Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2013 Marek Vácha Dva vzpřímeně jdoucí tvorové zanechali tyto otisky v sopečném popelu před 3,5 miliony let (A. afarensis, Kenyanthropus platyops nebo nějaký.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2013 Marek Vácha Dva vzpřímeně jdoucí tvorové zanechali tyto otisky v sopečném popelu před 3,5 miliony let (A. afarensis, Kenyanthropus platyops nebo nějaký."— Transkript prezentace:

1 2013 Marek Vácha Dva vzpřímeně jdoucí tvorové zanechali tyto otisky v sopečném popelu před 3,5 miliony let (A. afarensis, Kenyanthropus platyops nebo nějaký doposud neobjevený hominid)

2  Naši lidoopí bratranci stále žijí ve stejných tropických pralesích ve stejných malých sociálních skupinách, a jí stejné ovoce, ořechy a trochu masa, stejně jak to dělali naši společní předkové.  V průběhu posledních deseti tisíc jsme explodovali a stali se nejdominantnějším organismem na Zemi díky sofistikovaným technologiím a sofistikovaným sociálním systémům.  Náš druh je spektakulární evoluční anomálie, takže bychom měli předpokládat že evoluční systém v pozadí je podobně anomální.  (Richerson, P.J., Boyd, R., (2006) Not By Genes Alone. The University of Chicago Press. Chicago and London. p. 15)

3 Evoluční vztahy

4

5

6 Evoluce primátů Předpokládá se, že první primáti vznikli v křídě z řádu hmyzožravců, spekuluje se i o řádu tan nebo dokonce letuch. Předchůdcem primátů byl ale asi primitivní hmyzožravec. První primáti byli zřejmě drobní stromoví savci. Tvar těla našeho vlastního druhu byl tak tvarován požadavky života na stromech. Ramenní kloub například umožňuje brachiaci (=zhoupnutí se z jedné větve na druhou). Obratná přední končetina primátů je schopna uchopit potravu. Drápy byly u řady druhů nahrazeny nehty a prsty se stávají velmi citlivé. Oči primátů jsou blízko u sebe, čímž je umožněno stereoskopické vidění, které je velmi důležité při rychlém pohybu větvích. Rovněž je ze stejného důvodu velmi dobře rozvinuta koordinace mezi rukou a okem.

7 Primáti  těžko nějak charakterizovat:  končetiny uzpůsobené k uchopování  relativně velký mozek  malé čelisti  oči směřující vpřed

8 Primáti  velmi pohyblivá ruka ve všech kloubech – což je u ostatních savců spíše vzácností  nehty; na bříškách prstů kožní rýhy  palec v opozici – pouze u Homo bude palec plně v opozici (jen člověk umí „špetku“)

9 Evoluce primátů Savci věnují neobvykle mnoho energie do péče o mláďata, a primáti této péči věnují nejvíc ze všech savců. Řada primátů rodí jen jedno mládě, o které je pak velmi dlouho pečováno. Ačkoli lidé již dnes nežijí na stromech, mnoho našich lidských tělesných znaků vzniklo právě zde. Tana (rod Tupaia). Mnoho biologů se domnívá, že takto nějak mohli vypadat nejstarší předchůdci primátů.

10 Řád Primáti  Podřád Prosimiae (poloopice)  Podřád Anthropoidea  Platyrrhini (opice nového světa)  Catarrhini  Cercopithecoidea (opice starého světa)  Hominoidea  Hylobatidae (giboni)  Pongidae (orangutani, gorily, šimpanzi)  Hominidae (Australopithecus, Homo)

11 Prosimiae Poloopice Lemur katta Lemur catta Madagaskar Outloň váhavý Nycticebus coucang Asie Lemur bělohlavý Eulemur fulvus albifrons Madagaskar

12 Evoluční vztahy Z fosilních nálezů se předpokládá, že se podřád Prosimiae a Anthropoidea oddělily asi před 50 miliony lety. Lidoopi se od opic nového a starého světa oddělili před více než 30 miliony lety. Šimpanzi se oddělili od linie vedoucí k člověku před 4 – 6 miliony let. Šimpanzi mají blíž k člověku než ke gorilám či orangutanům.

