Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace"— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace
ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/ NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR: Jan KOHOUTEK TEMATICKÁ OBLAST: Fyzická geografie NÁZEV DUMu: Úvod do geografie POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: KÓD DUMu: JK_FYZ_GEO_01 DATUM TVORBY: ANOTACE (ROČNÍK): Kvinta – DUM – výukový materiál provází žáky v rámci prvních hodin geografie na vyšším stupni gymnázia a přibližuje jim strukturu tohoto vědního oboru. METODICKÝ POKYN:

2 Geografie jako věda Jedna z nejstarších disciplín
Eratosthénes z Kyrény – Geográfika – 2 př.n.l. Gé – země Grafein – psáti Kartografie – nauka o mapách nutnost znázornit ZP

3 Eratosthénova mapa světa (reprodukce z 19. století)

4 Geografie jako věda Počátek geografie – všechny poznatky o zemi
Postupně zájem geografie vzrůstá a rozšiřuje se o nové aktuální otázky Regiony světa Popis obyvatelstva Hospodářství Atd.

5 Geografie jako věda Zúžení objektu studia geografie – krajinná sféra
Změna rázu poznávání v geografii – věda poskytující vysvětlení jevů Změna zaměření a význam geografie – věda s praktickým zaměřením

6 Geografie jako věda - definice
Geografie je věda, která se zabývá krajinnou sférou a zkoumá vzájemné vztahy mezi přírodním prostředím a lidskou společností v prostoru a čase Geografie leží na rozhraní přírodních, společenských a technických věd

7 Objekt geografie Planeta je složena z vrstev – geosfér!!!
Litosféra - ZK a svrchní část ZP Atmosféra (troposféra) Hydrosféra Pedosféra Biosféra Fyzickogeografická sféra - přírodní (5) Socioekonomická sféra (společenskohospodářská) Složky FG a SE jsou vzájemně propojeny vazbami a tvoří jednotný systém nazvaný krajinná sféra KRAJINNÁ SFÉRA JE OBJEKTEM STUDIA GEOGRAFIE

8 Objekt geografie Krajinná sféra - rozpětí Ozonosféra – 25 km nad ZP
Litosféra – její spodní hranice 100 – 300 km pod ZP

9 Objekt geografie

10 Geografické disciplíny
Využívají poznatky z jiných vědních oborů Vznikají stále nové dílčí geograf. disc. Fyzická geografie Socioekonomická geografie Kartografické disciplíny Ostatní geografické vědy

11 Fyzická geografie Geomorfologie Klimatologie Meteorologie Hydrologie
Oceánografie Pedologie Biogeografie Glaciologie Geokryologie

12 Socioekonomická geografie
Geografie obyvatelstva Geografie sídel Geografie průmyslu Geografie zemědělství Geografie dopravy Geografie cestovního ruchu Geografie služeb

13 Kartografické disciplíny
Tematická kartografie Matematická kartografie Kartometrie

14 Ostatní geografické vědy
Regionální geografie Politická geografie Nauka o krajině Historická geografie Darfur refugee camp in Chad

15 Metody a význam geografie
2 zákl. přístupy (hlediska) Hledisko prostorovosti – prostorová struktura a organizace krajinné sféry Hledisko syntetičnosti – zkoumání vztahů mezi jednotlivými složkami KS Metody výzkumu krajinné sféry

16 Studuje aktuální stav KS a snaží se o prognózy jejího dalšího vývoje
Např: Efektní a ekologické využívání KS Znehodnocování ŽP Studium a prognóza přírodních katastrof Nalezení opatření proti následkům Problematika počtu obyvatel atd. Erupce Mount St. Helens 1980

17 Dálkový průzkum Země DPZ
Získává informace o geosférách, nebo Zemi s využitím přístrojů na družicích a letadlech Sběr dat na základě pozorování bez přímého kontaktu se studovanými objekty a jevy První umělá družice 1957 Družice Landsat 7 snímající Zemi

18 Dálkový průzkum Země DPZ
Většinou oběh družic po kruhové dráze: Kruhová polární Kruhová rovníková Dráha šikmá Součástí DPZ je i fotogrammetrie – zpracování fotografií UARS 1

19 Dálkový průzkum Země DPZ
Schopnost zobrazovat značné plochy Série snímků – časové řady – zkoumání změn v KS Možné i vertikální zkoumání KS Landsat-5

20 Použité zdroje a literatura
Bičík, I. et al. (2001): Příroda a lidé Země. Praha: Nakladatelství ČGS. Kašparovský, K. (1999): Zeměpis I v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment. Internetové zdroje:

21 Použité zdroje a literatura
Obrazové materiály: BUNBURY, E.h.. wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: KEMP, Jeremy. wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: NASA/GODDARD SPACE FLIGHT CENTER. wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: SCHMITT, Harrison; EVANS, Ron. wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: TDADAMEMD. wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: TROTH, Vladimir. wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

22 Použité zdroje a literatura
RODOLUCA88. wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: YOSEMITE. wikipedia [online]. [cit ] Dostupný na WWW: L.L. IVANOV a kol. wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: KNOBIL, Mark a kol. wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: POST, Austin a kol. wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: NASA a kol. wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: NASA/GSFC a kol. wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google