Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘEKLADY A MEZINÁRODNÍ PROJEKTY V OBLASTI LITERATURY Magdalena Müllerová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘEKLADY A MEZINÁRODNÍ PROJEKTY V OBLASTI LITERATURY Magdalena Müllerová."— Transkript prezentace:

1 PŘEKLADY A MEZINÁRODNÍ PROJEKTY V OBLASTI LITERATURY Magdalena Müllerová

2 Program Culture  koncipován na období let 2007−2013  rozpočet: 400 mil. eur  pro částečné financování (především) mezinárodních projektů z oblasti kultury  pro všechny kulturní oblasti kromě audiovize (audiovize – program Media www.mediadesk.cz)

3 Česká kancelář Culture  poskytuje informace a konzultace o programu Evropské unie Culture  Sekce pro kulturní dědictví České kanceláře programu Culture  zahraniční kanceláře (Cultural Contact Points)

4 Struktura programu Culture Strand 1 − podpora kulturních projektů (77 % rozpočtu) 1.1 projekty víceleté spolupráce − dlouhodobé projekty 1.2.1 akce spolupráce − krátkodobé projekty 1.2.2 literární překlady 1.3 zvláštní akce Strand 2 − podpora subjektů aktivních v oblasti kultury na evropské úrovni Strand 3 − podpora studií, analýz, sběru a šíření informací v oblasti kulturní spolupráce a evropské kulturní politiky; podpora národních kanceláří

5 Výzvy – literární překlady  honoráře překladatelů (fixní sazba za stránku)  překlad 1–10 publikací z oblasti beletrie (román, povídka, divadelní hra, poezie, komiks, …)  grant 2 000–60 000 € na projekt nesmí překročit 50 % celkových nákladů  fixní sazba 12,68 € za stránku (1 500 znaků)  žádná kritéria pro mezinárodní spolupráci  žádají nakladatelé  novinky:  smlouva o autorských právech se dokládá až při podpisu smlouvy  důraz na překlady děl laureátů Literární ceny EU  uzávěrka 3. února 2010

6 Úspěšní žadatelé z ČR BARRISTER & PRINCIPAL – 2009  H. G. Adler: Eine Reise  Roderich Menzel: Die Tannhoffs DAUPHIN – 2008  Adam Bodor: Milyen is Egy Hago? (Back to the Owl − Short Stories)  Jurij Koch: Ha lecala je modra wrona  László Darvasi: A könnymutatványosok legendája (The Legend of the Tear-Grifters)  Łukasz Dębski: Café Szafé  Mojca Kumerdej: Fragma TRANSTEATRAL – 2007  Anthology of the European Dramaturgy of the 2nd Half of the 20th Century − Latin Series Další nakladatelé: Argo, Academia, Oikoymenh, Agite/Fra, Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), Baronet, One Woman Press Úspěšnost žádostí se pohybuje okolo 50 % !!!

7 Výzvy – literární překlady

8

9 Výzvy krátkodobé a dlouhodobé projekty krátkodobé projekty  akce spolupráce – max. 24 měsíců; min. účast tří spoluorganizátorů ze tří zemí  grant: 50 000-200 000 € na projekt  50 % nákladů projektu, finanční spoluúčast všech subjektů dlouhodobé projekty  víceleté projekty spolupráce – 3 až 5 let; min. účast šesti spoluorganizátorů ze šesti zemí  grant: 200 000–500 000 € na rok  50 % nákladů projektu, finanční spoluúčast všech subjektů  uzávěrka 1. října 2010

10 Kdo může žádat o grant?  subjekty, které sídlí v zemi účastnící se programu (EU, EHP, kandidátské země)  veřejné a soukromé právnické osoby se sídlem v zemi účastnící se programu  veřejné organizace – příspěvkové organizace, školy, knihovny, městské úřady…  soukromé organizace – občanská sdružení, o. p. s., nadace, s. r. o., akciové společnosti…

11 Podmínky úspěšného projektu  projekt musí být evropský  cíle, metody a druh spolupráce žádajících subjektů musí mít nadnárodní charakter  projekt musí vykazovat tzv. evropskou přidanou hodnotu  všichni účastníci projektu se musí na projektu kreativně, organizačně a finančně podílet  projekt nesmí být ziskový

12 Vícezdrojové financování  program Ministerstva kultury ČR: dotace v rámci programu „Granty na podporu účastníků mezinárodních projektů podporovaných z programů EU Kultura“ Informace na www.mkcr.cz, Samostatné oddělení EU, T 257 085 111 a 297www.mkcr.cz  vlastní zdroje, získané zdroje (granty, sponzorské příspěvky...)  podpořené projekty nesmí být financovány z žádného dalšího zdroje EU

