Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STRUČNÝ PŘEHLED DĚJIN UMĚNÍ Umělecké slohy Mgr. Milan Šimek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STRUČNÝ PŘEHLED DĚJIN UMĚNÍ Umělecké slohy Mgr. Milan Šimek."— Transkript prezentace:

1 STRUČNÝ PŘEHLED DĚJIN UMĚNÍ Umělecké slohy Mgr. Milan Šimek

2 PRAVĚKÉ UMĚNÍ Do 5. tisíciletí př. n. l. Do 5. tisíciletí př. n. l. CHARAKTERISTIKA: CHARAKTERISTIKA: Nástěnné jeskynní malby, primitivní plastiky a sošky, keramika, ještě nesloužilo k estetickému vyžití, nýbrž k rituálním účelům. Nástěnné jeskynní malby, primitivní plastiky a sošky, keramika, ještě nesloužilo k estetickému vyžití, nýbrž k rituálním účelům.

3 PRAVĚKÉ UMĚNÍ ZÁKLADNÍ ZNAKY: ZÁKLADNÍ ZNAKY: Primitivní zpracování, jednoduché pracovní nástroje, využití základních přírodních materiálů. Primitivní zpracování, jednoduché pracovní nástroje, využití základních přírodních materiálů. Ještě se nejednalo o umění v pravém smyslu slova. Ještě se nejednalo o umění v pravém smyslu slova.

4 STAROVĚKÉ UMĚNÍ ORIENTÁLNÍ (5. tis. př. n. l. – 12. stol. př. n. l.) ORIENTÁLNÍ (5. tis. př. n. l. – 12. stol. př. n. l.) MEDITERÁRNÍ (12.stol. př. n. l. – 5. stol. př. n. l.) MEDITERÁRNÍ (12.stol. př. n. l. – 5. stol. př. n. l.) Starověké civilizace žily více živočišně než duchovně. Starověké civilizace žily více živočišně než duchovně.

5 Orientální umění CENTRA: CENTRA: Indie, Čína, Sumer, Akkad, Persie, Mezopotámie, Egypt, Babylónie, Fénicie. Indie, Čína, Sumer, Akkad, Persie, Mezopotámie, Egypt, Babylónie, Fénicie. OBECNÉ ZNAKY: OBECNÉ ZNAKY: Počátek diferenciace umění, architektura, sochařství, pohanské sakrální stavby, přežívá zobrazování zvířecích znaků, monumentalismus, vznik písma. Počátek diferenciace umění, architektura, sochařství, pohanské sakrální stavby, přežívá zobrazování zvířecích znaků, monumentalismus, vznik písma.

6 Mediterární umění CENTRA: CENTRA: Krétsko-mykénská kultura, Kartágo, Řecko, Řím, Makedonie. Krétsko-mykénská kultura, Kartágo, Řecko, Řím, Makedonie. CHARAKTERISTIKA: CHARAKTERISTIKA: Výtvarná díla splňují estetické požadavky, jsou již záměrně vytvářeny pro estetický efekt. Výtvarná díla splňují estetické požadavky, jsou již záměrně vytvářeny pro estetický efekt.

7 Mediterární umění OBECNÉ ZNAKY: OBECNÉ ZNAKY: Dokonalá architektura, využití vědeckých poznatků v umění, odvrat od animalistických forem, zobrazování bohů s lidským tělem, pozornost věnována lidskému tělu. Dokonalá architektura, využití vědeckých poznatků v umění, odvrat od animalistických forem, zobrazování bohů s lidským tělem, pozornost věnována lidskému tělu.

8 STŘEDOVĚK RANÝ STŘEDOVĚK: RANÝ STŘEDOVĚK: Byzantské umění Byzantské umění Karolinská renesance Karolinská renesance Otonská kultura Otonská kultura Románský sloh Románský sloh

9 STŘEDOVĚK VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK: Gotika Gotika Humanismus a renesance Humanismus a renesance

10 NOVOVĚK RANÝ NOVOVĚK: RANÝ NOVOVĚK: Baroko Baroko Rokoko Rokoko Barokní klasicismus Barokní klasicismus Klasicismus Klasicismus

11 NOVOVĚK VRCHOLNÝ (POZDNÍ NOVOVĚK): VRCHOLNÝ (POZDNÍ NOVOVĚK): Klasicismus a empír Klasicismus a empír Romantismus Romantismus Umělecké směry přelomu 19. a 20. století Umělecké směry přelomu 19. a 20. století

12 Byzantské umění Trvá do pozdního feudalismu. Trvá do pozdního feudalismu. CHARAKTERISTIKA: CHARAKTERISTIKA: Na silné přežívání antických tradic navázalo prosazování křesťanství, vzestup i rozvoj světské kultury a vědy. Na silné přežívání antických tradic navázalo prosazování křesťanství, vzestup i rozvoj světské kultury a vědy.

