Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt „Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt „Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích“"— Transkript prezentace:

1 Projekt „Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích“

2 Eroze

3 © 2011 Michal Punčochář, Míša Bartůšková, Marek Bouchal, Filip Hulec, Jonatan Matějka, Jakub Vostoupal, 3/33 Eroze Přirozený proces Dochází k narušení nebo transportu půdy, hornin, skal atp. Způsobená větrem, vodou, ledem, sněhem, případně i člověkem

4 © 2011 Michal Punčochář, Míša Bartůšková, Marek Bouchal, Filip Hulec, Jonatan Matějka, Jakub Vostoupal, 4/33 Příčiny vziku eroze Způsobena gravitací + voda, vítr Ovlivňuje: rozmístění plodin, nesprávná agrotechnika, sklon svahu, stavba komunikací,... Nebezpečný je odtok přívalových dešťů a tajícího sněhu Vlastnosti půdy určují, kolik vody se vsákne a jak velký bude odtok na povrchu

5 © 2011 Michal Punčochář, Míša Bartůšková, Marek Bouchal, Filip Hulec, Jonatan Matějka, Jakub Vostoupal, 5/33 Důsledky erozí Ztráta půdy Postihuje nejvíce zemědělství Ztráta je trvalá Jsou odnášeny hlavně jemné částice (org. složky)

6 © 2011 Michal Punčochář, Míša Bartůšková, Marek Bouchal, Filip Hulec, Jonatan Matějka, Jakub Vostoupal, 6/33

7 © 2011 Michal Punčochář, Míša Bartůšková, Marek Bouchal, Filip Hulec, Jonatan Matějka, Jakub Vostoupal, 7/33 Důsledky erozí Transport a sedimentace půdních částic Jsou ukládány na úpatí svahů Splaveniny zanášejí vodní toky, jejich koryto  způsobují zvedání dna

8 © 2011 Michal Punčochář, Míša Bartůšková, Marek Bouchal, Filip Hulec, Jonatan Matějka, Jakub Vostoupal, 8/33 Důsledky erozí Transport chemických látek Odnáší živiny ze zemědělských pozemků Různé chemické látky používané při hnojení jsou splavovány do vodních toků – snižují kvalitu vody  Je to znát zejména při povodních

9 © 2011 Michal Punčochář, Míša Bartůšková, Marek Bouchal, Filip Hulec, Jonatan Matějka, Jakub Vostoupal, 9/33

10 © 2011 Michal Punčochář, Míša Bartůšková, Marek Bouchal, Filip Hulec, Jonatan Matějka, Jakub Vostoupal, 10/33 Protierozní opatření Organizační opatření situování pozemků podél vrstevnic, delší stranou kolmo na směr větru včasný a správný výsev plodin rozmístění plodin do pásů podle svažitosti pozemku ochranné zatravnění nebo zalesnění

11 © 2011 Michal Punčochář, Míša Bartůšková, Marek Bouchal, Filip Hulec, Jonatan Matějka, Jakub Vostoupal, 11/33 Protierozní opatření Agrotechnická opatření protierozní orba zatravnění meziřadí hnojení organickými látkami, zavlažování výsev plodin mezi ochrané plodiny nebo do strniště

12 © 2011 Michal Punčochář, Míša Bartůšková, Marek Bouchal, Filip Hulec, Jonatan Matějka, Jakub Vostoupal, 12/33 Protierozní opatření Technická opatření rozdělení pozemků tvorba protierozních mezí, pásů, příkopů, cest, teras, atp. zpomalování odtoku vody tvorba větrolamů

13 © 2011 Michal Punčochář, Míša Bartůšková, Marek Bouchal, Filip Hulec, Jonatan Matějka, Jakub Vostoupal, 13/33 Sesuvy půdy  Náhlý pohyb hornin při němž se sesouvající plocha oddělí od podloží zřetelnou smykovou plochou K sesuvům dochází, když je porušena stabilita svahu Způsobuje značné škody Ohrožují: sídliště, dopravní komunikace, zemědělské pozemky Jediná obrana je prevence

14 © 2011 Michal Punčochář, Míša Bartůšková, Marek Bouchal, Filip Hulec, Jonatan Matějka, Jakub Vostoupal, 14/33

15 © 2011 Michal Punčochář, Míša Bartůšková, Marek Bouchal, Filip Hulec, Jonatan Matějka, Jakub Vostoupal, 15/33

16 © 2011 Michal Punčochář, Míša Bartůšková, Marek Bouchal, Filip Hulec, Jonatan Matějka, Jakub Vostoupal, 16/33 Příčiny sesuvů půd Nejvíce srážky a otřesy Změna sklonu Nadměrné zatížení svahu Zvýšení obsahu vody v půdě Důlní činnost Změna nebo odstranění porostu

17 © 2011 Michal Punčochář, Míša Bartůšková, Marek Bouchal, Filip Hulec, Jonatan Matějka, Jakub Vostoupal, 17/33

18 © 2011 Michal Punčochář, Míša Bartůšková, Marek Bouchal, Filip Hulec, Jonatan Matějka, Jakub Vostoupal, 18/33

19 © 2011 Michal Punčochář, Míša Bartůšková, Marek Bouchal, Filip Hulec, Jonatan Matějka, Jakub Vostoupal, 19/33 Dělení sesuvů půd Pomalé Jen několik cm za rok Lze rozpoznat podle ohybu stromů Postupně se mohou změnit na pohyb rychlejší

