Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychopedie Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychopedie Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK."— Transkript prezentace:

1 Psychopedie Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

2 z řeckého psyché – duše, paidea – výchova
Je speciální pedagogickou disciplínou, která se věnuje problematice výchovy a vzdělávání osob s mentální retardací (mentálním postižením). Předmětem psychopedie je mentálně postižený jedinec. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

3 nalézt adekvátní místo ve společnosti pro každého vychovávaného
Cíle psychopedie: odhalit všechny zákonitosti výchovy na základě poznání rozvoje a zvláštností osobnosti mentálně postižených dosáhnout maximálně možného stupně rozvoje osobnosti mentálně postižených nalézt adekvátní místo ve společnosti pro každého vychovávaného Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

4 Mentální retardace je vývojová porucha integrace psychických funkcí postihující jedince ve všech složkách osobnosti - duševní, tělesné i sociální MR je stav charakterizovaný celkovým snížením intelektových schopností (schopností myslet, učit se a přizpůsobovat se prostředí), k němuž dochází v průběhu vývoje jedince Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

5 zastaralý název pro MR je oligofrenie nebo slabomyslnost
jde o stav trvalý, který je buď vrozený, nebo časně získaný (do 2 let života dítěte) zastaralý název pro MR je oligofrenie nebo slabomyslnost jedná se o organické postižení mozku, není to stav neměnný, ale dynamicky se rozvíjí celý život Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

6 demence (získaná MR) po 2. roce života
Členění MR dle původu: dědičná vrozená postkoncepční (od narození do 2 let) – dítě se narodí zdravé, stane se mu úraz demence (získaná MR) po 2. roce života stařecká demence – degenerace mozkových buněk sociálně podmíněna MR – pseudooligofrenie, zdánlivá MR Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

7 Dělení podle druhu chování:
eretický - vzruch převládá nad útlumem- neklidné děti, nejsou schopny se soustředit na práci, vyrušují v průběhu edukace, důležitá je motivace torpidní - převládá útlum nad vzruchem, kam dítě posadíme, tam bude sedět, důležitá aktivace, motivace nevyhranění – procesy vzruchu a útlumu jsou relativně v rovnováze Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

8 Klasifikace MR dle IQ F70 lehká MR (dříve debilita) – IQ 69-50; jedinci jsou vzdělavatelní ve speciálních nebo i v normálních školách s obtížemi, mohou vykonávat méně kvalifikovanou či nekvalifikovanou práci, potřebuji sociální i emoční podporu, jsou schopni samostatného života Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

9 F71 středně těžká MR (dříve imbecilita)- IQ 49-35; takto postižení jedinci jsou nevzdělavatelní, ale vychovatelní, nebývají schopni samostatného života, mohou existovat v rámci rodiny nebo ústavech. Za vnější pomoci se dokážou o sebe alespoň částečně postarat, někteří pracují v chráněných dílnách, řeč bývá primitivní, artikulace méně zřetelná, postižení může mít formu erektickou (dráždivou) a formu torpidní (charakterizovanou tupostí, nezájmem). Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

10 F72 těžká MR (dříve idiotie) - IQ 34-20; k poruchám intelektu se přidávají poruchy motoriky (časté kývavé pohyby celého těla), nízká mentální úroveň se odráží ve výrazu tváře, řeč je chudá, chybí samostatnost při jídle a při dodržování hygienických návyků, vyžadují stálý dohled, proto je jejich život v rodinách velmi komplikovaný, většinou přebývají v ústavech. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

11 F 73 hluboká MR (dříve vegetativní idiotie) - IQ pod 20; většinou je spojena s mobilitou a inkontinencí, nejsou-li jedinci schopni samostatně přijímat potravu, musí být krmeni, jejich schopnost komunikace je na nejnižší primitivní úrovni, většinou žijí v sociální nebo psychiatrických ústavech. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

12 F78 jiná MR - pro přidružené postižení nelze stanovit
F79 nespecifikovaná MR - jde o MR, ale pro nedostatek znaků nelze stanovit stupeň Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

13 příčiny jsou biologické a sociální
Etiologie MR příčiny jsou biologické a sociální faktory endogenní (vnitřní) a exogenní (vnější) dědičnost – lehká MR sociální faktory – pseudooligofrenie genové mutace a chromozomální aberace Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

14 demence bývá zapříčiněna pozdější poruchou, nemocí, úrazem mozku
je proces zastavení, rozpadu normálního mentálního vývoje po 2. roce života demence bývá zapříčiněna pozdější poruchou, nemocí, úrazem mozku nejčastěji se jedná o zánět mozku (encephalitis), zánět mozkových blan (meningitis), poruchy metabolismu, intoxikace, nádory na mozku, duševní poruchy Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

