Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

0 PAN SOFIA VŠE MOUROST UNIVERSÁLNÍ POZNANÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "0 PAN SOFIA VŠE MOUROST UNIVERSÁLNÍ POZNANÍ"— Transkript prezentace:

1 0 PAN SOFIA VŠE MOUROST UNIVERSÁLNÍ POZNANÍ
Čím se zabývám: - prodejem diagnostických zařízení a dovozem potravinových doplňků - poradenstvím , co dělat celkově pro své zdraví - poradenstvím, co dělat pro zdraví, harmonii své rodiny či firmy - a samozřejmě pořádám přednášky a kursy o obecném principu komunikace O čem Vám chci dnes popovídat Stručně o metodě, kterou komunikuje příroda i naše společnost ( osud.cz ) O využití metody pro své zdraví fyzické, ale i pro zdraví duševní a mentální O využití metody pro měření zdraví společenských systémů

2 1 Obecný algoritmus komunikace v přírodě i v nás resp
1 Obecný algoritmus komunikace v přírodě i v nás resp. v těle, v duši a v mysli Metody, nástroje a způsoby měření stavu a dynamiky komunikace pro zdraví nás, v rodině či ve firmě Co je náš domov? Je to dům, region, vlast, planeta, naše galaxie, vesmír, něco ještě většího ? nebo je to naše rodina, naše tělo, naše já, naše DNA, naše paměť a vzpomínky, ..? Domov je pro mne vše, co jsem vyjmenoval, já jsem jeho součástí, já ho buduji a já se ho snažím poznat, pochopit a měnit dle svých vizí, protože k tomu mám důvody. Jaké zákony platí v mém domově? Jsou to pevně stanovené zákony fyziky, chemie, biologie a společenské zákony existence energie v prostoru a čase Snažím se je pochopit, abych mohl lépe vědomě řídit svůj život a tak využívat výhod plynoucích z mého poznání svého, našeho domova Když to zjednoduším, mám tu zákony vědy, víry a filosofie Hledal jsem něco, co všechny tyto zákony spojuje a čemu i ony podléhají resp. čemu podléháme i MY JÁ, MY jsme podSYSTÉM, SYSTÉM i nadSYSTÉM

3 Já jsem nyní stavem svého fyzického, duševního a mentálního zdraví,
2 Dualita BYTÍ pro všechny podsystémy domova i pro nás platí cykly duality vstup/ výstup akce / reakce plus / minus činnost/ kontrolní činnost nádech / výdech jang/ jin Dualitou je i ROZHODNUTÍ, zda-li nechceme nic měnit chceme to něco změnit Energetický SYSTÉM E = je definován jeho STAVY a POHYBY Já jsem nyní stavem svého fyzického, duševního a mentálního zdraví, které je ovlivňováno i vztahy v rodině a práci

4 3 Trojnost BYTÍ struktura BYTÍ, svět v trojnosti vnitřních i vnější stavů
Znalost struktury STAVU nám pomáhá se ROZHODNOUT. Každý systém se rozhoduje na základě svých vlastností a znalostí. Ty nám buď pomáhají nebo nás limitují 3 PS - jádro buňky, cytoplasma a obal 3 PS - ektoderm,mezoderm,endoderm 3 PS - biogenní organismy, flora a fauna 3 PS - mysl, cit, tělo 3 PS - nervový, hormonální, imunitní systém 3 PS - otec, matka a děti 3 PS - majitel, vedení, zaměstnanec 3 PS - pre-produktivní, produktivní, post-produktivní 3 PS - potřeba ( nutnost ), pravomoc ( odpovědnost ), peníze ( zdroje ) STRUKTURU biologického i společenského BYTÍ LZE ZOBECNIT 1-3-9 PODSYSYTÉMU v 1-3 SYSYTÉMY v NADSYSTÉMU

5 Znalost dynamiky vztahů , jevů nám také pomáhá se ROZHODNOUT
4 Dynamika BYTÍ – vztahy, pohyby svět a jeho systémy ve fyzikálních, chemických, biologických i společenských vztazích Znalost dynamiky vztahů , jevů nám také pomáhá se ROZHODNOUT Tyto vztahy, pohyby nám pomáhají či nás limitují. To je naše poznání 4 možnosti volby AA-AN/ NA-NN máme vždy 4 osudových oblastech fyziky, chemie, biologie, společenských zákonů 4 síly, pohyby ve fyzice i chemii 4 možnosti vztahů genů A,C,T,G 4 fáze BYTÍ - vznik, růst, pokles, zánik 4 fáze - slyším, vnímám, rozumím, konám pohyb v kruhu, sestupné či vzestupné spirále

