Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Celoživotní vzdělávání neslyšících Název projektu EQUAL: Vývoj a zavedení systému celoživotního vzdělávání osob s postižením sluchu, včetně vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Celoživotní vzdělávání neslyšících Název projektu EQUAL: Vývoj a zavedení systému celoživotního vzdělávání osob s postižením sluchu, včetně vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 Celoživotní vzdělávání neslyšících Název projektu EQUAL: Vývoj a zavedení systému celoživotního vzdělávání osob s postižením sluchu, včetně vzdělávání zdravých osob, které s handicapovanými osobami přicházejí do kontaktu Zkrácený název projektu: Celoživotní vzdělávání neslyšících Název rozvojového partnerství: Pro plný život Webová stránka projektu: http://proplnyzivot.osu.cz/

2 Celoživotní vzdělávání neslyšících Koordinátor projektu: Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání Partneři projektu – ČR: 1) Mateřská, základní a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí 2) Janáčkova akademie múzických umění Brno – ateliér výchovné dramatiky neslyšících 3) Ostravská univerzita – Přírodovědecká fakulta 4) Česká unie neslyšících, oblastní organizace Ostrava 5) Unie neslyšících Brno 6) Sportcentrum neslyšících Ostrava-Poruba 7) Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových Ostrava 8) Úřad práce Ostrava 9) Úřad práce ve Vsetíně 10) Hospodářská komora České republiky Partneři projektu – zahraničí: 1) Equalizent Schulungs - und Beratungs GmbH Obere Augartenstrasse 20 A - 1020 Vídeň, Rakousko 2) RWTÜV Akademie GmbH Unternehmensgruppe TÜV NORD Gildehofstrasse 2 D-45127 Essen, Německo

3 Celoživotní vzdělávání neslyšících Cíle projektu : 1) Vytvoření a pilotní ověření modulu celoživotního vzdělávání sluchově postižených dospělých osob. Modul pro zvyšování jejich odborné kvalifikace a bezprostřední pomoc v hledání zaměstnání, ale také pro zajištění komunikačních, rehabilitačních (tělesně i duševně) a relaxačních potřeb sluchově postižených. 2) Vytvoření a pilotní ověření systému kurzů seznamujících zdravé občany se zásadami správné komunikace se sluchově postiženými. Tyto kurzy jsou zaměřeny na pracovníky veřejných institucí (úředníci územně-správních celků, pracovníci ÚP, policie) a na učitele a výchovné poradce škol. 3) Takto vniklý modul celoživotního vzdělávání sluchově postižených uvést do trvalého provozu a následně jej modifikovat a aktualizovat o další aktivity podle aktuální situace na trhu práce a podle zájmů cílových skupin. 4) Spoluprací se sdělovacími prostředky a veřejnými institucemi zlepšit a zobjektivizovat celkové povědomí veřejnosti o problematice života neslyšících v naší společnosti.

4 Celoživotní vzdělávání neslyšících Základní skupiny produktů : A) Odborné doškolování – cílovou skupinou jsou výhradně osoby se sluchovým postižením B) Péče o osobnost neslyšících – cílovou skupinou jsou výhradně osoby se sluchovým postižením C) Další podpůrné aktivity – cílovými skupinami jsou osoby slyšící i osoby se sluchovým postižením Celkem 15 produktů rozvojového partnerství

