Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„EU peníze středním školám“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„EU peníze středním školám“"— Transkript prezentace:

1 „EU peníze středním školám“
Název projektu Moderní škola Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název vzdělávacího materiálu Vznik tištěných dokumentů Číslo vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_34/10 Jméno autora Dana Kubátová Název školy Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

2 Vznik tištěných dokumentů
rukopis redaktoři sázecí stroje CIP, ISBN, ISSN, ISMN

3 Vznik dokumentu – knihy, článku…
Autor má nějakou ideu (nápad)  smlouva mezi autorem a nakladatelstvím to ustanoví termín, do kterého mu autor předá hotový rukopis, rozsah textu a ostatní náležitosti. Rukopis - je textová předloha pro sazbu, dříve se psala psacím strojem (výjimečně rukou), dnes na počítači. Autor jej odevzdá v několika exemplářích. autorský rukopis napsaný na PC na formátu A4 na bílém papíře popsaný pouze po jedné straně, očíslované stránky tabulky a grafy jsou ve zvláštní očíslované příloze vše v deskách, název, jméno autora, počet stran

4 Redaktoři Vydavatelství předá obdržené rukopisy svým odborným pracovníkům – redaktorům, kteří je dál mohou rozeslat k odborným posudkům jednotlivým recenzentům. Redaktoři : - jazykový redaktor – kontrola gramatiky - odborný redaktor (lektor) – pomoc autorovi - technický redaktor – vzhled knihy -výtvarný redaktor -tiskárna - sloupcový obtah (korektor/ka), - zalomení do stran (meter/ka) - stránkový obtah

5 Redaktoři 2 Od nich se posudky předávají redakční radě, která na zasedání redakční rady rozhodne o vydání díla, redakční rada schvaluje rukopis Po schválení rukopisu k vydání se rukopis dostane do jazykové redakce, kde dojde ke stylistickým a gramatickým úpravám a ke schválení rukopisu Poté upravený rukopis přejímá technický redaktor, který jej připraví do tisku (určí typ písma, textu, druh papíru, úpravu titulního listu, připraví ilustrace v textu apod. ), technický redaktor určuje vzhled knihy. V této fázi je rukopis připraven pro tiskárnu.

6 Práce v tiskárně Zpracuje se v sazárně – sazeč zde vysází text na sázecím stroji, některé části textu se však ještě neobejdou bez ruční sazby, např. složité matematické nebo chemické vzorce, přidávají se ozdobné prvky. U nás se používají 2 typy sázecích strojů: řádkové – sázejí se a odlévají celé řádky, ze kterých se sestavuje sloupec sazby – jsou vhodné hlavně pro tisk novin a časopisů. písmenné: odlévají se jednotlivá písmena, která stroj rovná do řádků a sloupců . Používají se pro tisk knih (hlavně odborných)

7 Práce v tiskárně 2 korektury
Z kovové sazby se vyhotoví obtah na papír a ke slovu přichází korektor. (velké archy) Korektura – je oprava tiskových nebo odborných chyb ještě před vytištěním dokumentu. Korektor vyznačí tiskové chyby pomocí korekturních znamének – každá značka má svůj význam a řídí se normou.

8 Práce v tiskárně 3 povolení k tisku
Po korektuře následuje povolení k tisku, které se nazývá imprimatur – je to písemné schválení rukopisu k tisku a značí se zkratkou „impr“ nebo slovy „k tisku“ Udělením imprimatur končí možnost korektur. ( kniha je hotová a už do ní nikdo nemůže zasahovat)  inprimature – povolení k tisku 

9 Práce v tiskárně stránková sazba
Stránková sazba se zakládá do tiskových forem po: 8 stránkách 16 stránkách 32 stránkách a tiskne se na tiskařské archy normalizovaných velikostí. Tiskařské archy se tisknou oboustranně a skládají se do složek. Aby byly složky seřazeny správně za sebou, označují se pomocnými znaky, tj. normou a signaturou. signet = značka nakladatelství

10 Práce v tiskárně norma a signatura
Norma je uvedena na 1. straně každé složky v levém rohu. Je tvořena pořadovým číslem složky a pak buď zkratkou názvu publikace nebo jejím výrobním číslem. Na 3. stránce každé složky se opakuje číslo složky s hvězdičkou, to je signatura archu. Někdy jsou uvedeny norma : signatura nahrazovány grafickou normou ve hřbetu složky v podobě např. obdélníčků, které tvoří řadu, která se dá na první pohled kontrolovat, zda jsou složky správně řazeny.

