Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 a projekt Heuréka! aneb podpora badatelských aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech Závěrečná konference 12. 9. 2014 Praha Jaroslava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZŠ Vsetín, Sychrov 97 a projekt Heuréka! aneb podpora badatelských aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech Závěrečná konference 12. 9. 2014 Praha Jaroslava."— Transkript prezentace:

1 ZŠ Vsetín, Sychrov 97 a projekt Heuréka! aneb podpora badatelských aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech Závěrečná konference 12. 9. 2014 Praha Jaroslava Ševčíková ZŠ Vsetín, Sychrov 97

2 ZŠ Vsetín, Sychrov 97 se do projektu Heuréka přihlásila jako pilotní škola ve školním roce 2012-2013. Od ledna 2013 jsme založili kroužek Heuréka-Sychrov, do kterého s přihlásilo přes třicet žáků z 6.-9. ročníků..

3 Našim úkolem v projektu bylo 1) pilotní testování výukových materiálů 2) zapojit se do badatelské hry a při tom si osvojit badatelský způsob učení. Nad rámec projektu jsme se zabývali mapováním přírody okolí školy, ale i terénními vycházkami či návštěvami Muzea regionu Valašsko..

4 Badatelská hra: nejvíce nás zaujalo kolo: Slunce v pohybu, kde jsme opravdu celé prázdniny pozorovali západy Slunce na kopci nad sídlištěm Sychrov. Využili jsme k tomu pomůcky z projektu - fotoaparát a GPS..

5 Badatelská hra: Také další badatelské úkoly nás bavily, příjemné bylo vedení ze strany tvůrců hry, rady a náměty. Velkým přínosem pro nás bylo závěrečné vyhodnocení každého badatelského úkolu..

6 Pilotní testování: Zde jsme se zapojili opravdu aktivně, většinu výukových materiálů testovaly nejméně dvě třídy, popřípadě ještě zájmové kroužky či dobrovolníci..

7 Pilotní testování: Výukové materiály jsou členěny do 10 oblastí..

8 Pilotní testování: Každá oblast pak obsahuje tři sady materiálů skládajících se z pracovního listu a metodiky, e-lerningové lekce, videa, které ale bylo dodáno často až po testování a pak z většinou vynikající animace..

9 Pilotní testování: Testující žáci si velmi rychle zvykli na rozdělení a systém práce s lekcemi. Preferovali samostatnou práci, popř. práci ve dvojicích u počítačů, protože výukové lekce je samostatně přes e-lerning vedly. Vyzkoušeli jsme i společnou práci na lekci prostřednictvím dataprojektoru, to ale nutilo žáky k vzájemnému přizpůsobování tempa a rušilo je to..

10 Pilotní testování: Obecně k výběru témat v jednotlivých oblastech mohu konstatovat, že některá témata vybraná pro zpracování byla velkým přínosem, šlo přímo o učivo v souladu s RVP, o učivo, které jsme zahrnuli i do ŠVP jako základní, například celá série botanika. Jiná témata sice podle názvu vypadala jako základní učivo, nicméně to tak nakonec nebylo, například zoologie - název výukového materiálu Přirozené a umělé ekosystémy, ale v e-lerningové lekci se řešily potravní řetězce... atd (viz učitelské dotazníky)..

11 Pilotní testování: Často se také stalo, že pracovní list souvisel s e-lerningovou lekcí jen vzdáleně, což bylo matoucí Př.: Obecná biologie (lekce-na stopě zločinu) – PL genetika, nebo Astronomie, Sluneční soustava a v e- lerningové lekci se řešilo Proč bylo Pluto zplutováno, zde potom (pro mne) vzniká otázka - kde měli žáci získat základní informace? Proč jich víc nebylo v e-lerningové lekci? Některé výukové materiály obsahovaly sice zajímavá, ale vysoce nadstandardní témata, například Paleontologie - Absolutní a relativní měření času atd..

12 Pilotní testování: Také náročnost požadavků na žákovy znalosti a schopnosti byla na (někdy dost výrazně) rozdílné úrovni. Některá témata měli žáci problém pochopit, osobně bych je v tomto rozsahu zařadila na SŠ, jiná dokázali řešit už na základě znalostí z prvního stupně ZŠ. To jediné bych snad vytkla, jinak hodnotím zpracování, formu i obsah výukových materiálů velmi kladně..

13 Pilotní testování: Metodiky ve vztahu k pracovním listům hodnotím tak, že jsou vždy v souladu s PL a kvalitně zpracované, ale ve vztahu k celému tématu, názvu výukového materiálu, někdy neobsahují údaje, o kterých jsem předpokládala podle názvu, že je tam najdu. Animace (pod ikonou hrací kostky) se staly pravidelnou součástí výuky daných témat na naší škole, a to přesto, že jsou někdy jen hravé, jindy skutečně výukové, ale vždy „sedí“ k tématu velmi vhodně. Videa – jsou skvělým doplňkem a v dalším užívání výukových materiálů se stanou jistě přínosem..

14 Prvky badatelské výuky v rámci Badatelské hry bylo dle mého názoru badatelské učení žáků rozvíjeno kvalitně a zajímavým a pro žáky atraktivním způsobem ale v rámci výukových materiálů, jednotlivých lekcí, tomu tak vždy nebylo, často nebyl dán prostor pro vyslovení hypotézy, pro ověření atd., například v metodice bylo uvedeno, že žák vysloví hypotézu... ale v PL k tomu veden nebyl, takže bez přímého zásahu učitele by se k „bádání“ nedostal... Přesto považuji výukové lekce za přínos pro školní výuku a budu se jimi i nadále zabývat a využívat je..

15 Doprovodné exkurze Vysoce hodnotím exkurze například do Chlupáčova muzea historie Země, které byly na špičkové úrovni..

16 Děkuji za pozornost Jaroslava Ševčíková ZŠ Vsetín, Sychrov 97 Praha, 12. 9. 2014


Stáhnout ppt "ZŠ Vsetín, Sychrov 97 a projekt Heuréka! aneb podpora badatelských aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech Závěrečná konference 12. 9. 2014 Praha Jaroslava."

Podobné prezentace


Reklamy Google