Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR: Jan KOHOUTEK TEMATICKÁ OBLAST: Fyzická geografie NÁZEV DUMu: Úvod do geografie POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: 1 KÓD DUMu: JK_FYZ_GEO_01 DATUM TVORBY: 9.9.2012 ANOTACE (ROČNÍK): Kvinta – DUM – výukový materiál provází žáky v rámci prvních hodin geografie na vyšším stupni gymnázia a přibližuje jim strukturu tohoto vědního oboru. METODICKÝ POKYN:

2  Jedna z nejstarších disciplín  Eratosthénes z Kyrény – Geográfika – 2 př.n.l.  Gé – země  Grafein – psáti  Kartografie – nauka o mapách nutnost znázornit ZP nutnost znázornit ZP

3 Eratosthénova mapa světa (reprodukce z 19. století)

4  Počátek geografie – všechny poznatky o zemi  Postupně zájem geografie vzrůstá a rozšiřuje se o nové aktuální otázky  Regiony světa  Popis obyvatelstva  Hospodářství  Atd.

5  Zúžení objektu studia geografie – krajinná sféra  Změna rázu poznávání v geografii – věda poskytující vysvětlení poskytující vysvětlení jevů jevů  Změna zaměření a význam geografie – věda s praktickým zaměřením

6  Geografie je věda, která se zabývá krajinnou sférou a zkoumá vzájemné vztahy mezi přírodním prostředím a lidskou společností v prostoru a čase  Geografie leží na rozhraní přírodních, společenských a technických věd

7  Planeta je složena z vrstev – geosfér!!!  Litosféra - ZK a svrchní část ZP  Atmosféra (troposféra)  Hydrosféra  Pedosféra  Biosféra Fyzickogeografická sféra - přírodní (5) Socioekonomická sféra (společenskohospodářská)  Složky FG a SE jsou vzájemně propojeny vazbami a tvoří jednotný systém nazvaný krajinná sféra  KRAJINNÁ SFÉRA JE OBJEKTEM STUDIA GEOGRAFIE

8  Krajinná sféra - rozpětí 1. Ozonosféra – 25 km nad ZP 2. Litosféra – její spodní hranice 100 – 300 km pod ZP

9

10  Využívají poznatky z jiných vědních oborů  Vznikají stále nové dílčí geograf. disc. 1. Fyzická geografie 2. Socioekonomická geografie 3. Kartografické disciplíny 4. Ostatní geografické vědy

11  Geomorfologie  Klimatologie  Meteorologie  Hydrologie  Oceánografie  Pedologie  Biogeografie  Glaciologie  Geokryologi  Geokryologi e

12  Geografie obyvatelstva  Geografie sídel  Geografie průmyslu  Geografie zemědělství  Geografie dopravy  Geografie cestovního ruchu  Geografie služeb

13  Tematická kartografie  Matematická kartografie  Kartometrie

14  Regionální geografie  Politická geografie  Nauka o krajině  Historická geografie Darfur refugee camp in Chad

15  2 zákl. přístupy (hlediska) 1. Hledisko prostorovosti – prostorová struktura a organizace krajinné sféry 2. Hledisko syntetičnosti – zkoumání vztahů mezi jednotlivými složkami KS  Metody výzkumu krajinné sféry

16  Studuje aktuální stav KS a snaží se o prognózy jejího dalšího vývoje Např:  Efektní a ekologické využívání KS  Znehodnocování ŽP  Studium a prognóza přírodních katastrof  Nalezení opatření proti následkům  Problematika počtu obyvatel  atd. Erupce Mount St. Helens 1980

17  Získává informace o geosférách, nebo Zemi s využitím přístrojů na družicích a letadlech  Sběr dat na základě pozorování bez přímého kontaktu se studovanými objekty a jevy  První umělá družice 1957 Družice Landsat 7 snímající Zemi

18  Většinou oběh družic po kruhové dráze:  Kruhová polární  Kruhová rovníková  Dráha šikmá  Součástí DPZ je i fotogrammetrie – zpracování fotografií UARS 1

19  Schopnost zobrazovat značné plochy  Série snímků – časové řady – zkoumání změn v KS  Možné i vertikální zkoumání KS Landsat-5

20 Literatura: Bičík, I. et al. (2001): Příroda a lidé Země. Praha: Nakladatelství ČGS. Kašparovský, K. (1999): Zeměpis I v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment. Internetové zdroje:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B  http://antika.avonet.cz/upload.cs/1/105ba864_b_0_eratosthenes_s.jpg http://antika.avonet.cz/upload.cs/1/105ba864_b_0_eratosthenes_s.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Landscape-sphere.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Landscape-sphere.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Land_ocean_ice_cloud_1024.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Land_ocean_ice_cloud_1024.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Livingston-Greenwich-map.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Livingston-Greenwich-map.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Darfur_refugee_camp_in_Chad.jp g http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Darfur_refugee_camp_in_Chad.jp g  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MSH80_eruption_mount_st_helen s_05-18-80.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MSH80_eruption_mount_st_helen s_05-18-80.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Iridium_84_flare_20061120.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Iridium_84_flare_20061120.png

21 Obrazové materiály:  BUNBURY, E.h.. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mappa_di_Eratostene.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mappa_di_Eratostene.jpg  KEMP, Jeremy. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pr%C5%AF%C5%99ez_Zem%C3%AD. png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pr%C5%AF%C5%99ez_Zem%C3%AD. png  NASA/GODDARD SPACE FLIGHT CENTER. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Whole_world_- _land_and_oceans_12000.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Whole_world_- _land_and_oceans_12000.jpg  SCHMITT, Harrison; EVANS, Ron. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_Earth_seen_from_Apollo_17.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_Earth_seen_from_Apollo_17.jpg  TDADAMEMD. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SolarSystem_OrdersOfMagnitude _Sun-Jupiter-Earth-Moon.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SolarSystem_OrdersOfMagnitude _Sun-Jupiter-Earth-Moon.jpg  TROTH, Vladimir. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Landscape-sphere.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Landscape-sphere.jpg

22  RODOLUCA88. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cono_de_Arita,_Salta._(Argentina ).jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cono_de_Arita,_Salta._(Argentina ).jpg  YOSEMITE. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2012. ] Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:JR-Maglev-MLX01-2.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:JR-Maglev-MLX01-2.jpg  L.L. IVANOV a kol. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Livingston-Greenwich-map.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Livingston-Greenwich-map.jpg  KNOBIL, Mark a kol. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Darfur_refugee_camp_in_Chad.jp g http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Darfur_refugee_camp_in_Chad.jp g  POST, Austin a kol. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MSH80_eruption_mount_st_helen s_05-18-80.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MSH80_eruption_mount_st_helen s_05-18-80.jpg  NASA a kol. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Landsat7sat.gif http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Landsat7sat.gif  NASA/GSFC a kol. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:UARS_1.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:UARS_1.jpg


Stáhnout ppt "ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2."

Podobné prezentace


Reklamy Google