Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh rozpočtu města Krásná Lípa Návrh rozpočtu města Krásná Lípa Na rok 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh rozpočtu města Krásná Lípa Návrh rozpočtu města Krásná Lípa Na rok 2011."— Transkript prezentace:

1 Návrh rozpočtu města Krásná Lípa Návrh rozpočtu města Krásná Lípa Na rok 2011

2 Seznam použitých zkratek ČOV–Čistírna odpadních vod SF–Sociální fond ČŠ–České Švýcarsko TS-Technické služby DPS–Dům s pečovatelskou službou VHP-Výherní hrací přístroj DS-Dům služeb VO-Veřejné osvětlení FÚ–Finanční úřad VPP-Veřejné prospěšné práce JTHZ–Jiné technické herní zařízení V–Výdaje MěÚ–Městský úřad ZŠ-Základní škola NIV-Neinvestiční výdaje MŠ-Mateřská škola NP-Nebytové prostory o.p.s.–Obecně prospěšná společnost P–Příjmy SFŽP–Státní fond životního prostředí s.r.o.–Společnost s ručením omezeným SVS–Severočeská vodárenská společnost SMM–Správa majetku města

3 Rozpočet města na rok 2011 PŘÍJMY 53 890 tis. Kč FINANCOVÁNÍ 13 622 tis. Kč VÝDAJE 67 512 tis. Kč 1. PROVOZNÍ příjmy 48 631 tis. Kč 2. INVESTIČNÍ příjmy 5 259 tis. Kč 1.Splátky úvěru, půjčky -2 352 tis. Kč 2. Přebytek r. 2010 + předchozích let 15 974 tis. Kč 1. PROVOZNÍ výdaje 48 631 tis. Kč 2. INVESTIČNÍ -účel. vázané výdaje 18 881 tis. Kč

4 Vyrovnaný provozní rozpočet města na rok 2011 Příjmy se rovnají výdajům 48 631 tis. Kč Příjmy se rovnají výdajům 48 631 tis. Kč Provozní rozpočet je nastaven dle možností, které jsou umožněny podílem na sdílených daních, které město získává od státu. Bohužel přetrvává nepříznivý trend v poklesu příjmu ze sdílených daní. Na tuto situaci je nutné reagovat v průběhu roku. Provozní rozpočet je nastaven dle možností, které jsou umožněny podílem na sdílených daních, které město získává od státu. Bohužel přetrvává nepříznivý trend v poklesu příjmu ze sdílených daní. Na tuto situaci je nutné reagovat v průběhu roku.

5 Provozní příjmy 48 631 tis. Kč - zdrojem provozních výdajů DAŇOVÉ příjmy 27 585 tis. Kč DAŇOVÉ příjmy 27 585 tis. Kč Příjmy z pronájmu bytů,NP,pozemků 6200tis.Kč Příjmy z pronájmu bytů,NP,pozemků 6200tis.Kč Správní a místní poplatky 2 229 tis. Kč Správní a místní poplatky 2 229 tis. Kč Neinvestiční dotace 8 660 tis. Kč Neinvestiční dotace 8 660 tis. Kč Příspěvek od SVS na úhradu úroků z půjčky od SFŽP na ČOV+kanalizaci 90 tis. Kč Ostat.příjmy (úroky,služby,náhrady) 3 867tis.Kč Ostat.příjmy (úroky,služby,náhrady) 3 867tis.Kč

6 Provozní výdaje 48 631 tis. Kč provozní rozpočet zabezpečuje: provozní rozpočet zabezpečuje: - základní financování organizačních - základní financování organizačních složek města (TS, MěÚ, ZM, SMM, …...), složek města (TS, MěÚ, ZM, SMM, …...), - částečné financování příspěvkových - částečné financování příspěvkových organizací města (ZŠ a MŠ, KOSTKA), organizací města (ZŠ a MŠ, KOSTKA), - dotace na provoz domu ČŠ ve prospěch - dotace na provoz domu ČŠ ve prospěch o.p.s. ČŠ o.p.s. ČŠ

