Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Svátky dřeva v Žamberku Významná kulturně společenská tradiční regionální událost každoročně pořádaná v měsíci červnu Městským muzeem v Žamberku ve spolupráci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Svátky dřeva v Žamberku Významná kulturně společenská tradiční regionální událost každoročně pořádaná v měsíci červnu Městským muzeem v Žamberku ve spolupráci."— Transkript prezentace:

1 Svátky dřeva v Žamberku Významná kulturně společenská tradiční regionální událost každoročně pořádaná v měsíci červnu Městským muzeem v Žamberku ve spolupráci se Střední školou obchodu, řemesel a služeb v Žamberku v budově Městského muzea v Žamberku a v prostorách Střední školy OŘS v zámku v Žamberku. 2. část Betlémáři, loutkáři, soustružníci, korytáři, tvůrci hraček, šperků, masek a hudebních nástrojů

2 Adresováno milovníkům přírody a přátelům výtvarného umění Vážení přátelé výtvarného kumštu! Dovolte mi, abych vás touto formou pozval na výstavu krásných a smysluplných prací mistrů řemesel vystavujících na jedné z velmi zajímavých tradičních kulturně společenských akcí pod názvem Z důvodu přehlednosti jsem tuto svou prezentaci rozdělil do tří částí. V té první je možno si prohlédnout práce uměleckých řezbářů pracujících s dlátem i s motorovou pilou. V druhé jsou ukázky práce betlemářů, loutkářů, soustružníků, korytářů a tvůrců hraček, šperků, masek a hudebních nástrojů. Ta třetí je zaměřena na práce intarzistů, malířů, modelářů a zpracovatelů dalších přírodních materiálů. Pokud po prohlédnutí těchto mých prezentací zjistíte, že vás alespoň trochu oslovily, pošlete je, prosím, těm svým přátelům, kteří mají, stejně jako vy v lásce přírodu a mají pozitivní vztah k její kráse a k zachycení její krásy kresbou, malbou a ztvárněním do hlíny či kamene, a především k jejímu vykouzlení z krásného a ušlechtilého živého přírodního zdroje, ze dřeva a z dalších přírodních materiálů obdařených také neobyčejnou vnitřní krásou a kouzlem. Ing. Karel Jedlička http://svatky-dreva.webzdarma.cz kontakt: jedlickak@tiscali.cz VIII. ročník Svátků dřeva v Žamberku konaný ve dnech 20. až 22. června 2008

3 Organizační zabezpečení Svátky dřeva v Žamberku vycházejí z bohaté regionální tradice práce se dřevem. Jsou konány jako výraz úcty ke dřevu a uznání řemeslné a umělecké práce minulých generací i současných mistrů řemesla a uměleckých tvůrců. Patronem Svátků dřeva je Městský úřad v Žamberku zastoupený starostou města Mgr. Tomášem Kalousem. Za dobrou organizaci třídenní akce odpovídá ředitelka Městského muzea v Žamberku PhDr. Marie Otavová ve spolupráci s pedagogem Střední školy obchodu, řemesel a služeb v Žamberku Ing. Stanislavem Cukorem. Dokonalou organizaci Svátků dřeva si však už neumíme představit ani bez mistra diplomacie Doc. PhDr. Václava Šplíchala, Csc., který přišel s návrhem prezentovat umění žijících i nežijících mistrů řemesel, která užívají dřevo. Na základě průzkumu našel více než 120 rozmanitých řemesel, která dřevo využívají. Je reprezentantem EDICE ZLATÉ RUCE VYDAVATELSTVÍ GOLEMPRESS Kontakty: starosta@muzbk.cz, muzeum_zamberk@raz-dva.cz, s.cukor@seznam.cz, vaclav.splichal@zlateruce.com, jedlickak@tiscali.cz

4 Ing. Jan Roda Projektant z Prahy, významná vůdčí osobnost Spolku českých betlemářů a časopisu Betlemář. Nyní se v důchodu věnuje svým zájmům, především řezbářství, tvorbě betlémů, sakrálních plastik a jesličkářství. Účastní se výstav a řezbářských sympozií, věnuje se historii a dokumentaci betlémů...

