Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘEKLADY A MEZINÁRODNÍ PROJEKTY V OBLASTI LITERATURY Magdalena Müllerová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘEKLADY A MEZINÁRODNÍ PROJEKTY V OBLASTI LITERATURY Magdalena Müllerová."— Transkript prezentace:

1 PŘEKLADY A MEZINÁRODNÍ PROJEKTY V OBLASTI LITERATURY Magdalena Müllerová

2 Program Culture  koncipován na období let 2007−2013  rozpočet: 400 mil. eur  pro částečné financování (především) mezinárodních projektů z oblasti kultury  pro všechny kulturní oblasti kromě audiovize (audiovize – program Media

3 Česká kancelář Culture  poskytuje informace a konzultace o programu Evropské unie Culture  Sekce pro kulturní dědictví České kanceláře programu Culture  zahraniční kanceláře (Cultural Contact Points)

4 Struktura programu Culture Strand 1 − podpora kulturních projektů (77 % rozpočtu) 1.1 projekty víceleté spolupráce − dlouhodobé projekty akce spolupráce − krátkodobé projekty literární překlady 1.3 zvláštní akce Strand 2 − podpora subjektů aktivních v oblasti kultury na evropské úrovni Strand 3 − podpora studií, analýz, sběru a šíření informací v oblasti kulturní spolupráce a evropské kulturní politiky; podpora národních kanceláří

5 Výzvy – literární překlady  honoráře překladatelů (fixní sazba za stránku)  překlad 1–10 publikací z oblasti beletrie (román, povídka, divadelní hra, poezie, komiks, …)  grant 2 000– € na projekt nesmí překročit 50 % celkových nákladů  fixní sazba 12,68 € za stránku (1 500 znaků)  žádná kritéria pro mezinárodní spolupráci  žádají nakladatelé  novinky:  smlouva o autorských právech se dokládá až při podpisu smlouvy  důraz na překlady děl laureátů Literární ceny EU  uzávěrka 3. února 2010

6 Úspěšní žadatelé z ČR BARRISTER & PRINCIPAL – 2009  H. G. Adler: Eine Reise  Roderich Menzel: Die Tannhoffs DAUPHIN – 2008  Adam Bodor: Milyen is Egy Hago? (Back to the Owl − Short Stories)  Jurij Koch: Ha lecala je modra wrona  László Darvasi: A könnymutatványosok legendája (The Legend of the Tear-Grifters)  Łukasz Dębski: Café Szafé  Mojca Kumerdej: Fragma TRANSTEATRAL – 2007  Anthology of the European Dramaturgy of the 2nd Half of the 20th Century − Latin Series Další nakladatelé: Argo, Academia, Oikoymenh, Agite/Fra, Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), Baronet, One Woman Press Úspěšnost žádostí se pohybuje okolo 50 % !!!

7 Výzvy – literární překlady

8

9 Výzvy krátkodobé a dlouhodobé projekty krátkodobé projekty  akce spolupráce – max. 24 měsíců; min. účast tří spoluorganizátorů ze tří zemí  grant: € na projekt  50 % nákladů projektu, finanční spoluúčast všech subjektů dlouhodobé projekty  víceleté projekty spolupráce – 3 až 5 let; min. účast šesti spoluorganizátorů ze šesti zemí  grant: – € na rok  50 % nákladů projektu, finanční spoluúčast všech subjektů  uzávěrka 1. října 2010

10 Kdo může žádat o grant?  subjekty, které sídlí v zemi účastnící se programu (EU, EHP, kandidátské země)  veřejné a soukromé právnické osoby se sídlem v zemi účastnící se programu  veřejné organizace – příspěvkové organizace, školy, knihovny, městské úřady…  soukromé organizace – občanská sdružení, o. p. s., nadace, s. r. o., akciové společnosti…

11 Podmínky úspěšného projektu  projekt musí být evropský  cíle, metody a druh spolupráce žádajících subjektů musí mít nadnárodní charakter  projekt musí vykazovat tzv. evropskou přidanou hodnotu  všichni účastníci projektu se musí na projektu kreativně, organizačně a finančně podílet  projekt nesmí být ziskový

12 Vícezdrojové financování  program Ministerstva kultury ČR: dotace v rámci programu „Granty na podporu účastníků mezinárodních projektů podporovaných z programů EU Kultura“ Informace na Samostatné oddělení EU, T a 297www.mkcr.cz  vlastní zdroje, získané zdroje (granty, sponzorské příspěvky...)  podpořené projekty nesmí být financovány z žádného dalšího zdroje EU