6 5 Analýza BYTÍ analyzujeme vhodnost, použitelnost vstupů pro naše BYTÍ
Příroda i společnost uvnitř sama sebe i navzájem se trvale analyzuje, analyzuje své stavy a pohyby Analyzujeme, zda-li okolní možné vstupy jsou přínosné pro naše BYTÍ či ne Každý systém má svých 5 receptorů, smyslů pro měření fyzikálních, chemických, biologických i společenských systémů a jejich dějů Autonomní nervový systém přenáší kompletní data o systému a jak má být náš systém řízen A - zrak E - sluch I - čich O – chuť U - hmat

7 6 Cykly a směřování BYTÍ systém má již dost dat a proto někam začne směřovat
Dozvěděli jsme se, že struktura makrosvěta i mikrosvěta je stejná Věda a víra , naše poznání nám pomáhá měřit náš domov Vypadá to, že každý systém, svět, příroda i společnost někam směřuje , musí komunikovat určitým způsobem, aby zajistila přežití svých podsystémů a vytvořila pro ně výhodné a životně nezbytné podmínky Systémy stále vytváří nové a nové projekty s novým, vyšším a hlubším poznáním pro PS, S, NS Směřování přírody vidíme v evoluci , vývoj i druhů, v g enetice

8 7 Adaptace na nové podmínky – aktivace BYTÍ každá transformace přináší poznání
. Vnější a vnitřní tlaky na systém znamenají, že systém se musí přizpůsobovat prostředí. Obecně platí, že přežije ten, kdo je více adaptabilní . Jsou-li však změny vysoké a velmi rychlé, vzniká v organismu stres, řídící systém začíná mít problémy a podsystémy a systém se nestačí přizpůsobovat - samoregulační řídící mechanismy přestávají být dostatečně pružné . Zvyšují se rizikové faktory a roste riziko selhání systému a vzniku nemocí některého z orgánů - dochází k narušení cyklů, pružnosti a náš i jiné systémy začínají kolabovat My umíme měřit tato rizika, umíme měřit i úroveň stresu řídícího systému resp. ANS a to vše díky měření variability srdečního rytmu přístrojem KARDiVAR a HRVklinik.eu

9 8 Stabilizace nových vztahů, resp
8 Stabilizace nových vztahů, resp. vlastností v nových podmínkách BYTÍ fixace-harmonizace-koncentrace Odblokování autonomního nervového systému Nalezení opětovné rovnováhy buňky, orgánu a celého organismu Harmonizace stavů a pohybů přináší cyklování komunikace s výhodami Ekonomizace procesu, pak přináší úspěch, výhody a úsporu energie Je nutné trvale udržovat celý proces komunikace v každém systému Nyní jsme plně funkční k dosažení plánované vize, změny pro BYTÍ Každý podsystém ví, co má dělat pro plynutí výhod ze systému a obráceně pro realizovaného projektu

10 9 cílem byl plánovaný zisk výhod a uvolnění energie
Máme uvolněnou energii ze zharmonizovaného BYTÍ Máme nové poznání a můžeme investovat dál, pokud nenarušujeme původně získaný úspěch ( bloky, bolest, nemoci) Tímto způsobem příroda i společnost buduje systémy BYTÍ a stejně tak je umí i bořit . Pokud boříme, mělo by nám zůstat alespoň poznání ( když už ne výhody z dosažených a realizovaných stavů, vztahů, projektů, ..) Máme 9 forem nového BYTÍ: divergence, konvergence, alopatrie, sympatrie, aklimatizace, domestikace, introdukce, ekotyp a nové životní formy CO JE ZDRAVÝ SYSTÉM – funkční toky E a ne bloky E

11 KARDiVAR a variabilta srdečního rytmu - zdravý systém - rizikový systém - nemocný systém

12 Úroveň komunikace v systému popisuje naše zdraví a rizika
Evoluce vybudovala soužití buněk, orgánů do celku v organismu, protože pro dané podmínky BYTÍ to bylo výhodné Naše já- mysl, emoce a tělo má k tomuto vytvořen řídící systém – Autonomní nervový systém My umíme měřit metodou variability srdečního (HRV) stav a vztahy ANS resp. úroveň komunikace v řídícím systému Začínáme , tím že zjistíme, zda-li ANS klienta dobře komunikuje, pokud ne, nemá smysl léčit jeho nemocní orgány

