Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vynálezy I Non me defendo verbis, sed vita.. Nehájím se slovy ale životem.. FIT ČVUT v Praze Právo a informatika Mgr. František Šejnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vynálezy I Non me defendo verbis, sed vita.. Nehájím se slovy ale životem.. FIT ČVUT v Praze Právo a informatika Mgr. František Šejnost"— Transkript prezentace:

1 Vynálezy I Non me defendo verbis, sed vita.. Nehájím se slovy ale životem.. FIT ČVUT v Praze Právo a informatika Mgr. František Šejnost info@sejnost.cz www.sejnost.cz šejnost©2009

2 Vynálezy I Právní úprava Právní úprava Zák.č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích ve znění zákona 237/1991 Sb. zákona č. 519/1991 Sb. zákona č. 116/2000 Sb. a zákona č. 173/2002 Sb. zákona č. 59/2005 Sb. zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb. zákona č. 221/2006 Sb. Zák.č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích ve znění zákona 237/1991 Sb. zákona č. 519/1991 Sb. zákona č. 116/2000 Sb. a zákona č. 173/2002 Sb. zákona č. 59/2005 Sb. zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb. zákona č. 221/2006 Sb.

3 Vynálezy I Účel zákona Úprava práv a povinností vznikající z vytvoření a z uplatnění vynálezů a zlepšovacích návrhů

4 Vynálezy I Patent na vynález Patent na vynález Na vynálezy, které splňují podmínky stanovené o zákonem uděluje Na vynálezy, které splňují podmínky stanovené o zákonem uděluje Úřad průmyslového vlastnictví patenty

5 Vynálezy I Patentovatelnost vynálezů Patentovatelnost vynálezů Patenty se udělují na vynálezy Patenty se udělují na vynálezy Nové Nové Výsledkem vynálezecké činnosti Výsledkem vynálezecké činnosti Průmyslově využitelné Průmyslově využitelné

6 Vynálezy I Charakter vynálezu nesplňují Charakter vynálezu nesplňují Objevy Objevy Vědecké teorie Vědecké teorie Matematické metody Matematické metody Estetické výtvory Estetické výtvory

7 Vynálezy I Charakter vynálezu nesplňují Charakter vynálezu nesplňují Objevy Objevy Vědecké teorie Vědecké teorie Matematické metody Matematické metody Estetické výtvory Estetické výtvory

8 Vynálezy I Plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti Plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti Hraní her Hraní her Vykonávání obchodní činnosti Vykonávání obchodní činnosti

9 Vynálezy I Charakter vynálezu nesplňují Charakter vynálezu nesplňují Programy počítačů Programy počítačů Podávání informací Podávání informací

10 Vynálezy I Podmínka Podmínka Patentovatelnost předmětů nebo činností je vyloučena za předpokladu, že se přihláška vynálezu nebo patent týkají pouze těchto předmětů nebo činností Patentovatelnost předmětů nebo činností je vyloučena za předpokladu, že se přihláška vynálezu nebo patent týkají pouze těchto předmětů nebo činností

11 Vynálezy I Průmyslově využitelné nejsou Průmyslově využitelné nejsou Způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetřování lidského nebo zvířecího těla Diagnostické metody používané na lidském nebo zvířecím těle

12 Vynálezy I To se nevztahuje na výrobky, zejména látky nebo směsi, určené k použití při těchto způsobech ošetřování a při těchto diagnostických metodách To se nevztahuje na výrobky, zejména látky nebo směsi, určené k použití při těchto způsobech ošetřování a při těchto diagnostických metodách

13 Vynálezy I Výluky z patentovatelnosti Výluky z patentovatelnosti Patenty se neudělují Patenty se neudělují Na vynálezy, jejichž využití by se příčilo veřejnému pořádku nebo dobrým mravům Na vynálezy, jejichž využití by se příčilo veřejnému pořádku nebo dobrým mravům

14 Vynálezy I Výluky z patentovatelnosti Výluky z patentovatelnosti To nelze vyvodit pouze z toho, že využití vynálezu je zakázáno právním předpisem To nelze vyvodit pouze z toho, že využití vynálezu je zakázáno právním předpisem

15 Vynálezy I Výluky z patentovatelnosti Výluky z patentovatelnosti Patenty se neudělují Patenty se neudělují Na odrůdy rostlin a plemena zvířat nebo v zásadě biologické způsoby pěstování rostlin či chovu zvířat Na odrůdy rostlin a plemena zvířat nebo v zásadě biologické způsoby pěstování rostlin či chovu zvířat

