Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PELHŘIMOV Komenského 1326

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ ŠKOLA PELHŘIMOV Komenského 1326"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PELHŘIMOV Komenského 1326

2 Mgr. et Mgr. Nella Slavíková (ředitelka školy)
statutární orgán: Mgr. et Mgr. Nella Slavíková (ředitelka školy) právní forma: příspěvková organizace web:

3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Základní škola Pelhřimov zajišťuje výchovu a vzdělávání dětem s: lehkým mentálním postižením středním mentálním postižením těžkým mentálním postižením souběžným postižením více vadami autismem Škola sdružuje: základní školu praktickou základní školu speciální školní družiny Celková kapacita školy 106 žáků: 70 žáků ZŠ praktická 36 žáků ZŠ speciální Školní rok 2014 / 2015 16 pedagogických pracovníků 4 nepedagogičtí pracovníci ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ celkem 35 žáků ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ celkem 21 žáků ŠKOLNÍ DRUŽINA 1 celkem zapsáno 14 žáků ŠKOLNÍ DRUŽINA 2 celkem zapsaní 4 žáci

4 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY

5 BIO-PSYCHO-SOCIÁLNÍ PÉČE
Zaměření a další vzdělávání pedagogických pracovníků: Hra na flétnu a na kytaru Tkaní na ručním stavu Metody alternativní komunikace Arteterapie Muzikoterapie Bazální stimulace VOKS výměnný komunikační systém Trampolining Keramika a výtvarné techniky AAK, komunikace ve znakovém jazyce Multisenzoriální místnost, koncept snoezelen Práce na interaktivní tabuli

6 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
Škola v současné době poskytuje vzdělávání ve třech školních vzdělávacích programech: pro žáky s lehkým mentálním postižením pro žáky se středně těžkým mentálním postižením pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami V několika ročnících ZŠ speciální stále dobíhají staré vzdělávací programy. Výhradně podle ŠVP se bude vyučovat až od školního roku Čtvrtým školním vzdělávacím dokumentem je ŠVP pro školní družinu. (více na )

7 PROSTOROVÉ A MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ
7 kmenových učeben – PC s výukovými programy + internet 1 učebna s audiovizuální technikou V jedné ze tříd ZŠ speciální je interaktivní tabule Smart Board pořízená z projektu „EU peníze školám“. 2 školní družiny Počítačová učebna – 10 studentských míst + 1 učitelské Univerzální dílna Cvičná kuchyň Keramická dílna s vypalovací pecí Cvičební sál Pozemek Relaxační místnost ZŠ praktické - je vybavena počítačem s internetovým připojením, relaxačním i pracovním prostorem. Na vybavení místnosti se žáci podíleli „vlastníma rukama“. Pod pedagogickým vedením si sami vyrobili jednoduchý nábytek ze dřevěných palet. Relaxační místnost ZŠ speciální - je zázemím zejména pro provádění bazální stimulace a dalších relaxačních technik.

8 POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB
PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ - Metodik prevence: Mgr. Michaela Sobková Škola v rámci prevence spolupracuje s:  BESIPem (Milan Stejskal - krajský koordinátor) Úřadem práce MgA. Kateřinou Paclíkovou – muzikoterapie Muzeum Vysočiny Pelhřimov DDM Pelhřimov, aj. Policií ČR Pelhřimov PPP Pelhřimov OSPOD Pelhřimov SPC Jihlava HZS Pelhřimov ČČK a Záchrannou službou VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ - Výchovný poradce: Mgr. et Mgr. Nella Slavíková

9 Aktivity školy jsou prezentovány:
Ve spolupráci s Domovem svaté Anežky v Týně nad Vltavou byla vydána kniha Krádež výletu, kterou napsal náš žák Miroslav Šlechta. Tato kniha byla vydána Domovem svaté Anežky jako benefiční. na www stránkách: dále při Dni otevřených dveří, na výstavách dětských prací a prostřednictvím tisku (Týdeník Školství a Pelhřimovské noviny).

10 ŠKOLNÍ AKCE Muzikoterapie SHM a Olympijský den Hipoterapie
Bazální stimulace Projektové týdny Mezigenerační vztahy Exkurze Výstavy Besedy SHM a Olympijský den Sportovní hry Cvičení v přírodě Divadelní představení Návštěvy městské knihovny, muzea a kina Bruslení Plavání a další …

11 FOTOGALERIE

12 Odkaz na video

13 Požární ochrana očima dětí
Dne 27. května 2014 jsme se na zámku v Přibyslavi zúčastnili slavnostního vyhodnocení krajského kola soutěže PO očima dětí. Žáci 8. a 9. ročníku si za svou kolektivní práci v kategorii „digitální technologie“ převzali ocenění za 3. místo. Úspěch nás těší o to víc, že naše škola uspěla v konkurenci běžných základních škol.

14 Žák Miroslav Šlechta: „Dne 24. 2
Žák Miroslav Šlechta: „Dne k nám do školy přišel předseda senátu pan Milan Štěch. Pan předseda si u nás ve škole zkontroloval, jestli všechno funguje tak, jak má. Já a paní ředitelka Slavíková jsme provedli pana předsedu po škole, navíc jsem s panem předsedou natočil reportáž.“

15

16 Bazální stimulace Muzikoterapie - přijeli hudebníci Filip Kačer a Vendula Pavlíková s ukázkou muzikoterapie. Dny duševního zdraví - byli jsme se podívat v Městských sadech, před domovem Seniorů, na výcvik psů. Čekali na nás členové místního kynologického klubu se svými mazlíčky a předvedli nám, jak správně vychovávat svého čtyřnohého kamaráda.

17 Den bez aut – žáci jezdili slalom
na koloběžkách, vyzkoušeli si oživování pomocí dýchání z plic do plic a masáž srdce, poznávali dopravní značky a sledovali zásah hasičů a záchranářů při dopravní nehodě. Olympijský den Hasičský den

18 Ukázková hodina na interaktivní tabuli
Cílem bylo ukázat rodičům nové možnosti využití techniky při vzdělávání dětí ve speciální škole.

19 Dopravní výchova – s policistkou jsme si povídali
o tom, jak má být správně vybavené kolo, jak se mají chovat chodci, co udělat pro to, abychom byli na silnici dobře vidět, zopakovali jsme si dopravní značky. Návštěva knihovny - naučili jsme se, jak zacházet s knihami, kde se knihy kupují a kde se půjčují … Cvičení v přírodě

20 Soutěž – děti mají talent
Den země

21 Výtvarné dílny

22 více na www.specialniskoly.pel.cz
Výlet terárium Praha Program pro děti - VČELY více na

23 LOGO NAŠÍ ŠKOLY


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ ŠKOLA PELHŘIMOV Komenského 1326"

Podobné prezentace


Reklamy Google