5 Celoživotní vzdělávání neslyšících BLOK A. Odborné doškolování 1) Kurz znalostí vyhlášky 50/78 Sb. Zákončený zákonem stanovenou zkouškou Speciální kurz pro neslyšící elektrikáře umožňující jim složit zkoušku, která je podmínkou pro výkon jejich povolání. Absolventi s větším postižením sluchu mívají se složením této zkoušky v řadě případů problémy. V rámci projektu byl připraven a pilotně realizován kurz znalostí vyhlášky 50/78 Sb. pro neslyšící elektrikáře. Byla sepsána a vydána speciální skripta respektující specifika komunikace neslyšících. Pilotního kurzu, který se uskutečnil ve dnech 23.2. – 24.2007 na MZSŠSP ve Valašském Meziříčí se zúčastnilo 11 neslyšících elektrikářů z celé ČR. Všech 11 účastníků kurzu v jeho závěru úspěšně absolvovalo zákonem předepsané zkoušky. 2) Workshopy novinek z oblasti informační a počítačové techniky Pravidelné workshopy seznamující sluchově postižené pracovníky a studenty oboru ICT o novinkách v této dynamicky se rozvíjející oblasti. V současnosti v ČR neexistuje aktivita, která by umožňovala neslyšícím působícím v oblasti informatiky a výpočetní techniky pravidelnou aktualizaci jejich odborných vědomostí (pro ně vhodným způsobem) na straně jedné a výměnu odborných názorů se svými neslyšícími kolegy z oboru na straně druhé. Ve dnech 23.-24.6. 2006 proběhl ve Valašském Meziříčí první pilotní workshop této aktivity, kterého se zúčastnilo 18 neslyšících osob pracujících v oblasti ICT z celé republiky. Workshop se setkal s velice kladným ohlasem u všech účastníků.

6 Celoživotní vzdělávání neslyšících BLOK A. Odborné doškolování 3) E-learningový kurz počítačové grafiky Kurz počítačové grafiky zohledňující specifika výuky osob se sluchovým postižením – srozumitelně psané učební texty, grafika, obrázky a video – vč. znakovaných pasáží. Kombinace individuálního studia pomocí internetu a tutoriálů s lektory z PřF Ostravské univerzity a neslyšícím lektorm. Všechny materiály jsou upraveny do formy e-learningu a podrobeny jazykové korektuře odborníků specializovaných na výuku neslyšících tak, aby odpovídaly potřebám neslyšících. Kurzy byly organizovány dvakrát, účastnilo se celkem 32 sluchově postižených studentů. V září otevřeme pokračující kurz, který bude organizován ověřeným a osvědčeným způsobem. 4) Přípravný kurz ke studiu na vysoké škole pro uchazeče o VŠ studium se sluchovým postižením Kurz kombinující e-learningové studium a pravidelnou prezenční výuku (ve znakovém jazyce). Jeho cílem je připravit sluchově postižené zájemce o VŠ studium nejen k přijímacím zkouškám, ale také poradit při výběru vhodného oboru a poskytnout další znalosti nutné pro úspěšný start tohoto studia. Úspěšně proběhl pilotní kurz, kterého se účastnilo 15 sluchově postižených účastníků, z nichž 5 absolventů kurzu podalo přihlášku ke studiu na VŠ a všech 5 bylo přijato. Kurz bude otevírán každoročně (nyní probíhá kurz, kterého se účastní 17 uchazečů)

7 Celoživotní vzdělávání neslyšících BLOK B. Péče o osobnost neslyšících 5) Rekvalifikační a rehabilitační kurz „Základy obsluhy osobního počítače, práce s internetem a elektronickou poštou pro sluchově postižené a neslyšící“ První takto specializovaný kurz pro sluchově postižené a neslyšící v rámci ČR, který získal akreditaci MŠMT. Je uznáván úřady práce jako řádná rekvalifikace nebo pracovní rehabilitace. V důsledku toho je také účast neslyšících v tomto kurzu plně financována úřady práce (a to nejen u nezaměstnaných). Kurz v maximální míře využívá názorné, lehce srozumitelné grafické učební opory, výkladu ve znakovém jazyce a individuálního přístupu odborných sluchově postižených lektorů. Kurz tak mohou souběžně absolvovat neslyšící i nedoslýchaví. V rámci jeho pilotního odladění úspěšně absolvovalo kurz 12 sl. postižených účastníků. Úřad práce v Ostravě využil kompletní výukovou oporu vyvinutou v rámci tohoto projektu i zkušenosti lektorů a zorganizoval rekvalifikační kurz a kurz pracovní rehabilitace pro neslyšící, který úspěšně absolvovalo 9 účastníků. Byl to první kurz pracovní rehabilitace pro neslyšící v ČR. 6) Seminář „Kompenzační a komunikační pomůcky“ Seminář přehlednou a srozumitelnou tvorbou seznamuje s historií, současností i úplnými novinkami v dané oblasti. Součástí je obsáhlá powerpointová prezentace a tištěný informační materiál. Tento materiál je už nyní využíván lektory UNB při přednáškách nad rámec tohoto projektu.

