Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Další vzdělávání v oblasti psychosociální a duchovní péče

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Další vzdělávání v oblasti psychosociální a duchovní péče"— Transkript prezentace:

1

2 Další vzdělávání v oblasti psychosociální a duchovní péče
Projekt CZ.1.07/3.1.00/ Další vzdělávání v oblasti psychosociální a duchovní péče Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

3 Realizátor projektu Realizátorem projektu je občanské sdružení Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj Vznik 2004/2005 jako dobrovolná aktivita studentů Caritas VOŠ sociální v Olomouci, kteří chtěli dělat něco víc… Dnes profesionální organizace na dobrovolnických základech

4 Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj
Sociální služby Poradenství a vzdělávání Projekty

5 Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj
Sociální služby Osobní asistence

6 Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj
Poradenství a vzdělávání Diagnostika sociálních organizací Inspekce kvality sociál. služeb Akreditovaná vzdělávací organizace MPSV

7 Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj
Projekty Další vzdělávání v oblasti psychosociální a duchovní péče Mosty z chudoby – strategie pro profesionály a komunity

8 Tým Girasole Tereza Uhrová Bc. Kateřina Vařechová, DiS.
Bc. Gabriela Fellingerová Agnieszka Prchal Bc. Roman Tuček, DiS. Mgr. Miroslav Prchal, DiS.

9 Cíle projektu Cílem projektu je zvýšit kvalitu odborných a obecných kompetencí obyvatel ČR a zvýšit motivaci a posílit aktivní postoj jednotlivců k dalšímu vzdělávání v oblasti psychosociální podpory a duchovní péče poskytované lidem, kteří jsou znevýhodněni pro svůj věk, nemoc nebo zdravotní postižení.

10 Cíle projektu Hlavním cílem projektu je prostřednictvím klíčových aktivit vytvořit a pilotně ověřit nový vzdělávací program pro vzdělávání dospělých a dobrovolníků a rozvíjet jejich kompetence v oblasti pomoci lidem v sousedství, uživatelům sociálních a zdravotních služeb.

11 Cílová skupina Primární cílovou skupinou jsou jednotlivci - občané s trvalým pobytem v ČR, kteří mají zájem získat základní kompetence v oblasti psychosociální podpory a duchovní péče o osoby znevýhodněné pro svůj věk, zdravotní stav nebo postižení a mají zájem využít tyto kompetence v pomoci lidem ve svém okolí, sousedství, komunitě, nemocnici nebo zařízení sociálních služeb.

12 Základní oblasti vzdělávacího programu
Sociální práce Zdravotnictví Etika Teologie Psychologie

13 Hodinová dotace Celkem 100 hodin (únor až červen)
80 hodin přímá výuka dle harmonogramu 20 hodin praxe

14 Přímá výuka 80 hodin dle harmonogramu Včetně víkendového soustředění
Závazek absolvovat minimálně 80% přímé výuky (64 hodin) Závazek účasti na soustředění

15 Přímá výuka Po dohodě lze zameškané přednášky (nebo už dnes víte, že nemůžete), doplnit v Olomouci, resp. Brně, ale pouze totožná témata (nelze jednu přednášku absolvovat dvakrát)

16 Přímá výuka Bude probíhat v blocích po dvou hodinách 9 - 10.30

17 Prezenční listiny Pro evidenci slouží prezenční listiny
Povinnost prokázat účast poskytovateli dotace Budou přichystány vždy před zahájením dne

18 Prezenční listiny Povinnost se zapsat – den bez podpisu = neúčast
Problémy s účastí, kolize termínů, nemoci apod. – řešení lze vždy dohodnout

19 Studijní soustředění Víkend dle harmonogramu Místo v jednání
Příjezd pátek odpoledne/večer Odjezd neděle odpoledne

20 Studijní soustředění Témata psychologie komunikace a krizová intervence Praktické nácviky ve skupinách Duchovní program

21 Studijní soustředění Z rozpočtu projektu je hrazeno všem účastníkům:
Ubytování Stravné

22 Praxe 20 hodin Sociální a zdravotnické organizace Farnost Komunita
Sousedství

23 Praxe Zaměřena na pomoc lidem znevýhodněným z důvodu věku, nemoci, zdravotního postižení Dobrovolnictví, praktická pomoc, rozhovory, naslouchání apod.

24 Praxe Nevyžadujeme razítka ani potvrzení
Výstupem bude Vaše zpráva, ve které svou praxi popíšete a doplníte např. kazuistikou, příběhem toho/těch komu jste pomáhali, k tomu dostanete přesné instrukce.

25 Praxe Pro praxi Vám bude k dispozici průvodce
V profesionálních organizacích doporučujeme vykonat praxi formou dobrovolnictví.

26 Hodnocení V průběhu kurzu budeme žádat o vyplnění dotazníků
Účelem je hodnocení a reflexe Závazek vyplnit dotazníky On – line max. 10 minut

27 Závěrečná zkouška Písemný test nárůstu vědomostí Pouze z přednášek
Písemné zhodnocení kurzu

28 Osvědčení a akreditace
Každý, kdo splní podmínky, získá osvědčení Získání kreditních bodů Akreditace MPSV (pracujeme na ní)

29 Organizační informace - LIPKA
K dispozici přednáškový sál + knihovna Toalety Kouření pouze venku na stanoveném místě u popelníku

30 Organizační informace - LIPKA
Občerstvení káva, čaj, voda – nelze hradit z rozpočtu projektu Káva, čaj, voda bude vždy připravena o přestávce Díky za příspěvky!

31 Organizační informace - LIPKA
Do projektu vložilo a vkládá své síly, energie a nadšení spousta lidí, doufáme a přejeme si, že budete spokojení. A také doufáme ve velkorysost v odpouštění chyb, které uděláme

32 Skladba účastníků Celkem 80 účastníků Brno a Olomouc
(a dalších 65 náhradníků a zájemců) Profesionálové ze zdravotních a sociálních organizací Laici a dobrovolníci, nadšenci pomáhat

33 Skladba účastníků S tituly Bez titulů Starší Mladší

34 úcta, respekt, trpělivost
Skladba účastníků úcta, respekt, trpělivost

35 Pravidla Telefony tichý režim Dochvilnost
Zodpovědnost vůči prostorám a pořádku Autorská práva Nahrávky jen se svolením lektora pro vlastní potřebu

36 Pravidla Respekt k názoru druhého (i když s ním nesouhlasím)
Mluví jen jeden/jedna Bezpečí – fyzické i emocionální Právo STOP!

37 Dohoda o účasti Vykazování pro ESF Závazky: Účast Hodnocení Bezpečnost

38 Dohoda o účasti Zpracování osobních údajů za účelem evidence a vykazování Ochrana osobních údajů Svolení k fotografování a zveřejnění foto (povinnost publicity)

39 Bezpečnost Dodržovat základní bezpečností pravidla při pohybu v budově (schody, výtah, voda) Účast v kurzu vyžaduje zvážení rizik a účast na vlastní zodpovědnost ke škodě na zdraví i majetku svého i jiných.

40 Dotazy ?

41 Informace Příští přednáška 9. března s prof. Dr. Haškovcovou, CSc. proběhne pro obě skupiny v Brně v sále kanceláře Veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno

42 Dotazy Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Další vzdělávání v oblasti psychosociální a duchovní péče"

Podobné prezentace


Reklamy Google