11 CIP – Cataloguing in Publication
= je to vzorový záznam identifikačního popisu (katalogizační záznam Národní knihovny ČR nachází se převážně v cizojazyčných knihách, ale stále častěji se objevuje i u nás většinou je umístěno buď na rubu titulního listu, výjimečně v tiráži pro české knihy je vytváří Národní knihovna ČR pozor – objevují se v něm chyby – tzn. nemůžeme ho při katalogizace slepě opsat – musíme údaje kontrolovat

12 CIP - ukázka

13 ISBN – International Standard Book Number
= Mezinárodní standardní číslo knihy vznik v roce 1967 ve Velké Británii - přijato jako norma ISO 2108 systém ISBN řídí Mezinárodní agentura ISBN v Berlíně (stará se o kompletní agendu) Národní knihovna ČR – národní agentura pro Českou republiku u nás se přiděluje od r. 1989 v ČR - ČSN Mezinárodní standardní číslování knih (ISBN) – vychází z ISO 2108 systém ISBN je využíván - nakladateli, knižními distributory, knihkupci i knihovnami přesně identifikuje (určuje) každou knihu přiděluje se knižním publikacím každá kniha má své vlastní

14 Struktura ISBN ISBN má pevně danou strukturu
z jednotlivých částí identifikátoru lze získat základní informace o původu knihy označení je složeno z částí proměnlivé délky rozdělených pomlčkami nebo mezerami před kódem se (povinně) uvádí označení ISBN do roku původní deseticiferné ISBN (označované dnes jako ISBN-10) obsahuje čtyři skupiny, od roku nové třináctimístné (ISBN-13) má na začátku skupinu navíc  prefix ISBN-13 má nyní identickou strukturu jako čárový kód

15 prefix - ID skupiny – ID nakladatele – ID titulu – kontrolní číslo
Struktura ISBN 2- 5 částí prefix - ID skupiny – ID nakladatele – ID titulu – kontrolní číslo 1. prefix 978 (u 10 ti místného ISBN tato část chybí) 2. identifikátor skupiny (u 10 ti místného jde o 1. část) - identifikátor území který popisuje zemi, případně zeměpisný či jazykový region. Tato část obsahuje jednu až pět cifer, významy přiděluje Mezinárodní agentura ISBN. Kódy 0 a 1 označují anglicky mluvící země, 2 francouzsky mluvící země, 3 němčinu 4 japonština ruštinu 7 čínštinu atd., pro Česko a Slovensko se používá identifikátor Identifikátor skupiny může mít až pět číslic, např. Bhútán má kód 3. identifikátor nakladatele – označuje konkrétního nakladatele, obsahuje číslic 4. identifikátor titulu 5. kontrolní číslice – vždy jednomístná, který je připojen pro kontrolu platnosti ISBN čísla (zajišťuje, že pokud dojde např. k překlepu při zadávání, není nalezena zcela jiná kniha, ale je detekována chyba).

16 Národní agentura v NK spravuje databáze nakladatelů
vznikne nové nakladatelství  dostane přidělené vlastní číslo ISBN pokud zanikne -> nakladatel je povinen to ohlásit agentuře a vrátit ISBN ISBN zaniklého nakladatelství je nepřenosné!! ISBN se nepřiděluje retrospektivně (zpětně) umístění ISBN v knize je stanoveno na rubu titulního listu v tiráži zadní strana obálky nebo na přebalu knihy každá vydaná kniha má své ISBN stejný titul v různých nakladatelstvích má různá ISBN každé nové vydání = nové ISBN vícesvazkové dílo: má společné ISBN + každý svazek má své vlastní ISBN

17

18 = Mezinárodní standardní číslo seriálu
Struktura ISSN = Mezinárodní standardní číslo seriálu je jednoznačný osmiciferný identifikátor periodické publikace (noviny, časopisy, včetně těch vycházejících online). každé ISSN jednoznačné = reprezentuje jeden titul Mezinárodní centrum ISSN je mezivládní organizace založená roku 1974 na základě dohody mezi UNESCO a francouzskou vládou v Paříži Česká národní agentura je v STK v Praze (pražské Klementinum) u nás se uděluje od 70. let.

19 ISMN International Standard Music Numbering
= Systém mezinárodního standardního číslování hudebnin podobná funkce jako ISBN, ale pro hudebniny (např. partitury) agentura v Berlíně, národní v NK v Praze první zemí, v níž byl zaveden, bylo Německo u nás od r. 1996 operní libreta, zpěvníky, texty k písním mají ISMN i ISBN naším vrcholným orgánem je Národní agentura ISMN v ČR pracující v Národní knihovně ČR knihy o hudbě mají ISBN!

20 odkazy: – naskenovaná ukázka CIP
Čáp, Jan: Psychologie pro učitele, Portál 2007 ISBN obr. ISBN: Wikipedia mber Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Dana Kubátová


Stáhnout ppt "„EU peníze středním školám“"

Podobné prezentace


Reklamy Google