Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GRANT FRVŠ ZA ROK 2008 GRANT FRVŠ ZA ROK 2008 rozvojový projekt LABORATOŘ STANDARDIZACE, ÚDRŽBY, ŽIVOTNOSTI TEXTILNÍCH VÝROBKŮ 1736/ 2008/A/a Nositel grantu:TECHNICKÁ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GRANT FRVŠ ZA ROK 2008 GRANT FRVŠ ZA ROK 2008 rozvojový projekt LABORATOŘ STANDARDIZACE, ÚDRŽBY, ŽIVOTNOSTI TEXTILNÍCH VÝROBKŮ 1736/ 2008/A/a Nositel grantu:TECHNICKÁ."— Transkript prezentace:

1 GRANT FRVŠ ZA ROK 2008 GRANT FRVŠ ZA ROK 2008 rozvojový projekt LABORATOŘ STANDARDIZACE, ÚDRŽBY, ŽIVOTNOSTI TEXTILNÍCH VÝROBKŮ 1736/ 2008/A/a Nositel grantu:TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Řešitel: Prof. Ing. Luboš HES, DrSc. Spoluřešitel:Ing. Ludmila FRIDRICHOVÁ, Ph.D. Ing. Hana ŠTOČKOVÁ LEDEN 2009

2 Základní informace o grantu Žádost o udělení grantu:Grant byl podán v prvním čtvrtletí roku 2007 Doba trvání grantu:Jeden rok Udělení grantu:Leden 2007, finance byly k dispozici cca v červenu 2008 Výběrové řízení:Duben 2007– obrazová analýza Nositel grantu:Technická univerzita v Liberci Řešitel: Prof. Ing. Luboš HES, DrSc. Spoluřešitel:Ing. Ludmila FRIDRICHOVÁ, Ph.D. Ing. Hana ŠTOČKOVÁ Přidělené finanční prostředky:Investice [tis.] 1750Kč Řešení projektu:Projekt byl zařazen do tematického okruhu A – specifikace a

3 Cíle Vznik inovovaného pedagogického pracoviště pro prakticky orientovanou výuku, věnovanou problematice související s údržbou a životností textilií. Studenti budou zkoumat: –změny vlastností textilních produktů po jejich ošetření (změna rozměrů a vzniklé defekty na textilii, paropropustnost, hydrostatickou odolnost, prodyšnost), –životnost výrobků (maximální počet pracích cyklů), –změny vlastností zapříčiněné stárnutím textilií (vystavení extrémním klimatickým podmínkám)

4 Cíle Experimentální činnosti budou začleněny do předmětů: –Standardizace textilních výrobků, –Komfort textilních výrobků, –Přenosové jevy v textiliích, –Textilní zbožíznalství – využije především obrazovou analýzu, –Přenos tepla v porézních strukturách, –Sorpční procesy – zkoumání dynamických jevů. Laboratoř QTextil bude využívána celou fakultou.

5 Postup a způsob řešení projektu Výběrové řízení Část projektu, která byla věnována mikroskopii a zpracování obrazu byla nazvána „Analýza obrazu“. Protože částka pro zakoupení přístrojů přesahoval 500 tis. Kč, bylo na tuto část projektu vyhlášeno výběrové řízení, viz. příloha č.1. Závěrem výběrového řízení bylo zakoupení komponent od tří firem: –Zakoupení mikroskopu od firmy Olympus, čímž byla zachována kompatibilita s mikroskopy, které používáme v laboratoři, cena 875.555,-Kč. –Zakoupení softwaru na zpracování obrazu (měření objektů, práce s filtry, vrstvení obrazů, atd.) od firmy LIM. Produkt firmy LIM má propracovanou část pro měření a filtrování objektů zkoumaného obrazu, cena 46.406,-Kč. –Příslušenství k analýze obrazu: počítač HP a zobrazovací jednotku TV plazma zakoupeno u firmy CS Liberec. Firma byla vybrána vzhledem k servisním podmínkám, cena 52.051,-Kč.

6 Postup a způsob řešení projektu Nákup zbývajících přístrojů Dále byly zakoupeny přístroje: –Klimatizační komora VOETSCH VC0018 za 536.400,-Kč –Tester hydrostatické odolnosti textilií M018 SDLATLAS za 274.727,-Kč

7 Změny projektu Projekt FRVŠ byl součástí fakultního projektu. Přístroje na ošetřování textilií, konkrétně pračka a sušička byly zakoupeny z prostředků fakulty. Za prostředky, které byly v rámci grantu původně plánovány na nákup pračky byla zakoupena klimatizační komora VOETSCH VC0018 a Tester hydrostatické odolnosti textilií M018 SDLATLAS. Nákup Testeru hydrostatické odolnosti textilií M018 SDLATLAS místo původně plánovaného dražšího i funkčně horšího testeru FX 3000 byl schválen 4 člennou komisí jmenovanou děkanem FT. Jiný výrobce těchto testerů není na trhu. Pokud jde o nákup klimatizační komory, zde zmíněná komise vybrala funkčně i parametrově nejlepší nabídku z 5 obecných a 3 konkrétních návrhů. Záznam z jednání výběrové komise je uveden v příloze č. 4. Žádost o povolení změn byla zaslána na MŠMT a oficielně schválena.

8 Výstupy a prezentace výsledků Konkrétní výstupy Modernizace vybavení používaného pro výuku. Začlenění nových experimentálních metod do výuky předmětů Standardizace, Komfort, Přenosové jevy, Přenos tepla v porézních strukturách. Zkvalitnění výuky v oblasti obrazové analýzy v předmětech Textilního zbožíznalství. Zkvalitnění výuky v předmětu Sorpční vlastnosti textilií. Zkvalitnění pracoviště využívaného pro experimenty zpracované v semestrálních a závěrečných pracích studentů bakalářského, magisterského i doktorského studia. Prezentace projektu Informace o realizaci projektu bude uveřejněna na www adrese: http://www.kht.tul.cz/index.php?page=dbpage&pageid=5 vyberte: Rok 2008

9 Hospodaření Grantová agentura přidělila na projekt investiční prostředky tak, jak byly požadovány, tj. 1750 tisíc Kč. Za uvedenou finanční částku, povýšenou o příspěvek fakulty 35.139 tis. Kč, byly nakoupeny investice dle projektu schváleného agenturou FRVŠ, změna viz. příloha č. 2. Neinvestiční náklady projekt FRVŠ nepožadoval.


Stáhnout ppt "GRANT FRVŠ ZA ROK 2008 GRANT FRVŠ ZA ROK 2008 rozvojový projekt LABORATOŘ STANDARDIZACE, ÚDRŽBY, ŽIVOTNOSTI TEXTILNÍCH VÝROBKŮ 1736/ 2008/A/a Nositel grantu:TECHNICKÁ."

Podobné prezentace


Reklamy Google