Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Josef Janda Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor mezinárodní spolupráce ve výzkumu a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Josef Janda Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor mezinárodní spolupráce ve výzkumu a."— Transkript prezentace:

1 Programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Josef Janda Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

2 Právní rámec poskytování podpory programovým projektům výzkumu a vývoje Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků Zákon č. 218/2000 Sb., Parlamentu ČR o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů Nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži Nařízení komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25.2.2004

3 Výše účelové podpory u projektů výzkumu a vývoje projekty základního výzkumu max. 100 % projekty průmyslového výzkumu max. 50 % projekty vývoje max. 25 %

4 Možnosti navýšení státní dotace o 10 % uznaných nákladů, jestliže je podpora určena pro malé a střední podniky o 10 % uznaných nákladů, jestliže je projekt řešen na území ČR s vysokou nezaměstnaností o 5 % uznaných nákladů, jestliže je projekt řešen v určitém, vládou podporovaném odvětví o 15 % uznaných nákladů, jestliže je projekt řešen v rámci projektů Rámcového programu výzkumu a vývoje Evropské unie o 10 % nárok malých a středních podniků na navýšení z titulu nařízení komise ES

5 Vládou podporovaná ekonomická odvětví na základě UV č. 661 z 1. června 2005 1. Udržitelný rozvoj 2. Molekulární biologie 3. Energetické zdroje 4. Materiálový výzkum 5. Konkurenceschopné strojírenství 6. Informační společnost 7. Bezpečnostní výzkum

6 Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 článek 5 c) Maximální míra podpory může být navýšena o 10 %, pokud je splněna jedna za následujících podmínek: Projekt spočívá v účinné přeshraniční spolupráci mezi nejméně dvěma nezávislými partnery ze dvou členských států, Projekt zahrnuje účinnou spolupráci mezi podnikem a veřejným výzkumným orgánem, Výsledky projektu jsou veřejně šířeny prostřednictvím technických a vědeckých konferencí nebo zveřejněny ve specializovaných vědeckých a technických časopisech

7 Dvoustranné spolupráce Argentina, Belgie, Čína, Francie, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Maďarsko, Německo, Polsko, Řecko, Rakousko, Ruská federace, Slovensko, Slovinsko, USA

8 KONTAKT dvoustranné aktivity: mobilita dvoustranné aktivity: veřejná soutěž financování na národních úrovních mnohostranné mezivládní aktivity výzkumu: OECD, SEI, ESA a NATO

9 OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Výbor pro vědní a technickou politiku - Committee for Science and Technology Policy zpracovává pravidelné zprávy o průmyslových a technických politikách členských zemí přehledu vědní a technické politiky vybrané země přehledu vybrané konkrétní problematiky v členských zemích koordinaci v oblasti statistických údajů za vědu a techniku, sledování strukturálních změn výkonnosti ekonomiky, hospodářské soutěže a inovačních systémů členských zemí Průmyslový výbor IC - Industry Committee Výbor pro informační a komunikační politiku ICCP - Information, Computer and Communications Policy

10 OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Pracovní skupiny pro Vědní systém - problematika dynamiky a organizace vědního systému, mezinárodních vědeckých vztahů a interakcí vědy, techniky a společnosti Inovační a technickou politiku - zlepšení vzájemného porozumění národním systémům podpory výzkumu a vývoje a identifikace mechanismů a nástrojů pro podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje pro vetší produktivitu, zaměstnanost a ekonomický růst Biotechnologie - Biotechnologie - zajištění bezpečného a efektivního využívání biotechnologií formou mezinárodní harmonizace zásad a praktik Megascience forum - využití velkých vědeckých zařízeni pro mezinárodní spolupráci.

11 Středoevropská iniciativa - SEI pracovní skupina pro výzkum a vývoj vyhlašování společných SEI vědeckých projektů s přímým nebo nepřímým dopadem a souvislostmi se státy Středoevropské iniciativy

12 Vědecký program NATO Změna orientace programu na bezpečnost si vyžádala celkovou zásadní restrukturalizaci programu Security Through Science poslání a struktura obrana proti terorismu zamezení dalšímu ohrožení bezpečnosti priority partnerských zemí http://www.nato. int/science

13 Vědecký program NATO PORADNÍ PANELY Chemistry / Biology / Physics (CBP) Panel Information and Communications Security (ICS) Panel Environmental Security (ESP) Panel Human and Societal Dynamics (HSD) Panel

14 Evropská kosmická agentura – ESA European Space Agency mezinárodní mezivládní organizace pro rozvoj kosmického výzkumu a kosmických technologií rovnocenný partner jiných významných kosmických agentur (NASA, NASDA, agentury indická, ruská ) výzkumná centra The European Space Operations Centre (ESOC) Německo The European Space Research and Technology Centre (ESTEC) Holandsko The European Space Research Institute (ESRIN) Itálie European Astronauts Centre PRODEX PRODEX program pro malé členské státy ESA i pro státy které nejsou členy ESA, ale mají smlouvu o vědeckotechnické spolupráci se zemí, která je členem ESA

