Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKOLAMP PROVOZOVATEL KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU PRO OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKOLAMP PROVOZOVATEL KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU PRO OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech."— Transkript prezentace:

1 EKOLAMP PROVOZOVATEL KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU PRO OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech

2 Představení společnosti
Zakládající subjekty: Osram spol. s r.o. Philips Česká republika s.r.o. GE Industrial s.r.o. NARVA B.E.L./ČR s.r.o

3 Představení společnosti
30. května 2005 – vznik společnosti, zápis do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13. prosince 2005 je rozhodnutím Ministerstva životního prostředí zapsána jako provozovatel kolektivního systému pro skupinu 5 – osvětlovací zařízení pod evidenčním číslem provozovatele kolektivního systému KH002/05-ECZ K má cca 210 registrovaných účastníků Uvádí na trh ročně výrobky o hmotnosti cca 9000 tun

4 Hlavní principy EKOLAMPu
neziskově orientovaná společnost rovná a spravedlivá báze pro všechny účastníky bez rozdílu příspěvek na financování zpětného odběru EEZ se uvádí odděleně po dobu 8 let princip „nerozlišování“ podle §5 odst.10, vyhl.č. 352/2005 Sb., o nakládání s EEZ plnění povinností pro všechna EEZ bez ohledu na to, zda pocházejí z domácností či nikoli, a bez ohledu na datum, kdy byla uvedena na trh při prodeji nových výrobků nelze předem určit, zda bude výrobek prodán do domácnosti nebo jinam než do domácnosti (komerční sféra) při sběru použitých EEZ není třeba určovat odkud EEZ pochází, zda z domácnosti či odjinud, protože všechny zářivky i výbojky se sbírají v režimu „zpětného odběru“ podle §38 odst.1, písm. d)

5 Odlišnosti EKOLAMPu princip „nerozlišování“ - nelze určit kdo bude konečným uživatelem výrobku (užití v domácnosti nebo mimo domácnost) - sbírá všechno oddělené shromažďování a přeprava - křehké/snadno rozbitné výrobky, obsahují nebezpečnou rtuť – vysoké náklady na sběr, svoz a recyklaci – výše příspěvku - výrazné ovlivnění ceny výrobků (10-80% nárůst cen) Opětovné použití a recyklace v rozsahu látek 80% jejich hmotnosti podíl na trhu: počet - 80%, hmotnost - 1% Hmotnost Množství SVZ ~80% Jiné skupiny EEZ ~20%

6 Jaké povinnosti má výrobce?
podat návrh na zápis do Seznamu výrobců do zajistit zpětný odběr EEZ pocházejícího z domácností a pro odpad nepocházející z domácností zajistit oddělený sběr vytvořit systém pro zpracování OEEZ za použití Best Available Technologies vytvořit systém, podle kterého bude zajištěno využití OEEZ ve stanoveném rozsahu - od využití celkem 75%, pro světelné zdroje 80%jejich hmotnosti zajistit, aby byl spotřebitel a konečný uživatel informován o způsobu provedení sběru zpracovat „Roční zprávu“ o plnění povinností výrobců poskytnout zpracovateli veškeré informace potřebné ke zpracování použitého výrobku tyto povinnosti za výrobce přebíráme označovat výrobky, vyrábět je tak, aby se usnadnila demontáž a recyklace financovat systém sběru, svozu a zpracování

7 Jaké povinnosti má prodejce?
Kolektivní systém EKOLAMP Jaké povinnosti má prodejce? Do (podle §38 zákona o odpadech) při prodeji výrobků informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru použitých výrobků pokud tak neučiní, musí tyto výrobky odebírat přímo v provozovně Realizace: Individuální systém sběru značky např. PHILIPS Po (podle §37k odst.4 a §38 zákona o odpadech) zajistit, aby spotřebitel měl při nákupu možnost odevzdat použitý výrobek v místě prodeje ve stejném počtu kusů prodávaného výrobku podobného typu a použití Realizace: Kolektivní systém EKOLAMP bez rozdílu značek

