a motivovat je k využití naší nabídky Oslovit stávající zákazníky a motivovat je k využití naší nabídky Efekty projektu : získání konkurenčních výhod pro rozvoj cestovního ruchu zvýšení přitažlivosti území pro turisty prodloužení doby pobytu turistů v lokalitě zlepšení podmínek pro krátkodobou rekreaci a využití volného času stabilizace, respektive vznik nových podnikatelských subjektů v oblasti CR Produkty a služby: Informační centra Prospekty - Katalog - skládanka Informační tabule Webové stránky Nabídka pro cestovní kanceláře Turistický balíček „Loucko a Brtnice - pěšky i na kole“ Propagace na akcích –Veletrhy cestovního ruchu, Kraj Vysočina, atd. Nabídka jednotlivých kurzů Nabídka pobytů pro rodiny s dětmi

122 „Poznejte Oázu Vysočiny“
Analýza a odbyt Koncepce odbytu Internet – více než 53 % obyvatel ČR – připojení doma direkt mail – přímé oslovení firem a organizací Přijatelné ceny – proniknutí na trh při zachování kvality Předkladatel – sdružení obcí mikroregionu Loucko a města Brtnice. Lidské zdroje - Koordinační uskupení Harmonogram Zahájení po ukončení dílčích projektů r ukončení r. 2011 Předkladatel MAS LEADER Loucko Finanční zdroje Prostředky žadatel- vklady předkladatelů dílčích projektů Dotace – podpora rozvoje CR

123 Aktivity v zimě Současný stav: Lyžařský vlek Luka nad Jihlavou
Stav po ukončení IP: Lyžařský vlek Luka nad Jihlavou Lyžařský vlek Brtnice – rozšíření kapacity a umělé zasněžování Trasy pro běžkaře Kino Luka nad Jihlavou Kino Brtnice Tělocvična Luka nad Jihlavou Tělocvičny školní (V.B,Kamenice) Plocha pro bruslení Brtnice Sportovní centrum Loucko – využití v zimě jako plocha na bruslení Krytý bazén Luka nad Jihlavou Krytý minigolf u ERUDITA Luka nad Jihlavou Kurzy místních řemesel Luka nad Jihlavou – dílna místních řemesel Hoffmannův dům – výstava, muzeum Současný stav: Lyžařský vlek Luka nad Jihlavou Lyžařský vlek Brtnice Trasy pro běžkaře Kino Luka nad Jihlavou Kino Brtnice Tělocvična Sokol Luka nad Jihlavou Tělocvičny školní v obcích Plocha pro bruslení Brtnice Muzeum Luka nad Jihlavou Hoffmannův dům – výstava, muzeum

124 Aktivity v létě Současný stav : Koupaliště Luka nad Jihlavou
Stav po ukončení IP: Koupaliště Luka nad Jihlavou Tenisové kurty Luka nad Jihlavou a Brtnice Cyklostezka Turistické trasy Kina v Lukách a v Brtnici Víceúčelové hřiště s dětským hřištěm Krytý minigolf Luka nad Jihlavou Venkovní minigolf Kamenice s dětským hřištěm Geopark Vysoké Studnice Lesopark Luka nad Jihlavou Odpočinková zóna Velký Beranov Mobilní Skatepark Brtnice Jízdárna Hippostezky Turistika s vozem Výstavy, semináře, kulturní akce v Brtnici : rozšířená kapacita a širší nabídka Současný stav : Koupaliště Luka nad Jihlavou Tenisové kurty Luka nad Jihlavou a Brtnice Cyklostezka Turistické trasy Kina v Lukách a v Brtnici Rybaření Muzeum Luka nad Jihlavou Hoffmannův dům – výstava, muzeum, semináře, kulturní akce (omezená kapacita)

125 Celoroční aktivity při nepřízni počasí v jednotlivých ročních období:
Současný stav: Muzeum Luka nad Jihlavou Hoffmannův dům Brtnice – výstavy muzeum – malá kapacita pro semináře a kurzy Kino Luka nad Jihlavou Brtnice Stav po ukončení realizace IP : Krytý minigolf Krytý bazén – relaxace (sauna, masáže, kosmetika, vodní aerobik) Jízdárna – hala MVDr. Růžička Kurzy místních řemesel Muzeum Luka nad Jihlavou Hoffmannův dům – výstava, muzeum Víceúčelové společensko-kulturní středisko – divadelní představení, koncerty Kina

126 Integrovaný projekt - Harmonogram
Název projektu Začátek projektu Ukončení projektu Wellness centrum Loucko IV.09 V.11 Letní rekreační centrum Loucko IX.07 XII.08 Krytý minigolf V.08 VII.09 Sportovní centrum Loucko III.08 VIII.09 Dílna místních řemesel ERUDITO I.10 Krajinný park – Lesopark X.09 XII.11 Rozšíření sportovní infrastruktury Brtnice I.07 VI.08 Společensko-kulturní centrum Brtnice VI.09 IV.11 Rozšíření sportovního areálu „Na Líchách“ VI.07 IX.08 Odpočinková zóna Velký Beranov IX.09 Geopark Vysoké Studnice XI.09 VIII.10 Poznejte Oázu Vysočiny VI.10

127 Pořadí realizace jednotlivých projektů
Název projektu Začátek projektu Rozšíření sportovní infrastruktury Brtnice II.07 Rozšíření sportovního areálu „Na Líchách“ VI.07 Letní rekreační centrum Loucko IX.07 Sportovní centrum Loucko III.08 Dílna místních řemesel ERUDITO Krytý minigolf V.08 Odpočinková zóna Velký Beranov IX.08 Wellness centrum Loucko IV.09 Společensko-kulturní centrum Brtnice VI.09 Krajinný park – Lesopark X.09 Geopark Vysoké Studnice XI.09 Poznejte Oázu Vysočiny VI.10

128 Integrovaný projekt Celkový rozpočet integrovaného projektu :
Předkladatel Integrovaného projektu Sdružení obcí mikroregionu Loucko a města Brtnice Lidské zdroje Projektový tým : Manager : Wölfl Viktor Koordinátor : RNDr. Kružíková Marie Ekonom : Dolejší Markéta Právník : JUDr. Zmátlová Celkový rozpočet integrovaného projektu : cca ,- Kč

129 Integrovaný projekt „Oáza Vysočiny“
Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Integrovaný projekt "Oáza Vysočiny". Integrovaný projekt "Oáza Vysočiny""

Podobné prezentace


Reklamy Google