20 © 2011 Michal Punčochář, Míša Bartůšková, Marek Bouchal, Filip Hulec, Jonatan Matějka, Jakub Vostoupal, 20/33

21 © 2011 Michal Punčochář, Míša Bartůšková, Marek Bouchal, Filip Hulec, Jonatan Matějka, Jakub Vostoupal, 21/33 Dělení sesuvů půd Středně rychlé Rychlost 1 metr za rok Lze rozpoznat podle odlučné trhliny nebo smykové plochy

22 © 2011 Michal Punčochář, Míša Bartůšková, Marek Bouchal, Filip Hulec, Jonatan Matějka, Jakub Vostoupal, 22/33

23 © 2011 Michal Punčochář, Míša Bartůšková, Marek Bouchal, Filip Hulec, Jonatan Matějka, Jakub Vostoupal, 23/33 Dělení sesuvů půd Rychlé Rychlost až několik stovek km za hodinu Mají katastrofální účinky

24 © 2011 Michal Punčochář, Míša Bartůšková, Marek Bouchal, Filip Hulec, Jonatan Matějka, Jakub Vostoupal, 24/33

25 © 2011 Michal Punčochář, Míša Bartůšková, Marek Bouchal, Filip Hulec, Jonatan Matějka, Jakub Vostoupal, 25/33 Významné sesuvy půd Vajont Vajont je přehrada, která měla v době svého dokončení jednu z nejvyšších hrází na světě. Leží severně od Benátek při ústí říčky Vajont do Piavy pod horou Monte Toc. Dva roky po dokončení stavby se do nádrže zřítila část hory (více než 200 miliónů m³ horniny). To způsobilo, že 30–50 miliónů m³ vody na sebe vzalo podobu více než 150 m vysoké vlny, která se převalila přes hráz a zcela zničila městečko Longarone a několik dalších vesnic (těžce poškozeny však byly i vesnice nízko nad přehradou). Po katastrofě bylo identifikováno 2117 obětí.

26 © 2011 Michal Punčochář, Míša Bartůšková, Marek Bouchal, Filip Hulec, Jonatan Matějka, Jakub Vostoupal, 26/33

27 © 2011 Michal Punčochář, Míša Bartůšková, Marek Bouchal, Filip Hulec, Jonatan Matějka, Jakub Vostoupal, 27/33 Významné sesuvy půd Huascarán Dne 31. května 1970 se po mohutném zemětřesení ze západní stěny Huascaránu uvolnila ledová masa, která způsobila obrovský sesuv ledu, kamení a bahna. Tento sesuv překonal cestu dlouhou 20 km a na své pouti do údolí pohřbil města Yungay a Huaraz. V Yungay zahynulo asi 18 000 a v Huaraz asi 2 000 obyvatel. V ostatních částech pohoří Bílé Kordillery zahynulo dalších 30 000 lidí, ale pozdější sčítání se vyšplhalo až na 70 000 mrtvých! Co do počtu obětí se jednalo o největší přírodní katastrofu v Latinské Americe. Mezi oběti také patří československá expedice Peru '70 která se chystala dobýt horu Huascarán.

28 © 2011 Michal Punčochář, Míša Bartůšková, Marek Bouchal, Filip Hulec, Jonatan Matějka, Jakub Vostoupal, 28/33

29 © 2011 Michal Punčochář, Míša Bartůšková, Marek Bouchal, Filip Hulec, Jonatan Matějka, Jakub Vostoupal, 29/33 Významné sesuvy půd Rio de Janeiro Silné deště způsobily nebezpečné svahové posuvy i v brazilském velkoměstě Rio de Janeiro. V roce 1966 se do ulic města svalilo 300 000 m³ suti, což mělo za následek přes 1000 mrtvých. Podobná situace se opakovala v roce 1988, kdy řeky kamení pohřbily 200 lidí, převážně z chudinských čtvrtí.

30 © 2011 Michal Punčochář, Míša Bartůšková, Marek Bouchal, Filip Hulec, Jonatan Matějka, Jakub Vostoupal, 30/33

31 © 2011 Michal Punčochář, Míša Bartůšková, Marek Bouchal, Filip Hulec, Jonatan Matějka, Jakub Vostoupal, 31/33

32 © 2011 Michal Punčochář, Míša Bartůšková, Marek Bouchal, Filip Hulec, Jonatan Matějka, Jakub Vostoupal, 32/33 Významné sesuvy půd Odlezelské jezero Odlezelské (Mladotické) jezero je nejmladší jezero v Česku. Jezero vzniklo bezprostředně po mimořádných deštích 25. a 26. května 1872, kdy rozvodněný Mladotický potok katalyzoval sesuv permokarbonských vrstev západního svahu Potvorovského kopce do údolí, které v noci z 27. na 28. května potok přehradily. Katastrofální povodeň nebyla jediným důvodem sesuvu – svah se neznatelně sesouval v důsledku své struktury, dále byla na kopci po staletí řada pískovcových lomů snižující stabilitu svahu a přispěl zřejmě i čerstvý zářez pro železniční trať Plzeň–Žatec.

33 © 2011 Michal Punčochář, Míša Bartůšková, Marek Bouchal, Filip Hulec, Jonatan Matějka, Jakub Vostoupal, 33/33

34 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Projekt „Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích“"

Podobné prezentace


Reklamy Google