8 Povinnost informovat Informování spotřebitele
podle §38 odst.4 při prodeji výrobků o způsobu provedení zpětného odběru použitých výrobků o požadavku, aby elektrozařízení nebyla odstraňována spolu se směsným komunálním odpadem o úloze spotřebitele v opětovném použití elektrozařízení a materiálovém nebo jiném využití elektroodpadu o možných škodlivých vlivech nebezpečných látek obsažených v elektrozařízení na životní prostředí a na lidské zdraví Informování konečného uživatele prostřednictvím distributora při prodeji výrobků Informování zpracovatele

9 Informování

10 Plnění dalších povinností výrobců
Sběrna druhotných surovin Občan Firma Světelné zdroje Svítidla Mobilní sběr Stacionární sběrný dvůr Maloobchod (kamenný obchod, obchodní dům, hypermarket) Velkoobchod Dopravce Zpracování

11 Komunální sběrná síť Obce (stacionární sběrné dvory)
pro světelné zdroje Dohoda o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností sběrná síť volně přístupná všem občanům, fyzickým i právnickým osobám, které přinesou použité světelné zdroje v omezeném množství (max. 30 kusů na jednu dodávku) k uzavřeno cca 150 Dohod o spolupráci

12 Komunální sběrná síť Mobilní sběry (Odpadové firmy, Technické služby)
pro světelné zdroje registrace subjektu do KS před uzavřením Dohody možnost vystavení Prohlášení EKOLAMPu o zapojení svezených použitých světelných zdrojů do KS EKOLAMP možnost zapojení mobilně svážených použitých světelných zdrojů přes Dohodu o spolupráci s obcí, na jejímž SD jsou výše uvedené světelné zdroje shromažďovány

13 Maloobchodní sběrná síť
pro světelné zdroje kamenné obchody, obchodní domy a hypermarkety obchodních řetězců Dohoda o zřízení místa zpětného odběru a o spolupráci při zajištění zpětného odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností označené nádoby na shromažďování světelných zdrojů světelné zdroje přebírány od zákazníka formou "přes pult„ obsluha pravidelným, tzv. zastávkovým svozem nebo na objednávku informace spotřebiteli, že při nákupu má možnost odevzdat použitý výrobek v místě prodeje ve stejném počtu kusů prodávaného výrobku podobného typu a použití cca 450 míst

14 Velkoobchodní sběrná síť
pro svítidla i světel. zdroje smluvní místa provozovaná velkoobchody, případně elektromontážními firmami sběrná síť, do které mají právo odevzdat použité výrobky pouze jednotliví odběratelé těchto velkoobchodů (tedy i maloobchody), případně jejich zákazníci Smlouva o zřízení privátní sítě míst sběru použitých osvětlovacích zařízení cca 200 míst

15 Individuální odvozy jsou realizovány na základě požadavků smluvních partnerů kolektivního systému EKOLAMP přímo z místa většího výskytu použitých světelných zdrojů minimálně 1000 ks světelných zdrojů 2 palety svítidel, minimálně 300 kg Kdo může objednávat: účastník kolektivního systému poskytovatel sběrného místa (velkoobchod, maloobchod, obec)

16 Síť sběren druhotných surovin
pro svítidla bez světelných zdrojů smluvní stacionární sběrny druhotných surovin rovnoměrné rozmístění na území celé ČR použitá svítidla zde mohou odevzdávat koneční uživatelé

17 Výsledky EKOLAMPu Za rok 2005 – Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru Výrobky uvedené na trh: tun Zpětně odebrané použité světelné zdroje: 245 tun Míra sběru světelných zdrojů: % Za I. – V. měsíc 2006 Výrobky uvedené na trh: tun Zpětně odebrané použité světelné zdroje celkem: 249 tun Z toho z obcí: tun Míra sběru světelných zdrojů: %

18 EKOLAMP s.r.o. - kontakty EKOLAMP s.r.o. Korytná 47/3
Praha 10 Strašnice IČ: tel./fax: veřejná sběrná síť - privátní sběrná síť - účastníci systému - obecné dotazy


Stáhnout ppt "EKOLAMP PROVOZOVATEL KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU PRO OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech."

Podobné prezentace


Reklamy Google