8 Celoživotní vzdělávání neslyšících BLOK B. Péče o osobnost neslyšících 7) Cyklus workshopů v oblasti výchovné dramatiky neslyšících Tématické zaměření “Uplatnění VD neslyšících a souvisejících uměleckých oborů v pedagogické praxi a volnočasových aktivitách sluchově postižených“. V rámci projektu byl pilotně spuštěn systém pravidelných jedno až dvoudenních workshopů (JAMU Brno), v nichž je postupně věnována pozornost různým oblastem uměleckých aktivit neslyšících. Již proběhly 3 pilotní workshopy, které se setkaly s velkým ohlasem nejen v rámci ČR, kde se jich zúčastnilo 45 neslyšících, ale i v zahraničí. Součástí nabídky jsou i 3 výukové filmy „Rytmus“, „Líčení a maska“a „Rekondiční a rehabilitační cvičení“. Filmy obsahují překlad do znakového jazyka a respektují všechny zásady komunikace s danou cílovou skupinou. 8) Licenční kurzy neslyšících trenérů neslyšících sportovců Český svaz neslyšících sportovců se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaných trenérů. Dosud neexistoval žádný systém pravidelných kurzů a doškolování trenérů této menšiny.Proto tyto kurzy umožňují získat neslyšícím zájemcům o práci trenéra patřičné znalosti, složit zkoušky a získat trenérskou licenci. V rámci projektu proběhly kurzy pro plavání, lehkou atletiku a kopanou.Kurzů se zúčastnilo 18 neslyšících trenérů. Realizace této aktivity zajišťovalo Sportovnímu gymnáziu D. a E. Zátopkových v Ostravě, které disponuje kádrem kvalifikovaných trenérů. Základem výuky jsou metodické postupy a výukové materiály pro práci trenérů, modifikované podle potřeb neslyšících. Tištěné texty jsou doplněny video materiálem se znakovým překladem, který neslyšícím velice názorně přiblíží optimální trenérské postupy v konkrétních situacích.

9 Celoživotní vzdělávání neslyšících BLOK C. Další podpůrné aktivity 9) Speciální mezinárodní internetový server www.startindenjob.de umožňující výměnu zkušeností při hledání práce a pracovním uplatnění mezi sluchově postiženými z ČR, Německa a Rakouska. Součástí serveru je i nabídka volných míst pro sluchově postižené ze všech 3 zemí. Jedná se o první systematický pokus pootevřít evropský pracovní trh i osobám se sluchovým handicapem. Základem je internetová platforma provozovaná německým partnerem, která byla vyvinuta v rámci jeho projektu EQUAL. Je to platforma pro výměnu názorů osob se sluchovým postižením zaměřená na problematiku jejich uplatnění na trhu práce. Na druhé straně je na této stránce prostor pro výměnu zkušeností firem zaměstnávajících takto postižené osoby. Třetím modulem je internetová burza práce nabízející pracovní příležitosti sluchově postiženým osobám. Mezinárodní spoluprací v rámci TCA byla tato původně německá platforma modifikována do tří jazykových mutací – německé, české a anglické. Obsahuje příspěvky jak neslyšících, tak firem ze všech tří partnerských států.

10 Celoživotní vzdělávání neslyšících BLOK C. Další podpůrné aktivity 10) Zásady správné komunikace s osobami se sluchovým postižením pro pracovníky veřejných institucí Série jednodenních seminářů určených pracovníkům veřejné správy, sociálních služeb, úřadů práce, zdravotnických zařízení, policie atd. seznamujících tyto pracovníky, kteří přicházejí do kontaktu se sluchově postiženými, se zásadami správné komunikace. Součástí nabídky je i speciální multimediální CD přehledně prezentující základní informace z této oblasti. Tří seminářů, které byly dosud v rámci projektu realizovány se zúčastnilo 80 pracovníků veřejných institucí. Seminář je akreditován MŠMT. 11) Zásady správné komunikace s osobami se sluchovým postižením pro učitele a výchovné poradce škol Série jednodenních seminářů určených učitelům, budoucím učitelům a výchovným poradcům základních, středních a vysokých škol.Na těchto seminářích získávají patřičné vědomosti o problematice sluchově postižených (diversita), což může mj. výrazně usnadnit integraci sluchově postižených žáků do běžných škol. Součástí nabídky je i speciální multimediální CD přehledně prezentující základní informace z této oblasti. Tří seminářů, které dosud byly v rámci projektu realizovány, se zúčastnilo 119 pracovníků školství. Seminář je akreditován MŠMT.

