Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Bohumil Navrátil, CSc. Zděchov 106,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Bohumil Navrátil, CSc. Zděchov 106,"— Transkript prezentace:

1 Ing. Bohumil Navrátil, CSc. Zděchov 106, 75607 b.navratil@volny.cz
Zkušenosti s nakládáním s nebezpečnými odpady v Bavorsku. (Studijní návštěva 4. – ) Ing. Bohumil Navrátil, CSc. Zděchov 106, 75607

2 Jsou zdůvodnitelné rozdíly v přístupu k systému NO?
Geografické a klimatické podmínky? Kultura a počet obyvatelstva? Rozloha území? Politický systém? Vzdělanost a chování občanů?

3 Charakteristika vyvolává otázky proč tak podobné země mají tak velké rozdíly v efektu OH?
Proč státní orgány Bavorska mohou vytvořit vhodné klima pro úspěšné OH? Proč státní a veřejná správa se může dohodnout na společném postupu – jediné organizaci pro NO? Proč podniky v Bavorsku otevřeně informují veřejnost bez průniků extrémistů? Proč nejsou nelegální skládky a sklady a nehoří plastové a pryžové odpady v Bavorsku?

4 Podmínky úspěšnosti systému odpadového hospodářství
Evidence a monitoring vzniku a pohybu materiálových proudů – odpadů Přístup k proudům odpadů jako k surovinovým zdrojům materiálů a energie Propojení subsystémů OH tak, aby umožnily podkritický výskyt znečištění odpady spojovat v nadkritický materiálový zdroj

5 Rozdílná filosofie chápání výskytu materiálních statků v prostředí
Malá množství (koncentrace) = potenciál znečištění Nutno řešit odstraněním znečištění = náklady Velké objemy (koncentrace) = potenciál surovinového zdroje Příležitost ekonomického využití potenciálu zdroje – nekomplexní využití = další potenciál znečištění (může být rizikovější než původní) Hranice mezi potenciály je proměnná – vědecké poznání zlepšuje ekonomickou samonosnost využití potenciálu surovinového zdroje

6 Navštívené organizace
GSB – Sonderabfall-Entsorgung Bayern GmbH. , Baar-Ebenhausen. AUDI AG, Ingolstadt. Wacker Chemie AG, Burghausen. Moderní odpadové hospodářství v regionu Donau – Wald, Passau.

7 Charakteristika systémů nakládání s NO BAVORSKO ČESKO
Profesionalita Integrace Spolupráce Pravdivé plné informace Vzájemná důvěra a odpovědnost jednotlivce i společnosti/podniku Honba za okamžitým ziskem Rozdrobení činností v OH mezi mnoho podnikatelských subjektů Konkurenční prostředí Neobjektivní a dílčí informace Nedůvěra a alibismus

8 Úkol / cíl úspěšného systému odpadového hospodářství = USV
V maximální možné míře převést potenciál znečištění na potenciál surovinového zdroje Vytvářet surovinové zdroje spojováním podprahových množství („znečištění“) odpadů od původců za současného snižování dopadů na ŽP (Snížení „Energetické stopy“). Nakládat s materiálovými proudy – odpady tak, aby byla dosažena ekonomická samonosnost využití „surovinového zdroje“ Zabezpečit odstranění „znečištění“

9 GSB – Sonderabfall-Entsorgung Bayern GmbH.
Stát + veřejná správa = společné řešení (1970) 55,1% Bavorská vláda 24% Zweckverband Sondermůll-Entsorgung Mittelfranken 6,5% Sdružení měst a vesnic 14,4% Svaz podnikatelů Základní kapitál firmy 42,26 mil. €. Ministr ŽP = předseda správní rady GSB

10 11 středisek GSB 2 deponie 2 technologické provozy úpravy NO se spalovnami (produkce el. energie) 6 shromažďovacích a sběrných středisek 1 řídící a logistická centrála 270 zaměstnanců 300 kt/r NO od zákazníků transportů NO ročně

11 Způsob zneškodňování NO
53% termicky 33% fyzikální separace org. a nerozp. složek z vodného prostředí 7% deponování 5% chemicko-fyzikální zpracování 2% ostatní využití Řízení a kontrola – dříve úředníci v 75 okresech (formuláře v 5 kopiích) dnes elektronicky – informace „in line“

12 AUDI AG, Ingolstadt příklad firmy informačně otevřené veřejnosti
27 materiálových toků odpadů sledováno bilančně (představují 12 kt/r) Jednodruhové odpady výroby nejsou v OH 19 materiálových toků v objemu t předáno GSB 9 proudů odpadů předáno přímo akreditovaným zpracovatelům

13 Wacker Chemie AG, Burghausen
Wacker Chemie AG, Burghausen. Příklad chemické firmy informačně otevřené veřejnosti 1989 podrobný report o vlivu na ŽP (první) 2002 „Sustainability Report“. Zpráva o USV Ekonomickou udržitelnost – podpora zaměstnanců ( zlepšovacích návrhů) 1850 zdrojů odpadních vod (cca m3/hod ) 1500 látkových proudů monitorováno (20 pracovníků) – elektronické průvodky Předpis nakládání s NO v průvodce – dříve než opustí místo původu – souhlas vedoucího OŽP 60 – 65% odpadů je recyklováno ve firmě

14 Moderní odpadové hospodářství v regionu Donau – Wald. ZAW
1975 účelová společnost pro hospodaření s odpady (okresy Deggendorf, Freyung-Grafenau, Regen, Passau a krajské město Passau) Zweck-verband Abfallwirtschaft Donau-Wald 4.500 km2   obyvatel domácností podnikatelských subjektů 114 sídelních měst a vesnic AWG Donau-Wald mbH (100% účast ZAW)

15 AWG Donau-Wald mbH a dceřiné společnosti (BBG)
934 ostrůvků separovaného sběru skla a plechových obalů 102 sběrných dvorů pro sběr problémových odpadů 8 recyklačních středisek 10 sběrových míst odpadu zeleně 27 sběrných míst velkoobjemového a zvláštního odpadu 8 místních kompostovacích zařízení zeleně a zahradních odpadů 2 průmyslové kompostárny (Pasau, Regen) s bioplynovými stanicemi s kogenerací 10 recyklačních středisek pro stavební odpady – skládky 4 překladiště pro směsný TDO 1 skládka s moderním sběrem a využitím skládkového plynu Personál: 11 úředníci ZAW + GSB 153 kmenoví zaměstnanci - (47 pracovníků v BBG, ) 81 s částečným úvazkem

16 AWG Donau-Wald mbH a dceřiné společnosti (BBG)
2006 zmanipulováno 432,5 kt všech odpadů 125 kt energeticky využito ve spalovně Mnichov 117 kt stavební odpad a výkopový odpad 190 kt surovinové složky k využití: 44 kt zahradní odpad a zeleň 45 kt papír, lepenka, karton 12 kt skla 6,7 kt kovů 55 kt bioodpadu 6 kt lehkých obalů 22 kt ostatní zhodnotitelné složky


Stáhnout ppt "Ing. Bohumil Navrátil, CSc. Zděchov 106,"

Podobné prezentace


Reklamy Google