Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PELHŘIMOV Komenského 1326. statutární orgán: Mgr. et Mgr. Nella Slavíková (ředitelka školy) právní forma: příspěvková organizace e-mail:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ ŠKOLA PELHŘIMOV Komenského 1326. statutární orgán: Mgr. et Mgr. Nella Slavíková (ředitelka školy) právní forma: příspěvková organizace e-mail:"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PELHŘIMOV Komenského 1326

2 statutární orgán: Mgr. et Mgr. Nella Slavíková (ředitelka školy) právní forma: příspěvková organizace e-mail: specialniskoly@pel.cz web: www.specialniskoly.pel.czwww.specialniskoly.pel.cz

3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY  Základní škola Pelhřimov zajišťuje výchovu a vzdělávání dětem s: o lehkým mentálním postižením o středním mentálním postižením o těžkým mentálním postižením o souběžným postižením více vadami o autismem  Škola sdružuje: o základní školu praktickou o základní školu speciální o školní družiny  Celková kapacita školy 106 žáků: o 70 žáků ZŠ praktická o 36 žáků ZŠ speciální  Školní rok 2014 / 2015 o 16 pedagogických pracovníků o 4 nepedagogičtí pracovníci o ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ celkem 35 žáků o ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ celkem 21 žáků o ŠKOLNÍ DRUŽINA 1 celkem zapsáno 14 žáků o ŠKOLNÍ DRUŽINA 2 celkem zapsaní 4 žáci

4 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY

5 BIO-PSYCHO-SOCIÁLNÍ PÉČE Zaměření a další vzdělávání pedagogických pracovníků: o Hra na flétnu a na kytaru o Tkaní na ručním stavu o Metody alternativní komunikace o Arteterapie o Muzikoterapie o Bazální stimulace o VOKS výměnný komunikační systém o Trampolining o Keramika a výtvarné techniky o AAK, komunikace ve znakovém jazyce o Multisenzoriální místnost, koncept snoezelen o Práce na interaktivní tabuli

6 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY  Škola v současné době poskytuje vzdělávání ve třech školních vzdělávacích programech: o pro žáky s lehkým mentálním postižením o pro žáky se středně těžkým mentálním postižením o pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami  V několika ročnících ZŠ speciální stále dobíhají staré vzdělávací programy. Výhradně podle ŠVP se bude vyučovat až od školního roku 2015-2016.  Čtvrtým školním vzdělávacím dokumentem je ŠVP pro školní družinu. (více na www.svp.xf.cz )www.svp.xf.cz

7 PROSTOROVÉ A MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ  7 kmenových učeben – PC s výukovými programy + internet  1 učebna s audiovizuální technikou  V jedné ze tříd ZŠ speciální je interaktivní tabule Smart Board pořízená z projektu „EU peníze školám“.  2 školní družiny  Počítačová učebna – 10 studentských míst + 1 učitelské  Univerzální dílna  Cvičná kuchyň  Keramická dílna s vypalovací pecí  Cvičební sál  Pozemek  Relaxační místnost ZŠ praktické - je vybavena počítačem s internetovým připojením, relaxačním i pracovním prostorem. Na vybavení místnosti se žáci podíleli „vlastníma rukama“. Pod pedagogickým vedením si sami vyrobili jednoduchý nábytek ze dřevěných palet.  Relaxační místnost ZŠ speciální - je zázemím zejména pro provádění bazální stimulace a dalších relaxačních technik.

