Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0086 Další vzdělávání v oblasti psychosociální a duchovní péče Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0086 Další vzdělávání v oblasti psychosociální a duchovní péče Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního."— Transkript prezentace:

1

2 Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0086 Další vzdělávání v oblasti psychosociální a duchovní péče Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

3  Realizátorem projektu je občanské sdružení Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj  Vznik 2004/2005 jako dobrovolná aktivita studentů Caritas VOŠ sociální v Olomouci, kteří chtěli dělat něco víc…  Dnes profesionální organizace na dobrovolnických základech Realizátor projektu

4  Sociální služby  Poradenství a vzdělávání  Projekty Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj

5  Sociální služby  Osobní asistence Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj

6  Poradenství a vzdělávání  Diagnostika sociálních organizací  Inspekce kvality sociál. služeb  Akreditovaná vzdělávací organizace MPSV Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj

7  Projekty  Další vzdělávání v oblasti psychosociální a duchovní péče  Mosty z chudoby – strategie pro profesionály a komunity Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj

8  Tereza Uhrová  Bc. Kateřina Vařechová, DiS.  Bc. Gabriela Fellingerová  Agnieszka Prchal  Bc. Roman Tuček, DiS.  Mgr. Miroslav Prchal, DiS. Tým Girasole

9 Cílem projektu je zvýšit kvalitu odborných a obecných kompetencí obyvatel ČR a zvýšit motivaci a posílit aktivní postoj jednotlivců k dalšímu vzdělávání v oblasti psychosociální podpory a duchovní péče poskytované lidem, kteří jsou znevýhodněni pro svůj věk, nemoc nebo zdravotní postižení. Cíle projektu

10 Hlavním cílem projektu je prostřednictvím klíčových aktivit vytvořit a pilotně ověřit nový vzdělávací program pro vzdělávání dospělých a dobrovolníků a rozvíjet jejich kompetence v oblasti pomoci lidem v sousedství, uživatelům sociálních a zdravotních služeb. Cíle projektu

11 Primární cílovou skupinou jsou jednotlivci - občané s trvalým pobytem v ČR, kteří mají zájem získat základní kompetence v oblasti psychosociální podpory a duchovní péče o osoby znevýhodněné pro svůj věk, zdravotní stav nebo postižení a mají zájem využít tyto kompetence v pomoci lidem ve svém okolí, sousedství, komunitě, nemocnici nebo zařízení sociálních služeb. Cílová skupina

12  Sociální práce  Zdravotnictví  Etika  Teologie  Psychologie Základní oblasti vzdělávacího programu

13  Celkem 100 hodin (únor až červen)  80 hodin přímá výuka dle harmonogramu  20 hodin praxe Hodinová dotace

14  80 hodin dle harmonogramu  Včetně víkendového soustředění  Závazek absolvovat minimálně 80% přímé výuky (64 hodin)  Závazek účasti na soustředění Přímá výuka

15  Po dohodě lze zameškané přednášky (nebo už dnes víte, že nemůžete), doplnit v Olomouci, resp. Brně, ale pouze totožná témata (nelze jednu přednášku absolvovat dvakrát) Přímá výuka

16  Bude probíhat v blocích po dvou hodinách  9 - 10.30  11 - 12.30  13.30 - 15 Přímá výuka

17  Pro evidenci slouží prezenční listiny  Povinnost prokázat účast poskytovateli dotace  Budou přichystány vždy před zahájením dne Prezenční listiny

18  Povinnost se zapsat – den bez podpisu = neúčast  Problémy s účastí, kolize termínů, nemoci apod. – řešení lze vždy dohodnout Prezenční listiny

19  Víkend dle harmonogramu  Místo v jednání  Příjezd pátek odpoledne/večer  Odjezd neděle odpoledne Studijní soustředění

20  Témata psychologie komunikace a krizová intervence  Praktické nácviky ve skupinách  Duchovní program Studijní soustředění

21  Z rozpočtu projektu je hrazeno všem účastníkům:  Ubytování  Stravné Studijní soustředění

22  20 hodin  Sociální a zdravotnické organizace  Farnost  Komunita  Sousedství Praxe

23  Zaměřena na pomoc lidem znevýhodněným z důvodu věku, nemoci, zdravotního postižení  Dobrovolnictví, praktická pomoc, rozhovory, naslouchání apod. Praxe

24  Nevyžadujeme razítka ani potvrzení  Výstupem bude Vaše zpráva, ve které svou praxi popíšete a doplníte např. kazuistikou, příběhem toho/těch komu jste pomáhali, k tomu dostanete přesné instrukce. Praxe

25  Pro praxi Vám bude k dispozici průvodce  V profesionálních organizacích doporučujeme vykonat praxi formou dobrovolnictví. Praxe

26  V průběhu kurzu budeme žádat o vyplnění dotazníků  Účelem je hodnocení a reflexe  Závazek vyplnit dotazníky  On – line max. 10 minut Hodnocení

27  Písemný test nárůstu vědomostí  Pouze z přednášek  Písemné zhodnocení kurzu Závěrečná zkouška

28  Každý, kdo splní podmínky, získá osvědčení  Získání kreditních bodů  Akreditace MPSV (pracujeme na ní) Osvědčení a akreditace

29  K dispozici přednáškový sál + knihovna  Toalety  Kouření pouze venku na stanoveném místě u popelníku Organizační informace - LIPKA

30  Občerstvení káva, čaj, voda – nelze hradit z rozpočtu projektu  Káva, čaj, voda bude vždy připravena o přestávce  Díky za příspěvky! Organizační informace - LIPKA

31  Do projektu vložilo a vkládá své síly, energie a nadšení spousta lidí, doufáme a přejeme si, že budete spokojení.  A také doufáme ve velkorysost v odpouštění chyb, které uděláme Organizační informace - LIPKA

32  Celkem 80 účastníků Brno a Olomouc (a dalších 65 náhradníků a zájemců)  Profesionálové ze zdravotních a sociálních organizací  Laici a dobrovolníci, nadšenci pomáhat Skladba účastníků

33  S tituly  Bez titulů  Starší  Mladší Skladba účastníků

34 úcta, respekt, trpělivost Skladba účastníků

35  Telefony tichý režim  Dochvilnost  Zodpovědnost vůči prostorám a pořádku  Autorská práva  Nahrávky jen se svolením lektora pro vlastní potřebu Pravidla

36  Respekt k názoru druhého (i když s ním nesouhlasím)  Mluví jen jeden/jedna  Bezpečí – fyzické i emocionální  Právo STOP! Pravidla

37  Vykazování pro ESF  Závazky:  Účast  Hodnocení  Bezpečnost Dohoda o účasti

38  Zpracování osobních údajů za účelem evidence a vykazování  Ochrana osobních údajů  Svolení k fotografování a zveřejnění foto (povinnost publicity) Dohoda o účasti

39  Dodržovat základní bezpečností pravidla při pohybu v budově (schody, výtah, voda)  Účast v kurzu vyžaduje zvážení rizik a účast na vlastní zodpovědnost ke škodě na zdraví i majetku svého i jiných. Bezpečnost

40 ? Dotazy

41 Příští přednáška 9. března s prof. Dr. Haškovcovou, CSc. proběhne pro obě skupiny v Brně v sále kanceláře Veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno Informace

42 Děkuji za pozornost Dotazy


Stáhnout ppt "Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0086 Další vzdělávání v oblasti psychosociální a duchovní péče Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního."

Podobné prezentace


Reklamy Google