7 Organizační složky města Krásná Lípa nemají právní subjektivitu nemají právní subjektivitu jsou zřízeny ZM na základě zřizovací listiny jsou zřízeny ZM na základě zřizovací listiny hospodaří podle schváleného rozpočtu, který je nedílnou součástí rozpočtu města hospodaří podle schváleného rozpočtu, který je nedílnou součástí rozpočtu města hospodaří v souladu se zákony a vnitroorganizačními směrnicemi města hospodaří v souladu se zákony a vnitroorganizačními směrnicemi města s finančními prostředky org. složek hospodaří dispozičně oprávněná osoba s finančními prostředky org. složek hospodaří dispozičně oprávněná osoba jsou seskupeny do kapitol, ke kterým jsou určeny oprávněné osoby kontrolující činnost a hospodaření organizačních složek jsou seskupeny do kapitol, ke kterým jsou určeny oprávněné osoby kontrolující činnost a hospodaření organizačních složek

8 Kapitola 702 Vodní hospodářství Celkem V=229 tis. KčP=90 tis. Kč 0301 Vodní nádrže a kanalizace celkem V=182 tis. Kč P=90 tis. Kč 0301 Vodní nádrže a kanalizace celkem V=182 tis. Kč P=90 tis. Kč – rybář. a lesní hospodář, správa měst. rybníků, kanálů – rybář. a lesní hospodář, správa měst. rybníků, kanálů - - příspěvek od SVS na úhradu úroků z půjčky od SFŽP na ČOV+kanalizaci 90 tis. Kč 0302 Městská skládka 0302 Městská skládka celkem V=47 tis. Kč P=0 tis. Kč - provoz skládky ukončen, náklady na rozbor půdy, PHM na úpravu

9 Kapitola 710 Doprava Celkem V=960 tis. KčP=0 tis. Kč 0305 Komunikace 0305 Komunikace celkem V=960 tis. Kč P=0 tis. Kč – údržba měst. komunikací, mostků, chodníků, cyklostezek, dopravních značek, svodnic, zábradlí,apod. – údržba měst. komunikací, mostků, chodníků, cyklostezek, dopravních značek, svodnic, zábradlí,apod. 0306 Ostatní doprava 0306 Ostatní doprava celkem V=0 tis. Kč P=0 tis. Kč – v minulosti příspěvek na dopravní obslužnost – v minulosti příspěvek na dopravní obslužnost

10 Kapitola 714 Školství Celkem V=4 681 tis. Kč P=736 tis. Kč 0311 Příspěvek města na provoz ZŠ a MŠ K.L. celkem V=4 085 tis. Kč P=140 tis. Kč 0311 Příspěvek města na provoz ZŠ a MŠ K.L. celkem V=4 085 tis. Kč P=140 tis. Kč – příspěvková org. ZŠ a MŠ získá: – příspěvková org. ZŠ a MŠ získá: =na zajištění provozu ZŠ, 1.a2.MŠ, ŠJ, ŠD 3 025 tis.Kč, která je od r. 2003, co vznikla, stále stejná =na zajištění provozu ZŠ, 1.a2.MŠ, ŠJ, ŠD 3 025 tis.Kč, která je od r. 2003, co vznikla, stále stejná =na zajištění provozu sportovního areálu 1 060 tis. Kč =na zajištění provozu sportovního areálu 1 060 tis. Kč - příjem příspěvku od obcí na žáka dle TP 140 tis. Kč 0312 Dotace státu na provoz ZŠ Kr. Lípa 0312 Dotace státu na provoz ZŠ Kr. Lípa celkem V=589 tis. Kč P=589 tis. Kč celkem V=589 tis. Kč P=589 tis. Kč - příjem státní dotace na provoz ZŠ (1785 Kč/1žák)

11 Kapitola 714 Školství Celkem V=4 681 tis. Kč P=736 tis. Kč Kapitola 714 Školství Celkem V=4 681 tis. Kč P=736 tis. Kč 0313 Dotace státu-mzdy, uč. pom. ZŠ K.L. celkem V=0 tis. Kč P=0 tis.Kč 0313 Dotace státu-mzdy, uč. pom. ZŠ K.L. celkem V=0 tis. Kč P=0 tis.Kč – dotace na NIV na mzdy, uč.pom. neprotéká rozpočtem města, je zasílána Krajským úřadem Ústeckého kraje přímo na účet ZŠ, zastupitelstvo města pouze bere na vědomí rozpočet NIV – dotace na NIV na mzdy, uč.pom. neprotéká rozpočtem města, je zasílána Krajským úřadem Ústeckého kraje přímo na účet ZŠ, zastupitelstvo města pouze bere na vědomí rozpočet NIV 0314 Školství roku 0314 Školství roku celkem V=7 tis. KčP=7 tis. Kč - výdaj na projekt Přátelství bez hranic, který je zcela krytý dotací z FMP z programu Cíl 3 - výdaj na projekt Přátelství bez hranic, který je zcela krytý dotací z FMP z programu Cíl 3 - v této org. složce se rozpočtují výdaje/příjmy na projekty týkající se školství - v této org. složce se rozpočtují výdaje/příjmy na projekty týkající se školství