11 Celoživotní vzdělávání neslyšících BLOK C. Další podpůrné aktivity 12) On-line Centrum znakového překladu Tato služba teoreticky dostupná kdekoliv na světě, kde je k dispozici internet, umožňuje neslyšícím na místech, kde je instalován její terminál okamžité spojení pomocí videotelefonu nebo počítače s webovou kamerou se zkušeným znakovým tlumočníkem v Centru znakového překladu v Ostravě. Ten je připraven okamžitě (on-line) překládat konverzaci neslyšícího s patřičným úředníkem, lékařem apod.. V rámci pilotního provozu jsou terminály instalovány dosud na těchto místech: Policie ČR v Brně, Fakultní nemocnice Ostrava, Nemocnice Valašské Meziříčí, Úřad práce Ostrava, Magistrát města Ostravy, Městský úřad Valašské Meziříčí. V jednání je rozšíření na další místa – Zlín, Břeclav,Karviná aj. Tato služba je poskytována zdarma. Je na neslyšících, aby ji na daných místech požadovali.

12 Celoživotní vzdělávání neslyšících BLOK C. Další podpůrné aktivity 13) Cyklus motivačních filmů o uplatnění sluchově postižených v životě – portréty 6 sluchově postižených osob z různých oblastí života z ČR a Rakouska neslyšící počítačový expert Matthias Fenkart, Vídeň; neslyšící právnička Lydia Tonar, Vídeň; neslyšící archivář a vysokoškolský učitel Ondřej Bastl, Praha; neslyšící předák elektrikářů Ladislav Bojar, Ostrava; neslyšící lehká atletka Pavlína Maléřová Ostrava, neslyšící básnířka Eliška Vyorálková, Zlín; neslyšící podnikatel Jaroslav Mlejnek, Karviná Filmy ukazují,na konkrétních příkladech osob se sluchovým postižením, jak se lze s tímto handicapem úspěšně vyrovnat. Cyklus je dramaturgicky koncipován tak, aby jednotlivé filmy jednak účinně doplňovaly určité konkrétní aktivity projektu, ale aby byly použitelné i jako samostatný celek. Aktivita je realizována v mezinárodní spolupráci s rakouským partnerem. Filmy, které zachycují život neslyšících nejen v ČR, ale i v Rakousku, jsou finalizovány v obou jazykových (i znakových) verzích a budou využívány v obou zemích.

13 Celoživotní vzdělávání neslyšících BLOK C. Další podpůrné aktivity 14) Česko-rakouský výkladový slovník znakového jazyka pro oblast zdravotnictví Více než 360 znaků pro nejčastější pojmy z oblasti zdravotnictví s výkladem – rakouské a české znaky, německé, české, anglické a latinské názvosloví. Je určen jak odbornému zdravotnickému personálu, tak neslyšícím, kteří se o své zdraví a zdravotní služby zajímají. Podklady byly vypracovány ve spolupráci UN Brno a Equalizent Wien (s využitím videosekvencí Univerzity Klagenfurt), české znaky byly natočeny ve spolupráci UNB, ČUN a Free-Artu. 15) Znakový výkladový slovník pro oblast elektro 390 znaků pro odborné pojmy z oblasti elektro. Slovník je určen především neslyšícím pracovníkům v elektrooborech nebo slyšícím elektrikářům, spolupracujícím se sluchově postiženými osobami. Na realizaci slovníku se kromě pracovníků a studentů Střední školy pro sluchově postižené ve Val. Meziříčí podíleli i odborní konzultanti z Unie neslyšících Brno a České unie neslyšících. Slovník, je koncipován jako slovníku výkladového, a je v rámci ČR unikátním výstupem, kteří všem sluchově postiženým pracovníkům v tomto oboru, pedagogům, studentům i zájemcům o tuto problematiku značně usnadní komunikaci.

