Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daňová podpora výzkumu a vývoje ČR v rámci automobilového průmyslu Aplikace pokynu MF ČR D-288 Ing. Marek Moudrý Praha, 25.10.2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daňová podpora výzkumu a vývoje ČR v rámci automobilového průmyslu Aplikace pokynu MF ČR D-288 Ing. Marek Moudrý Praha, 25.10.2005."— Transkript prezentace:

1 Daňová podpora výzkumu a vývoje ČR v rámci automobilového průmyslu Aplikace pokynu MF ČR D-288 Ing. Marek Moudrý Praha, 25.10.2005

2 Definice výzkumu Definici obsahuje pouze zákon č. 130 ze dne 14. března 2002 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů ve znění p.p. Pro účely tohoto zákona se rozumí výzkumem a vývojem systematická tvůrčí práce konaná za účelem získání nových znalostí nebo jejich využití. Dále se rozlišuje a)výzkum, kterým je systematická tvůrčí práce rozšiřující poznání, včetně poznání člověka, kultury nebo společnosti, metodami umožňujícími potvrzení, doplnění či vyvrácení získaných poznatků, prováděná jako 1. základní výzkum, kterým jsou experimentální nebo teoretické práce prováděné s cílem získat znalosti o základech či podstatě pozorovaných jevů, vysvětlení jejich příčin a možných dopadů při využití získaných poznatků, nebo

3 Definice výzkumu 2.aplikovaný výzkum, kterým jsou experimentální nebo teoretické práce prováděné s cílem získání nových poznatků zaměřených na budoucí využití v praxi; ta část aplikovaného výzkumu, jehož výsledky se prostřednictvím vývoje využívají v nových výrobcích, technologiích a službách, které jsou určeny k podnikání podle zvláštního právního předpisu, se označuje jako průmyslový výzkum,

4 Definice vývoje Pro účely tohoto zákona se rozumí výzkumem a vývojem systematická tvůrčí práce konaná za účelem získání nových znalostí nebo jejich využití. b) vývoj, kterým je systematické tvůrčí využití poznatků výzkumu nebo jiných námětů k produkci nových nebo zlepšených materiálů, výrobků nebo zařízení anebo k zavedení nových či zlepšených technologií, systémů a služeb, včetně pořízení a ověření prototypů, poloprovozních nebo předváděcích zařízení. Pro posouzení dle D-288: Přítomnost prvku novosti a vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty.

5 Projekt tzv. nanocars

6 Projekt výzkumu a vývoje Projekt VaV – souhrnný dokument s následujícími údaji: a)Základní identifikace poplatníka b)Cíle projektu c)Doba řešení projektu d)Předpokládané celkové výdaje /náklady ve specifikaci jednotlivých let e)Osoby zodpovědné za odborné řešení projektu f)Způsoby verifikace a hodnocení projektu a jeho výsledků g)Schválení oprávněnou osobou Projekt není výslovně uveden v zákoně jako požadavek pro uznatelnost výdajů / nákladů dle §34 odst. 4 ZDP

7 Vybrané činnosti v rámci vývoje a)Systematické využívání poznatků výzkumu nebo jiných námětů k navržení nebo zavedení nových či zlepšených technologií, systémů nebo k produkci nových či zlepšených materiálů, výrobků nebo zařízení - zahrnuje i využívání námětů zákazníků, průzkumu trhu, využití k produkci námětů dle konkurenčních vzorů b)Výroba funkčního vzorku či prototypu produktu nebo jeho části, včetně ověření - prototypem jsou i první vyrobené kusy nového výrobku, pokud je prvořadým cílem ověření navrženého řešení nebo jeho další vylepšení c)Projekční, konstrukční práce d)Zkoušky nových nebo inovovaných výrobků sloužící k ověření jejich funkcí a provozních vlastností a získání certifikací opravňujících výrobky k provozu či k zajištění právní ochrany výrobků e)Zkušební provoz a zkušební výroba, pokud jsou prováděny za účelem vyhodnocení hypotéz, specifikace nového výrobku, projektování zařízení pro nové procesy a postupy

8 Vybrané činnosti v rámci vývoje f)Koncepční nebo metodické práce, rozvoj nových nebo podstatně modifikovaných průzkumů a statistických systémů, g)Vývoj nových metod zkoušení nebo vývoje, studie proveditelnosti projektu (tzv. feasibility study), příprava původní zprávy o výsledcích průzkumu h)Vývoj software – řízení dat, komunikační software, vývoj nových softwarových technologií, vývoj nových pouček a algoritmů v oblasti teoretické vědy

