Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mléčná užitkovost skotu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mléčná užitkovost skotu"— Transkript prezentace:

1 Mléčná užitkovost skotu
cvičení

2 Terminologie Laktace = úsek od otelení do zaprahnutí
Normální laktace = laktace s řádným průběhem trvající 250 a více dnů , s minimální užitkovosti 2000 kg mléka Nenormální laktace = kratší než 250 dnů, s užitkovostí nižší 2000 kg mléka Normovaná laktace = laktace s řádným průběhem , přepočtená na 305 dnů

3 Terminologie Maximální laktace = nejvyšší celoživotní laktace , 5. laktace nejvyšší Zkrácená laktace = laktace za prvních 100 dnů nebo 200 dnů laktačních Období stání na sucho = 60 dnů, období klidové po ukončení laktace

4 Kriteria kvality-zpeněžování mléka
Zdravý chov, prostý tuberkulózy a brucelózy Do mlékárny 6 den po otelení Dojivost nejméně 2 litry denně Barva = bílá, lehce nažloutlá Konzistence = stejnorodá tekutina Chuť a vůně = čistě mléčná

5 Fyzikálně chemické znaky
Obsah tuku v mléce = 33 g/l Obsah bílkovin v mléce = 32 g/l Bod mrznutí(kryoskopie) = - 0,520( po záhřevu)laktóza + soli Kyselost mléka podle SH = 6,2 – 7,7 Snížení SH = mastitidy, stress, špatné krmení Zvýšení SH = vysoká teplota, výživa

6 Teplota mléka při dodávce
Od začátku dojení do 150 minut vychlazení na teplotu Denní svoz = 4 – 8 °C( max. do 20 hodin) Obdenní svoz = 4 – 6 °C ( do 45 hodin)

7 Třídy jakosti Q a I = standard II / III/ = nestandard
Somatické buňky(SB) : Q = /1 ml mléka I,II,III = /1 ml mléka Inhibiční látky(RIL) = 0 CPM : Q= 50 tis./ml , ostatní do 100 tis.

8 Zpeněžování mléka odběry vzorků
Mléko se odváží 1x denně, ráno (vyjímečně obden) Mlékárna-hodnocení kvality mléka prostřednictvím „centrálních laboratoří“ CL zajišťují: svoz a odběr vzorků Jakostní ukazatele, četnost odběrů - na základě dohody mezi dodavatelem a odběratelem (T,B,laktóza,S,tps, BMM) Sledování ukazatelů kvality mléka, 2x měsíčně (CPM,mikrobiální čistota,RIL a PSB)

9 Zpeněžování mléka podklad pro výpočet ceny
Cena za mléko - základní sazba za tuk a bílkoviny (% T a % B), splnění kvalitativních ukazatelů a množstevní příplatek Příplatky: zvýšení % T a % B= zvýšení ceny , množstevní příplatek- navíc produkce mléka- zvýšení ceny za každý litr Srážky: snížení % T a % B, nesplnění kvalitativních ukazatelů

10 Tepelné ošetření mléka
Zamezit výskytu a zničení nežádoucích mikroorganismů Pasterace(71-74°C, 85°C-doba 20s) Sterilizace(nad100°C,30 minut)v ČR ne UHT (ultratepelná sterilizace) = palarizace- 140–150°C, mžikové hodnoty

11 Laktační křivka

12 Kontrola mléčné užitkovosti
V ČR od roku 1905 (97 % dojnic) zjišťuje se: Množství mléka za 305 dnů Složky mléka (T, B, Laktóza) Ukazatelé kvality mléka (SB, RIL..) Vývin, ranost, plodnost,důvody vyřazení krav

13 Metody a osoby Metoda A = oficiální cestou(plemenáři)
Metoda B = chovatel + dohlíží plemenář Standardní(varianta A4 a AT) Varianta A4 = 1x měsíčně ze všech dojení v průběhu 24 hodin(1 den) večerní a ranní nádoj( 96% dojnic) Varianta AT(alternativní) 1x měsíčně, střídavě 1 měsíc večer a druhý měsíc ráno A4 – odebírá se večer i ráno každý den

14 Systém šlechtění dojného skotu
Kontrola užitkovosti Selekce (data –zisk z KU mléka, z lineárního popisu, z registrace v PK) Kontrola dědičnosti (testace býků) Základem = odhad PH býků na základě užitkovosti potomstva(dcer) Metody = vrstevnice, CC test, BLUP, Animal model, Test Day Animal model,

15 Testace býků (pro zařazení do plemenitby)
KU mléka dcer Zkoušky dojitelnosti dcer Lineární popis dcer Doplnění dat z inseminace Údaje o původu KU = kontra užitkovost

16

17 Mastitida (onemocnění mléčné žlázy)
Infekční (streptokoky, stafylokoky)= špatná hygiena chovu = akutní zánět(léčitelný antibiotiky) Neinfekční (stress) = subklinická (vysoké hodnoty SB v mléce) Chronický zánět = nevratný stav (změna sekretu, atrofie vemene) Zánět mléčné žlázy

