Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví"— Transkript prezentace:

1 Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví
Zdroje Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví Název předmětu : Vzduchotechnika Název a ID tématu: Větrání s nuceným oběhem vzduchu STA 48 Zpracoval: Ing. Jiří Solař

2 Větrání s nuceným oběhem vzduchu
Zdroje Větrání s nuceným oběhem vzduchu Stránka pro uvedení dílčích témat

3 Větrání s nuceným oběhem vzduchu
Zdroje Větrání s nuceným oběhem vzduchu Obsah Úvod Výhody nuceného větrání Teplota vzduchu Vlhkost vzduchu Výměna vzduchu Vzduchotechnika Strojovna Potrubí a tvarové kusy Regulátor průtoku vzduchu

4 Větrání s nuceným oběhem vzduchu
Zdroje Větrání s nuceným oběhem vzduchu Úvod Větráním s přirozeným oběhem vzduchu často nelze splnit hygienické požadavky na výměnu vzduchu v potřebném množství. V mnoha případech musí být požadované množství vyměňovaného vzduchu dodáváno/odsáváno ventilátorem. Pro zajištění pohody prostředí musí být zajištěna při výměně vzduchu jeho správná teplota, vlhkost, rychlost proudění, čistota a v některých odůvodněných případech i vůně. Větrání s nuceným oběhem vzduchu musí být používáno tak, aby nevznikal průvan, který víří prach, rozhazuje papíry a lehké věci a tímto zruší všechny výhody, které poskytuje. Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Vlastní text

5 Větrání s nuceným oběhem vzduchu
Zdroje Větrání s nuceným oběhem vzduchu Výhody: - dokonalá filtrace vzduchu, která by při samočinném větrání nebyla možná, protože jemné filtry mají velký tlakový odpor - jednoduchá automatická regulace výkonu podle okamžitých požadavků - možnost zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu - rekuperace, která zhospodární provoz větrání - pomocí ventilátoru se zajistí funkce systému i při nepříznivých podmínkách (nejčastěji při inverzním počasí) - možná kombinace systému větrání s rekuperací tepla a teplovzdušným systémem větrání - možnost zapojení výměníků pro chlazení a případně vlhčení vzduchu Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Vlastní text s využitím knihy DUFKA, Jaroslav. Vytápění pro 3. ročník učebního oboru instalatér. 2. vydání. Praha: Sobotáles, 2011, 176 stran, ISBN

6 Větrání s nuceným oběhem vzduchu
Zdroje Větrání s nuceným oběhem vzduchu Teplota vzduchu Větrání s nuceným oběhem vzduchu se provádí pomocí ventilátoru. Teplota vzduchu se přitom může změnit poměrně rychle. Pro pohodu prostředí by se teplota měla pohybovat v určitém rozmezí, a to v závislosti na venkovní teplotě. Vzduch v místnosti by měl mít teplotu v létě přibližně podle vztahu: teplota venkovního vzduchu – 6 oC = teplota vzduchu v místnosti. Pokud je v létě venku teplota vzduchu 32 oC, měla by být v místnostech teplota 32 – 6 = 26 oC. V zimě by měla být teplota vzduchu v místnostech podle účelu určení místnosti na určité výši a neměla by kolísat o více než 2 oC. Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Vlastní text s využitím knihy DUFKA, Jaroslav. Vytápění pro 3. ročník učebního oboru instalatér. 2. vydání. Praha: Sobotáles, 2011, 176 stran, ISBN

7 Větrání s nuceným oběhem vzduchu
Zdroje Větrání s nuceným oběhem vzduchu Vlhkost vzduchu Vlhkost vzduchu má významnou roli pro pohodu prostředí. Příliš vlhký vzduch může být zdrojem vzniku plísní. Velmi suchý vzduch naopak v dráždí sliznici a nutí ke kašli. Vlhkost v konkrétní místnosti závisí zejména na teplotě vzduchu. Může se pohybovat od 30 do 70 %. Optimální vlhkost vzduchu pro pobyt osob v obytných místnostech je 50 %. V chladných místnostech by měla být vlhkost menší, protože v chladnějším prostředí se vlhkost snáze vysráží ve vodní kapky. Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Vlastní text s využitím knihy DUFKA, Jaroslav. Větrání a klimatizace domů a bytů. 2. vydání. Praha: Grada, 2005, 128 stran, ISBN