13 Byzantské umění OBECNÉ ZNAKY: OBECNÉ ZNAKY: Mozaiky, nástěnné fresky, cibulovité věže, ikonografie, hagiografie, baziliky. Mozaiky, nástěnné fresky, cibulovité věže, ikonografie, hagiografie, baziliky. Hlavním centrem: Byzantská říše. Hlavním centrem: Byzantská říše. Rozšíření umění do východní Evropy. Rozšíření umění do východní Evropy.

14 Karolinská renesance 8. století n. l. (císař Karel Veliký) 8. století n. l. (císař Karel Veliký) CHARAKTERISTIKA: CHARAKTERISTIKA: Rozvoj vzdělanosti, rozvoj církevního školství. Rozvoj vzdělanosti, rozvoj církevního školství. OBECNÉ ZNAKY: Rozvoj umění, degramotizace obyvatelstva, nové písmo (minuskula), psaní vědeckých knih. OBECNÉ ZNAKY: Rozvoj umění, degramotizace obyvatelstva, nové písmo (minuskula), psaní vědeckých knih.

15 Otonská kultura 10. století 10. století CHARAKTERISTIKA: CHARAKTERISTIKA: Předchůdce románského slohu, jen v německé říši (za vlády císaře Oty). Předchůdce románského slohu, jen v německé říši (za vlády císaře Oty). OBECNÉ ZNAKY: OBECNÉ ZNAKY: Existence pouze v architektuře, baziliky, strnulost, schematismus, statika. Existence pouze v architektuře, baziliky, strnulost, schematismus, statika.

16 ROMÁNSKÝ SLOH 11. – 12. století 11. – 12. století OBECNÉ ZNAKY: OBECNÉ ZNAKY: Hmotnost, absence uměleckých ozdob, prakticismus. Hmotnost, absence uměleckých ozdob, prakticismus. Architektura: hutné stavby menšího rozsahu (fortifikační charakter). Architektura: hutné stavby menšího rozsahu (fortifikační charakter). Klenba, kupole, používání kamene. Klenba, kupole, používání kamene.

17 ROMÁNSKÝ SLOH Uvnitř se zdivo omítá a pokrývá malbami. Uvnitř se zdivo omítá a pokrývá malbami. Hrady, kostelíky. Hrady, kostelíky. Nástěnné malířství. Nástěnné malířství. Plastiky, figura je nositelem myšlenky. Plastiky, figura je nositelem myšlenky. Hudba: religiózní charakter, duchovní písně a hry, gregoriánský chorál, menzurální notace. Hudba: religiózní charakter, duchovní písně a hry, gregoriánský chorál, menzurální notace. Legendy, náboženské texty, latina. Legendy, náboženské texty, latina.

18 GOTICKÝ SLOH 12. – 15. století 12. – 15. století OBECNÉ ZNAKY: OBECNÉ ZNAKY: Úzké sepětí s bohem, maximální odhmotnění, vertikalismus, priorita duševna, stylová čistota. Úzké sepětí s bohem, maximální odhmotnění, vertikalismus, priorita duševna, stylová čistota.

19 GOTICKÝ SLOH Architektura: lomený oblouk, žebrová klenba, opěrný systém, vertikalita staveb, stavba hradů. Architektura: lomený oblouk, žebrová klenba, opěrný systém, vertikalita staveb, stavba hradů. Sochařství: nehybnost postav, postavy oblečené, zobrazování svatých, zdůrazněno milosrdenství boží. Sochařství: nehybnost postav, postavy oblečené, zobrazování svatých, zdůrazněno milosrdenství boží. Malířství: strnulost, malba na skle. Malířství: strnulost, malba na skle.

20 GOTICKÝ SLOH Hudba: milostné písně, hudební improvizace, vícehlasá skladatelská technika, náboženské skladby, trubadúři a minnesängři. Hudba: milostné písně, hudební improvizace, vícehlasá skladatelská technika, náboženské skladby, trubadúři a minnesängři. Literatura: dvorská lyrika, drobná epika, legendy, náboženské texty, vznik dramatu, žánrová rozmanitost. Literatura: dvorská lyrika, drobná epika, legendy, náboženské texty, vznik dramatu, žánrová rozmanitost.