15 Pseudoologofrenie nazývána termínem zdánlivá MR, ve skutečnosti se o MR nejedná dříve se používal termín sociální debilita je způsobena vlivem vnějšího prostředí, nikoliv poškozením CNS dítěti se nedostává potřebné stimulace, je výchovně zanedbané, může trpět psychickou deprivací nebo procházet ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

16 Downův syndrom nejrozšířenější forma MR, jedná se o chromozomální onemocnění 21. chromozomu průběh těhotenství je většinou bez komplikací, děti se rodí donošené s normální porodní váhou obličej mívá ploché rysy, oční víčka jsou poněkud úzká a šikmá, ve vnitřním koutku oka je u většiny výrazná kolmá kožní řasa, což dává jejich očím charakteristický tvar Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

17 uši bývají menší, ústa jsou malá a pootevřená, takže z nich vyčnívá relativně velký jazyk, krk těchto dětí bývá mohutnější asi u poloviny dětí s Downovým syndromem je pozorovaná pouze jedna rýha přes dlaň (opičí rýha) vzrůst jedinců s Downovým syndromem je malý, muži mívají kolem 147 – 162 cm, ženy asi cm tělesná váha souvisí s příjmem potravy, ale většinou děti trpí obezitou Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

18 Výchova a vzdělávání mentálně postižených
Předškolní vzdělávání od 3-6 (7) let, patří sem tyto instituce: mateřské školy speciální mateřské školy speciální třída při mateřské škole přípravné třídy základní školy - tyto třídy vznikají při ZŠ běžného typu nebo základních školách praktických – speciální pedagog + asistent pedagoga Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

19 učí podle speciálního vzdělávacího programu
Školní věk učí podle speciálního vzdělávacího programu mohou mít 2 školní odklady, zápisy do školy musí absolvovat i děti postižené děti sociálně nebo kulturně znevýhodněné – především v přípravných třídách – cílem je připravit na povinnou školní docházku, začlenění dětí do běžného školního procesu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

20 základní škola praktická základní škola speciální střední školy
odborná učiliště Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

21 Základní škola praktická
děti s lehkým mentálním postižením, které se nemohou z určitých důvodů vzdělávat na běžné ZŠ - hraniční pásmo MR (70-89 IQ), děti ze sociálně slabého prostředí, romské etnikum, děti s poruchami chování (ADHD- porucha pozornosti s hyperaktivitou), dyslexie, dysgrafie, autismus škola má 2 stupně Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

22 Základní škola speciální
vzdělávací program základní školy speciální přípravný stupeň - u ZŠ speciální - 3 roky přípravná třída - u ZŠ praktické – 1 rok rehabilitační vzdělávací program pomocné školy určena dětem, které nezvládnou ZŠ praktickou určena dětem s těžkou, středně těžkou a hlubokou MR Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

23 Střední školy navazují systémově a obsahově na ZŠ praktickou a speciální 2 typy: odborná učiliště / praktické školy absolventi, kteří absolvují ZŠ (běžn i praktické), se mohou hlásit na jakoukoliv střední školu ze ZŠ praktické se většinou hlásí na střední odborné učiliště Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

24 Celoživotní vzdělávání
v rámci pracovního procesu - chráněné dílny (práce pod dozorem, pomalejší tempo, program přizpůsobený pracovním možnostem) podporované zaměstnávání - nestátní sdružení večerní školy - opakování nabytých zkušeností, dovedností Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

25 Sociální služby, Státní a nestátní sektor Ústavy sociální péče
v kompetenci Ministerstva práce a sociálních věcí nejedná se o vzdělávání – jedná se pouze o domovy (chráněné bydlení) klienti v pásmu středně těžké, těžké a hluboké MR, s autismem a kombinovanými vadami Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

26 dělení: denní – děti každý den dochází a odchází zase domů, provádí se zde rehabilitace a terapie, pro klienty je to jako zaměstnání týdenní – nejoptimálnější způsob, týden jsou děti v ústavech a o víkendech jezdí domů celoroční - nejvíce klientů, rodiče se ozývají jen v nezbytně nutných situacích Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

27 SPMPČR (společnost pro podporu s mentálním postižením)
Ostatní instituce: SPMPČR (společnost pro podporu s mentálním postižením) Klub rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem Společnost DUHA Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

28 Děkuji za pozornost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK


Stáhnout ppt "Psychopedie Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK."

Podobné prezentace


Reklamy Google