Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společně dokážeme mnoho Představení kandidátů na funkci rektora 13. 10. 2009 Miroslav Ludwig.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společně dokážeme mnoho Představení kandidátů na funkci rektora 13. 10. 2009 Miroslav Ludwig."— Transkript prezentace:

1 Společně dokážeme mnoho Představení kandidátů na funkci rektora 13. 10. 2009 Miroslav Ludwig

2 2 Osnova vystoupení Stručné CV – zkušenosti, které nabízím Univerzita Pardubice – realita a fakta Univerzita Pardubice – vize a cíle Univerzita Pardubice – možnosti a ohrožení Závěrečné shrnutí

3 3 CV - základní fakta prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., narozen 1956 Ing. 1980, CSc. 1985, doc. 1993, prof. 2001 s výjimkou 1984 – 1987 (ČSAV), VŠCHT / Univerzita Pardubice 3 dlouhodobější stáže (Švédsko 4 měsíce, Německo 4 měsíce, Japonsko 2 měsíce) všechny formy výuky, učení - nepřetržitá osobní priorita 56 publikací (WOS – 42 publikací celkem, WOS - 12 publikací od roku 2000, WOS - 171 citací bez autocitací, WOS – h-index 10) 114 vystoupení na konferencích (většinou mezinárodní - USA, Japonsko, Čína, Korea, Kanada, Německo, Francie, UK, Austrálie, Indie... )

4 4 CV – moje zkušenosti Univerzita Pardubice (rektor 6 let, prorektor 7 let, předseda senátu univerzity 1 rok, vědecká rada univerzity, vědecká rada FF) Ostatní VVŠ (členství ve vědeckých radách: Univerzita Karlova, VUT Brno, JČU České Budějovice, TU Liberec, UTB Zlín, Univerzita HK, Lékařská fakulta UK HK, Farmaceutická fakulta UK HK ) Celostátní reprezentace (místopředseda ČKR, předsednictvo RVŠ, reprezentativní komise MŠMT, Komise pro hodnocení výsledků RVVI, MV OP VaVpI, člen mnoha expertních komisí MŠMT, např. stanovení ekonomické náročnosti oborů, příprava nového zákona o TV,...) Zahraniční univerzity (Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, University of Michigan, University of California Berkeley, Stanford University, National University of Singapore, Nanyang Technological University, Agency for Science, Technology and Research, Academia Sinica, National Taiwan University of Science and Technology, National Central University, National Tsing Hua University... )

5 5 UPa - Fakta a realita Středně velká škola s nadprůměrných vědeckým výkonem (15 – 6) Rychlý extenzivní rozvoj je u konce (7 – 10000 – 1200) Široké spektrum studijních programů a oborů (70 – 150) Nerovnoměrné rozložení vědeckého výkonu (FChT 17658... FEI 12) Spíše centralizovaný model řízení (ekonomická výhodnost) Klesající poměr ostatní / akademický pracovník (1,25 – 0,8) Jedna z nejúspěšnějších škol v získávání investičních prostředků Dobudovaná základní struktura objektů (různá kvalita prostorů) Jeden z nejpropracovanějších rozpočtových systémů Schopnost prosadit své názory na celostátní úrovni Jasná představa dalšího rozvoje

6 6 UPa - Vize a cíle Vzdělávání - student je základním bodem našeho snažení Dobudování všech stupňů studia na všech fakultách univerzity Optimalizace portfolia studijních programů a oborů Podpora spolupráce fakult ve výuce Vytváření podmínek k získání ECTS label Podpora procesů autoevaluace (např. hodnocení výuky studenty) Využití projektů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podpora další internacionalizace univerzity Podpora zvyšování kvalifikace učitelů

7 7 UPa - Vize a cíle Výzkum a vývoj – chceme být výzkumnou univerzitou Motivace nejlepších absolventů k vědecké dráze Motivace mladých akademických pracovníků k intenzivní vědecké práci Zlepšování zázemí pro pěstování tvůrčí činnosti na fakultách Podpora spolupráce fakult ve výzkumu, vývoji a inovacích Podpora postdoktorských pobytů (obousměrná) Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích Vybudování interní grantové agentury k rozdělování prostředků SVV Podpora informačním zdrojům a IT

