Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obtěžování hlukem výsledky šetření z monitoringu zdravotního stavu populace ve vztahu k životnímu prostředí Z. Vandasová Státní zdravotní ústav Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obtěžování hlukem výsledky šetření z monitoringu zdravotního stavu populace ve vztahu k životnímu prostředí Z. Vandasová Státní zdravotní ústav Praha."— Transkript prezentace:

1 Obtěžování hlukem výsledky šetření z monitoringu zdravotního stavu populace ve vztahu k životnímu prostředí Z. Vandasová Státní zdravotní ústav Praha

2 leden 20092 Obsah příspěvku Obtěžování hlukem (annoyance) Výsledky dotazníkového šetření „Hluk a zdraví“ se zaměřením na obtěžování hlukem

3 leden 20093 Obtěžování, rozmrzelost (annoyance) je psychický stav, který vzniká při mimovolném vnímání vlivů, ke kterým má jedinec zamítavý postoj a na které reaguje pocity odporu, podrážděností a v některých případech až psychosomatickými poruchami. Porucha zdraví z hlediska WHO definice zdraví: Zdraví je stav úplné fyzické, psychické a sociální pohody, nejen absence choroby nebo neschopnosti. Fyziologická podstata obtěžování

4 leden 20094 Obtěžování působí stres. Stres je jedním z faktorů, které spolupůsobí při patogenezi kardiovaskulárních a jiných civilizačních onemocnění. Zavírání oken (zhoršení ovzduší v indooru) Nepoužívání balkónů Stěhování Stížnosti Zvýšená agresivita, omezení přátelských vztahů Následky obtěžování

5 leden 20095 Hlasitost hluku : je subjektivní, z objektivních veličin se jí nejvíce blíží Ekvivalentní hladina akustického tlaku vážená filtrem A – L Aeq, Nejlépe prozkoumaný faktor, existuje vztah dávka – účinek Další charakteristiky hluku (více obtěžuje) : –hlasitost se strmě zvyšuje (je náhlý - úleková reakce) –přítomnost tónové složky –přerušovaný, periodicky se opakující hluk –přítomnost nízkofrekvenčního hluku a infrazvuku a vibrací Faktory ovlivňující obtěžování

6 leden 20096 Informační obsah zvuku (více obtěžuje) : –varovné zvuky, negativní zkušenost –méně známé zvuky Individuální tolerance k hluku –dlouhodobě osobnostně fixovaná vlastnost –vysoce senzitivních 10 – 20%, stejně jako velmi tolerantních, u zbylých 60 – 80% platí vztah dávka - účinek. Délka pobytu –vznik obtěžování i po víceleté latenci, s délkou pobytu se prohlubuje –obtěžování je menší, pokud je hluk časově omezený Faktory ovlivňující obtěžování

7 leden 20097 Vztah ke zdroji hluku (více obtěžuje) : – nepřinášející ekonomický prospěch – příjemce ho není schopen sám ovlivňovat Zdravotní stav (více obtěžuje při) : – porucha sluchového aparátu – somatické onemocnění Socioekonomické faktory (více obtěžuje) : – osoby s vyšším vzděláním – duševně pracující Mezikulturní rozdíly: – nižší tolerance v severských zemích Faktory ovlivňující obtěžování

8 leden 20098 Vychází z metaanalýzy většího počtu terénních studií (Miedema a Oudshoorn, 2001, Miedema, Vos, 2004 ) - Pro leteckou, automobilovou a železniční dopravu - Pro dospělé osoby - Pro dlouhodobě stabilní situace Nelze postihnout situaci těsně po provedení hlukového opatření ani lokální situaci s charakterem stížnosti -V rozmezí 45 - 75 dB Dávka : L dvn Vztah dávka – účinek

9 leden 20099 Vztah dávka – účinek Účinek – Subjektivní míra obtěžování (dotazník) –% LA (Little Annoyed) = % mírně obtěžovaných od 28. do 100. stupně stostupňové škály –% A (Annoyed) = % obtěžovaných od 50. do 100. stupně škály –% HA (Highly Annoyed)= % těžce obtěžovaných od 72. do 100. stupně škály Všichni % LA% A% HA

10 leden 200910 Z hlediska jednotlivce - bezprahová noxa : Všechny zvuky, které jsou nechtěné nebo obtěžující nebo mají škodlivý vliv na zdraví se nazývají hlukem. Z hlediska populace (doporučení WHO) : Vážné obtěžování L Aeq, day = 55 dB Mírné obtěžováníi L Aeq, day = 50 dB Prahové hodnoty pro obtěžování

11 leden 200911 Vztah dávka – účinek pro obtěžování % těžce obtěžovaných L dvn (venkovní fasáda)

12 leden 200912 Větrné elektrárny Vztah dávka – účinek pro obtěžování hlukem VE –2 průřezové studie v různých lokalitách Švédska, 2000 a 2002 (E. Pedersen, K. P. Waye) –Obtěžování je vyšší při stejné L Aeq než u jiných zdrojů hluku (např. dopravy). Křivka dávky účinku je mnohem strmější.

