Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Druhý vatikánský koncil Svolal jej Jan XXIII., dokončil Pavel VI. Jan XXIII. ho nečekaně vyhlásil 25. ledna 1959 v bazilice sv. Pavla za hradbami. Koncil.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Druhý vatikánský koncil Svolal jej Jan XXIII., dokončil Pavel VI. Jan XXIII. ho nečekaně vyhlásil 25. ledna 1959 v bazilice sv. Pavla za hradbami. Koncil."— Transkript prezentace:

1 Druhý vatikánský koncil Svolal jej Jan XXIII., dokončil Pavel VI. Jan XXIII. ho nečekaně vyhlásil 25. ledna 1959 v bazilice sv. Pavla za hradbami. Koncil zasedal v letech 1962–1965 (4 zasedání).

2 Shromáždilo se více než 2450 katolických biskupů. Chyběli jen biskupové z komunistické Číny. Koncil byl katolický a všeobecný: přijeli biskupové ze všech kontinentů, dále opati, vyšší řeholní představení, odbornici (neúčastnili se plenárních zasedání, ale byli velmi důležití pro práci v komisích) Konzultanti z pravoslavných a protestantských církví. Novináři

3 Cíl koncilu Cílem koncilu bylo reagovat na potřeby doby. Explicitně nedefinoval žádnou novou nauku či dogmata. Aggiornamento

4 Bea Ottaviani Lefebre Frings Suenens Máximos IV Sayegh

5 Yves Congar Marie Dominique Chenu Edward Schillebeeckx Joseph Ratzinger Hans Küng Jean Daniélou Karl Rahner Henri de Lubac

6

7 Dokumenty Názevtéma dokumentuVydána Sacrosanctum Conciliumkonstituce o posvátné liturgii4.12.1963 Lumen gentiumvěroučná konstituce o církvi21.11.1964 Dei Verbumvěroučná konstituce o Božím zjevení 18.11.1965 Gaudium et spespastorální konstituce o církvi v dnešním světě 7.12.1965 Konstituce

8 3 deklarace Názevtéma dokumentuVydána Gravissimum educationiso křesťanské výchově28.10.1965 Nostra aetateo vztahu církve k nekřesťanským náboženstvím 28.10.1965 Dignitatis humanaeo náboženské svoboděnáboženské svobodě7.12.1965

9 9 Dekrety Názevtéma dokumentuVydána Ad genteso misijní činnosti církve7.12.196 5 Presbyterorum ordinis o službě a životě kněží7.12.196 5 Apostolicam actuositatem o apoštolátu laiků18.11.19 65 Optatam totiuso výchově ke kněžství28.10.19 65 Perfectae caritatiso obnově řeholního života28.10.19 65 Christus Dominuso pastýřské službě biskupů v církvi 28.10.19 65 Unitatis redintegratio o ekumenismu21.11.19 64 Orientalium ecclesiarum o katolických východních církvích 21.11.19 64 Inter mirificao hromadných sdělovacích prostředcích 4.12.196 3

10 Myšlenky koncilu

11 Eklesiologie - Všichni jsme církev: Boží lid - Kolegialita - Všichni jsme povoláni ke spáse. Zdůrazňuje se důležitost laického povolání - Církev je světová: misijní církve jsou rovnocenné s ostatními

12 - Vztah církve a státu: Koncil se vzdává požadavku, aby veřejnost i státní struktury jednaly podle katolických principů. - Dialog se světem – služba a spolupráce - Hledání míru

13 Ekumenismus - Odloučení bratři a církevní společenství - Všichni jsme povoláni ke spáse - Náboženská svoboda „… sám Bůh dal lidstvu poznat cestu, po níž lidé, když mu slouží, mohou dosáhnout v Kristu spásy a blaženosti. Věříme, že toto jediné pravé náboženství je uskutečněno v katolické a apoštolské církvi, které Pán Ježíš svěřil úkol přinášet je ke všem lidem.“ (DH 1)

14 Liturgie Podpořit účast všech - národní jazyky Všichni celebrujeme - aktivní účast

15 Boží Slovo: - Podpora individuální a společné četby Bible - Větší použití v liturgii - Možnost studovat za pomoci moderních metod – literární druhy atd.

16 Češi na koncilu Z Československa se koncilu zúčastnili: Josef kardinál Beran (jen čtvrté zasedání), Róbert Pobožný (kromě prvního zasedání), Eduard Nécsey, Ambróz Lazík František Tomášek (všechna čtyři zasedání), Jan Merell a doprovod složený v podstatě ze spolupracovníků Státní bezpečnosti a exponentů prorežimního Celostátního mírového výboru katolického duchovenstva.

17 Kardinál Josef Beran Stát povolil arcibiskupu Beranovi odjet ze země do Říma na slavnostní kreaci, při níž kardinálové obdrží červený biret (čtyřhranná pokrývka hlavy), jmenovací dekret a kardinálský prsten. V Římě se kardinál Beran zapojil do práce II. vatikánského koncilu. 20. září 1965 na něm vystoupil s projevem O svobodě svědomí, v němž se mimo jiné vyslovil pro rehabilitaci Jana Husa. Založil také v Římě České náboženské středisko Velehrad. Jeho sekretářem po celou dobu působení v Římě byl pozdější biskup Jaroslav Škarvada.


Stáhnout ppt "Druhý vatikánský koncil Svolal jej Jan XXIII., dokončil Pavel VI. Jan XXIII. ho nečekaně vyhlásil 25. ledna 1959 v bazilice sv. Pavla za hradbami. Koncil."

Podobné prezentace


Reklamy Google