14 Celoživotní vzdělávání neslyšících BLOK C. Další podpůrné aktivity 14) Česko-rakouský výkladový slovník znakového jazyka pro oblast zdravotnictví Více než 360 znaků pro nejčastější pojmy z oblasti zdravotnictví s výkladem – rakouské a české znaky, německé, české, anglické a latinské názvosloví. Je určen jak odbornému zdravotnickému personálu, tak neslyšícím, kteří se o své zdraví a zdravotní služby zajímají. Podklady byly vypracovány ve spolupráci UN Brno a Equalizent Wien (s využitím videosekvencí Univerzity Klagenfurt), české znaky byly natočeny ve spolupráci UNB, ČUN a Free-Artu. 15) Znakový výkladový slovník pro oblast elektro 390 znaků pro odborné pojmy z oblasti elektro. Slovník je určen především neslyšícím pracovníkům v elektrooborech nebo slyšícím elektrikářům, spolupracujícím se sluchově postiženými osobami. Na realizaci slovníku se kromě pracovníků a studentů Střední školy pro sluchově postižené ve Val. Meziříčí podíleli i odborní konzultanti z Unie neslyšících Brno a České unie neslyšících. Slovník, je koncipován jako slovníku výkladového, a je v rámci ČR unikátním výstupem, kteří všem sluchově postiženým pracovníkům v tomto oboru, pedagogům, studentům i zájemcům o tuto problematiku značně usnadní komunikaci.

15 Celoživotní vzdělávání neslyšících BLOK C. Další podpůrné aktivity 14) Česko-rakouský výkladový slovník znakového jazyka pro oblast zdravotnictví Více než 360 znaků pro nejčastější pojmy z oblasti zdravotnictví s výkladem – rakouské a české znaky, německé, české, anglické a latinské názvosloví. Je určen jak odbornému zdravotnickému personálu, tak neslyšícím, kteří se o své zdraví a zdravotní služby zajímají. Podklady byly vypracovány ve spolupráci UN Brno a Equalizent Wien (s využitím videosekvencí Univerzity Klagenfurt), české znaky byly natočeny ve spolupráci UNB, ČUN a Free-Artu. 15) Znakový výkladový slovník pro oblast elektro 390 znaků pro odborné pojmy z oblasti elektro. Slovník je určen především neslyšícím pracovníkům v elektrooborech nebo slyšícím elektrikářům, spolupracujícím se sluchově postiženými osobami. Na realizaci slovníku se kromě pracovníků a studentů Střední školy pro sluchově postižené ve Val. Meziříčí podíleli i odborní konzultanti z Unie neslyšících Brno a České unie neslyšících. Slovník, je koncipován jako slovníku výkladového, a je v rámci ČR unikátním výstupem, kteří všem sluchově postiženým pracovníkům v tomto oboru, pedagogům, studentům i zájemcům o tuto problematiku značně usnadní komunikaci.

16 Pyramida – centrum podpory studentům se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě Podpora uchazečům o studium: Poskytování informací o možnostech studia na jednotlivých fakultách Ostravské univerzity s důrazem na zohlednění speciálních potřeb uchazečů. Individuální konzultace zájemcům o studium na OU o proceduře přijímacího řízení, které lze dohodnout s kontaktní osobou příslušné fakulty. Organizace informačních seminářů pro uchazeče. Na základě požadavku z elektronické přihlášky, ve které uchazeč požádá o zohlednění svých speciálních potřeb, individuální řešení přijímacího řízení. Organizace přípravných kurzů a dalších kurzů pro uchazeče a studenty se speciálními potřebami.