5 Pan Jan Vokoun Významný řezbář, betlemář a loutkář z Třebechovic pod Orebem. Od šperků přešel k řezbování loutek a betlémů. Vystavoval již nejen v České republice a v Evropě, ale i v USA, v Japonsku a v Jižní Koreji. V době turistické sezóny vystavuje v Třebechovickém muzeu betlémů.

6 Pan Jaroslav Koloděj Známý český loutkář ze Senice u Poděbrad. Jeden z prvních vystavovatelů Svátků dřeva v Žamberku. Věnuje se výhradně tvorbě ručně vyřezávaných originálních loutek s krásnou tváří - marionet.

7 Paní Jarmila Haldová V ý z n a m n á č e s k á v ý t v a r n i c e z e S e d l o ň o v a v O r l i c k ý c h h o r á c h. J e j í v ý t v a r n é d í l o j e s l o ž e n o z p r a c í ř e z b á ř s k ý c h ( f i g u r á l n í c h i r e l i é f n í c h ), m a l í ř s k ý c h, g r a f i c k ý c h a i l u s t r á t o r s k ý c h. M i m o ř á d n é m í s t o v j e j í t v o r b ě z a u j í m a j í d e s k o v é r e l i é f n í o b r a z y č e s k ý c h s v ě t c ů a p a t r o n ů a č e s k ý c h k r á l ů a p a n o v n í k ů. C e l é j e j í d í l o v y n i k á v t i p n o s t í, ž i v o s t í, j e m n o s t í, b a r e v n o s t í, h r a v o s t í a j á s a v o s t í.

8 Pan Martin Petr Mladý řezbář ze Žamberka. Tvůrce loutek a řezbou bohatě zdobených intarzovaných šachovnic s rozměry až 80/80 cm. Vytvořil bohatou kolekci šachových figur. Jeho polychromované marionety s výraznými rysy dosahují výšky až 75 cm.

9 Pan Jan Friml Mladý umělecký řezbář z Jamného nad Orlicí, student Vyšší uměleckoprůmyslové školy v Praze. Zabývá se umělecko-řemeslným zpracováním dřeva. Věnuje se především chebské intarzii kazet a šachovnic a studiu kralických betlémů, včetně tvorby charakteristických kralických figurek.

10 Paní Lenka Tapušíková Osobitá výtvarnice z Dolního Třešňovce u Lanškrouna vytvářející svérázné pohádkové postavičky. Těla jejich pohádkových postav jsou jednoduché dřevěné konstrukce s hlavami s výraznými tvářemi z pálené hlíny. Vlasy a vousy mají z konopí, ruce, nohy a boty ze dřeva a šaty ze lněné látky nebo z pytloviny.

11 Pan Zdeňěk Bukáček Držitel čestného titulu „Nositel tradice“ lidových řemesel z Krouny u Hlinska. Pokračovatel více než stoleté rodinné tradice výroby soustružené krounské hračky. Vyrábí své hračky nejen podle historických vzorů, ale i jako suvenýry podle návrhů současných výtvarníků.

12 Pan Ladislav Chládek Manželé Ladislav a Růžena Chládkovi z Výprachtic se zabývájí výrobou dřevěných hraček technikou „Krušnohorská štípaná hračka z bloku“. Pan Chládek je držitelem čestného titulu „Mistr lidové umělecké výroby“.

13 Pan Ladislav Faltus Známý umělecký soustružník dřeva z Jablonného nad Orlicí, který trvale vystavuje na Svátcích dřeva v Žamberku. Velkou pozornost věnuje nejen volbě neobvyklých tvarů svých nápaditých a krásných dóz, mís, táců, pohárů a číší z různých druhů pečlivě vybraných dřev, ale také jejich vkusným a zdravotně nezávadným povrchovým úpravám. Na zdobení některých výrobků používá techniku „vybíjení kovem“ pomocí čistého potravinářského cínu s atestem.

