Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví Název předmětu : Vzduchotechnika Název a ID tématu: Větrání s nuceným oběhem vzduchu STA 48 Zpracoval:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví Název předmětu : Vzduchotechnika Název a ID tématu: Větrání s nuceným oběhem vzduchu STA 48 Zpracoval:"— Transkript prezentace:

1 Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví Název předmětu : Vzduchotechnika Název a ID tématu: Větrání s nuceným oběhem vzduchu STA 48 Zpracoval: Ing. Jiří Solař

2 Větrání s nuceným oběhem vzduchu

3 Obsah Úvod Výhody nuceného větrání Teplota vzduchu Vlhkost vzduchu Výměna vzduchu Vzduchotechnika Strojovna Potrubí a tvarové kusy Regulátor průtoku vzduchu 3

4 4 Větrání s nuceným oběhem vzduchu Úvod Větráním s přirozeným oběhem vzduchu často nelze splnit hygienické požadavky na výměnu vzduchu v potřebném množství. V mnoha případech musí být požadované množství vyměňovaného vzduchu dodáváno/odsáváno ventilátorem. Pro zajištění pohody prostředí musí být zajištěna při výměně vzduchu jeho správná teplota, vlhkost, rychlost proudění, čistota a v některých odůvodněných případech i vůně. Větrání s nuceným oběhem vzduchu musí být používáno tak, aby nevznikal průvan, který víří prach, rozhazuje papíry a lehké věci a tímto zruší všechny výhody, které poskytuje. Vlastní text

5 5 Větrání s nuceným oběhem vzduchu Výhody: - dokonalá filtrace vzduchu, která by při samočinném větrání nebyla možná, protože jemné filtry mají velký tlakový odpor - jednoduchá automatická regulace výkonu podle okamžitých požadavků - možnost zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu - rekuperace, která zhospodární provoz větrání - pomocí ventilátoru se zajistí funkce systému i při nepříznivých podmínkách (nejčastěji při inverzním počasí) - možná kombinace systému větrání s rekuperací tepla a teplovzdušným systémem větrání - možnost zapojení výměníků pro chlazení a případně vlhčení vzduchu Vlastní text s využitím knihy DUFKA, Jaroslav. Vytápění pro 3. ročník učebního oboru instalatér. 2. vydání. Praha: Sobotáles, 2011, 176 stran, ISBN 978-80-86817-43-9.

6 6 Větrání s nuceným oběhem vzduchu Teplota vzduchu Větrání s nuceným oběhem vzduchu se provádí pomocí ventilátoru. Teplota vzduchu se přitom může změnit poměrně rychle. Pro pohodu prostředí by se teplota měla pohybovat v určitém rozmezí, a to v závislosti na venkovní teplotě. Vzduch v místnosti by měl mít teplotu v létě přibližně podle vztahu: teplota venkovního vzduchu – 6 o C = teplota vzduchu v místnosti. Pokud je v létě venku teplota vzduchu 32 o C, měla by být v místnostech teplota 32 – 6 = 26 o C. V zimě by měla být teplota vzduchu v místnostech podle účelu určení místnosti na určité výši a neměla by kolísat o více než 2 o C. Vlastní text s využitím knihy DUFKA, Jaroslav. Vytápění pro 3. ročník učebního oboru instalatér. 2. vydání. Praha: Sobotáles, 2011, 176 stran, ISBN 978-80-86817-43-9.

7 7 Větrání s nuceným oběhem vzduchu Vlhkost vzduchu Vlhkost vzduchu má významnou roli pro pohodu prostředí. Příliš vlhký vzduch může být zdrojem vzniku plísní. Velmi suchý vzduch naopak v dráždí sliznici a nutí ke kašli. Vlhkost v konkrétní místnosti závisí zejména na teplotě vzduchu. Může se pohybovat od 30 do 70 %. Optimální vlhkost vzduchu pro pobyt osob v obytných místnostech je 50 %. V chladných místnostech by měla být vlhkost menší, protože v chladnějším prostředí se vlhkost snáze vysráží ve vodní kapky. Vlastní text s využitím knihy DUFKA, Jaroslav. Větrání a klimatizace domů a bytů. 2. vydání. Praha: Grada, 2005, 128 stran, ISBN 80-247-1144-3.

