Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Voda Voda, je chemická slou č enina vodíku a kyslíku. Spolu se vzduchem resp. zemskou atmosférou tvo ř í základní podmínky pro existenci života na Zemi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Voda Voda, je chemická slou č enina vodíku a kyslíku. Spolu se vzduchem resp. zemskou atmosférou tvo ř í základní podmínky pro existenci života na Zemi."— Transkript prezentace:

1

2 Voda Voda, je chemická slou č enina vodíku a kyslíku. Spolu se vzduchem resp. zemskou atmosférou tvo ř í základní podmínky pro existenci života na Zemi. Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, č irá kapalina bez zápachu, v siln ě jší vrstv ě namodralá. V p ř írod ě se vyskytuje ve t ř ech skupenstvích: v pevném – led, v kapalném – voda a v plynném – vodní pára.

3 Pevné skupenství Led – Molekuly pevného skupenství jsou poutány k sob ě velmi t ě sn ě a zaujímají stalou polohu. To zp ů sobuje že pevná t ě lesa t ě žko m ě ní tvar.

4 Vlastnosti Optické vlastnosti: Barva: č irý až mlé č n ě zakalený, namodralá, modrozelená, bílá. Pr ů hledný až pr ů svitný, vryp je bílý, lesk skelný. Chemické vlastnosti: Složení: H 11,19 %, O 88,81 %.

5 Formy ledu sníh kroupy jinovatka, námraza

6 Kapalné skupenství Voda molekuly vody jsou st ř edn ě daleko od sebe proto m ů žou po sob ě klouzat a proto kapalné skupenství vody nemá stálý tvar

7 Plynné skupenství Vodní pára je plynné skupenství vody, která se nachází v okolním prost ř edí a b ě hem kondenzace je pak ve form ě malých areosolových kapi č ek. B ě hem plynného skupenství je vodní pára neviditelná. Do prost ř edí se vodní pára dostává p ř i p ř ekro č ení bodu varu a nebo sublimací. Množství vodní páry v okolním prost ř edí se udává humiditou neboli vlhkostí.

8 Příprava a důkaz kyslíku K přípravě kyslíku můžeme využít rozklad různých kyslíkatých sloučenin, např. peroxidu vodíku za katalýzy burelu: 2 H 2 O 2 MnO 2 2 H 2 O + 02 Vzplanutím doutnající špejle ve zkumavce s unikajícím kyslíkem jsme jej dokázali.

9 Chemická aparatura

10 Konec Vytvořili: Lukáš Jordán Jakub Horák Marek Andrýsek Jiří Kopecký Roman Brukner


Stáhnout ppt "Voda Voda, je chemická slou č enina vodíku a kyslíku. Spolu se vzduchem resp. zemskou atmosférou tvo ř í základní podmínky pro existenci života na Zemi."

Podobné prezentace


Reklamy Google