13 Úspěšné mezinárodní projekty v oblasti literatury Early Emigrant Letter Stories (Emile) Termín projektu: 2004–2005 Vedoucí projektu: Linköping University (Švédsko) Spoluorganizátoři: Česko, Irsko, Itálie a Polsko Cíl projektu: vybudovat virtuální knihovnu dopisů emigrantů (z 19. a 20. století), které jsou důležitým historickým pramenem

14 Projekt EMILE Dopis sestře West Point, na sv. Barboru L. P Drahá sestro, Již tolik let je tomu, co opustili jsme rodnou naši hroudu, a teprve teď, když je zima a práce na chvíli ubylo, sedám ku papíru a chci Ti vypsati všechny naše strasti i těch radostí, co nám Pán Bůh dopřál. Dnes, když už jsme tu usídleni ve West Pointu a máme nad hlavou vlastní střechu, ne už drnovou chatrč z kůlů, kam pršelo a padala všechna nepohoda, kde museli jsme držeti i to jediné prasátko a pár těch slípek, aby nám venku nepomrzly, když už máme i jídla sdostatek, vzpomíná se na tu bídu a útrapy dřívější mnohem líp. Jako když se z teplé světnice díváš ven do metelice, kde se čerti s ďábly žení. Jako dnes vidím náš valník naložený tím nejnutnějším, co na tu dalekou cestu a pro začátky zdejší mínili jsme za potřebné vzíti, a později nestačila jsem Tobě děkovati, žes přiložila I své peřiny k majetku našemu. Jak nám byly platné a vlastně holý život nám zachránily.... Peřino česká, jakým pohodlím jsi bývala, Pro pionýry, již si tě přivezli v pustiny, V mrazivé bouři život s jim zachovala, Co byli by dělali bez české peřiny?

15 Úspěšné mezinárodní projekty v oblasti literatury Literature Accross Frontiers Termín projektu: 2005 – 2008 Vedoucí projektu: MERCATOR CENTRE, ABERYSTWYTH UNIVERSITY (UK) Spoluorganizátoři: Finsko, Estonsko, Polsko, Lotyšsko, Svět knihy – ČR Účast organizací z ČR: Občanské sdružení společnost poezie, Agite/Fra a Literární akademie (soukr. VŠ J. Škvoreckého) Cíl projektu: propagace literatury v méně rozšířených jazycích; podpora organizování literárních aktivit; rozvoj inovativních přístupů k propagaci; podpora vzdělávání překladatelů; vytvářet příležitosti ke spolupráci mezi organizacemi a institucemi činnými v tomto oboru Výše grantu: € (spolufinancování 50 %)

16 Úspěšné mezinárodní projekty v oblasti literatury Sloučení rozptýlených obsahů: Virtuální vyhodnocení a rekonstrukce Začátek projektu: 2009 Vedoucí projektu: NÁRODNÍ KNIHOVNA V PRAZE, CZ Spoluorganizátoři: LIETUVOS NACIONALINE MARTYNO MAZVYDO BIBLIOTEKA, LT; NATIONAL LIBRARY OF ROMANIA, RO; NATIONAL LIBRARY OF POLAND, PL Cílem projektu je shromáždění, virtuální rekonstrukce a zpřístupnění rukopisů, starých tisků, fotografií a dalších dokumentů rozšířených v pozdním středověku a raném novověku. Široká veřejnost bude mít příležitost navštívit čtyři výstavy představující vybrané rukopisy a dokumenty. Mezi další aktivity bude patřit pořádání výstav, konferencí a šíření výsledků projektu. Výše grantu: € Více na:

17 Úspěšné mezinárodní projekty v oblasti literatury Readme.cc – virtuální knihovna Vedoucí projektu: Pilgern and Surfen Melk, AT Spoluorganizátoři: Středoevropský dialog, Praha, ČR + další 4 subjekty + 6 partnerů Termín projektu: Výše grantu: €  Projekt buduje literární fórum o literatuře – inspirativní prostor pro setkávání. Aktuálně přístupné v 10 jazycích.

18 Kde hledat informace?  Česká kancelář Culture  stránky Výkonné agentury EACEA  Relevantní dokumenty:  Programový průvodce (pro všechny výzvy)  Instructions for Applicants  eForm User Guide

19 Newsletter  aktuality z oblasti kultury: granty, výzvy, příležitosti, informace o programu Culture, kulturní politiky, analýzy z ČR i EU.  registrace na  šířen em 1 x týdně

20 Kontakt Česká kancelář programu Culture Celetná Praha 1 T E


Stáhnout ppt "PŘEKLADY A MEZINÁRODNÍ PROJEKTY V OBLASTI LITERATURY Magdalena Müllerová."

Podobné prezentace


Reklamy Google