Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Institut interdisciplinárního výzkumu Úvodní informace D. Vymětal, 15.10.2014 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Institut interdisciplinárního výzkumu Úvodní informace D. Vymětal, 15.10.2014 1."— Transkript prezentace:

1 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Institut interdisciplinárního výzkumu Úvodní informace D. Vymětal, 15.10.2014 1

2 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Úvod Podpora MSP byla pro OPF vlajkovou lodí, je načase ji restartovat Restart probíhá pod hlavičkou rozvojových projektů pro léta 2014 – 2015 hlavním řešitelem je proděkan doc. Lebiedzik Pro přípravu IIV byl vytvořen podnikatelský záměr, který se stal podkladem pro jednání o ustavení institutu (senáty) 2

3 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ POSLÁNÍ A HLAVNÍ CÍLE Vytvoření základny pro další rozvoj odborných dovedností zejména mladých akademických pracovníků a studentů navazujícího magisterského a doktorského studia Koordinace vědeckovýzkumných aktivit akademických pracovníků a studentů s praxí zejména v oblasti MSP a veřejné správy Vytvoření zázemí pro zvyšování vědeckého potenciálu fakulty s cílem zvýšení kvalitativních ukazatelů Podpora a diseminace vědeckých výsledků všech akademických pracovníků fakulty a spolupráce akademického prostředí s podnikatelskou praxí, zejména v oblasti vědeckovýzkumné a poradenské Popularizace vědeckovýzkumných aktivit OPF doma i v zahraničí 3

4 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ CÍLE PODROBNĚJI Získávat vědeckovýzkumné úkoly a kontrakty v segmentu malého a středního podnikání Ve spolupráci s proděkanem pro vědu a výzkum orientovat významnou část vědeckovýzkumné činnosti do oblasti MSP a veřejné správy následně je koordinovat napříč pracovišti fakulty Podporovat pracovníky a studenty při získávání grantů z domácích i zahraničních zdrojů Analyzovat možnosti a případně vytvářet podmínky pro zapojení fakulty do mezinárodních sítí základního výzkumu Asistovat při vytváření výzkumných týmů pro dané projekty Spolupracovat s Ústavem doktorských studií při začleňování doktorandů do vědeckovýzkumné činnosti Ve spolupráci s proděkanem pro zahraniční styky navazovat a rozvíjet mezinárodní kontakty ve vědě a výzkumu 4

5 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ STAV Stav: Průzkum – dotazníková akce u firem z oblasti MSP v létě 2014 Schválení organizace a změny statutu akademickými senáty k 1.10.2014 Personální obsazení k 1.10.2014 – D. Vymětal, M. Klepek Probíhají první činnosti 5

6 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ JAK TO CHCEME DĚLAT –PRVNÍ KROKY S katedrami a proděkanem pro vědu konzultovat možnosti nastavení fakultních priorit výzkumu – Z priorit výzkumu nadefinovat produkty k nabídce MSP a obcím Připravit spolupráci s UDS Objet vysoké školy, získat zkušenosti Zahájit informační kampaň (OPF opět dělá MSP) Rozjet prezentace na sociálních sítích Připravit postup propojení kateder a možnosti práce na cílech roku 2015 Připravit možnosti grantů a podpor 2016 (ITI, OP PIK, Chytrý MS kraj…) 6

7 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ OČEKÁVANÝ TRH V OBLASTI MSP A VS Ze studie (průzkumu) z jara a léta t.r. se ukázalo, že podnikům MSP chybí: – Finanční podpora (jak ji získat? OPF má potřebné znalosti) – Technická a technologická podpora podnikání (OPF má co nabídnout) – Informace o vývoji a legislativních změnách (disponujeme kvalitními odborníky) – Jasné strategické vize a cíle (jsou mezi námi lidé s mnohaletými zkušenostmi z businessu i veřejné správy) – Granty (máme mezi sebou hodnotitele) Obce: po volbách budou – staro(nová) vedení obcí jistě aktualizovat střednědobé plány – Potřeba poradenské činnosti – Podpora, kurzy, zaškolení starostů – Z praxe víme jak na to 7

8 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ KATEDRY OPF Naší cílovou skupinou jsou i katedry OPF: Propagace výsledků činnosti kateder - získávání nových studentů Možnost konfrontovat výsledky výzkumu s praxí – Následné získávání témat závěrečných prací – Naším cílem je dlouhodobá spolupráce s podnikateli a obcemi Účast na grantech a komerčních projektech Propojení do komplexnějších týmů Oživení kontaktů s firmami, obcemi Praxe nám dá zpětnou vazbu, nové pohledy a náměty naší činnosti 8

9 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ DOSUD PROVEDENO Zahájení realizace pilotního výzkumu v oblasti MSP - Udržitelné podnikání a jeho podpora v kontextu očekávaného socio-ekonomického vývoje Moravskoslezského (MS) kraje – podpora projektu Webové stránky IIV: www: http://iiv.cms.opf.slu.cz nebo z fakultního webuhttp://iiv.cms.opf.slu.cz IIV na facebooku https://www.facebook.com/IIVOPFhttps://www.facebook.com/IIVOPF IIV na linkedin: https://www.linkedin.com/company/5366466 https://www.linkedin.com/company/5366466 Příprava informačního letáku Příprava prvního čísla Newsletter IIV 9

10 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ PŘÍŠTÍ KROKY NA FAKULTĚ Návštěva a prezentace IIV na poradách kateder Diskuze s vysokými školami Návrh portfolia služeb Oslovení firem MSP – OPF znovu ve Vašem segmentu Oslovení vybraných obcí – informační leták Koordinace s ITI a s připravovaným business gate Projednání možností koordinace výzkumných činností s proděkanem pro vědu a výzkum a jednotlivými katedrami Hloubkový průzkum a trvalá aktualizace možností získání grantů. 10

11 KONTAKT Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní náměstí 1934/3 733 40 Karviná Institut interdisciplinárního výzkumu Tel.: 596 398 237, 596 398 631 E-mail: vymetal@opf.slu.cz, klepek@opf.slu.czvymetal@opf.slu.cz WWW: http://iiv.cms.opf.slu.cz http://iiv.cms.opf.slu.cz Facebook: https://www.facebook.com/IIVOPF https://www.facebook.com/IIVOPF OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ 11

12 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ SU OPF - IIV Děkuji za pozornost 12


Stáhnout ppt "OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Institut interdisciplinárního výzkumu Úvodní informace D. Vymětal, 15.10.2014 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google