16 Vynálezy I Výluky z patentovatelnosti Výluky z patentovatelnosti Toto ustanovení neplatí pro mikrobiologické způsoby a výrobky těmito způsoby získané Toto ustanovení neplatí pro mikrobiologické způsoby a výrobky těmito způsoby získané

17 Vynálezy I Novost Novost Vynález je nový, není-li součástí stavu techniky Vynález je nový, není-li součástí stavu techniky Stavem techniky je vše, k čemu byl přede dnem, od něhož přísluší přihlašovateli právo přednosti umožněn přístup veřejnosti písemně, ústně, využíváním nebo jiným způsobem Stavem techniky je vše, k čemu byl přede dnem, od něhož přísluší přihlašovateli právo přednosti umožněn přístup veřejnosti písemně, ústně, využíváním nebo jiným způsobem

18 Vynálezy I Vynálezecká činnost Vynálezecká činnost Je výsledkem vynálezecké činnosti, jestliže pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky Je výsledkem vynálezecké činnosti, jestliže pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky

19 Vynálezy I Vynálezecká činnost Vynálezecká činnost Pro hodnocení vynálezecké činnosti však není rozhodný obsah přihlášek vynálezů, které ke dni, do něhož přísluší přihlašovateli právo přednosti, nebyly zveřejněny Pro hodnocení vynálezecké činnosti však není rozhodný obsah přihlášek vynálezů, které ke dni, do něhož přísluší přihlašovateli právo přednosti, nebyly zveřejněny

20 Vynálezy I Průmyslová využitelnost Průmyslová využitelnost Vynález se považuje za průmyslově využitelný, může-li jeho předmět být vyráběn nebo jinak využíván v průmyslu, zemědělství nebo jiných oblastech hospodářství Vynález se považuje za průmyslově využitelný, může-li jeho předmět být vyráběn nebo jinak využíván v průmyslu, zemědělství nebo jiných oblastech hospodářství

21 Vynálezy I Právo na patent Právo na patent Původce vynálezu nebo jeho právní nástupce Původce vynálezu nebo jeho právní nástupce Původcem vynálezu je ten, kdo jej vytvořil vlastní tvůrčí prací Původcem vynálezu je ten, kdo jej vytvořil vlastní tvůrčí prací

22 Vynálezy I Právo na patent Právo na patent Spolutvůrci mají právo na patent v rozsahu, v jakém se podíleli na vytvoření vynálezu Spolutvůrci mají právo na patent v rozsahu, v jakém se podíleli na vytvoření vynálezu

23 Vynálezy I Podnikový vynález Podnikový vynález Vytvořil-li původce vynález ke splnění úkolu z pracovního poměru, z členského nebo jiného obdobného pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli, přechází právo na patent na zaměstnavatele, není-li smlouvou stanoveno jinak Vytvořil-li původce vynález ke splnění úkolu z pracovního poměru, z členského nebo jiného obdobného pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli, přechází právo na patent na zaměstnavatele, není-li smlouvou stanoveno jinak

24 Vynálezy I Podnikový vynález Podnikový vynález Právo na původcovství tím není dotčeno. Právo na původcovství tím není dotčeno. Původce, který vytvořil vynález v pracovním poměru, je povinen zaměstnavatele o této skutečnosti neprodleně písemně vyrozumět a předat mu podklady potřebné k posouzení Původce, který vytvořil vynález v pracovním poměru, je povinen zaměstnavatele o této skutečnosti neprodleně písemně vyrozumět a předat mu podklady potřebné k posouzení

25 Vynálezy I Neuplatní-li zaměstnavatel ve lhůtě tří měsíců od vyrozumění vůči původci právo na patent, přechází toto právo zpět na původce Neuplatní-li zaměstnavatel ve lhůtě tří měsíců od vyrozumění vůči původci právo na patent, přechází toto právo zpět na původce Zaměstnavatel i původce jsou v této lhůtě povinni zachovávat vůči třetím osobám o vynálezu mlčenlivost. Zaměstnavatel i původce jsou v této lhůtě povinni zachovávat vůči třetím osobám o vynálezu mlčenlivost.