17 Pyramida – centrum podpory studentům se speciálními potřebami Podpora studentům: Pedagogické poradenství zabezpečované kontaktními osobami jednotlivých fakult OU. Zprostředkování tlumočnických a asistenčních služeb. Pomoc při vyhledávání v el. katalozích a databázích odborných informací. Knihovnicko-informační služby. Pomoc při orientaci na webu OU, poradenská služba prostřednictvím webových stránek centra. Pomoc při instalacích HW a SW na PC studentů se speciálními potřebami tak, aby jim v maximální míře byly zpřístupněny veškeré informační a komunikační zdroje potřebné ke studiu. Zpřístupňování studijních materiálů v různých formátech v elektronické podobě.

18 Pyramida – centrum podpory studentům se speciálními potřebami Podpora studentům: Kopírování dokumentů, tištění na speciálních tiskárnách, vypalování CD/DVD se soubory s výukovými materiály ze zdrojů dosažitelných v síti OU nebo od vyučujících, a to v rozsahu stanoveném tzv. autorským zákonem ČR. Obsluha speciální techniky pro smyslově postižené včetně zápůjční služby. Organizace kurzů znakového jazyka pro studenty OU. Možnost využívat počítačovou a další techniku centra Pyramida ke studijním účelům.

19 Pyramida – centrum podpory studentům se speciálními potřebami Aktivity pro zaměstnance OU: – Kurzy znakového jazyka (tři úrovně kurzů – začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí), prioritně jsou školeny referentky studijních oddělení a pracovníci centra Pyramida a knihovny. – Semináře k zásadám komunikace se studenty se sluchovým postižením (dva semináře ročně). – Odborné semináře a školení. – Individuální poradenství.

20 Pyramida – centrum podpory studentům se speciálními potřebami Přípravný kurz ke studiu na vysoké škole Kurz má základní cíl pomoci studentům se sluchovým postižením studovat na vysoké škole. Kurz je zaměřen na doplnění učiva ze střední školy a taky na požadavky kladené na uchazeče o studium na škole vysoké. Je přednostně nabízen absolventům středních škol a studentům maturitních ročníků (výjimečně i jiných ročníků) středních škol. Kurz je připraven jako ucelená nabídka, proto i jeho délka je cca 4 - 5 měsíců a probíhá v odpoledních hodinách. Výuka ve škole je jednou týdně, vždy 4 vyučovací hodiny. I když se kurz skládá ze čtyř částí, je možno se přihlásit na jednu, dvě, tři, či všechny čtyři části. Každá část obsahuje přímou výuku ve škole a samostudium.

21 Pyramida – centrum podpory studentům se speciálními potřebami Přípravný kurz ke studiu na vysoké škole Kurz se skládá z těchto modulů: 1. Čeština 2. Angličtina 3. Matematika 4. Výpočetní technika Každý modul představuje 28 hodin přímé výuky a 22 hodin řízeného samostudia (eLearningová podpora)

22 Pyramida – centrum podpory studentům se speciálními potřebami Součástí kurzu je informační seminář, na kterém jsou studenti informováni o: - přijímacím řízení na VŠ, - jak podat přihlášku ke studiu, - jak požádat o zohlednění specifických potřeb, - jaký je princip kreditního systému VŠ, - částečné seznámení s informačními systémy VŠ.

23 Pyramida – centrum podpory studentům se speciálními potřebami Knihovna DILEO – elektronické výukové materiály

24 Pyramida – centrum podpory studentům se speciálními potřebami Knihovna DILEO – elektronické výukové materiály

25 Pyramida – centrum podpory studentům se speciálními potřebami Knihovna DILEO – elektronické výukové materiály

26 Pyramida – centrum podpory studentům se speciálními potřebami Některé odkazy: Centrum Pyramida – http://pyramida.osu.czhttp://pyramida.osu.cz Přípravný kurz – http://kiqi.osu.czhttp://kiqi.osu.cz Knihovna elektronickým výukových materiálů - http://dilleo.osu.cz http://dilleo.osu.cz Projekt EQUAL – http://proplyzivot.osu.czhttp://proplyzivot.osu.cz

27 Zdeňka Telnarová Ostravská univerzita zdenka.telnarova@osu.cz Tomáš Sokolovský Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání sokolovsky@free-art.cz


Stáhnout ppt "Celoživotní vzdělávání neslyšících Název projektu EQUAL: Vývoj a zavedení systému celoživotního vzdělávání osob s postižením sluchu, včetně vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google