8 8 Větrání s nuceným oběhem vzduchu Výměna vzduchu Výměna vzduchu s nuceným oběhem může probíhat trojím způsobem v závislosti na přívodu a odvodu vzduchu (použitých ventilátorech). M p (množství přiváděného vzduchu) Ɛ = -------- M o (množství odváděného vzduchu) Ɛ … součinitel větrací rovnováhy; může být Ɛ 1 (přetlakové) Vlastní text s využitím knihy DUFKA, Jaroslav. Větrání a klimatizace domů a bytů. 2. vydání. Praha: Grada, 2005, 128 stran, ISBN 80-247-1144-3.

9 9 Větrání s nuceným oběhem vzduchu Obr. 1 Podtlakové větrání Ventilátor je umístěn pouze ve stěně s odvodem vzduchu. Ɛ < 1 Podtlakové větrání se používá v místnostech, kde vznikají škodliviny. Odsáváním vzduchu se zabraňuje úniku škodlivin do sousedních místností. DUFKA, Jaroslav. Větrání a klimatizace domů a bytů. 2. vydání. Praha: Grada, 2005, 128 stran, ISBN 80-247-1144-3. Obrázek převzat se souhlasem autora z knihy ing. DUFKA Jaroslav

10 10 Větrání s nuceným oběhem vzduchu Obr. 2 Rovnotlaké větrání Je charakteristické tím, že množství odváděného i přiváděného vzduchu je stejné pomocí dvou ventilátorů. Ɛ = 1 DUFKA, Jaroslav. Větrání a klimatizace domů a bytů. 2. vydání. Praha: Grada, 2005, 128 stran, ISBN 80-247-1144-3. Obrázek převzat se souhlasem autora z knihy ing. DUFKA Jaroslav

11 11 Větrání s nuceným oběhem vzduchu Obr. 3 Přetlakové větrání Množství přiváděného vzduchu je větší než odváděného. Instaluje se do místností, do nichž se má zabránit vnikání škodlivin z okolního vzduchu. Ɛ > 1 DUFKA, Jaroslav. Větrání a klimatizace domů a bytů. 2. vydání. Praha: Grada, 2005, 128 stran, ISBN 80-247-1144-3. Obrázek převzat se souhlasem autora z knihy ing. DUFKA Jaroslav

12 12 Větrání s nuceným oběhem vzduchu Obr. 4 Proudění vzduchu v hale při použití teplovzdušného vytápění nástěnnou soupravou Větrání s použitím teplovzdušných nástěnných souprav má složitější charakter. Soupravy musí být správně v hale rozmístěné a velký vliv na směr proudění vzduchu má také nastavení žaluzií. Obrázek převzat se souhlasem firmy Trigas z http://www.trigas.cz/teplovzdusne-vytapeni- proudeni.htm

13 13 Větrání s nuceným oběhem vzduchu Obr. 5 Zapojení teplovzdušné jednotky Pro zajištění správného výkonu a účinnosti teplovzdušné jednotky musí být provedeno správné zapojení na potrubí s použitím vhodných armatur. Zapojení se provádí vždy dle projektové dokumentace. Vlastní obrázek

14 14 Větrání s nuceným oběhem vzduchu Vzduchotechnika Je to velmi široký pojem, který zahrnuje: -Vzduchovody (potrubí, tvarové kusy, spoje) -Koncovky potrubí (stříšky, hlavice, žaluzie, vyústky, apod.) -Regulační orgány (klapky, šoupata, vložky) -Ventilátory -Ohřívače a chladiče vzduchu -Tlumiče (hluku, chvění) -Čidla (teplotní prostorová, kanálová, protimrazové ochrany) -Měřicí a další přístroje (teploměry, tlakoměry, termostaty, hygrostaty) -Ovladače, řídící jednotky atd. Vlastní text s využitím knihy DUFKA, Jaroslav. Vytápění pro 3. ročník učebního oboru instalatér. 2. vydání. Praha: Sobotáles, 2011, 176 stran, ISBN 978-80-86817-43-9.