26 Vynálezy I Účinek patentu Účinek patentu Majitel patentu má výlučné právo Majitel patentu má výlučné právo Využívat vynález Využívat vynález Poskytnout souhlas k využívání vynálezu jiným osobám Poskytnout souhlas k využívání vynálezu jiným osobám Převést patent na třetí osoby Převést patent na třetí osoby

27 Vynálezy I Účinek patentu Účinek patentu Účinky patentu nastávají ode dne oznámení o udělení patentu ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví Účinky patentu nastávají ode dne oznámení o udělení patentu ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví

28 Vynálezy I Účinek patentu Účinek patentu Přihlašovateli přísluší přiměřená náhrada od toho, kdo po zveřejnění přihlášky vynálezu její předmět využíval Přihlašovateli přísluší přiměřená náhrada od toho, kdo po zveřejnění přihlášky vynálezu její předmět využíval Právo na přiměřenou náhradu lze uplatnit ode dne, od něhož nastávají účinky patentu Právo na přiměřenou náhradu lze uplatnit ode dne, od něhož nastávají účinky patentu

29 Vynálezy I Účinek patentu Účinek patentu V případě mezinárodní přihlášky, jíž se žádá o udělení patentu v České republice, která byla zveřejněna podle mezinárodní smlouvy, přísluší přihlašovateli právo na přiměřenou náhradu až po zveřejnění jejího překladu v českém jazyce V případě mezinárodní přihlášky, jíž se žádá o udělení patentu v České republice, která byla zveřejněna podle mezinárodní smlouvy, přísluší přihlašovateli právo na přiměřenou náhradu až po zveřejnění jejího překladu v českém jazyce

30 Vynálezy I Rozsah ochrany patentu Rozsah ochrany patentu Vymezen zněním patentových nároků Vymezen zněním patentových nároků K výkladu patentových nároků se použije i popis a výkresy K výkladu patentových nároků se použije i popis a výkresy

31 Vynálezy I Zákaz přímého využívání Zákaz přímého využívání Bez souhlasu majitele je zakázáno Bez souhlasu majitele je zakázáno Vyrábět, nabízet, uvádět na trh nebo používat výrobek, který je předmětem patentu, nebo k tomu účelu výrobek dovážet či skladovat anebo s ním jiným způsobem nakládat Vyrábět, nabízet, uvádět na trh nebo používat výrobek, který je předmětem patentu, nebo k tomu účelu výrobek dovážet či skladovat anebo s ním jiným způsobem nakládat

32 Vynálezy I Zákaz přímého využívání Zákaz přímého využívání Využívat způsob, který je předmětem patentu, popřípadě nabízet tento způsob k využití Využívat způsob, který je předmětem patentu, popřípadě nabízet tento způsob k využití

33 Vynálezy I Zákaz přímého využívání Zákaz přímého využívání Nabízet, uvádět na trh, používat nebo k tomuto účelu dovážet či skladovat výrobek přímo získaný způsobem, který je předmětem patentu Nabízet, uvádět na trh, používat nebo k tomuto účelu dovážet či skladovat výrobek přímo získaný způsobem, který je předmětem patentu

34 Vynálezy I Zákaz přímého využívání Zákaz přímého využívání Shodné výrobky se považují za získané způsobem, který je předmětem patentu, je-li nanejvýš pravděpodobné, že výrobek byl vyroben způsobem, který je předmětem patentu, a majiteli patentu se přes přiměřené úsilí nepodařilo určit skutečně užitý výrobní způsob, dokud se neprokáže opak Shodné výrobky se považují za získané způsobem, který je předmětem patentu, je-li nanejvýš pravděpodobné, že výrobek byl vyroben způsobem, který je předmětem patentu, a majiteli patentu se přes přiměřené úsilí nepodařilo určit skutečně užitý výrobní způsob, dokud se neprokáže opak

35 Vynálezy I Zákaz přímého využívání Zákaz přímého využívání Při dokazování opaku je nutno šetřit práv vyplývajících z ochrany obchodního tajemství Při dokazování opaku je nutno šetřit práv vyplývajících z ochrany obchodního tajemství

36 Vynálezy I Zákaz nepřímého využívání Zákaz nepřímého využívání Bez souhlasu majitele je zakázáno Bez souhlasu majitele je zakázáno Dodávat nebo k dodání nabízet jiné osobě, než je osoba oprávněná využívat patentovaný vynález, prostředky týkající se podstatného prvku tohoto vynálezu a sloužící v tomto ohledu k jeho uskutečnění, jestliže je vzhledem k okolnostem zřejmé, že tyto prostředky jsou způsobilé k uskutečnění patentovaného vynálezu a jsou k němu určeny Dodávat nebo k dodání nabízet jiné osobě, než je osoba oprávněná využívat patentovaný vynález, prostředky týkající se podstatného prvku tohoto vynálezu a sloužící v tomto ohledu k jeho uskutečnění, jestliže je vzhledem k okolnostem zřejmé, že tyto prostředky jsou způsobilé k uskutečnění patentovaného vynálezu a jsou k němu určeny

