Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Český jazyk a literatura

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Český jazyk a literatura"— Transkript prezentace:

1 Český jazyk a literatura
2. – 3. ročník studijního oboru SOU Mgr. Lenka Brychová „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“

2 Přelom 19. a 20. století v literatuře
Rozsah: 3 vyučovací hodiny

3 Rozložení tématu 1. hodina: Umělecké směry
2. – 3. hodina: Prokletí básníci

4 Metody Vennovy diagramy Skupinová práce Brainstorming
Interaktivní metoda

5 Metody Sebereflexe Půlky veršů Pětilístek Interpretace textu

6 Na konci předchozí hodiny zadán domácí úkol:
Umělecké směry Na konci předchozí hodiny zadán domácí úkol: Vypište informace o uměleckých směrech: impresionizmus, symbolizmus, dekadence. Zaměřte se na vysvětlení pojmu, znaky, dobu, představitele.

7 Vennovy diagramy Charakteristika metody:
grafický záznam společných a rozdílných znaků 2 či více jevů. Vysvětlení metody: 5 minut

8 Práce ve dvojicích Nakreslete na celou stranu svého sešitu Vennovy diagramy, kde kruh I bude představovat imresionismus, kruh S symbolismus, kruh D dekadenci. Do jednotlivých částí zapište rozdílné s společné rysy těchto umělěckých směrů. Čas: 10 minut

9

10

11

12

13 Práce ve větší skupině Porovnejte své výsledky s další dvojicí (popř. trojicí) a doplňte své postřehy. Čas: 10 minut

14 Prezentace práce Jednotlivé čtveřice (pětice) prezentují výsledky své práce. Výsledky práce vyučující zaznamenává do Vennových diagramů na tabuli. Čas: minut

15

16 Prokletí básníci Vysvětlení pojmu Představitelé: Ch. Baudelaire
P. Verlaine J.-A. Rimbaud

17 Ch. Baudelaire – Zdechlina (Květy zla)
Žáci dostanou do dvojic text básně v překladu F. Hrubína, N. Mládkové, V. Holana. Porovnají všechny tři překlady – název básně, námět, jazykové prostředky, působivost Určí počet slok, veršů v jedné sloce, rým, umělecký směr.

18 Ch. Baudelaire – Zdechlina (Květy zla)
Žáci se pokusí báseň vnímat prostřednictvím vjemů: Zrak - popis letního dne, teplého počasí a především popis zdechliny samotné. př.: ... z jehož hnilob dralo se černo páchnoucích pluků larv ... -

19 Ch. Baudelaire – Zdechlina (Květy zla)
Čich - př.: ...Takový silný puch, že vy jste z toho trávě div neomdlela, na nás vál černo páchnoucích pluků... Sluch - př.: ... A mouchy bzučely nad břichem či perlilo se praskajíc ten svět tak prazvláštní zněl hudbou, jako v dálce peřeje nebo vítr zní...

20 Ch. Baudelaire – Zdechlina (Květy zla)
Chuť - i vnímání chuti, i když jen obrazné Př.: ...jako černý sirob... (sirup)

21 Ch. Baudelaire – Zdechlina (Květy zla)
Ke kterému uměleckému směru byste báseň přiřadili? Čím Vás báseň zaujala? Jaké jste měli pocity?

22 J.-A. Rimbaud - Samohlásky
Na základě přečtené Rimbaudovy básně Samohlásky se pokuste na samostatný papír barevně vyjádřit své vnímání jednotlivých samohlásek, k barevnému provedení připojte i asociace, kterou ve Vás vyvolává její tvar – Váš obraz dané samohlásky. Možné porovnat se sbírkou V. Nezvala Abeceda.

23

24

25

26 Domácí úkol Vypište z Verlainovy Písně podzimní verše zachycující podzimní náladu. Jaký životní styl líčí Rimbaudova báseň Večerní modlitba? O jaký básnický žánr se jedná? Proč je Rimbaudův Opilý koráb alegorií? Jaké motivy se v básni objevují?