21 RENESANČNÍ SLOH 15. – 16. století 15. – 16. století Obecné znaky: Obecné znaky: Odvrat od boha, příklon k pozemskému životu, návrat k antickému ideálu, zobrazování vnitřního světa, harmonie, symetrie, geometrický charakter umění. Odvrat od boha, příklon k pozemskému životu, návrat k antickému ideálu, zobrazování vnitřního světa, harmonie, symetrie, geometrický charakter umění.

22 RENESANČNÍ SLOH Architektura: sgrafita, alegorické figurální motivy, témata z antické mytologie, přiměřenost staveb. Architektura: sgrafita, alegorické figurální motivy, témata z antické mytologie, přiměřenost staveb. Malířství: intenzivní rozvoj malířských technik, pravidelná kompozice (Zlatý řez), zobrazování reálných i mytologických postav. Malířství: intenzivní rozvoj malířských technik, pravidelná kompozice (Zlatý řez), zobrazování reálných i mytologických postav.

23 RENESANČNÍ SLOH Sochařství: návrat k antice, zesvětštění tematiky. Sochařství: návrat k antice, zesvětštění tematiky. Hudba: žertovné jarmareční písně, chrámová hudba, vokální polyfonie, zdokonalování hudebních nástrojů. Hudba: žertovné jarmareční písně, chrámová hudba, vokální polyfonie, zdokonalování hudebních nástrojů. Literatura: (spojeno s humanismem), světská témata, národní jazyky, materialistický názor na svět. Literatura: (spojeno s humanismem), světská témata, národní jazyky, materialistický názor na svět.

24 BAROKNÍ SLOH 17. – 18. století 17. – 18. století OBECNÉ ZNAKY: OBECNÉ ZNAKY: Návrat k bohu, snaha o prohloubení náboženského prožitku, monumentalita, vnější okázalost, bohatá ornamentika, deformace tvarů, vnitřní napětí, neustálý pohyb a vzrušení. Návrat k bohu, snaha o prohloubení náboženského prožitku, monumentalita, vnější okázalost, bohatá ornamentika, deformace tvarů, vnitřní napětí, neustálý pohyb a vzrušení.

25 BAROKNÍ SLOH Baroko se rozvíjelo všude tam, kde byla silná feudální katolická reakce. Baroko se rozvíjelo všude tam, kde byla silná feudální katolická reakce. Prohlubuje se pocit osobní viny a hříchu. Prohlubuje se pocit osobní viny a hříchu. Utrpení se masochisticky mísí s rozkoší. Utrpení se masochisticky mísí s rozkoší. Kontrast: nejvyšší blaženost x nejhlubší ponížení. Kontrast: nejvyšší blaženost x nejhlubší ponížení. Kontrast světla a stínu. Kontrast světla a stínu.

26 BAROKNÍ SLOH Vnitřní rozpolcenost jedince. Vnitřní rozpolcenost jedince. Hrdinou bývá mučedník a asketa. Hrdinou bývá mučedník a asketa. Záliba v zobrazování věcí hrůzných a odporných. Záliba v zobrazování věcí hrůzných a odporných. Představa hrůzy byla stimulujícím prvkem náboženské fantazie. Představa hrůzy byla stimulujícím prvkem náboženské fantazie.

27 BAROKNÍ SLOH Architektura: bohatá fasáda, dekorativnost, křivky, elipsy (zaoblené rohy), využívání cihel, nádherné zahrady. Architektura: bohatá fasáda, dekorativnost, křivky, elipsy (zaoblené rohy), využívání cihel, nádherné zahrady. Sochařství: sochy bez polychromie, alegorické zobrazování lidských vlastností. Sochařství: sochy bez polychromie, alegorické zobrazování lidských vlastností. Hudba:Vznik opery, rozvoj hudebních forem, instrumentální polyfonie. Hudba:Vznik opery, rozvoj hudebních forem, instrumentální polyfonie.

28 BAROKNÍ SLOH Literatura: latinizace, složitá syntax, pokračuje z předchozí doby humanismus, náboženská témata, učené traktáty. Literatura: latinizace, složitá syntax, pokračuje z předchozí doby humanismus, náboženská témata, učené traktáty.

29 ROKOKO 18. století 18. století OBECNÉ ZNAKY: OBECNÉ ZNAKY: Vyvinulo se z baroka jako odlehčenější forma nezatížená náboženským mysticismem (bez výrazného vlivu katolicismu). Vyvinulo se z baroka jako odlehčenější forma nezatížená náboženským mysticismem (bez výrazného vlivu katolicismu). Silně dekorativní umění, jemnost, hravost, vitalismus, radost z přírody, sentimentalita. Silně dekorativní umění, jemnost, hravost, vitalismus, radost z přírody, sentimentalita. (protiklad náboženského fanatismu). (protiklad náboženského fanatismu).