8 POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB  PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ - Metodik prevence: Mgr. Michaela Sobková http://www.specialniskoly.pel.cz/wwwSPJ/index.htm o Policií ČR Pelhřimov o PPP Pelhřimov o OSPOD Pelhřimov o SPC Jihlava o HZS Pelhřimov o ČČK a Záchrannou službou  VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ - Výchovný poradce: Mgr. et Mgr. Nella Slavíková www.kamdal.unas.cz o BESIPem (Milan Stejskal - krajský koordinátor) o Úřadem práce o MgA. Kateřinou Paclíkovou – muzikoterapie o Muzeum Vysočiny Pelhřimov o DDM Pelhřimov, aj. Škola v rámci prevence spolupracuje s:

9 AKTIVITY ŠKOLY o na www stránkách: www.specialniskoly.pel.cz http://www.specialniskoly.pel.cz/wwwSPJ/index.htm o dále při Dni otevřených dveří, na výstavách dětských prací a prostřednictvím tisku (Týdeník Školství a Pelhřimovské noviny). o Ve spolupráci s Domovem svaté Anežky v Týně nad Vltavou byla vydána kniha Krádež výletu, kterou napsal náš žák Miroslav Šlechta. Tato kniha byla vydána Domovem svaté Anežky jako benefiční. Aktivity školy jsou prezentovány:

10 ŠKOLNÍ AKCE  Muzikoterapie  Hipoterapie  Bazální stimulace  Projektové týdny  Mezigenerační vztahy  Exkurze  Výstavy  Besedy  SHM a Olympijský den  Sportovní hry  Cvičení v přírodě  Divadelní představení  Návštěvy městské knihovny, muzea a kina  Bruslení  Plavání a další …

11 FOTOGALERIE

12 Odkaz na video

13 Požární ochrana očima dětí Dne 27. května 2014 jsme se na zámku v Přibyslavi zúčastnili slavnostního vyhodnocení krajského kola soutěže PO očima dětí. Žáci 8. a 9. ročníku si za svou kolektivní práci v kategorii „digitální technologie“ převzali ocenění za 3. místo. Úspěch nás těší o to víc, že naše škola uspěla v konkurenci běžných základních škol.

14 Žák Miroslav Šlechta: „Dne 24. 2. 2014 k nám do školy přišel předseda senátu pan Milan Štěch. Pan předseda si u nás ve škole zkontroloval, jestli všechno funguje tak, jak má. Já a paní ředitelka Slavíková jsme provedli pana předsedu po škole, navíc jsem s panem předsedou natočil reportáž.“ http://www.specialniskoly.ic.cz/sens.wmv

15

16 Bazální stimulace Muzikoterapie Muzikoterapie - přijeli hudebníci Filip Kačer a Vendula Pavlíková s ukázkou muzikoterapie. Dny duševního zdraví Dny duševního zdraví - byli jsme se podívat v Městských sadech, před domovem Seniorů, na výcvik psů. Čekali na nás členové místního kynologického klubu se svými mazlíčky a předvedli nám, jak správně vychovávat svého čtyřnohého kamaráda.

17 Olympijský den Den bez aut Den bez aut – žáci jezdili slalom na koloběžkách, vyzkoušeli si oživování pomocí dýchání z plic do plic a masáž srdce, poznávali dopravní značky a sledovali zásah hasičů a záchranářů při dopravní nehodě. Hasičský den

18 Ukázková hodina na interaktivní tabuli Cílem bylo ukázat rodičům nové možnosti využití techniky při vzdělávání dětí ve speciální škole.

19 Návštěva knihovny Návštěva knihovny - naučili jsme se, jak zacházet s knihami, kde se knihy kupují a kde se půjčují … Cvičení v přírodě Dopravní výchova Dopravní výchova – s policistkou jsme si povídali o tom, jak má být správně vybavené kolo, jak se mají chovat chodci, co udělat pro to, abychom byli na silnici dobře vidět, zopakovali jsme si dopravní značky.

20 Soutěž – děti mají talent Den země

21 Výtvarné dílny

22 Výlet terárium Praha Program pro děti - VČELY více na www.specialniskoly.pel.cz www.specialniskoly.pel.cz

23 LOGO NAŠÍ ŠKOLY


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ ŠKOLA PELHŘIMOV Komenského 1326. statutární orgán: Mgr. et Mgr. Nella Slavíková (ředitelka školy) právní forma: příspěvková organizace e-mail:"

Podobné prezentace


Reklamy Google