Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora rozvoje inovací v Libereckém kraji Ing. Ivana Ptáčková odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Regionální inovační mítink 2. listopadu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora rozvoje inovací v Libereckém kraji Ing. Ivana Ptáčková odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Regionální inovační mítink 2. listopadu."— Transkript prezentace:

1 Podpora rozvoje inovací v Libereckém kraji Ing. Ivana Ptáčková odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Regionální inovační mítink 2. listopadu 2011 Jablonec nad Nisou

2 Struktura prezentace Koncepční rámec aktivit Libereckého kraje Priority resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova ve vztahu k podnikatelské sféře Grantová podpora – G17, G18, G28 – veřejná soutěž ve VaVaI – Inovační vouchery Další aktivity resortu

3 Liberecký kraj a filozofie udržitelného rozvoje PPP není pouze Public-Private-Partnership PPP je také People-Planet-Profit

4 Koncepční rámec - EU Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění Stěžejní iniciativy Evropy 2020 Digitální agenda pro Evropu Unie inovací Mládež v pohybu Evropa méně náročná na zdroje Průmyslová politika pro éru globalizace Program pro nové dovednosti a pracovní místa Evropská platforma pro boj proti chudobě

5 Koncepční rámec – regionální úroveň Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Program rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 Regionální inovační strategie (2009)

6 Priority regionu – výňatek z PRLK Podpora prostředí pro rozvoj malého a středního podnikání Rozvoj inovačního prostředí Kvalitní a efektivní vzdělávací systém Zajištění komplexnosti a kvality dopravní a technické infrastruktury, dopravní obslužnosti Podpora prostředí pro úspory energie

7 Grantová podpora LK G17 – Program obnovy venkova G18 – Program podpory hospodářsky slabých oblastí G28 – Regionální inovační program Gestor - resort hospodářského a regionálního rozvoje,evropských projektů a rozvoje venkova

8 G28 – Regionální inovační program Schválen dne 27.9.2011 usnesením č. 350/11/ZK Zastupitelstva Libereckého kraje Priority programu: Podpora výzkumu, vývoje a inovací v LK Podpora spolupráce a transferu znalostí mezi vysokými školami, případně poskytovateli znalostí splňujícími definici výzkumné organizace dle § 2 odst. 2d) zák. č. 130/2002 Sb. o podpoře VaVaI, a MSP

9 G28 – Regionální inovační program Malý, střední podnik znalost technologie služba finance Liberecký kraj Vysoká škola, výzkumná organizace z Libereckého kraje nebo Královéhradeckého kraje

10 G28 – veřejná soutěž ve VaVaI Objednávka (smlouva o smlouvě budoucí) Závěrečná zpráva Poptávka (znalost, služba) Kontaktní osoba Nabídka Podpis smlouvy o smlouvě budoucí Podání žádosti o inovační voucher Hodnocení žádosti Podpis smluv s vítězi Vyplacení voucheru – 90 %hodnoty voucheru Autorizace vyučtování 10% hodnoty voucheru Realizace

11 Inovační vouchery 2011-2012 Předmět veřejné soutěže – spolupráce mezi MSP a VŠ, případně VO: Smluvní vývoj produktu/služby/procesu Testování a měření Přístup k výzkumnému zařízení Navrhování prototypů Analýza vhodnosti materiálu Design produktu Tvorba byznys plánu k inovativnímu produktu Posouzení ekonomického dopadu Analýza trhu/marketingová strategie Nastavení nového byznys nebo marketingového modelu firmy Optimalizace operačních procesů firmy

12 Inovační vouchery 2011-2012 Den vyhlášení veřejné soutěže21.11.2011 Termín pro podávání projektových žádostí 21.11.2011 – 30.12.2011 Datum a hodina ukončení příjmu projektových žádostí 30.12.2011 ve 12:00 hod. Časový rámec pro realizaci projektů Od data přijetí projektové žádosti do ukončení veškerých aktivit projektu, nejdéle do 30.7.2012 Maximální hodnota inovačního voucheru 150 000,-Kč

13 Inovační vouchery 2011 – 2012 Vymezení okruhu poskytovatelů znalostí a služeb Technická univerzita v Liberci Univerzita Hradec Králové a její fakulty Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové Fakultní nemocnice v Hradci Králové Výzkumný ústav šlechtitelský a ovocnářský Holovousy s.r.o. Státní ústav radiační ochrany v.v.i. – pobočka v Hradci Králové Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. – výzkumná stanice Opočno Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. – prtacoviště Kostelec nad Orlicí Centrum pro energetické využití litosféry, v.v.i. se sídlem v Liberci Membrain s.r.o., Stráž pod Ralskem VÚTS, a.s., Liberec

14 Další aktivity resortu Formulář projektového záměru Informační portál LK pro inovace Databáze brownfields, greenfields Katalog brownfields, greenfields

15 Další aktivity resortu – Projekt USV Projekt „Budování kapacit podpory udržitelné výroby a spotřeby v Libereckém kraji“ Podpořen z Revolvingového fondu MŽP Téma energetické a materiálové efektivnosti, ekoinovací, nástrojů a postupů napomáhajících snižování nákladů Kurz Manažer USV - akreditace MŠMT dne 7. července 2006 pod čj.: 23592/2006-30/1 (rozsah 130 hodin, 3 kredity v rámci celoživotního vzdělávání) Provedení vstupních hodnocení inovací udržitelné výroby a spotřeby Zahájení 8.11.2011, KÚLK, zas.m.č.111 10:00hod usv@kraj-lbc.cz, tel.: 485 226 577, 739 461 115usv@kraj-lbc.cz

16 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Podpora rozvoje inovací v Libereckém kraji Ing. Ivana Ptáčková odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Regionální inovační mítink 2. listopadu."

Podobné prezentace


Reklamy Google