15 Mnohostranné spolupráce Evropská unie, COST, EUREKA, CERN, JINRI – Dubna, NATO, CEI, EMBC, ESA, OECD, INTAS

16 COST European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research zaměření na základní a aplikovaný výzkum koordinace výzkumu a vývoje formou akcí princip bottom-up Počet akcí přes 200 Účast 40 000 vědců z 32 zemí

17 COST European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research vstup do COST existuje námět pro mezinárodní projekt a hledá se jeho uplatnění na mezinárodním fóru existuje námět pro mezinárodní projekt a neexistuje vhodná akce COST vědecký nebo výzkumný pracovník je přímo vyzván zahraničními kolegy k účasti v konkrétní akci COST

18 COST European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research Procedura přijímání projektu COST v ČR : vypracování projektu v angličtině nebo jednom z dalších jazyků COST vyplnění databázového formuláře vyplnění evaluačního protokolu v částech určených pro navrhovatele projektu zajištění vyjádření zaměstnavatele nebo statutárního zástupce firmy zaslání výše uvedených dokumentů na sekretariát COST v ČR

19 COST European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research Procedura přijímání projektu COST v ČR sekretariát COST zajistí na základě rozhodnutí Rady COST vnitrostátní evaluaci návrhu projektu v případě kladného vyjádření: dopis Řídicímu výboru, který se se vyjádří k odborné části projektu a k tomu, zda návrh projektu tématicky spadá do akce COST

20 COST European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research Procedura přijímání projektu COST v ČR v případě záporného výsledku hodnocení je možnost kontaktovat Řídicí výbor a požádat o jeho vyjádření k návrhu Memoranda of Understanding (MoU) vyjádření Řídicího výboru nebo navrhovatele projektu zašle navrhovatel sekretariátu COST v ČR, případně s návrhem na podpis MoU za ČR sekretariát COST v ČR zajistí diplomatickou cestou podpis MoU za ČR

21 COST European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research Memorandum of Understanding charakter mezinárodní smlouvy formuluje akce z hlediska odborného i právního poskytování dosažených výsledků všem signatářům MoU podpis: Stálé zastoupení ČR při ES

22 COST European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research Domains & Committees: BMBS - Biomedicine and Molecular Biosciences CMST - Chemistry and Molecular Sciences and Technologies ESSEM - Earth System Science and Environmental Management FA - Food and Agriculture FPS - Forests, their Products and Services ISCH - Individuals, Societies, Cultures and Health ICT - Information and Communication Technologies MPNS - Materials, Physical and Nanosciences TUD - Transport and Urban Development Others

23 COST European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research Interdisciplinary Ad Hoc Working Groups : Cultural Heritage Biomaterials Nanosciences

24 EUREKA nástroj evropské strategie a spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a inovačních aktivit Cíl programu : podpora mezinárodní spolupráci mezi evropskými průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami vytváření podmínek pro zvyšování výkonnosti a konkurence schopnosti evropského průmyslu a rozvoj jeho společné infrastruktury

25 EUREKA vznik programu v roce 1985 37 členských zemí a Komise EU některé další země mají statut přidruženého členství Česká republika je řádným členem od roku 1995 a řadí se mezi nejaktivnější členské země předsednictví České republiky EURECE 2005/2006

26 EUREKA Zaměření projektů: oblasti soukromého i veřejného sektoru výstupem musí být nové špičkové výrobky, technologie nebo služby schopné komerčního využití Rámcově zaměření projektů EUREKA: Informační technologie Nové materiály Životní prostředí Biotechnologie a medicínské technologie Robotika a automatizace Komunikační technologie Energetika Doprava Lasery

27 INGO International Non-Governmental Organization Cíl: Cíl: usnadnit možnost členství institucí výzkumu a vývoje i jednotlivců v mezinárodních nevládních organizacích podpora aktivní účasti vědců z ČR v řídících orgánech mezinárodních nevládních vědeckých organizacích zabezpečení projektů účastí ČR v mezinárodních organizacích CERN a SÚJV Dubna, Pierre Auger

28 EUPRO Cíl: integrace českého výzkumu a vývoje do sítě pracovišť EU formou účasti v rámcových programech EU integrace evropského výzkumu podpora přípravy účasti řešitelů projektů a její organizační zajištění

29 EUPRO Uskutečňování a posilování Evropského výzkumného prostoru NICER - Národní informační centrum pro evropský výzkum - National Information Centre for the European Research, Regionální kontaktní organizace (RKO) Oborové kontaktní organizace (OKO)

30 EMBC The European Molecular Biology Conference Mezivládní organizace zajišťující kooperaci evropských států v základním výzkumu v molekulární biologii a příbuzných vědách Ustavující dohoda podepsána v roce 1969, ČR členem od 1995 Všeobecný program – přidělování stipendií pro výzkum, kursy, studijní pobyty

31 INTAS Mezinárodní sdružení na podporu spolupráce v oblasti vědy a výzkumu ČR členem od r. 2002 Koordinace Technologické centrum AVČR Systém bottom-up Širokospektrální oblast výzkumu a vývoje Projekty, podpora sítí, výzkumné infrastruktury, konference, letní školy, stipendia Finanční podpora z rozpočtu rámcových programů

32 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Josef Janda Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor mezinárodní spolupráce ve výzkumu a."

Podobné prezentace


Reklamy Google