37 Vynálezy I Zákaz nepřímého využívání Zákaz nepřímého využívání Omezení se nepoužije, pokud těmito prostředky jsou výrobky běžně se vyskytující na trhu, ledaže třetí osoba ovlivnila odběratele, aby se dopustil zakázaného jednání Omezení se nepoužije, pokud těmito prostředky jsou výrobky běžně se vyskytující na trhu, ledaže třetí osoba ovlivnila odběratele, aby se dopustil zakázaného jednání

38 Vynálezy I Vyčerpání práv Vyčerpání práv Majitel patentu nemá právo zakázat třetím osobám nakládat s výrobkem, který je předmětem chráněného vynálezu, jestliže tento výrobek byl uveden na trh v České republice majitelem patentu nebo s jeho souhlasem, ledaže by tu byly důvody pro rozšíření práv z patentu na uvedené činnosti Majitel patentu nemá právo zakázat třetím osobám nakládat s výrobkem, který je předmětem chráněného vynálezu, jestliže tento výrobek byl uveden na trh v České republice majitelem patentu nebo s jeho souhlasem, ledaže by tu byly důvody pro rozšíření práv z patentu na uvedené činnosti

39 Vynálezy I Licence Licence Souhlas k využívání vynálezu chráněného patentem se poskytuje písemnou smlouvou - licenční smlouvou Souhlas k využívání vynálezu chráněného patentem se poskytuje písemnou smlouvou - licenční smlouvou

40 Vynálezy I Licence Licence Licenční smlouva nabývá účinnosti vůči třetím osobám zápisem do patentového rejstříku Licenční smlouva nabývá účinnosti vůči třetím osobám zápisem do patentového rejstříku

41 Vynálezy I Převod licenčních práv Převod licenčních práv Patent se převádí písemnou smlouvou Patent se převádí písemnou smlouvou Smlouva nabývá účinnosti vůči třetím osobám zápisem do patentového rejstříku Smlouva nabývá účinnosti vůči třetím osobám zápisem do patentového rejstříku

42 Vynálezy I Spolumajitelství patentu Spolumajitelství patentu Přísluší-li práva z téhož patentu několika osobám, spravují se vztahy mezi nimi obecnými předpisy o podílovém spoluvlastnictví Přísluší-li práva z téhož patentu několika osobám, spravují se vztahy mezi nimi obecnými předpisy o podílovém spoluvlastnictví

43 Vynálezy I Spolumajitelství patentu Spolumajitelství patentu Pokud není spolumajiteli dohodnuto jinak, má právo využívat vynález každý ze spolumajitelů patentu Pokud není spolumajiteli dohodnuto jinak, má právo využívat vynález každý ze spolumajitelů patentu K platnému uzavření licenční smlouvy je třeba, není-li dohodnuto jinak, souhlasu všech spolumajitelů K platnému uzavření licenční smlouvy je třeba, není-li dohodnuto jinak, souhlasu všech spolumajitelů

44 Vynálezy I Spolumajitelství patentu Spolumajitelství patentu Každý ze spolumajitelů je oprávněn uplatňovat nároky z porušení práv z patentu samostatně Každý ze spolumajitelů je oprávněn uplatňovat nároky z porušení práv z patentu samostatně K převodu patentu je zapotřebí souhlasu všech spolumajitelů K převodu patentu je zapotřebí souhlasu všech spolumajitelů

45 Vynálezy I Spolumajitelství patentu Spolumajitelství patentu Spolumajitel je oprávněn bez souhlasu ostatních převést svůj podíl jen na některého ze spolumajitelů Spolumajitel je oprávněn bez souhlasu ostatních převést svůj podíl jen na některého ze spolumajitelů Na třetí osobu může převést svůj podíl jen v případě, že žádný ze spolumajitelů nepřijme ve lhůtě jednoho měsíce písemnou nabídku převodu Na třetí osobu může převést svůj podíl jen v případě, že žádný ze spolumajitelů nepřijme ve lhůtě jednoho měsíce písemnou nabídku převodu

46 Vynálezy I Omezení účinků patentu Omezení účinků patentu Patent nepůsobí proti tomu, kdo před vznikem právo přednosti využíval vynález nezávisle na původci nebo majiteli patentu nebo kdo k tomu vykonal prokazatelná opatření Patent nepůsobí proti tomu, kdo před vznikem právo přednosti využíval vynález nezávisle na původci nebo majiteli patentu nebo kdo k tomu vykonal prokazatelná opatření

