Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bugala SLOW - NATUR, s.r.o.: Úpolová systematika ve zdravotnictví - praktické příklady Martin Bugala.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bugala SLOW - NATUR, s.r.o.: Úpolová systematika ve zdravotnictví - praktické příklady Martin Bugala."— Transkript prezentace:

1 Bugala SLOW - NATUR, s.r.o.: Úpolová systematika ve zdravotnictví - praktické příklady
Martin Bugala

2 OBSAH 1…. ÚVOD 2…. CHARAKTERISTIKA 3…. ROZBOR PROBLÉMU 4.… TAKTIKA 5.… METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU DOVEDNOSTÍ 6…. ZPŮSOB NÁCVIKU A VÝUKY DOVEDNOSTÍ 7…. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

3 ÚVOD „V posledních letech jsme svědky vzestupu nejrůznějších forem násilí. I když je dopadení a potrestání pachatele v kompetenci policejních složek a soudů, je nezbytné, aby se problematikou násilí kvalifikovaně zabývali také zdravotníci. Ti totiž nezřídka pečují především o oběti násilí. Mohou být ovšem také v kontaktu s agresorem oběti nebo se dokonce sami mohou stát obětí, a to nejen v občanském, ale i profesním životě. V roce 2001 Mezinárodní rada sester (ICN) dokonce vyhlásila problematiku násilí jako aktuální a celosvětové téma.“(HAŠKOVCOVÁ 2004 s. 5)

4 S obecným nárůstem násilí ve společnosti velice úzce souvisí
CHARAKTERISTIKA S obecným nárůstem násilí ve společnosti velice úzce souvisí nárůst agresivního chování na pracovištích. Z tohoto hlediska jsou značně riziková zejména zdravotnická zařízení. Zdravotníci přicházejí do úzkého kontaktu se svými pacienty, kteří bývají často ovlivněni svou chorobou, trpí pocity bezmocnosti a mnohdy jsou ve fyzické a psychické nerovnováze.

5 ROZBOR BROBLÉMU Zdravotník má prvotní cíl zajistit a stabilizovat oběť a jeho činnost je ovlivněna dvěma způsoby: 1 - zraněný je v šoku, ovlivněn svou chorobou, má pocit bezmocnosti a není možné s ním komunikovat a zajistit kvalifikovanou lékařskou pomoc zdraví a život zdravotníka není v ohrožení 2 - zraněný je v šoku, ovlivněn svou chorobou, má pocit bezmocnosti a stává se agresivním zdraví a život zdravotníka je v ohrožení V první fázi, je znemožněna práce zdravotníka, ale ohroženo zdraví nebo život není, ale ve druhé fázi se objevuje agresivita ze strany pacienta, která znemožňuje jak práci, tak i zdraví či dokonce život zdravotníka.

6 Držení bezpečné vzdálenosti Přístupy k oběti Kontrola oběti
TAKTIKA Monitoring Držení bezpečné vzdálenosti Přístupy k oběti Kontrola oběti Vytváření ochranných prostředků Použití „donucovacích prostředků“

7 METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU DOVEDNOSTÍ
Základní postoj Základní kryty Vyproštění z úchopů Navolňovací techniky Svedení na zem Kontrola na zemi Práce ve dvojici (svedení na zem, kontrola na zemi) Odvádění na nosítka (lůžko) Kurtování pacienta Modelové situace

8 ZPŮSOB NÁCVIKU A VÝUKY DOVEDNOSTÍ
Přecházet od jednoduchých cvičení ke složitým Využívat opakovací hodiny Snažit se zakomponovat do výcviku pomůcky Testovat naučené dovednosti ve vypjatých podmínkách Neustále zdůrazňovat příklady z praxe Demonstrovat dobře a špatně zvládnuté techniky Budovat psychiku (sebevědomí) Aplikovat části výstroje a vybavení do samotného výcviku Využívat modelový trénink Budovat sebevědomého a techniky zdatného jedince, který umí využívat naučené dovednosti v praxi.

9 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
HAŠKOVCOVÁ, H. Manuál o násilí, NCO NZO v Brně 2004, 83s ISBN X KŘIVOHLAVÝ, J. Jak přežít vztek, zlost a agresi. Grada Publishing. a. s., ISBN NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. 1995, ISBN REGULI, Z. Úpolové sporty. MU Brno: OL print, s. ISBN REGULI, Z., ĎURECH, M., VÍT, M. Teorie didaktika úpolů ve školní tělesné výchově. MU Brno: Dataprint, s. ISBN VÁGENROVÁ, M. Psychologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, – 872 s. ISBN VÍT, M. Rigorózní práce 2009 Sebeobrana pro střední školy 159s Internetové zdroje: SZDN [online]. [cit. 14.ledna 2011]. Dostupný z WWW:


Stáhnout ppt "Bugala SLOW - NATUR, s.r.o.: Úpolová systematika ve zdravotnictví - praktické příklady Martin Bugala."

Podobné prezentace


Reklamy Google