8 Větrání s nuceným oběhem vzduchu
Zdroje Větrání s nuceným oběhem vzduchu Výměna vzduchu Výměna vzduchu s nuceným oběhem může probíhat trojím způsobem v závislosti na přívodu a odvodu vzduchu (použitých ventilátorech). Mp (množství přiváděného vzduchu) Ɛ = Mo (množství odváděného vzduchu) Ɛ… součinitel větrací rovnováhy; může být Ɛ < 1 (podtlakové větrání) nebo Ɛ = 1 (rovnotlaké) nebo Ɛ > 1 (přetlakové) Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Vlastní text s využitím knihy DUFKA, Jaroslav. Větrání a klimatizace domů a bytů. 2. vydání. Praha: Grada, 2005, 128 stran, ISBN

9 Větrání s nuceným oběhem vzduchu
Zdroje Větrání s nuceným oběhem vzduchu Obr. 1 Podtlakové větrání Ventilátor je umístěn pouze ve stěně s odvodem vzduchu. Ɛ < 1 Podtlakové větrání se používá v místnostech, kde vznikají škodliviny. Odsáváním vzduchu se zabraňuje úniku škodlivin do sousedních místností. DUFKA, Jaroslav. Větrání a klimatizace domů a bytů. 2. vydání. Praha: Grada, 2005, 128 stran, ISBN Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Obrázek převzat se souhlasem autora z knihy ing. DUFKA Jaroslav

10 Větrání s nuceným oběhem vzduchu
Zdroje Větrání s nuceným oběhem vzduchu Obr. 2 Rovnotlaké větrání Je charakteristické tím, že množství odváděného i přiváděného vzduchu je stejné pomocí dvou ventilátorů. Ɛ = 1 DUFKA, Jaroslav. Větrání a klimatizace domů a bytů. 2. vydání. Praha: Grada, 2005, 128 stran, ISBN Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Obrázek převzat se souhlasem autora z knihy ing. DUFKA Jaroslav

11 Větrání s nuceným oběhem vzduchu
Zdroje Větrání s nuceným oběhem vzduchu Obr. 3 Přetlakové větrání Množství přiváděného vzduchu je větší než odváděného. Instaluje se do místností, do nichž se má zabránit vnikání škodlivin z okolního vzduchu. Ɛ > 1 DUFKA, Jaroslav. Větrání a klimatizace domů a bytů. 2. vydání. Praha: Grada, 2005, 128 stran, ISBN Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Obrázek převzat se souhlasem autora z knihy ing. DUFKA Jaroslav

12 Větrání s nuceným oběhem vzduchu
Zdroje Větrání s nuceným oběhem vzduchu Obr. 4 Proudění vzduchu v hale při použití teplovzdušného vytápění nástěnnou soupravou Větrání s použitím teplovzdušných nástěnných souprav má složitější charakter. Soupravy musí být správně v hale rozmístěné a velký vliv na směr proudění vzduchu má také nastavení žaluzií. Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Obrázek převzat se souhlasem firmy Trigas z

13 Větrání s nuceným oběhem vzduchu
Zdroje Větrání s nuceným oběhem vzduchu Obr. 5 Zapojení teplovzdušné jednotky Pro zajištění správného výkonu a účinnosti teplovzdušné jednotky musí být provedeno správné zapojení na potrubí s použitím vhodných armatur. Zapojení se provádí vždy dle projektové dokumentace. Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Vlastní obrázek

14 Větrání s nuceným oběhem vzduchu
Zdroje Větrání s nuceným oběhem vzduchu Vzduchotechnika Je to velmi široký pojem, který zahrnuje: Vzduchovody (potrubí, tvarové kusy, spoje) Koncovky potrubí (stříšky, hlavice, žaluzie, vyústky, apod.) Regulační orgány (klapky, šoupata, vložky) Ventilátory Ohřívače a chladiče vzduchu Tlumiče (hluku, chvění) Čidla (teplotní prostorová, kanálová, protimrazové ochrany) Měřicí a další přístroje (teploměry, tlakoměry, termostaty, hygrostaty) Ovladače, řídící jednotky atd. Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Vlastní text s využitím knihy DUFKA, Jaroslav. Vytápění pro 3. ročník učebního oboru instalatér. 2. vydání. Praha: Sobotáles, 2011, 176 stran, ISBN

15 Větrání s nuceným oběhem vzduchu
Zdroje Větrání s nuceným oběhem vzduchu Strojovna Jednotlivé části vzduchotechnického systému mohou být umístěny samostatně nebo ve strojovně. Jejich umístění, kapacita a zapojení závisí na konkrétním umístění a požadavcích na množství dopravovaného vzduchu, vzdálenosti, na kterou se vzduch dopravuje a místních podmínkách. Malé provozovny mají strojovnu vzduchotechniky umístěnu v místnosti, která slouží také k dalším účelům. Ve velkých podnicích se strojovna umísťuje do samostatné místnosti. Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Vlastní text