9 Činnosti které nelze zahrnout Vzdělávání a výcvik pracovníků na univerzitách a institucích pro vyšší a pomaturitní vzdělávání Příbuzné vědeckotechnické služby – informační, poradenské či patentové, studie proveditelnosti, sběr údajů či pozorování rutinního charakteru, průzkum trhu Administrativní a právní úkony spojené s licenční a patentovou činností, studie záměrů podnikatelské činnosti Standardní vývoj software a počítačová údržba, implementace existujícího systému v prostředí zákazníka, podpora nebo úprava existujících systémů, příprava uživatelské dokumentace

10 Činnosti které nelze zahrnout Administrativa a ostatní podpůrné činnosti, zejména činnost centrálních oddělení poplatníka – finanční, personální, nákup, přeprava, údržba, bezpečnost, manažerské činnosti Činnosti inovačního charakteru, které nezahrnují ocenitelný prvek novosti, provozní inženýrství, marketing nových výrobků, předvýrobní příprava a distribuce

11 Případy vývoje Vývoj x výzkum U vývoje je důležitý ocenitelný prvek novosti Technologie modrého x červeného laseru Tzv. „chytrá“ světla „Dieselpartikelfilter“ Výroba nových celohliníkových kol Zavedení nového komunikačního rozhraní – lidská řeč, úpravy software

12 Vývoj v interpretaci MF Prvek novosti je třeba posuzovat především s přihlédnutím k technickým parametrům výrobku Změna designu (facelift) bez vylepšení technických parametrů není chápán jako podporovaný vývoj, chybí prvek novosti

13 Příklad vývoje Převzetí ASD z řady S do řady C ASD je technologie automatického řízení tlumičů na základě zatížení vozu, jízdy a dalších podmínek Jedná se o existující technologie Prvek novosti – existující technologie x nový výrobek řady C s ASD

14 Příklad projektu Nepodporované náklady: -Existující vývoj technologie v zahraničí -Součinnost zahraničních odborníků poskytovaná prostřednictvím manažerských či jiných služeb -Rešerše, shromažďování informací o této technologii, vývoji konkurence obecně bez vztahu k projektu

15 Příklad projektu Nepodporované náklady: -Existující vývoj technologie v zahraničí -Součinnost zahraničních odborníků poskytovaná prostřednictvím manažerských či jiných služeb -Rešerše, shromažďování informací o této technologii, vývoji konkurence obecně bez vztahu k projektu

16 Projekt vývoje Podporované: -Přizpůsobení řadě C -Konkrétní průzkum trhu pro daný projekt -Vývoj nového software (uzpůsobení existujícího) řídící ASD pro řadu C

17 Souběh odpočtů dle §34 ZDP Nelze-li odpočet na vědu a výzkum uplatnit v roce, kdy nárok na odpočet vznikl, lze odpočet uplatnit v nejbližším zdaňovacím období, ve kterém vykáže poplatník základ daně, nejvýše však ve třech zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po zdaňovacím období, ve kterém nárok vznikl

18 Souběh odpočtů podle §34 -tzv. „reinvestiční odpočet“, zrušený novelou č.669/2004 Sb. -Odpočet nákladů vynaložených na výuku žáků -Odpočet nákladů na výzkum a vývoj

19 Souběh odpočtů podle §34 Závěr KV: Základ daně lze snížit o jakoukoliv z výše uvedených odčitatelných položek, aniž by to mělo vliv na možnost uplatnění jejich zbývající části, resp. dalších odčitatelných položek v následujícím období při zachování omezení přenositelnosti odpočtu na výzkum a vývoj obdobím tří zdaňovacích období po vzniku nároku na odpočet

20 Souběh odpočtů podle §34 časové omezení má odpočet na výzkum a vývoj – měl by tedy být uplatňován při daňovém přiznání přednostně

21 Uplatnění odpočtu u tzv. osobních společností – k.s., v.o.s. V případě komanditní společnosti je možné uplatnit poměrnou část odpočtu pouze u komanditistů. U komplementářů a u společníků veřejné obchodní společnosti není možné dle stávajícího znění zákona uplatnit odpočet.

22 Uplatnění odpočtu právním nástupcem Dle názoru MF je možné uplatnění pouze v případech postupu dle §23a nebo §23c ZDP

23 Marek Moudrý poradce náměstkyně ministra financí ČR daňový poradce Kontakt e-mail: moudry@prk.czmoudry@prk.cz marek.moudry@mfcr.cz telefon: +420 603 556 976


Stáhnout ppt "Daňová podpora výzkumu a vývoje ČR v rámci automobilového průmyslu Aplikace pokynu MF ČR D-288 Ing. Marek Moudrý Praha, 25.10.2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google