27 Půlky verše První verš básní rozdělíme na dvě části, všechny rozstříhané části rozdáme ve třídě. Úkolem žáků je najít svůj pár. Vhodné je zvolit 5-7 básní (podle počtu žáků), žáci budou nejprve pracovat ve dvojicích, pak se sejdou čtveřicích (max. v šesticích) a výsledky své práce porovnají.

28 Půlky verše Ať falešně znáš v kostky hráti Především hudbu! V poezii
Já básníkova dýmka jsem Věštecký snědý lid s plameny v zřítelnicích Co povíš večer dnes, má duše osamělá, Ti, kteří spílají: Prachsakra, Čert to vem,

29

30 Půlky verše Úkoly dvojicím (čtveřicím-šesticím) – pokuste se:
na základě prvního verše vyvodit, o čem všem může báseň být, určit, z jaké doby báseň pochází, určit autora.

31

32

33

34 Půlky verše Skupiny dostanou celý text básně a porovnají své úvahy s celou básní. Skupiny zhodnotí shody a rozdíly. Skupiny zkusí vysvětlit, proč se jejich výsledky s prvním veršem a celou básní shodují (liší).

35

36 Půlky verše - cíle Uvědomit si, jak mnohoznačná může být báseň.
Vnímat krásu jazyka. Rozvoj slovní zásoby. Společný prožitek básně a následné interpretace.

37 Pětilístek Charakteristika metody
Pětilístek je pětiřádková „básnička“, která po pisateli vyžaduje, aby shrnul informace a názory do výrazů, které vystihují (popisují) námět nebo o něm uvažují. 1. První řádka je jednoslovné téma, námět (obvykle podstatné jméno). 2. Druhá řádka je dvouslovný popis námětu, jeho podstatných vlastností, jak je vidí pisatel (odpověď na otázku, jaký je námět). 3. Třetí řádka je sestavena ze tří slov vyjadřujících dějovou složku námětu – tedy, co dělá nebo co se s ním děje. 4. Čtvrtá řádka je věta o čtyřech slovech, vztahující se k námětu (sloveso může chybět). 5. Poslední řádka je jednoslovné synonymum, které rekapituluje podstatu námětu.

38 Pětilístek - schéma __________ __________ __________
__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________

39 Pětilístek - příklad impresionismus intimní přírodní
zachycuje působí vnímá dané neopakovatelné duševní rozpoložení umění

40 Dovednosti rozvíjené metodou pětilístku
rozpomíná se na známé informace a klade je do souvislostí k tématu pětilístku vybírá nejpřesnější pojmenování, která vystihují podstatu tématu, jak ji sám vnímá

41 Použitá literatura Ch. Baudelaire – Zdechlina
Ch. Baudelaire – Co jenom povíš dnes Ch. Baudelaire – Cikáni na cestách Ch. Baudelire – Dýmka J.-A. Rimbaud – Celníci J.-A. Rimbaud – Samohlásky

42 Použitá literatura J.-A. Rimbaud – Večerní modlitba
J.-A. Rimbaud – Opilý koráb P. Verlaine – Básnické umění P. Verlaine – Píseň podzimní F. Villon – Balada mravoučná

43 Postřehy Žáci, kteří raději pracují sami, se do aktivit hůře zapojovali. Při podobné činnosti bych je nechala jednotlivé skupiny pozorovat a popsat jejich práci. Třída MS3 je technicky založená, nejvyšší aktivitu vyvinula při Vennových diagramech.

44 Postřehy Při metodě půlky veršů jsem s žáky rozebrala, podle jakých kritérií se páry hledaly (velké písmeno na začátku verše, malé písmeno na začátku druhé poloviny, interpunkce). Žáci se často ptali na význam pro ně neznámých slov: robata, zřítelnice, spílají apod.

45 Postřehy Velmi mě potěšilo, že skupina, která měla Villona, poznala, že se jedná o jiné období (jazyk). „Rozjezd“ u jednotlivých aktivit byl pomalý, výsledek stál za to – zajímavé byly zejména asociace samohlásek a nově vzniklé básně (pětilístek).


Stáhnout ppt "Český jazyk a literatura"

Podobné prezentace


Reklamy Google