18 Dojení, dojírny četnost dojení( 2 – 3x denně)
Dojení ruční Dojení konvové Dojení na stání (vazná stáj) Dojení v dojírně (volná stáj) Robotizované dojení

19 Dojení (fáze stisku, sání)

20 Dojení na stání

21 Postup dojení Omytí vemene Odstříknutí prvních střiků
Nasazení přístroje - dojení 5-7 minut Dodojení strojem Přerušení podtlaku – sejmutí přístroje Dezinfekce struků

22 Správný postup při dojení

23 Typy dojíren Tandemová (autotandemová) – stojí za sebou
Rybinová (normální výstup, rychlý výstup, polygonový, trigonový typ) – stojí šikmo Paralerní = dojení zezadu Rotační (rototandem, rotoradiál, rotorybina) – do kruhu

24 Identifikace dojnic

25 Tandemové dojírny

26 Rybinové dojírny

27 Paralerní(side by side/ dojírna

28 Kruhové(rotační) dojírny

29 Robotizované dojení Nový způsob řízení farmy Bez lidské práce
Vícečetné dojení (3x denně) Výhody Nárůst produkce mléka denní (+ kg T, kg B / laktaci) Snižování počtu SB Úspora času

30 Robotizované dojení Nevýhody Vyšší příjem krmiva
Snížení přírůstků hmotnosti (hubnutí) Zhoršení zdravotního stavu končetin Reprodukční problémy Pořizovací cena

31 Robotizované dojení

32 Složení mléka zralého Voda 87,5% Sušina 12,5% Bílkoviny 3,2–4 %
Mléčný tuk 3,5-7 % Laktóza (cukr) 4,7-5 % Minerální látky, vitaminy lipofilní, vitaminy rozpustné ve vodě

33 Složení mléka nezralého (mleziva)
Voda % Sušina % Bílkoviny %/imunoglobuliny/ Mléčný tuk % Laktóza/cukr/ % Minerální látky / Mg/, vitaminy / skupina B/

34 Charakteristika a význam mleziva
Okrově žlutá barva, srážení při teplotě 60°C Chuť hořkoslaná Převažují syrovátkové bílkoviny, vysoký obsah imunoglobulinů 1. potrava pro tele Pasivní forma imunity Projímavé účinky

35 Ošetření mléka po nadojení
Provádí se v mléčnici Mléčnice - místnost, kde probíhá ošetření mléka po nadojení, sanitace, přejímka mléka Filtrace mléka - odstranění mechanických nečistot Chlazení mléka (4–8°C) Uchovávání mléka (obdenní svoz)

36 Sanitace mléčnice (čištění,dezinf., proplach)
Odstranění organických,anorganických látek a mikroorganismů Denní - po každém dojení Týdenní (měsíční) Kyseliny = odstranění anorganických sloučenin Zásady = odstranění organických sloučenin

37 Mléčnice

38 Technologie chovu jednotlivých kategorií skotu

39 Způsoby odchovu telat v ČR, období telat, vnitřní a venkovní systémy
Odchov telat Způsoby odchovu telat v ČR, období telat, vnitřní a venkovní systémy

40 Období mléčné a rostlinné výživy
Období mléčné výživy (zahrnuje i mlezivové období) od narození do odstavu 0 – 2 měsíce jalovičky, 0 – 3 měsíce býčci Období rostlinné výživy od odstavu do 6 měsíců stáří

41 Mlezivové období systémy ustájení
Trvá 0 – 5 dnů Venkovní individuální boxy (VIB) 80% Profylaktorium (součástí porodny) Ustájení společně s matkami (masná plemena - BTPM) Ustájení telat u kojných krav Teletníky

42 Venkovní individuální box charakteristika
Po porodu - dokonalé osušení telete, napojení mlezivem, označení Ustájení individuální (6 – 8 hod po porodu VIB) Přístřešek se vstupním otvorem a výběhem, odnímatelná střecha Materiál – dřevo, plast, stanové dílce Nastýlání výběhu, boudičky 1kg/den

43 Venkovní individuální box charakteristika
Odstranění hnoje až po ukončení turnusu Krmivo – mlezivo (příjem 3 – 4 x denně, Teplota mléka 38°C) Mlezivové období (denně 6 l mleziva) Výhody – minimální šíření nemocí Rychlá výstavba a dezinfekce Nevýhody – riziko ekologického zatížení Vysoká pracovní náročnost

44 Mlezivové období „plachťák“

45 Mlezivové období (umělohmotné výlisky)

46 Období mléčné výživy Navazuje na mlezivové období a trvá do 2 – 3 měsíců stáří (odstavu) Odchov ve venkovním skupinovém přístřešku Zpevněné podloží ( asfalt, beton) Přístřešek-3 stěny pevné, 1 otevřená, návaznost na výběh- zastýlání obou částí, množství 1 kg slámy/kus/den Počet zvířat ve skupině 5 – 10 kusů

47 Období mléčné výživy

48 Období mléčné výživy

49 Období mléčné výživy

50 Období mléčné výživy

51 Krmiva používaná v období mléčné výživy
Mléčné období (základ tvoří mléko) Teplota mléka při podávání 38°C MKS, plnotučné mléko, syrovátka, okyselené nápoje, zakysané nápoje Od 15. dne stáří seno, startér (ČOT) Ad libitně voda MKS = mléčná krmná směs

