Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnověrnost textu Nového zákona

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnověrnost textu Nového zákona"— Transkript prezentace:

1 Hodnověrnost textu Nového zákona
Je Bible přesná? Hodnověrnost textu Nového zákona Většina pramenů a obrázků převzata z knihy: Nové důkazy, které vyžadují rozhodnutí – Josh McDowell, Josh McDowell Ministry, 1999/2006

2 Kritikové Bible mimo jiné poukazují na argument, že biblický text není dochován přesně a byl nejspíše na řadě míst pozměněn, jeho obsah (Ježíšův život, příhody učedníků aj). „legendarizován“ a např. Ježíšovy zázraky přikrášleny Udělejme proto bibliografickou zkoušku textu Nového zákona, zda obstojí podle metod textové kritiky

3 Malemsburská Bible – en.wikipedia.org

4 Počet rukopisů „Na základě samotné tradice rukopisů byly křesťanská díla Nového zákona nejčastěji přepisovanými a nejrozšířenějšími knihami starověku.“ (F. E. Peters, HH 50)

5 Důkaz 1 množství rukopisů s minimálními odchylkami

6 1) Počet rukopisů - Zachované ... řecké rukopisy 5686
latinská Vulgáta etiopský překlad slovanské překlady 4101 arménský překlad 2587 syrská Pešita 350+ jiné - Celkem tedy:

7 - 2. místo obsadila Homérova Iliada s 643 zachovanými rukopisy
1) Počet rukopisů - 2. místo obsadila Homérova Iliada s 643 zachovanými rukopisy

8 Papyrus Chester Beatty I, en.wikipedia.org
Rostlina papyru en.wikipedia.org

9 Důkaz 2 doba mezi originálem a nejstaršími zachovalými rukopisy

10 2) Doba mezi originálem a zachovanými rukopisy
obecně platí pravidlo, že čím je kratší doba mezi napsáním originálu díla a nejstarší zachovanou kopií, tím je text věrnější originálu, přesnější doba napsání starověkých rukopisů je určována podle použitého materiálu, velikosti, tvaru a formy písma, interpunkce, dělení textu, výzdoby, použité barvy/inkoustu a podle struktury a barvy pergamenu (Giesler, GIB, )

11 2) Doba mezi originálem a zachovanými rukopisy
nikoho by např. nenapadlo zpochybňovat věrohodnost textu Herodotových Dějin ( př.n.l.) – nejstarší zachovaný rukopis je o 13 století starší Césarových Zápisků o Válce galské ( př.n.l.) – nejstarší rukopis 900 let po Césarově smrti Sofoklových divadelních her – nejstarší rukopis 1400 let po smrti autora

12 2) Doba mezi originálem a zachovanými rukopisy
oproti tomu nejstarší zachované fragmenty knih Nového zákona pochází z roku 130 n.l., tedy cca 50 let po smrti autorů, nejstarší celé knihy okolo roku n.l. a nejstarší kompletní znění Nového zákona z období kolem r. 325 n.l.

13 Codex Sinaiticus codexsinaiticus.org

14 2) Srovnávací tabulka

15 2) Doba mezi originálem a zachovanými rukopisy
rukopis Johna Rylanda (130 n.l.) – uložen v Manchestru v Anglii, obsahuje část Janova evangelia papyrus Bodmer II ( n.l.) – uložen v Culagny poblíž Ženevy ve Švýcarsku, obsahuje většinu Janova evangelia papyrus Chester Beatty (200 n.l.) – majetek Michiganské univerzity, obsahuje většinu Nového zákona

16 2) Doba mezi originálem a zachovanými rukopisy
Codex Vaticanus ( n.l.) – ve Vatikánské knihovně, obsahuje takřka kompletní biblický text Codex Sinaiticus (350 n.l.) – v Britském muzeu obsahuje takřka celý Nový zákon a více než polovinu Starého zákona Codex Alexandrinus (400 n.l.) – v Britském muzeu, obsahuje takřka celou Bibli

17 Codex Vaticanus en.wikipedia.org

18 Důkaz 3 citace v jiných publikacích

19 3) Citáty v jiných publikacích
podporují věrohodnost zachování původního biblického textu tím, že jejich citát se shoduje s biblickým textem, který máme my dnes nejvíce citací pochází z děl církevních otců citace církevních otců jsou tak rozsáhlé, že by se z nich dal rekonstruovat celý text Nového zákona (Greenlee, INTTC, 54)

20 3) Citáty v jiných publikacích
Klement Římský (95 n.l.) – Origenes ho v De Principus nazývá učedníkem apoštolů, Tertulián v knize Proti herezím uvádí, že Klementa křtil sám Petr Klement cituje z: Matouše, Marka, Lukáše, Skutků apoštolů, Listů Korinstkým, Listu Titovi, Listu Židům, 1. listu Petrova

21 3) Citáty v jiných publikacích
Polykarp ( n.l.) – učedník apoštola Jana Barnabáš (70 n.l.) Hermas (95 n.l.) Tacitus (170 n.l.) Klemens Alexandrijský ( n.l.) – 2400 citací z Nového zákona Tertulián ( n.l.) – starší sboru v Kartágu, cituje více než 7000x, z toho přes 3800 krát z evangelií Hippolytus ( n.l.) – 1300 citací Nového zákona Origenes ( n.l.) - více než citací Cyprián (+258 n.l.) – 740 citací Starého zákna, citací Nového zákona

22 Polykarpus Ignácius z Antiochie Origénes Tertulián en.wikipedia.org

23 3) Citáty v jiných publikacích

24 3) Citáty v jiných publikacích
k tomuto je třeba připočítat velké množství citací biblického textu v jiných materiálech, např. v lekcionářích, dílech odpůrců křesťanství, oficiálních římských dokumentech aj.

25 Závěr Pokud podle metod textové kritiky nepochybujeme o hodnověrnosti ostatních klasických děl starověku, nelze pochybovat ani o hodnověrnosti zachování původního biblického textu, neboť množství dochovaných rukopisů je o dva řády větší než jiných starověkých děl, jejich autentičnost je potvrzena porovnáním jednotlivých starověkých překladů a podpořena citacemi v jiných publikacích.

26 Seznam použité literatury:
Nové důkazy, které vyžadují rozhodnutí – Josh McDowell, Josh McDowell Ministry, 1999/2006 F. E. Peters, HH 50 Giesler, GIB, Greenlee, INTTC, 54


Stáhnout ppt "Hodnověrnost textu Nového zákona"

Podobné prezentace


Reklamy Google