12 Kapitola 716 Kultura Celkem V=1 583 tis. Kč P=382 tis. Kč 0341 Kultura a propagace 0341 Kultura a propagace celkem V=1 583 tis. Kč P=382 tis. Kč z toho:1341 Kino-kulturní dům celkem V=862 tis.Kč z toho:1341 Kino-kulturní dům celkem V=862 tis.Kč 2341 SPOZ celkem V=126 tis. Kč 3341 Knihovna celkem V=300 tis. Kč 4341 Ostatní kultura celkem V=295 tis. Kč ------------------------------------------------------------------ 1341 Kino-kulturní dům celkem V=862 tis. KčP=130 tis. Kč - zajišťuje provoz kina – promítání filmů - zajišťuje provoz kulturního domu pro akce: plesy, zábavy, představení, kulturní akce zábavy, představení, kulturní akce - uvolňuje prostory pro zájmové organizace k jejich zkouškám–folklorní soubory, šachisté, klub důchodců

13 Kapitola 716 Kultura Celkem V=1 583 tis. Kč P=382 tis. Kč 2341 SPOZ celkem V=126 tis. KčP=0 tis. Kč - dárkové balíčky, gratulace k životnímu jubileu, jubilejním svatbám, - akce SPOZu: Den učitelů, Jarní sraz seniorů, Zápis dětí do ZŠ, Vítání občánků, Rozloučení s MŠ, Rozloučení se ZŠ, Zahájení školy v 1. třídě, Den úcty ke stáří, Vánoce v Domově důchodců, Silvestr pro seniory, …. 3341 Knihovna celkem V=300 tis. KčP=8 tis.Kč - obnova a doplnění knižního fondu, - Noc s Andersenem - příjem ze čtenářských poplatků

14 Kapitola 716 Kultura Celkem V=1 583 tis. Kč P=382 tis. Kč 4341 Ostatní kultura celkem V=295 tis. Kč P=244 tis. Kč - kulturní akce: Repreples, Zpěváček, Dětský karneval, Divadlo, Den matek, Pálení čarodějnic, Staročeský jarmark, Koncert v amfiteátru, Sraz motocyklů Čechie-Böhmerland, Adventní jarmark, Mikulášská nadílka, - odměna do soutěže ve sběru petlahví, -zajištění ozvučení a moderování kulturních akcí - příjem ze vstupu na kulturní akce, ze správ.popl.VHP

15 Kapitola 719 Vnitřní správa Celkem V=13 803 tis. KčP=3 411 tis. Kč 0351 PO Kr. L. celkem V=575 tis. Kč P=0tis.Kč 0351 PO Kr. L. celkem V=575 tis. Kč P=0tis.Kč – zajištění vybavenosti výjezdové jednotky SDH, – zajištění vybavenosti výjezdové jednotky SDH, - zajištění nutných výdajů při zásahu, - revize hasících přístrojů v majetku města 0352 ZM celkem V=1 588 tis. Kč P=0 tis.Kč 0352 ZM celkem V=1 588 tis. Kč P=0 tis.Kč – odměny statutárním zástupcům města, – odměny statutárním zástupcům města, - odměny členům zastupitelstva města 0353 Provoz MěÚ 0353 Provoz MěÚ celkem V=8 358 tis. Kč P=841 tis. Kč – zajišťuje výkon přenesené a samostatné působnosti, – zajišťuje výkon přenesené a samostatné působnosti, - zajišťuje chod úřadu, - zajišťuje vzdělávání úředníků úřadu - příjem dotace na výkon státní správy 811 tis. Kč - příjem provozních úroků z účtů města 30 tis. Kč