13 KARDiVAR – 5 minut HW je EKG + SW databáze 50 let zkušeností + služby a školení Světové standardy od normy Měříme komunikaci na ANS - během 5 minut máme diagnózu Harmonie zdraví – komunikace běží Rizika vzniku bloků a disharmonie vede ke vzniku nemoci Víme , jak má komunikace na řídícím systému vypadat ( časy, cykly, množství E , … ). Umíme diagnostikovat bloky

14 Snímáme základní nosiče informací: fyziky – tok elektrického impulsu – prodl. mícha -Parasympatikus chemie – tok hormonální výměny – hypothalamus - Sympatikus biologie – toky imunitní ho systému - thalamus, limbický systém, kůra mozková- Sympatikus

15 Grafické výstupy KARDiVARu

16 TEXT 2

17 Servisní systém pro uživatele KARDiVARů
Teorie variability srdečního rytmu Klinická interpretace jednotlivých hodnot a kombinací hodnot naměřených pomocí zařízení KARDiVAR : základní projevy vegetativní nervové soustavy (VNS) - (výkonnost, reaktivita, rovnováha), funkce jednotlivých úrovní řízení VNS, celkové hodnocení stavu VNS. Riziko vzniku závažných onemocnění, respektive vliv již existujících závažných onemocnění na stav VNS (hypertenze, diabetes, nemoci štítné žlázy) a dále vliv hmotnosti na VNS. Riziko vzniku metabolického syndromu (komplex závažných onemocnění jako např. hypertenze, ateroskleróza, diabetes, poruchy srážlivosti krve, obezita a mnoho dalších, jejichž vzájemné negativní působení postupně vede k selhávání základních životních funkcí a vzniku dalších onemocnění, včetně nádorových). Riziko vzniku nádorů prsu Riziko vzniku nádorových onemocnění Návrh obecných preventivních opatření. Přehled nejdůležitějších informací o VNS a metodice

18 HRVklinik.eu Registrace a placené služby
Vložení TEXT 2 a vyplnění dotazníků Komplexní a dílčí vyhodnocení -produkty Měření rizik civilizačních chorob Tvorba vlastního archivu Ukázky 3 volná měření

19 Q analýza

20 Měření struktury stavů a pohybů společenských systémů
Lidé buduji své soužití na vzájemných výhodách Pokud občané ztrácí výhody, které od společnosti očekávali, pak hledají důvody proč se společnosti nedaří Je potřeba stavy a pohyby měřit, důvodem jsou možné změny a umění je ovlivňovat Co je zdravý biologický a společenský systém

21 Trojúhelník 2D

22 Mřížka 2D

23 Prostorové nástroje 3D

24 Terapie pro odstranění bloků 4D
Diagnóza ve vnímání struktury stavů Diagnóza bloků ve vztazích (v komunikaci) Umění lokalizovat bloky Formou vědomé a opakované hry v prostoru a čase umíme bloky a struktury napravit a fixovat a nabídnout podvědomí ( změna softwaru)

25 Kopírujme úspěch přírody
Naučme se komunikovat tak, jak to dělá příroda

26 Jak funguje dobrá společnost a proč chtít měřit i společenské stavy a pohyby
podporovat hospodářství nízké daně zdravé finance podpora výroby podpora obchodu podpora všech skupin společnosti nulová podpora negativně vnímaného „sociálního státu“ důsledně budovat komunikační obchodní možnosti potlačování monopolů prosazování obchodní etiky liberálnost prosazování spravedlnosti mír a zabránění válce všemi možnými cestami špičková administrativa svoboda – slova, písma, povolání, pohybu, bydlení podpora umění podpora vědy ochrana přírody vytváření možností být aktivní

27 Děkuji za pozornost Jan Michael Kubín Mobil : 602 344 013
Pevná : cz www. HRVklinik.eu www. uzdraveni.eu www. kardivar.eu

28 4 4 fáze růst, maximum, pokles, minimum
4 fáze cyklu - I., II., III. a IV. kvadrant 4 fáze - nabízím sebe, myšlenku, řešení a realizaci 4 fáze – změna 2, rotace 4, směr 6, koncentrace 8


Stáhnout ppt "0 PAN SOFIA VŠE MOUROST UNIVERSÁLNÍ POZNANÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google