14 Pan Drahoslav Macháček Umělecký soustružník dřeva z Týniště nad Orlicí, který minulý rok prvně vystavoval na Svátcích dřeva v Žamberku. Jeho zajímavým přínosem k usnadnění ozdobné řezby jeho soustružených táců, mís, dóz, kazet a váz je jeho vynález a sestrojení přístroje, který po příslušném nastavení takovou úpravu automaticky umožňuje.

15 Pan Štefan Kanaloš Lidový umělecký výrobce, korytář a řezbář z Ostravy. Držitel titulu "Nositel tradice lidových řemesel v oboru výroba dlabaných nádob" a ocenění UNESCO "Žijící poklad". Vyrábí vařečky, lžičky, vidličky, naběračky, obracečky, stěrky, misky všech velikostí, tácky, vějáčky, formy na máslo atd. Své umělecké předměty vyrábí s využitím dlouholetých vlastních zkušeností a zkušeností svých předků výhradně ručně ručním náčiním.

16 Pan Miroslav Tříska Mladý, ale vyzrálý člověk, výtvarník a řezbář s obrovským invenčním nábojem ze západočeské metropole Plzně. Jeho tvorba je velmi různorodá od bibliografie a grafiky přes výrobu svérázných dřevěných i keramických masek, dýmek a razítek k volným i závěsným figurálním plastikám a loutkám. Povrchově je upravuje polychromováním, mořením a opalováním a doplňuje je kovovými a kamennými prvky, polodrahokamy, zlacením a stříbřením.

17 Pan František Radvan Známý výtvarník a tvůrce krásných dřevěných šperků a řezbář svérázných reliéfních obrazů ze Žampachu. Jeho uměleckým krédem je vtisknout do svého díla kus sebe sama, vložit do něj svou lásku k horám, říčkám a k životu a vtisknout do každého svého šperku či obrazu kousíček srdce svého.

18 Pan Milan Červenka Zručný a pečlivý restaurátor hudebních nástrojů z Horní Dobrouče. Pokračovatel rodinné tradice restaurátorů. Je milovníkem dějin umění a starožitností. Navrací hudebním nástrojům jejich původní lesk a šarm (vzhled a čistotu, povrchovou úpravu, dokonalou mechanickou funkčnost, zvučnost apod.). To od něho vyžaduje odpovědnost a preciznost, dokonalý hudební sluch a schopnost praktického odzkoušení hudebního nástroje vlastní hudební produkcí.

19 Pan Pavel Bureš Výrobce hudebních nástrojů, absolvent elektronické průmyslovky a dovedný truhlář ze Žamberka. Patří do rodiny nejvýznamnějších žamberských truhlářů. Učil se u kytarářského mistra Jaroslava Kostky z Lubů. Absolvoval studium na lubské houslařské škole. Dočasně pracoval v německé firmě Warwick, kde byly vyráběny elektrofonické baskytary a ve firmě Delicia Hořovice na výrobě akustických kytar. Společně s Janem Šťovíčkem založil firmu BSG Musical Instruments.

20 Pan Jan Šťovíček Zapálený výrobce hudebních nástrojů z Helvíkovic. Učil se u kytarářského mistra Josefa Kubly v Chebu. Absolvoval studium na lubské houslařské škole. Společně s Pavlem Burešem založil firmu BSG Musical Instruments. Věnuje se výzkumu a realizaci zvukových vlastností nástrojů, designu a konstrukci kytar, které vede přímo k představám hráčů. Aktivně hraje na kytaru v několika amatérských kapelách.


Stáhnout ppt "Svátky dřeva v Žamberku Významná kulturně společenská tradiční regionální událost každoročně pořádaná v měsíci červnu Městským muzeem v Žamberku ve spolupráci."

Podobné prezentace


Reklamy Google