16 Kapitola 719 Vnitřní správa Celkem V=13 803 tis. KčP=3 411 tis. Kč 0354 Pojištění, ostat.služby 0354 Pojištění, ostat.služby celkem V=724 tis. Kč P=32 tis. Kč – pojištění majetku a odpovědnosti města – pojištění majetku a odpovědnosti města - příjem pojistné náhrady-požár ve Stud.16 32tis.Kč 0355 Cestovní ruch 0355 Cestovní ruch celkem V=1 150 tis. Kč P=25 tis. Kč – dotace na činnost ČŠ, o.p.s 800 tis. Kč – dotace na činnost ČŠ, o.p.s 800 tis. Kč - vydávání Vikýře, příjem 25 tis. Kč - členské příspěvky do sdružení (LABE, NISA,SOT,…..) 0356 Radnice 0356 Radnice celkem V=542 tis. Kč P=225tis.Kč – správa budovy radnice (povin.revize, vytápění úřadu) – správa budovy radnice (povin.revize, vytápění úřadu) - příjem z pronájmu vč. vyúčtování energií 225 tis. Kč

17 Kapitola 719 Vnitřní správa Celkem V=13 803 tis.Kč P=3 411tis.Kč 0357 DS celkem V=410 tis. Kč P=578 tis. Kč 0357 DS celkem V=410 tis. Kč P=578 tis. Kč – údržba budovy domu služeb (provoz knihovny, …) – údržba budovy domu služeb (provoz knihovny, …) - příjem z pronájmu vč. vyúčtování energií 578 tis. Kč 0358 Ostatní objekty v pronájmu 0358 Ostatní objekty v pronájmu celkem V=81 tis. KčP=905 tis. Kč – údržba ostatních městských budov, staveb – údržba ostatních městských budov, staveb - příjem z pronájmu vč. vyúčtování energií 905 tis. Kč 0359 Pozemky celkem V=175 tis. Kč P=120 tis. Kč 0359 Pozemky celkem V=175 tis. Kč P=120 tis. Kč – geometrické plány, znalecké posudky,…….. – geometrické plány, znalecké posudky,…….. - příjmy z pronájmu pozemků 120 tis. Kč 0360 Prodeje nemovitostí 0360 Prodeje nemovitostí celkem V=200 tis. Kč P=685 tis. Kč - odměna právníkovi, daň z převodu nemovitosti - odměna právníkovi, daň z převodu nemovitosti - příjem z kaucí po vrácení kaucí v r. 2011

18 Kapitola 728 Práce a soc. věci Celkem V=4 687 tis. KčP=4 133 tis. Kč 0372 Klub důchodců 0372 Klub důchodců celkem V=15 tis. Kč P=0 tis. Kč – příspěvek na zájezd na Zahradu Čech – příspěvek na zájezd na Zahradu Čech 0374 Ostat. práce a sociální věci 0374 Ostat. práce a sociální věci celkem V=283 tis. KčP=0 tis. Kč - projekt Terénní práce - Amari poradna, zažádáno o dotaci 0376 Příspěvek města na provoz p.o. KOSTKA celkem V=2 679 tis. Kč P=2 113 tis. Kč 0376 Příspěvek města na provoz p.o. KOSTKA celkem V=2 679 tis. Kč P=2 113 tis. Kč – příspěvek města na provoz KOSTKA, p.o. 566 tis. Kč, - projekt FOS (Flexibilně pro odlehčovací službu) 2 113 tis. Kč kryto dotací v plné výši - projekt FOS (Flexibilně pro odlehčovací službu) 2 113 tis. Kč kryto dotací v plné výši

19 Kapitola 728 Práce a soc. věci Celkem V=4 687 tis. KčP=4 133 tis. Kč 0395 Domy s pečovatelskou službou Kr. Lípa celkem V=1 710 tis. KčP=2 020 tis. Kč 0395 Domy s pečovatelskou službou Kr. Lípa celkem V=1 710 tis. KčP=2 020 tis. Kč - zajišťuje správu DPS (modrý), Nemocniční 12 - zajišťuje správu DPS (žlutý), Nemocniční 16 - zajišťuje správu DPS (žlutý), Nemocniční 16 - zajišťuje údržbu Nemocniční 18 - zajišťuje údržbu Nemocniční 18 - poskytovány pečovatelské služby, příjem 45 tis. Kč - pořádány společenské akce ve společ. místnosti - příjem z pronájmu vč. vyúčtování energií 1 975 tis. Kč