15 15 Větrání s nuceným oběhem vzduchu Strojovna Jednotlivé části vzduchotechnického systému mohou být umístěny samostatně nebo ve strojovně. Jejich umístění, kapacita a zapojení závisí na konkrétním umístění a požadavcích na množství dopravovaného vzduchu, vzdálenosti, na kterou se vzduch dopravuje a místních podmínkách. Malé provozovny mají strojovnu vzduchotechniky umístěnu v místnosti, která slouží také k dalším účelům. Ve velkých podnicích se strojovna umísťuje do samostatné místnosti. Vlastní text

16 16 Větrání s nuceným oběhem vzduchu Obr. 6 Strojovna vzduchotechniky Vlastní obrázek

17 17 Větrání s nuceným oběhem vzduchu Obr. 7 Podstropní vzduchotechnická jednotka Vlastní obrázek

18 18 Větrání s nuceným oběhem vzduchu Potrubí a tvarové kusy Trubky a tvarovky pro rozvod vzduchu v soustavách větrání s nuceným oběhem vzduchu se používají nejčastěji z ocelového povrchově upraveného plechu, hliníku nebo z plastu. Nejmenší průměr kruhového potrubí vyráběného sériově pro vzduchotechniku je 50 mm, největší až 2000 mm. Trubky a tvarovky mohou mít také čtvercový nebo obdélníkový průřez. V některých případech se používá také potrubí s názvem spiro (stočené pásy spojované ve spirále) a ohebné flexibilní potrubí. Vlastní text s využitím knihy DUFKA, Jaroslav. Vytápění pro 3. ročník učebního oboru instalatér. 2. vydání. Praha: Sobotáles, 2011, 176 stran, ISBN 978-80-86817-43-9.

19 19 Větrání s nuceným oběhem vzduchu Obr. 8 Potrubí vzduchotechniky obdélníkového průřezu s izolací Vlastní obrázek

20 20 Větrání s nuceným oběhem vzduchu Obr. 9 Potrubí SPIRO Vlastní obrázek Obr. 10 Spoje pro SPIRO potrubí

21 21 Větrání s nuceným oběhem vzduchu Obr.11 Obdélníková vyústka Vlastní obrázek Obr. 12 Vířivá výusť Koncovky pro přívod vzduchu Obr.13 Zaplavovací výusť

22 22 Větrání s nuceným oběhem vzduchu Obr. 14 Regulátor průtoku vzduchu Množství dopravovaného vzduchu v potrubí větších průřezů se reguluje pomocí regulátorů, které pracují automaticky. Jsou zapojeny do systému řídicí jednotky, která zajišťuje chod a kontroluje všechny části vzduchotechnické soustavy. Vlastní obrázek

23 23 Větrání s nuceným oběhem vzduchu Obr. 15 Výfuková hlavice s protidešťovým nástavcem Ukončení vzduchotechnického potrubí je možné stříškou nebo hlavicí. Podle umístění je možné stříšky i hlavice doplnit nástavcem, který je chrání před nepříznivými povětrnostními vlivy. Vlastní obrázek

24 24 Větrání s nuceným oběhem vzduchu Obr. 16 Zakreslování vzduchotechniky Vlastní obrázek – vykreslen v programu AutoCAD

25 Větrání s nuceným oběhem vzduchu Ukázky vzduchotechniky a větracího potrubí na videoklipu Vzduchotechnická jednotka http://www.youtube.com/watch?v=JbK6f3SYF8U Zavěšení vzduchotechnického potrubí většího průměru http://www.youtube.com/watch?v=v-AnF_WEh5g Montáž vzduchotechnického potrubí http://www.youtube.com/watch?v=EkmNz49SsFk 25

26 Problematika životního prostředí 26  Nucené větrání zabezpečuje hygienické požadavky na výměnu vzduchu v potřebném množství.  Větrání je vybaveno tlumiči hluku, tak aby nezatěžovalo okolní prostředí.  Pro zajištění pohody prostředí musí být zajištěna při výměně vzduchu jeho správná teplota, vlhkost, rychlost proudění, čistota a v některých odůvodněných případech i vůně.  Filtrací vzduchu odstraňujeme prachovou a pylovou zátěž venkovního prostředí.  Použitím rekuperace při větrání dochází k značné úspoře energie na ohřev vzduchu. Problematice životního prostředí věnováno: 10 minut

27 Větrání s nuceným oběhem vzduchu Kontrolní test – viz příloha 27


Stáhnout ppt "Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví Název předmětu : Vzduchotechnika Název a ID tématu: Větrání s nuceným oběhem vzduchu STA 48 Zpracoval:"

Podobné prezentace


Reklamy Google