30 Barokní klasicismus Období pozdního baroka Období pozdního baroka Pozdní baroko: manýrismus x barokní klasicismus. Pozdní baroko: manýrismus x barokní klasicismus. OBECNÉ ZNAKY: OBECNÉ ZNAKY: Umírněnost, bez vnitřních rozporů a křečovitosti, vnitřní stabilita a harmonie. Umírněnost, bez vnitřních rozporů a křečovitosti, vnitřní stabilita a harmonie. Kompromis mezi barokem a klasicismem, především v české hudbě. Kompromis mezi barokem a klasicismem, především v české hudbě.

31 KLASICISMUS 2. polovina 18. století – počátek 19. století 2. polovina 18. století – počátek 19. století OBECNÉ ZNAKY: OBECNÉ ZNAKY: Návrat k antickým ideálům, pravidelnost linie, symetrie, čistota kompozice, racionalita. Návrat k antickým ideálům, pravidelnost linie, symetrie, čistota kompozice, racionalita. EMPÍR: „napoleonské“ období, styl oblékání, užitnost umění (praktický nábytek). EMPÍR: „napoleonské“ období, styl oblékání, užitnost umění (praktický nábytek).

32 KLASICISMUS Architektura: střízlivá kompozice, geometrické tvary, jasné barvy, nápodoba antických staveb. Architektura: střízlivá kompozice, geometrické tvary, jasné barvy, nápodoba antických staveb. Malířství: malby neskutečných krajin s antickým námětem, možnost zobrazení revolučních myšlenek (franc. revoluce). Malířství: malby neskutečných krajin s antickým námětem, možnost zobrazení revolučních myšlenek (franc. revoluce).

33 KLASICISMUS Hudba: propracování hudebních forem, jednoduchá, jasná harmonie, zpěvná témata, symfonie, sonátová forma. Hudba: propracování hudebních forem, jednoduchá, jasná harmonie, zpěvná témata, symfonie, sonátová forma. Literatura: rozvoj dramatu, důraz na tragédii, stylistická vytříbenost, encyklopedismus, pansofie, literatura ve službách národa a revoluce, přednost rozumu a povinnosti před citem. Literatura: rozvoj dramatu, důraz na tragédii, stylistická vytříbenost, encyklopedismus, pansofie, literatura ve službách národa a revoluce, přednost rozumu a povinnosti před citem.

34 ROMANTISMUS 19. století 19. století OBECNÉ ZNAKY: OBECNÉ ZNAKY: Námětem je venkovský lid, příroda, záliba v zašlých dobách, zobrazení vnitřně rozpolceného jedince, přednost citu před rozumem, subjektivismus, úloha jedince ve společnosti, revoluční myšlenky, tajemnost přírody, pesimismus, světobol, únik člověka před společností. Námětem je venkovský lid, příroda, záliba v zašlých dobách, zobrazení vnitřně rozpolceného jedince, přednost citu před rozumem, subjektivismus, úloha jedince ve společnosti, revoluční myšlenky, tajemnost přírody, pesimismus, světobol, únik člověka před společností.

35 ROMANTISMUS Architektura: stavby hradů a zámků (historizující slohy), obnovování zašlých slohů. Architektura: stavby hradů a zámků (historizující slohy), obnovování zašlých slohů. Malířství: krajinářství (divoká příroda), portréty. Malířství: krajinářství (divoká příroda), portréty. Hudba: vlastenecká opera, nové harmonické prostředky, význam symfonického orchestru, národní hudba, rozvoj lidové písně. Hudba: vlastenecká opera, nové harmonické prostředky, význam symfonického orchestru, národní hudba, rozvoj lidové písně. Literatura: historický román, rozkvět poezie, hrdina z okraje společnosti. Literatura: historický román, rozkvět poezie, hrdina z okraje společnosti.

36 ZÁVĚR Romantismus byl posledním uměleckým slohem v dějinách (stal se i životním stylem obyvatelstva velké části Evropy). Romantismus byl posledním uměleckým slohem v dějinách (stal se i životním stylem obyvatelstva velké části Evropy). Po něm už následuje jen velké množství uměleckých směrů a skupin (hledání nové umělecké pravdy). Po něm už následuje jen velké množství uměleckých směrů a skupin (hledání nové umělecké pravdy).


Stáhnout ppt "STRUČNÝ PŘEHLED DĚJIN UMĚNÍ Umělecké slohy Mgr. Milan Šimek."

Podobné prezentace


Reklamy Google