20 Kapitola 739 Místní hospodářství Celkem V=21 285tis.KčP=11 796tis.Kč 0377 Příspěvek města na provoz RELAX 0377 Příspěvek města na provoz RELAX celkem V=0 tis. KčP=0 tis. Kč - RELAX, p.o. ukončí činnost k 31.3.2011 po finančním vypořádání na březnovém zasedání ZM 0378 Údržba majetku celkem 0378 Údržba majetku celkem celkem V=282 tis. KčP=0 tis. Kč - zajišťuje údržbu bytového fondu města 0380 Správa majetku města 0380 Správa majetku města celkem V=1 997 tis.KčP=2 928 tis. Kč - zajišťuje správu bytového fondu města pozn. investice do SMM 1 365 tis. Kč 0381 Nemocniční 6 celkem V=920 tis. Kč P=1069 tis.Kč 0381 Nemocniční 6 celkem V=920 tis. Kč P=1069 tis.Kč - zajišťuje správu Nemocniční 6 (zelený dům)

21 Kapitola 739 Místní hospodářství Celkem V=21 285tis.KčP=11 796tis.Kč 0382 Nemocniční 12a 0382 Nemocniční 12a celkem V=668 tis. KčP=755 tis. Kč - zajišťuje správu Nemocniční 12a (růžový dům) - zajišťuje správu Nemocniční 12a (růžový dům) 0383 Technické služby 0383 Technické služby celkem V=6 635 tis. KčP=0 tis. Kč - zajišťuje údržbu ploch, malých staveb ve městě? VO - zajišťuje údržbu vozidel města, - pomáhá při organizaci městských akcí 0384 Odpad.hospodářství 0384 Odpad.hospodářství celkem V=3 330 tis. KčP=2 020 tis. Kč - zajišťuje svoz domovního odpadu, separovaného odpadu, - zajišťuje provoz sběrného dvora, - odstraňuje černé skládky - příjem poplatku za odpad 1 550 tis.Kč, separ. odpad 470 tis. Kč

22 Kapitola 739 Místní hospodářství Celkem V=21 285tis.KčP=11 796tis.Kč 0385 Veřejné osvětlení 0385 Veřejné osvětlení celkem V=927 tis. KčP=0 tis. Kč - zajišťuje správu VO ve městě a přilehlých osadách 0386 Správa hřbitovů 0386 Správa hřbitovů celkem V=209 tis. KčP=24 tis. Kč - zajišťuje správu hřbitovů v Kr. Lípě, Kyjově, Vlčí Hoře, - povinnost dle zákona zajistit pohřeb osob bez rodiny s TP v Kr. L. 0387 Městská zeleň 0387 Městská zeleň celkem V=345 tis. KčP=0 tis. Kč - zajišťuje údržbu městské zeleně, parků,… 0388 Malé městské stavby 0388 Malé městské stavby celkem V=170 tis. KčP=0 tis. Kč - zajišťuje údržbu laviček, altánů, plotů, odpadkových košů, …….

23 Kapitola 739 Místní hospodářství Celkem V=21 285tis.KčP=11 796tis.Kč 0389 Centrální kotelna 0389 Centrální kotelna celkem V=0 tis. KčP=0 tis. Kč - centrální kotelna pronajata Křinici s.r.o. 0390 T-klub, prevence kriminality 0390 T-klub, prevence kriminality celkem V=36 tis. KčP=0 tis. Kč - T-klub převeden do správy KOSTKA, p.o. - náklady na projekt Prevence kriminality 0391 Zájmová činnost 0391 Zájmová činnost celkem V=272 tis. Kč P=0 tis. Kč - dle platných pravidel poskytuje příspěvky na akce a činnost zájmových sdružení ve městě

24 Kapitola 739 Místní hospodářství Celkem V=21 285tis.KčP=11 796tis.Kč 0392 Zařízení pro sport 0392 Zařízení pro sport celkem V=0 tis. Kč P=0 tis. Kč -předán do správy ZŠ a MŠ, p.o. Kr. Lípa 0393 VPP 0393 VPP celkem V=5 494 tis. Kč P=5 000tis. Kč - veřejně prospěšné práce kryty dotací od Úřadu práce, ESF (Evropského sociálního fondu EU) - veřejná služba kryta dotací od Úřadu práce - projekt Mám práci hrazeny příspěvkem od CEDR, o.s.

