Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠABLONY: INOVACE V PŘÍRODOPISU 52/P10/5. 3. 2013, VRTIŠKOVÁ VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA NÁZEV VÝUKOVÉHO MATERIÁLU: GEOLOGICKÉ DĚJE AUTOR:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠABLONY: INOVACE V PŘÍRODOPISU 52/P10/5. 3. 2013, VRTIŠKOVÁ VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA NÁZEV VÝUKOVÉHO MATERIÁLU: GEOLOGICKÉ DĚJE AUTOR:"— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠABLONY: INOVACE V PŘÍRODOPISU 52/P10/5. 3. 2013, VRTIŠKOVÁ VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA NÁZEV VÝUKOVÉHO MATERIÁLU: GEOLOGICKÉ DĚJE AUTOR: MGR. EVA VRTIŠKOVÁ PŘEDMĚT: PŘÍRODOPIS TŘÍDA: IX. TEMATICKÝ OKRUH: VNĚJŠÍ GEOLOGICKÉ DĚJE TÉMA: USAZENÉ HORNINY -ÚLOMKOVITÉ DRUH VÝUKOVÉHO MATERIÁLU: PREZENTACE POUŽITÍ ICT: INTERAKTIVNÍ TABULE, PREZENTACE V.PPT, INTERAKTIVITA DIDAKTICKÉ, METODICKÉ POZNÁMKY (POPIS POUŽITÍ VÝUKOVÉHO MATERIÁLU VE VÝUCE): VÝKLAD NA PŘÍKLADECH VYSVĚTLUJE VZNIK USAZENÝCH HORNIN A JEJICH VÝZNAM POUŽITÉ ZDROJE: - PŘÍRODOPIS, UČEBNICE PRO DEVÁTÝ ROČNÍK ZŠ A VÍCELETÁ GYMNÁZIA. FRAUS 2007, PLZEŇ. - POZNÁMKY K UČEBNICÍM PŘÍRODOPISU. DOSTUPNÉ ONLINE Z: HTTP://WEB.GIN.CZ/NGIN2131/HTML/PREDMETY/ZAPISY/PRIRODO PIS.HTML. HTTP://WEB.GIN.CZ/NGIN2131/HTML/PREDMETY/ZAPISY/PRIRODO PIS.HTML - VLASTNÍ POZNÁMKY

2 ÚLOMKOVITÉ Usazené horniny

3 Vznik usazených hornin Úlomkovité částice vzniklé zvětráváním hornin a nerostů jsou přenášeny větrem a vodou Při poklesu unášecí schopnosti se částice usazují Vznikají úlomkovité usazené částice Pokud se usazují nepřetržitě vznikne vrstva Vrstva = deskovité nebo čočkovité těleso usazenin, ohraničeno vrstevními plochami Většinou jsou vodorovné

4 Vznik vrstvy Při změně rychlosti usazování se mění složení přenášených částic vzniká nová vrstva Vrstvy mají určitou tloušťku = mocnost vrstvy Tenké vrstvy …….. lupenité Několikacentimetrové …….. deskovité Mocnější vrstvy…………..lavicovité Více vrstev stejného původu nad sebou = souvrství

5 Vznik vrstvy Nejspodnější vrstva = podloží Svrchnější vrstvy = nadloží Pořadí v němž se vrstvy usazují = vrstevní sled

6 Vrstva

7 Štěrk Přemísťováním zvětralin vodou se nejdřív usazují velké úlomky, které mají větší hustotu Nezpevněné zaoblené úlomky v horních tocích řek, na dně moří U nás těžba z říčních nánosů Využití : stavba silnic, železnic, do betonu

8 Slepenec V průběhu geol.dob se mezi valounky štěrku usazoval písčitý nebo jílovito-písčitý tmel Vznikla zpevněná usazená hornina Využití : na štěrk