47 Vynálezy I Nabídka licence Nabídka licence Prohlásí-li u Úřadu přihlašovatel, popřípadě majitel patentu, že komukoli poskytne právo k využití vynálezu, vznikne právo k využití vynálezu každému, kdo nabídku licence přijme a písemně to sdělí přihlašovateli nebo majiteli patentu Prohlásí-li u Úřadu přihlašovatel, popřípadě majitel patentu, že komukoli poskytne právo k využití vynálezu, vznikne právo k využití vynálezu každému, kdo nabídku licence přijme a písemně to sdělí přihlašovateli nebo majiteli patentu Úřad nabídku licence vyznačí v patentovém rejstříku Úřad nabídku licence vyznačí v patentovém rejstříku

48 Vynálezy I Nabídka licence Nabídka licence Prohlášení o nabídce licence nelze vzít zpět Prohlášení o nabídce licence nelze vzít zpět Vznikem práva k využití vynálezu není dotčeno právo majitele patentu na úhradu ceny licence Vznikem práva k využití vynálezu není dotčeno právo majitele patentu na úhradu ceny licence Za udržování platnosti patentu, k němuž majitel nabídl licenci se platí poplatky podle zvláštního právního předpisu pouze v poloviční výši. Za udržování platnosti patentu, k němuž majitel nabídl licenci se platí poplatky podle zvláštního právního předpisu pouze v poloviční výši.

49 Vynálezy I Nucená licence Nucená licence Nevyužívá-li majitel patentu bezdůvodně vynález vůbec nebo jej využívá nedostatečně a nepřijal-li v přiměřené lhůtě řádnou nabídku na uzavření licenční smlouvy, může Úřad na základě odůvodněné žádosti udělit nevýlučné právo k využívání vynálezu Nevyužívá-li majitel patentu bezdůvodně vynález vůbec nebo jej využívá nedostatečně a nepřijal-li v přiměřené lhůtě řádnou nabídku na uzavření licenční smlouvy, může Úřad na základě odůvodněné žádosti udělit nevýlučné právo k využívání vynálezu

50 Vynálezy I Nucená licence Nucená licence Nelze ji udělit před uplynutím 4 let od podání přihlášky vynálezu nebo 3 let od udělení patentu, přičemž platí lhůta, která uplyne později Nelze ji udělit před uplynutím 4 let od podání přihlášky vynálezu nebo 3 let od udělení patentu, přičemž platí lhůta, která uplyne později

51 Vynálezy I Nucená licence Nucená licence Nucená licence může být rovněž udělena, jestliže jsou dány důvody ohrožení důležitého veřejného zájmu Nucená licence může být rovněž udělena, jestliže jsou dány důvody ohrožení důležitého veřejného zájmu

52 Vynálezy I Nucená licence Nucená licence V rozhodnutí o udělení nucené licence Úřad s přihlédnutím k okolnostem případu stanoví podmínky, rozsah a dobu trvání nucené licence V rozhodnutí o udělení nucené licence Úřad s přihlédnutím k okolnostem případu stanoví podmínky, rozsah a dobu trvání nucené licence Nucenou licenci lze udělit převážně pro dodávky na domácí trh Nucenou licenci lze udělit převážně pro dodávky na domácí trh

53 Vynálezy I Převod nucené licence Převod nucené licence Lze převádět v rámci převodu podniku nebo jeho části, v níž podnikatel – držitel vynález na základě nucené licence využívá Lze převádět v rámci převodu podniku nebo jeho části, v níž podnikatel – držitel vynález na základě nucené licence využívá

54 Vynálezy I Nucené licence Nucené licence Udělením nucené licence není dotčeno právo majitele patentu na úhradu ceny licence Udělením nucené licence není dotčeno právo majitele patentu na úhradu ceny licence

55 Vynálezy I Nucené licence Nucené licence Není-li cena licence dohodnuta zúčastněnými stranami, stanoví ji na žádost soud s přihlédnutím k významu vynálezu a obvyklým cenám smluvních licencí v dané oblasti techniky Není-li cena licence dohodnuta zúčastněnými stranami, stanoví ji na žádost soud s přihlédnutím k významu vynálezu a obvyklým cenám smluvních licencí v dané oblasti techniky

56 Vynálezy I Nucené licence Nucené licence Nucená licence se zapisuje do patentového rejstříku Nucená licence se zapisuje do patentového rejstříku

57 Vynálezy I PROSTOR NA DISKUZI PROSTOR NA DISKUZI Co Vás zaujalo. Co Vás naštvalo.. Co Vám to přineslo..


Stáhnout ppt "Vynálezy I Non me defendo verbis, sed vita.. Nehájím se slovy ale životem.. FIT ČVUT v Praze Právo a informatika Mgr. František Šejnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google