52 Období rostlinné výživy technologie ustájení
Venkovní skupinové boxy (VSB) Přístřešky- boxová lože-nepropustné podloží a spádovaná podlaha (do 3%) Nastýlání 3 x týdně Obecné požadavky na přístřešek 1 strana otevřená, stelivový typ, nezamrzající napajedla, kryté krmiště,počet zvířat ve skupině =u žlabu

53 Období rostlinné výživy

54 Období rostlinné výživy

55 Období rostlinné výživy

56 Období rostlinné výživy

57 Varianty přístřešků Přístřešek s boxovými loži pro 40 – 120 ks
Přístřešek- spádové lože a vysoká podestýlka(sklon 7 – 10 %) Přístřešky s hlubokou podestýlkou Posuvné přístřešky ( posun na lyžinách ) Přístřešky z adaptovaných kůlen, skladů, stodol ……

58 Přístřešky (mléčné, rostlinné období)

59 Krmiva období rostlinné výživy
Základ krmné dávky- konzervovaná píce - siláže, senáže Doplňková krmiva – seno Granulované šroty Ad libitně voda

60 Příklady KD od 3 do 6 měsíců na přírůstek 800 g/den
měsíce 3 - 4 4 - 5 5 - 6 Seno (kg) 2 3 4,5 Senáž (kg) 7 8 Siláž(kg) 5,5 13 11 Jádro (kg) 1,5 1 0,50 Zelená píce - 18 KD – krmná dávka

61 technologie ustájení, krmení, napájení, dojení
Chov dojnic technologie ustájení, krmení, napájení, dojení

62 Volné boxové ustájení Zásady Snadná orientace při vstupu
Pohodlí při uléhání a vstávání (dlouhé stání 270 – 280 cm) Pevnost a trvanlivost podlahy a bočního hrazení Minimální pohyb po hnojných chodbách Sociální kontakt

63 Stelivové, bezstelivové stáje

64 Uspořádání stáje Sekce reprodukční zahrnuje krávy v období stání na sucho (60 dnů před porodem) a porodnu (krávy se nedojí - mléko není určeno pro prodej) Sekce produkční je rozdělena na úseky podle fáze laktace (3 – 4 úseky rozdojovací - plná laktace – zasušovací), Krávy jsou dojeny – mléko prodáno ke zpracování

65 Stavební řešení kravína (základní poznatky)
Stáje průjezdné – krmení je řešeno uvnitř Stáje neprůjezdné – krmiště je řešeno po obvodu stáje Stáje nezateplené, studené, dobře větratelné (střešní štěrbiny) V letních měsících systém ochlazování – evaporizační systém Stáje dvouřadé, čtyřřadé, víceřadé

66 Stelivová volná stáj charakteristika
Stání dojnic vyvýšeno nad podlahu, 2x denně steleme Vyhrnování hnoje – 2 x denně z hnojných chodeb - malotraktor s radlicí Druhy steliva – sláma, piliny, separát z kejdy, písek Denní potřeba slámy 4 kg/kus

67 Volná stelivová stáj

68 Volná, vzdušná stáj

69 Volná stáj

70 Volná stáj

71 Technika krmení, napájení
Míchací krmný vůz – fázový způsob krmení (krmná dávka směsná - všechny komponenty promíchané) Jadrná krmiva - součástí směsné dávky nebo samostatný krmný automat ve stáji Napájení – viz normy pro stavby napájecí žlaby (důležitý přítok vody) Množství výkalů (krávu/den 20 l+ 35 kg) Denní potřeba vody (l/krávu/90-150l)

72 Fázový způsob výživy dojnic (4 fáze)
I. období- stání na sucho (60 dnů do porodu), porodna kvalitní seno, bílkovinná senáž, postupně od 20. dne jádro,minerální látky, vitaminy II. období – rozdojování (od porodu do 100 dnů/krmíme siláž, senáž, seno, vysoké dávky jádra/10-12 kg/den) III. období (od 100 dnů do 200 dnů laktace),dávky jádra snížíme, ostatní krmiva stejná, dostatek miner. látek IV. období (od 200 dnů do zasušení), změna KD, snížit jadrná krmiva až absence

73 Krmiva pro dojnice Seno (obsah S) nad 85%
Zelená píce (obsah S) 15 – 25% Siláž (obsah S) 22 – 27 % Senáž (obsah S) 35 – 50 % Sláma (obsah vlákniny) kolem 40 % Základ krmné dávky – objemná krmiva Doplňková krmiva (cukrovarnický průmysl, pivovarský průmysl) Jadrná krmiva (směs obilovin) Minerální liz

74 Komponenty krmných dávek pro dojnice
Seno/kg/den/kus 7 – 9 Sláma kg/den/kus 2 – 5 Siláž nebo senáž kg/kus/den 20 – 30 Zelená píce kg/den/kus


Stáhnout ppt "Mléčná užitkovost skotu"

Podobné prezentace


Reklamy Google