13 Úspěšné mezinárodní projekty v oblasti literatury Early Emigrant Letter Stories (Emile) Termín projektu: 2004–2005 Vedoucí projektu: Linköping University (Švédsko) Spoluorganizátoři: Česko, Irsko, Itálie a Polsko Cíl projektu: vybudovat virtuální knihovnu dopisů emigrantů (z 19. a 20. století), které jsou důležitým historickým pramenem

14 Projekt EMILE Dopis sestře West Point, na sv. Barboru L. P. 1850 Drahá sestro, Již tolik let je tomu, co opustili jsme rodnou naši hroudu, a teprve teď, když je zima a práce na chvíli ubylo, sedám ku papíru a chci Ti vypsati všechny naše strasti i těch radostí, co nám Pán Bůh dopřál. Dnes, když už jsme tu usídleni ve West Pointu a máme nad hlavou vlastní střechu, ne už drnovou chatrč z kůlů, kam pršelo a padala všechna nepohoda, kde museli jsme držeti i to jediné prasátko a pár těch slípek, aby nám venku nepomrzly, když už máme i jídla sdostatek, vzpomíná se na tu bídu a útrapy dřívější mnohem líp. Jako když se z teplé světnice díváš ven do metelice, kde se čerti s ďábly žení. Jako dnes vidím náš valník naložený tím nejnutnějším, co na tu dalekou cestu a pro začátky zdejší mínili jsme za potřebné vzíti, a později nestačila jsem Tobě děkovati, žes přiložila I své peřiny k majetku našemu. Jak nám byly platné a vlastně holý život nám zachránily.... Peřino česká, jakým pohodlím jsi bývala, Pro pionýry, již si tě přivezli v pustiny, V mrazivé bouři život s jim zachovala, Co byli by dělali bez české peřiny?

15 Úspěšné mezinárodní projekty v oblasti literatury Literature Accross Frontiers Termín projektu: 2005 – 2008 Vedoucí projektu: MERCATOR CENTRE, ABERYSTWYTH UNIVERSITY (UK) Spoluorganizátoři: Finsko, Estonsko, Polsko, Lotyšsko, Svět knihy – ČR Účast organizací z ČR: Občanské sdružení společnost poezie, Agite/Fra a Literární akademie (soukr. VŠ J. Škvoreckého) Cíl projektu: propagace literatury v méně rozšířených jazycích; podpora organizování literárních aktivit; rozvoj inovativních přístupů k propagaci; podpora vzdělávání překladatelů; vytvářet příležitosti ke spolupráci mezi organizacemi a institucemi činnými v tomto oboru Výše grantu: 1 384 620 € (spolufinancování 50 %)

16 Úspěšné mezinárodní projekty v oblasti literatury Sloučení rozptýlených obsahů: Virtuální vyhodnocení a rekonstrukce Začátek projektu: 2009 Vedoucí projektu: NÁRODNÍ KNIHOVNA V PRAZE, CZ Spoluorganizátoři: LIETUVOS NACIONALINE MARTYNO MAZVYDO BIBLIOTEKA, LT; NATIONAL LIBRARY OF ROMANIA, RO; NATIONAL LIBRARY OF POLAND, PL Cílem projektu je shromáždění, virtuální rekonstrukce a zpřístupnění rukopisů, starých tisků, fotografií a dalších dokumentů rozšířených v pozdním středověku a raném novověku. Široká veřejnost bude mít příležitost navštívit čtyři výstavy představující vybrané rukopisy a dokumenty. Mezi další aktivity bude patřit pořádání výstav, konferencí a šíření výsledků projektu. Výše grantu: 118 860 € Více na: www.nkp.czwww.nkp.cz

17 Úspěšné mezinárodní projekty v oblasti literatury Readme.cc – virtuální knihovna Vedoucí projektu: Pilgern and Surfen Melk, AT Spoluorganizátoři: Středoevropský dialog, Praha, ČR + další 4 subjekty + 6 partnerů Termín projektu: 2006-2009 Výše grantu: 471 340 €  Projekt buduje literární fórum o literatuře – inspirativní prostor pro setkávání. Aktuálně přístupné v 10 jazycích.

18 Kde hledat informace?  Česká kancelář Culture www.programculture.cz  stránky Výkonné agentury EACEA http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2010/call_strand_122_2010_en.php  Relevantní dokumenty:  Programový průvodce (pro všechny výzvy)  Instructions for Applicants  eForm User Guide

19 Newsletter  aktuality z oblasti kultury: granty, výzvy, příležitosti, informace o programu Culture, kulturní politiky, analýzy z ČR i EU.  registrace na www.programculture.czwww.programculture.cz  šířen e-mailem 1 x týdně

20 Kontakt Česká kancelář programu Culture Celetná 17 110 00 Praha 1 T 224 809 119 E info@programculture.czinfo@programculture.cz www.programculture.cz


Stáhnout ppt "PŘEKLADY A MEZINÁRODNÍ PROJEKTY V OBLASTI LITERATURY Magdalena Müllerová."

Podobné prezentace


Reklamy Google