8 8 UPa - Vize a cíle Zlepšování zázemí univerzity – investiční výstavba Výukové a výzkumné centrum v dopravě (OP VaVpI 1.4) Univerzitní IT pro vzdělávání a výzkum (OP VaVpI 1.4) Centrum materiálového výzkumu (OP VaVpI 1.1) Rekonstrukce prostorů pro FEI (vlastní zdroje UPa) Zlepšování zázemí fakult např. zateplení některých objektů, zlepšování technického stavu nemovitostí, zlepšení podmínek FES, FF, rozšíření prostor FR, FZS (vlastní zdroje, OP MžP) Rekonstrukce a nástavba DB na výukové prostory (SR, vlastní zdroje) Zlepšení konektivity objektů v kampusu v Polabinách (vlastní zdroje) Rekonstrukce kolejí (SR, vlastní zdroje) Umožnění vybudování nové ubytovací kapacity (soukromé zdroje, PPP) Dobudování sportovního areálu (společný projekt s městem Pardubice)

9 9 UPa - Vize a cíle Univerzita Pardubice – je naše společná identita Permanentní PR ofenziva navenek Pokračování ve velmi aktivní účasti na jednáních celostátních institucí Zlepšování pozice v evropském prostoru – internacionalizační procesy „Třetí role“ univerzity v regionu (společenská role, přenos výsledků do praxe…) Zlepšování komunikace a informovanosti uvnitř školy Kvalifikovaná diskuse o modelu financování součástí univerzity Kvalifikovaná diskuse o míře centralizace činností Budovat vzájemnou důvěru mezi různými typy pracovníků

10 10 UPa – Možnosti a ohrožení Pokud budeme jednotní, překonáme následující období a budeme ještě silnější než jsme nyní Nepříznivá ekonomická situace (rozpočet příštího roku bude pravděpodobně krácen i VVŠ, peníze na vzdělávání budou spíše klesat, peníze na VaV porostou pouze těm, kteří budou mít výsledky) Prostředky z operačních programů (dobudování výukové a vědecké základny, zkvalitnění lidských zdrojů vs. spoluúčast, udržitelnost) Zákon č.110/2009 sb. o podpoře VaV z veřejných prostředků (zařazení mezi výzkumné organizace umožňuje čerpat institucionální podporu VaV, ale povede pravděpodobně ke vnitřní reorganizaci VVŠ v ČR – nutnost dodržet Rámec společenství pro státní podporu VaV) Předpokládané změny spojené s reformou terciárního vzdělávání (rozdělení VŠ na „research“ a „teaching“ s dopadem do financování, uplatňování kvalitativních kriterií při dělení prostředků, normativní rozdělování investičních prostředků, legislativní změny týkající se řízení univerzit atd.)

11 11 UPa – Možnosti a ohrožení Být vždy krok před ostatními Aktivní účastí na celostátních jednáních uplatňovat své názory tak, abychom minimalizovali nepříznivé dopady na univerzity našeho typu Není doba na uplatňování lokálních zájmů (jednotlivců, kateder, ústavů, fakult) musíme hledat řešení vhodná pro celou školu V řízení univerzity není čas na experimenty, ale na tvrdou práci, jejíž výsledek bude závislý na schopnosti nás všech spolupracovat ku prospěchu celku. Chraňme autonomii univerzit, pečujme o akademické svobody

12 12 Závěr Společně dokážeme mnoho Nabízím svou zkušenost, energii, invenci a pracovní nasazení Budu se snažit být všude tam, kde budu moci univerzitě pomoci Můj tým bude vedle sebe zaručovat kontinuitu i změnu Nenabízím jednoduchá a snadná řešení, protože vím, co nás čeká Vážím si práce všech pracovníků Univerzity Pardubice Univerzita Pardubice je naše společná budoucnost Senát Univerzity Pardubice má prostřednictvím volby rektora velkou zodpovědnost za budoucí osudy naší alma mater, a to nejenom na příští čtyři roky. Máme před sebou nelehkou dobu, a já bych rád přispěl k tomu, abychom ji překonali co nejlépe


Stáhnout ppt "Společně dokážeme mnoho Představení kandidátů na funkci rektora 13. 10. 2009 Miroslav Ludwig."

Podobné prezentace


Reklamy Google