13 leden 200913 Monitorování hluku Měření: –od roku 1994 do 2006: 19 měst, měření každoročně –od roku 2006 12 měst, měření s intervalem 2-3 roky. Dotazníkové šetření: celkem 4x, naposledy v roce 2007. Dotazník „Hluk a zdraví“ sledoval: –socio-ekonomické a demografické faktory, pracovní podmínky a faktory životního stylu –obtěžování hlukem a rušení spánku hlukem –poruchy zdravotního stavu s možnou souvislostí s hlukem (zhoršení sluchu, hypertenze…- anamnestické údaje) SZÚ - systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí

14 leden 200914 Dotazníkové šetření „Hluk a zdraví“ 10 měst Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Jablonec n.N., Kladno, Olomouc, Ostrava, Praha 3, Ústí n.L., Ústí n. O. a Znojmo Distribuce dotazníků jaro 2007, zajišťovali pracovníci zdravotních ústavů Osoby ve věku 30 – 75 let. Celkem osloveno cca 10 000 osob cca 1 000 na město - všichni obyvatelé příslušných domů v lokalitě charakterizované předchozím měřením Celkem získáno 4 987 dotazníků (respondence 51%)

15 leden 200915 Hodnocení výsledků - metodika lokality tvoří z hlediska hlučnosti plynulou řadu, rozděleny na tři skupiny podle hladiny hlučnosti v roce 2006 Nejhlučnější „červené“ lokality - překročena mezní hodnota hluk. ukazatele (Ldvn) 70 dB - 5 lokalit, získáno 1304 dotazníků Středně hlučné „oranžové“ lokality - 8 lokalit, získáno 1841 dotazníků Nejtišší „zelené“ lokality - hladina hlučnosti Lden nižší než 55 dB - 7 lokalit, získáno 1842 dotazníků.

16 leden 200916 Socioekonomická a zdravotní charakteristika souboru ČervenéOranžovéZelené Celý soubor Pohlavímuži[ % ]XXX42,5 ženy[ % ]XXX57,5 Věk30 - 44 let[ % ]30,2127,8333,5730,57 45 - 59 let[ % ]30,7534,3540,935,82 60 - 75 let[ % ]39,0437,8225,5233,6 Vzdělánízákladní[ % ]XXX8,6 vyučeni[ % ]XXX34,49 středoškolské[ % ]XXX40,55 vysokoškolské[ % ]XXX16,36 Ekonomická aktivita pracující[ % ]60,457,8366,4561,7 nepracující[ % ]39,642,1733,5538,3 Zhoršené subj. hodnocení zdraví [ % ]11,712,19,611,1 X:p > 0,05

17 leden 200917 Obtěžování hlukem Cítíte se doma obtěžováni hlukem během dne? Silně Vůbec ne 654321 48 % Obtěžování veškerým hlukem bez ohledu na jeho zdroj Všechny obtíže, bez ohledu na jejich mechanismus

18 leden 200918 Obtěžování hlukem ve skupinách lokalit [ % obtěžovaných osob ]

19 leden 200919 Druh obtíží způsobených hlukem [ % osob ]

20 leden 200920 Příčiny obtěžování hlukem [ % obtěžovaných osob ]

21 leden 200921 Příčiny obtěžování hlukem ve městech [ % obtěžovaných osob ]

22 leden 200922 Shrnutí Obtěžování je široce rozšířený mechanismus vlivu hluku na člověka, který může mít zdravotní dopady prostřednictvím stresové reakce Míra obtěžování závisí na mnoha faktorech, m.j. na zdroji hluku. Nejlépe je prozkoumán hluk z letecké, automobilové a železniční dopravy, pro který byl stanoven vztah dávka – účinek. V dotazníkovém šetření „Hluk a zdraví“ bylo zjištěno: V celém souboru bylo obtěžováno hlukem 48 % respondentů, v nejhlučnějších lokalitách dosáhlo obtěžování 80 %. Vyšší výskyt obtěžování byl zjištěn u osob se zhoršeným subj. hodnocením svého zdraví. U osob vyššího věku byl vyšší výskyt obtěžování zjištěn jen v nejhlučnějších lokalitách. Nejčastější příčinou obtěžování je v hlučných a středně hlučných lokalitách automobilová doprava, v tichých lokalitách sousedský hluk.

23 leden 200923 Použité zdroje Autorizační návod k hodnocení zdravotního rizika expozice hluku, Ing. J. Kubina, MUDr. B. Havel, veb. SZÚ 2006 Hluk a zdraví, Doc. MUDr. J. Havránek a kolektiv, Avicenum 1990 Guidelines for community noise, Document WHO, 1999, B. Berglund, T. Lindvall, D. H. Schwela Position paper on dose response relationships between transportation noise and annoyance, European Commission working group, 2002 Position paper on dose-effect relationships for night time noise, European Commission working group, 2004 Perception and annoyance due to wind turbine noise – a dose – response relationship, Eja Pedersen and Kerstin Persson Waye, J. Acoust. Soc. Am. 116 (6), 2004

24 Děkuji za pozornost

25 leden 200925 Respondence Celkem získáno 4 987 dotazníků (respondence 51%) Město HKOLP3ULKLJNHBUOUOOSZNTichéHlučné Celý soubor Respondence (%) 364043484951 5670714953 51 Odmítnutí (%) 2740292126472628618282627

26 leden 200926 býv. hlučné Olomouc -Foerstrova Hradec Králové -Gočárova Praha 3 -KoněvovaL DVN > 70 dB Ostrava -17. Listopadu Havlíčkův Brod -Pražská Znojmo -Roosveltova Ústí n. Labem -Kosmonautů Kladno -Vodárenská Ústí n. Orlicí -Jilemnického Jablonec n. N.-B. Němcové býv. tiché Praha 3 -Pod Lipami Olomouc -I.P. Pavlova Hradec Králové -Labská Kotlina Ostrava -Havlíčkovo Nám. Kladno -V. Nezvala Havlíčkův Brod -Žižkov Znojmo -U BrányL D < 55 dB Ústí n. Labem -Zvonková Ústí n. Orlicí -Popradská Jablonec -Mšenská


Stáhnout ppt "Obtěžování hlukem výsledky šetření z monitoringu zdravotního stavu populace ve vztahu k životnímu prostředí Z. Vandasová Státní zdravotní ústav Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google