Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Josef Kautzner Klinika kardiologie IKEM, Praha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Josef Kautzner Klinika kardiologie IKEM, Praha"— Transkript prezentace:

1 Josef Kautzner Klinika kardiologie IKEM, Praha
Léčba fibrilace síní Josef Kautzner Klinika kardiologie IKEM, Praha

2 I aVF V1 V6 CS9.10 CS7.8 CS5.6 CS3.4 CS1.2 ABL1.2 AoBP

3 relativní riziko CMP a mortality
Fibrilace síní: relativní riziko CMP a mortality mortalita mozková příhoda

4 Spontánní echokontrast +“počínající trombus“ v oušku LS

5 Studie kontroly frekvence a rytmu u FS
Populace Sledování PIAF (n=252) Perzistující FS 1 rok STAF (n=200) Sympt i asympt FS 20 měs RACE (n=526) Perzistující FS po kardioverzi 2-3 roky HOT CAFE (n=205) 1-7 let AFFIRM (n=4060) FS s rizikem TEN 3-5 let

6 Studie AFFIRM N=4060, FS > 6 hod,  1 rizikový faktor pro CMP (věk>65, hypertenze, DM, předchozí CMP, nízká EF) 23,8 % 21,3 % Figure 1. Cumulative Mortality from Any Cause in the Rhythm-Control Group and the Rate-Control Group. Time zero is the day of randomization. Data have been truncated at five years. The Atrial Fibrillation Follow-up Investigation of Rhythm Management (AFFIRM) Investigators, N Engl J Med 2002;347:

7 Co ještě ukázala studie AFFIRM?
Pacienti se SR mohli přerušit warfarin po 4 týdnech (70 % pts z r. kontroly rytmu a 85 % z r. kontroly frekvence zůstalo na warfarinu) 4060 pts, 211 (8.2%) mozkových příhod (157 ischemických) Strategie léčby neměla vliv na výskyt mozkových příhod Příznivý účinek warfarinu byl shledán i u nemocných, kteří měli předpokládaně udržován SR Shermann DG, et al. Arch Intern Med 2005;165:1185

8 Co jsme dělali v nezvládnutelných případech?
Katetrizační ablace AV junkce

9 Co změnilo náš přístup? Spontánní spuštění FS ektopickými stahy z ložisek v plicních žílách: 45 pts s paroxysmální FS, 95 % ložisek v plicních žílách 62 % bez rekurence arytmie po RF ablaci ložisek Haissaguerre M, et al. N Engl J Med 1998;339:

10 Princip izolace plicních žil
Podle Haissaguerre M, et al. Circulation 2000;101:

11 Technický pokrok - integrace obrazů

12 Technický pokrok - integrace obrazů

13 Katetrizační ablace chronické FS
68-letá pacientka s astma bronchiale, thyreopatií a fibrilací síní od roku Pro obtížnou toleranci léků kontrolujících frekvenci odeslána k ablaci AV junkce v Provedena selektivní ablace FS, pacientka má SR více jak rok po výkonu.

14 Terapeutické algoritmy v 2006
Circulation 2006;114:257

15 Kdo je indikován k ablaci?
Symptomatická FS (paroxysmální, perzistující i chronická), rezistentní na AA Kardiomyopatie navozená arytmií (FS při CHSS) FS při kontraindikaci dlouhodobé antikoagulační léčby Velikost LS pod 65 mm Absence trombózy LS nebo ouška

16 Doporučení antikoagulační léčby
Kategorie rizika Bez rizika Jeden středně významný rizikový faktor Jeden vysoce rizikový faktor nebo >1 středně rizikových faktorů Doporučená léčba Aspirin mg denně nebo warfarin (INR 2-3, cíl 2.5) warfarin (INR 2-3, cíl 2.5) ACC/AHA/ESC Guidelines Eur Heart J 2006;27:1979

17 Co si odnést domů? Data o porovnatelnosti strategie kontroly frekvence a kontroly rytmu pomocí léků se týkají pouze cca 50 % populace s FS Zejména mladší, symptomatičtí pacienti nebo nemocní s CHSS mohou více profitovat z kontroly rytmu AA Nezapomínejme na možnost katetrizační ablace v případech, kdy AA selžou nebo mají nežádoucí účinky Pacienti s rizikovými faktory tromboembolismu by měli být léčeni antikoagulancii i v přítomnosti SR!!!

18 Otázky ? ~ Odpovědi!


Stáhnout ppt "Josef Kautzner Klinika kardiologie IKEM, Praha"

Podobné prezentace


Reklamy Google