25 Kapitola 740 Výstavba Celkem V=0 tis. KčP=0 tis. Kč 0394 Výstavba celkem V=0 tis. Kč P=0 tis. Kč 0394 Výstavba celkem V=0 tis. Kč P=0 tis. Kč - zajišťuje podkladové materiály spíše investičního charakteru především Projektové dokumentace, Inženýrské služby

26 Kapitola 741 Všeobecná pokladní správa Celkem V=1 404 tis.Kč P=28 083tis.Kč 0361 Daně a poplatky 0361 Daně a poplatky celkem V=980 tis. KčP=28 018 tis. Kč - platba daně PO města „sama sobě“, současně příjmem a výdajem rozpočtu města 790 tis. Kč - odvod FÚ z příjmu VHP a JTHZ 190tis.Kč - daňové příjmy, místní poplatky 28 018 tis.Kč 0364 Rozpočtová rezerva 0364 Rozpočtová rezerva celkem V=26 tis. KčP=0 tis. Kč - provozní rezerva ke krytí dalších provozních výdajů, nutné o její čerpání žádat RM 0365 Sociální fond 0365 Sociální fond celkem V=397 tis. KčP=65 tis. Kč - sociální fond města je čerpán na základě statutu sociální fondu, který schválilo ZM - příjem splátek z půjček ze sociálního fondu

27 Schodkový investiční-účelově vázaný rozpočet města na rok 2011 Příjmy jsou nižší než výdaje o 13 622 tis. Kč Příjmy jsou nižší než výdaje o 13 622 tis. Kč Rozdíl v hospodaření dofinancován přebytkem z roku 2010+předchozích let ve výši 15 974 tis.Kč po odečtení splátek úvěru, půjčky ve výši 2 352 tis.Kč Rozdíl v hospodaření dofinancován přebytkem z roku 2010+předchozích let ve výši 15 974 tis.Kč po odečtení splátek úvěru, půjčky ve výši 2 352 tis.Kč

28 Investiční příjmy 5 259 tis. Kč - zčásti zdrojem investičních-účelově vázaných výdajů Příjmy z prodeje nemovitostí, pozemků 2 400 tis. Kč Příjmy z prodeje nemovitostí, pozemků 2 400 tis. Kč Příjmy z pronájmu centrální kotelny 802 tis. Kč Příjmy z pronájmu centrální kotelny 802 tis. Kč Příjmy prodeje bytů vč. úroků 720 tis. Kč Příjmy prodeje bytů vč. úroků 720 tis. Kč Příspěvek od SVS na úhradu splátky půjčky od SFŽP na ČOV+kanalizaci 1 252 tis. Kč Ostatní investiční příjmy (kapitálové úroky) 85 tis. Kč

29 Investiční-účelově vázané výdaje 18 881 tis. Kč Investiční-účelově vázaný rozpočet 7 545 tis.Kč počítá s dokončením a se zahájením akcí – viz tabulka č. 1 investiční-účelově vázané části rozpočtu. Investiční-účelově vázaný rozpočet 7 545 tis.Kč počítá s dokončením a se zahájením akcí – viz tabulka č. 1 investiční-účelově vázané části rozpočtu. Velká částka je ponechána v rozpočtových rezervách pro další projekty či potřeby města 9 367 tis.Kč a pro vrácení kaucí 1 614 tis.Kč, které jsou na zajištění podmínek kupních smluv. Při jejich splnění budou plně či částečně vráceny. Velká částka je ponechána v rozpočtových rezervách pro další projekty či potřeby města 9 367 tis.Kč a pro vrácení kaucí 1 614 tis.Kč, které jsou na zajištění podmínek kupních smluv. Při jejich splnění budou plně či částečně vráceny. Příspěvek na odpisy příspěv. organizacím 355 tis.Kč je určen do investičního fondu p.o.(fondu reprodukce majetku), o jehož použití rozhoduje ZM. Příspěvek na odpisy příspěv. organizacím 355 tis.Kč je určen do investičního fondu p.o.(fondu reprodukce majetku), o jehož použití rozhoduje ZM.

30 Financování 13 622 tis. Kč úhrada splátek hypotečního úvěru -1 100 tis. Kč (úvěr přijat od ČMHB na dofinancování výstavby Nemocniční 6, poslední splátka v říjnu 2012) úhrada splátek půjčky od SFŽP -1 252 tis. Kč (půjčka přijata od SFŽP na dofinancování výstavby kanalizace+ČOV, plně hrazeno od SVS, poslední splátka k 31.12.2014) Přebytek hospodaření r.2010+předch. let 15 974 tis.Kč

31 Děkuji za pozornost a spoustu pěkných dnů. Za finanční odbor MěÚ Krásná Lípa: Bc. Dagmar Mrázová


Stáhnout ppt "Návrh rozpočtu města Krásná Lípa Návrh rozpočtu města Krásná Lípa Na rok 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google