9 Písky Činností vody a větru Rozsáhlé nánosy středně zrnitých usazenin hlavně křemene, slídy, živce Vrstvy písku propouštějí vodu, a tak působí jako přírodní filtr Využití : sklářský průmysl,stavebnictví, slévárenství

10 Brekcie Zpevněná úlomkovitá hornina Různá barva (podle složení) Zpevněním ostrohranných úlomků

11 Pískovec stmelením jílovitými částečkami nebo křemitým, vápenatým, železitým tmelem U nás hlavně v České tabuli využití : stavebnictví, kamenictví, sochařství

12 Jílovité usazeniny Jemné částice jsou vodou a větrem přemísťovány na velké vzdálenosti a usazují se jako jílovité usazeniny Hospodářský význam mají spraše Žlutohnědá, sypká hornina Obsahuje křemen, živce jílové nerosty a uhličitan vápenatý Na spraších vzniká úrodná půda Spraše s malým množstvím uhličitanu vápenatého se využívají jako cihlářská surovina

13 spraš

14 Hlíny Mají stejné využití jako spraše Ze zvětralin, které zůstávají na místě nebo jsou přemístěny jen vlivem gravitace Obsahují jílové nerosty, prachové částice, zrnka písku, úlomky hornin, organické látky

15 Jíly Vodou jsou nejdále přenášeny nejjemnější částice, které se usazují jako jíly Obsahují zejména jílovité nerosty, které vznikly zvětráváním živců U nás v podkrušnohorských a jihočeských pánvích, na jižní Moravě Využití :cihlářská surovina, žáruvzdorné výrobky

16 Jílovce a jílovité břidlice Zpevněním jílovitých hornin Tence vrstevnaté Jílovité usazeniny nepropouštějí vodu a tak v propustných vrstvách nadloží mohou vznikat zásoby podzemní vody Využití : pokrývačské břidlice ( památkové budovy) U nás – Plzeňská pahorkatina, Drahanská vrchovina,Oderské vrchy, Karpaty

17 Opuka Zpevněná usazená hornina Na mořském dně z nejjemnějších částic Bělavá – žlutošedá barva Stavební materiál Kamenosochařství

18 Procvičení popiš jednotlivé části vrstvy Stmelováním štěrku vzniká………………….. písku vzniká ………………….. jílu vzniká ……………………… Vrstva = ………………………………………………………..

19 Použité zdroje http://files.iwiksblog.webnode.cz/200000035-6a4906b433/VRSTVY.JPG http://www.lysackova.borec.cz/zapisypr9_soubory/image063.jpg http://vyuka.zsjarose.cz/data/swic/lessons/986.jpg http://img1.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/4502/4502689-sterk-oblazky- kvalitni-vhodny-na-upravu-okoli-bazenu-1.jpg http://img1.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/4502/4502689-sterk-oblazky- kvalitni-vhodny-na-upravu-okoli-bazenu-1.jpg http://www.geology.cz/aplikace/fotoarchiv/sobr.php?r=700&id=17369 http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/nerudy/p%C3%ADsek%2001_resi ze.JPG http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/nerudy/p%C3%ADsek%2001_resi ze.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/LionHead Sandstone.jpg/250px-LionHeadSandstone.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/LionHead Sandstone.jpg/250px-LionHeadSandstone.jpg http://www.mrk.cz/images/clanky/vrana/hlina-tezba.jpg http://www.geology.cz/aplikace/fotoarchiv/sobr.php?r=700&id=14881 http://www.mineralogie-puchnerova.estranky.cz/img/mid/45/brekcie.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Opuka http://www.geology.cz/aplikace/fotoarchiv/sobr.php?r=700&id=17395


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠABLONY: INOVACE V PŘÍRODOPISU 52/P10/5. 3. 2013, VRTIŠKOVÁ VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA NÁZEV VÝUKOVÉHO MATERIÁLU: GEOLOGICKÉ DĚJE AUTOR:"

Podobné prezentace


Reklamy Google