Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IRPA International Radiation Protection Association.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IRPA International Radiation Protection Association."— Transkript prezentace:

1 IRPA International Radiation Protection Association

2 Historie vzniku Iniciativa založit mezinárodní asociaci odborníků v radiační ochraně vznikla ve výkonném výboru americké Health Physics Society zásluhou K.Z.Morgana v létě r. 1964. Mezinárodní kontakty od r. 1928 v ICRP, od r. 1955 v UNSCEAR. V USA vyrostla skupina expertů během projektu Manhattan. Potřeba vytvořit forum pro široký okruh i řadových pracovníků - po vzoru jiných vědeckých skupin.

3 Přípravný výbor Dne 2.12.1964 se sešlo v Paříži pro : tempore valné shromáždění : 45 delegátů z 15 zemí. Ustaven pro tempore výkonný výbor. Uzávěrka přihlášek členských Společností 31.12.1965.D

4

5

6 Ustavující členové – další vstupy 1965: Belgie, Německo, Švýcarsko, Francie, Israel, Italie, Japonsko, Lucembursko, Holandsko, Severské země, Anglie, Spojené státy 1966: Argentina, Rakousko, Maďarsko, Filipíny 1968: Československo, Jugoslávie 1969: Indie, Jižní Afrika 1970: Polsko 1972: SSSR

7 1.mezinárodní kongres IRPA Řím - září 1966 Hotel Hilton Účastnil se delegát z ČSSR – předsedal jedné ze sekcí jednání předsedal jedné ze sekcí jednání Zvolen první výkonný výbor: president K.Z.Morgan, vicepresident Mr. Nishiwaki, vp. for Congress Affairs Mr. Marley, ex. Officer Mr. Bonet-Maury, treasurer Mr. Courvoisier, publication officer Mr Snyder, dalších 6 řadových členů výboru dalších 6 řadových členů výboru

8 Jak se cestovalo na kongres před 40 lety ? Možnost vycestovat na kongres měla být chápána jako výsada poskytována socialistickou společností Cestovní dokumenty: pas, víza, cestovní doložka, potvrzení banky o směně valut, celní a devizové prohlášení, potvrzení o odevzdání vojenské knížky Vzácná příležitost k turistickým, nákupním a mimopracovním aktivitám

9 Návštěva u papeže Jana Pavla VI v průběhu

10 2. mezinárodní kongres IRPA – Brighton - květen 1970 Zajímavě organizovaný jak odborný program – typ „studio“ – tak i společenská část Delegát z ČSSR odjížděl na kongres s pověřením ucházet se na výkonném výboru o pořádání 4. kongresu IRPA v r. 1977 v Praze Po diskusi přijato a uloženo zpracovat formálního pozvání, o kterém se rozhodne v r. 1973 na kongresu ve Washingtonu

11 Přípravy 4. mezinárodního kongresu IRPA v Praze Ustavení organizačního výboru Jednání na ministerstvu zdravotnictví: Získá se výjimka vlády k účasti Israele a Jižní Afriky ? Jednání na ČLS J.E.Purkyně – kongresová kancelář: jednací sály, slavnostní dinner, povinná směna valut (jak získat dolary), ubytování (nedostatek single rooms)

12 Evropský regionální kongres IRPA 1972 - Budapest Příležitost k rozsáhlé účasti českých a slovenských odborníků – řada odborných sdělení 8. Zasedání výkonného výboru IRPA Návštěva dvou členů výkonného výboru v Praze (Dr. Snyder, Mr. Horan)

13 3. mezinárodní kongres IRPA Washington D.C. – září 1973 Hotel Hilton Rozsáhlý program – řešeno souhrnnými referáty reportérů – vybrán k zpracování prezentaci souhrnu o lékařském ozáření Valné shromáždění schválilo 4. kongres v Praze – nový výkonný výbor Doplňkový program – USA, Kanada, UK, F

14 IRPA Executive Council, Washington, D.C., 1973  IRPA Executive Council, Washington, D.C., 1973  Horní řada zleva:  K.Z. Morgan (USA, President Emeritus), Y. Nishiwaki (Japonsko), H.P. Jammet (Francie), W.S. Snyder (USA, Publication Officer, L. Bozoky (Maďarsko), P. Courvoisier (Švýcarsko,  Treasurer), B.A. Lister (UK), A. Cowper (Kanada)  Dolní řada zleva:  V. Klener (CSSR, Vicepresident for Congress Affaires), C.C. Palmiter (USA, Vicepresident),  C. Polvani (Italie, President), Z.M. Nootboom- Beekman (Holandsko), J.R. Horan (USA,  Executive Secretary)

15

16

17 Přípravy na 12. výkonný výbor Aviemore, Skotsko – 6-7. června 1974 Studium základních listin a dokumentace: Constitution, Rules of administrative procedures, Guidance for ass.society status, for congresses... Návrh loga IRPA Intenzivní jednání přípravného výboru v Praze Ministerstvo zahraniční ČSSR nepotvrdilo platnost výjimky pro účast Israele a J. Afriky

18

19 4. mezinárodní kongres IRPA Paříž – 20.-24 dubna 1977 Kongresové centrum – bohatý program s výrazným uplatnění posterových sdělení Jednání výkonného výboru za účasti delegátů SSSR – diskuse o sídle dalších kongresů

20 Další mezinárodní kongresy IRPA 5. Jerusalem – březen 1980 6. Berlin – květen 1984 7. Sydney – duben 1988 8. Montreal – květen 1992 9. Vídeň – duben 1996 10. Hirošima – květen 2000 11. Madrid – květen 2004 12. Buenos Aires - 19.-24. října 2008

21

22 Jaký význam má členství v IRPA Člen IRPA se zřetelně identifikuje jako součást celosvětové rodiny odborníků v radiační ochraně Primární význam mají aktivity v národní společnosti přidružené v IRPA Technické a materiální výhody (informo- vanost, právo volit reprezentanty) nejsou podstatné a nemohou být hlavním důvodem vstupu do národní společnosti a tím do IRPA


Stáhnout ppt "IRPA International Radiation Protection Association."

Podobné prezentace


Reklamy Google