16 Větrání s nuceným oběhem vzduchu
Zdroje Větrání s nuceným oběhem vzduchu Obr. 6 Strojovna vzduchotechniky Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Vlastní obrázek

17 Větrání s nuceným oběhem vzduchu
Zdroje Větrání s nuceným oběhem vzduchu Obr. 7 Podstropní vzduchotechnická jednotka Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Vlastní obrázek

18 Větrání s nuceným oběhem vzduchu
Zdroje Větrání s nuceným oběhem vzduchu Potrubí a tvarové kusy Trubky a tvarovky pro rozvod vzduchu v soustavách větrání s nuceným oběhem vzduchu se používají nejčastěji z ocelového povrchově upraveného plechu , hliníku nebo z plastu. Nejmenší průměr kruhového potrubí vyráběného sériově pro vzduchotechniku je 50 mm, největší až 2000 mm. Trubky a tvarovky mohou mít také čtvercový nebo obdélníkový průřez. V některých případech se používá také potrubí s názvem spiro (stočené pásy spojované ve spirále) a ohebné flexibilní potrubí. Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Vlastní text s využitím knihy DUFKA, Jaroslav. Vytápění pro 3. ročník učebního oboru instalatér. 2. vydání. Praha: Sobotáles, 2011, 176 stran, ISBN

19 Větrání s nuceným oběhem vzduchu
Zdroje Větrání s nuceným oběhem vzduchu Obr. 8 Potrubí vzduchotechniky obdélníkového průřezu s izolací Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Vlastní obrázek

20 Větrání s nuceným oběhem vzduchu
Zdroje Větrání s nuceným oběhem vzduchu Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Obr. 10 Spoje pro SPIRO potrubí Obr. 9 Potrubí SPIRO Vlastní obrázek

21 Větrání s nuceným oběhem vzduchu
Zdroje Větrání s nuceným oběhem vzduchu Koncovky pro přívod vzduchu Obr.11 Obdélníková vyústka Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Obr. 12 Vířivá výusť Obr.13 Zaplavovací výusť Vlastní obrázek

22 Větrání s nuceným oběhem vzduchu
Zdroje Větrání s nuceným oběhem vzduchu Obr. 14 Regulátor průtoku vzduchu Množství dopravovaného vzduchu v potrubí větších průřezů se reguluje pomocí regulátorů, které pracují automaticky. Jsou zapojeny do systému řídicí jednotky, která zajišťuje chod a kontroluje všechny části vzduchotechnické soustavy. Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Vlastní obrázek

23 Větrání s nuceným oběhem vzduchu
Zdroje Větrání s nuceným oběhem vzduchu Obr. 15 Výfuková hlavice s protidešťovým nástavcem Ukončení vzduchotechnického potrubí je možné stříškou nebo hlavicí. Podle umístění je možné stříšky i hlavice doplnit nástavcem, který je chrání před nepříznivými povětrnostními vlivy. Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Vlastní obrázek

24 Větrání s nuceným oběhem vzduchu
Zdroje Větrání s nuceným oběhem vzduchu Obr. 16 Zakreslování vzduchotechniky Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Vlastní obrázek – vykreslen v programu AutoCAD

25 Větrání s nuceným oběhem vzduchu
Zdroje Větrání s nuceným oběhem vzduchu Ukázky vzduchotechniky a větracího potrubí na videoklipu Vzduchotechnická jednotka Zavěšení vzduchotechnického potrubí většího průměru Montáž vzduchotechnického potrubí

26 Problematika životního prostředí
Zdroje Problematika životního prostředí Nucené větrání zabezpečuje hygienické požadavky na výměnu vzduchu v potřebném množství. Větrání je vybaveno tlumiči hluku, tak aby nezatěžovalo okolní prostředí. Pro zajištění pohody prostředí musí být zajištěna při výměně vzduchu jeho správná teplota, vlhkost, rychlost proudění, čistota a v některých odůvodněných případech i vůně. Filtrací vzduchu odstraňujeme prachovou a pylovou zátěž venkovního prostředí. Použitím rekuperace při větrání dochází k značné úspoře energie na ohřev vzduchu. Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Problematice životního prostředí věnováno: 10 minut

27 Větrání s nuceným oběhem vzduchu
Zdroje Větrání s nuceným oběhem vzduchu Kontrolní test – viz příloha


Stáhnout ppt "Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google