13 Lidoopi Šimpanz učenlivý Šimpanz bonobo Gorila Orangutan Dnes se odlišují dva druhy gorily – gorila horská a gorila nížinná

14 Lidoopi

15

16 Šimpanz bonobo  objeven 1929 – v muzeu  odhadovaný počet: méně než 10 000 u řeky Kongo

17 Pan paniscus vlevo nahoře: matka si hraje s mládětem vpravo nahoře: vzpřímená chůze vlevo dole: mláďata v sexuální hře vpravo dole: kromě lidí jediný bonobo zná sex tvářemi k sobě

18 Pan paniscus  tlupy jsou female-centered, i když samci jsou podobně jako u šimpanzů učenlivých výrazně dominantní  tlupy jsou rovnostářské  sex je užíván jako častý nástroj sociálních kontaktů (konejšení atd.) a nejen mezi samci a samicemi  samice má mládě každých 5 – 6 let  bonobové se asi nikdy v evoluci nevzdálili z pralesů

19 Pan paniscus  na rozdíl od šimpanzů učenlivých mají méně rozvinuté či vůbec:  výrobu nástrojů, kooperativní lov, sdílení potravy, agresivitu  nejsilnější vazby jsou u šimpanzů učenlivých mezi samci, u bonobů mezi samicemi, nejsilnější samci bonobů jsou obvykle potomci nejsilnějších matek, samci spoléhají na pomoc svých matek

20 Pan paniscus  dožívají se v divočině cca 40 let, v zajetí 60 let  první mládě mají samičky v 14 – 15 letech  na rozdíl od šimpanzů nebyli nikdy pozorováni při lovu opic  po konfliktu se jedinci na uklidnění obejmou a dají si mouth-to-mouth kiss

21

22 Evoluce primátů - shrnutí

23 Evoluce člověka

24

25 Moderní primáti Skupina Anthropoidea je dobře doložena fosilními materiály z doby kolem 40 miliónů let. V této době již byly od sebe kontinenty odděleny. Není jisté, zda opice nového světa pronikly do Jižní Ameriky ze Severní Ameriky a nebo nějak z Afriky. Faktem je to, že opice nového světa a opice starého světa se velmi dlouho vyvíjely odděleně.

26  Přibližně před 10 milióny lety vznikly Himaláje jako následek nárazu indického subkontinentu do Eurasie.

27 Opice nového světa a opice starého světa  Všechny opice nového světa jsou stromové  Nozdry se otevírají do boku  Mají chápavý ocas  Opice starého světa jsou jak stromové, tak i adaptované k životu na zemi.  Nozdry se otevírají směrem dolů  Nemají chápavý ocas Většina opic obou skupin má denní aktivitu (výjimkou jsou mirikiny) a obvykle žijí ve skupinách s rozvinutým sociálním chováním

28 Opice Nového světa Cebus apella, malpa hnědá

29 Opice Starého světa a Nového světa

30 Hylobatidae a Pongidae  Žijí pouze ve starém světě  S výjimkou gibonů jsou obvykle větší než opice, mají relativně delší přední končetiny v porovnání k zadním a chybí jim ocas  Ačkoli všichni ovládají brachiaci, pouze giboni a orangutani jsou primárně stromoví  Sociální organizace se u jednotlivých druhů značně liší Gibonům se říká „arm swingers“, protože se dokáží v pralese plynule kyvadlově pohybovat

31 Obvyklé omyly  Omyl:Člověk pochází z opic (Správně: Šimpanzi a člověk jsou ve skutečnosti dvě linie, které se vyvinuly ze společného předka)  Omyl: Vývoj člověka se dá chápat jako přehlídkový průvod na sebe navazujících druhů, které se mění plynule jeden ve druhý až k Homo sapiens (Správně: je zde mnoho prázdných míst, slepých a souběžných linií. V daném čase mohlo koexistovat několik druhů hominidů vedle sebe  Omyl: lidské znaky, např. vzpřímená chůze a velký mozek vznikají souběžně (Správně: zavádí se termín mozaikovitá evoluce – lidské znaky se vynořují nezávisle na sobě. Např. tvorové kteří začali chodit po dvou měli ještě velmi malý mozek)

32

33 Důležitá data  2,4 milionů let – H. habilis a množství kamenných nástrojů  1,8 milionů let – H. erectus  1,4 milionů let – H. erectus umí ovládat oheň  1 milion let – H.erectus opouští Afriku  600 000 – archaický H. sapiens  200 000 - pěstní klín se zkamenělou mořskou ježovkou uprostřed – první náznak estetiky

34 Důležitá data  100 000 anatomicky moderní lidé  72 000 začátek poslední doby ledové  70 000 snad první umělecké předměty  60 000 neandertálci pohřbívají mrtvého v Iráku a hrob zasypávají květy (dnes zpochybněno!)  40 000 neandertálci ve Francii staví „svatyni“ z medvědích lebek  40 000 osídlení Austrálie  30 000 první jeskynní malby  28 000 neandertálci začínají vymírat

35 Důležitá data  20 000 v severní Africe vymyšlen luk a šípy  18 000 vrchol poslední doby ledové; pšenice a ječmen pěstovány v Egyptě; na středním východě chov koz  12 000 domácí pes vyšlechtěn z vlka  10 300 konec ledové doby  8 800 nejstarší město, Catal Huyuk, vzniká v malé Asii

36 Důležitá data data se vztahují k dnešku  7 700 – v Mexiku pěstována kukuřice  5 500 – Sumerové vynalézají kolo  4 600 – pyramidy v Gíze  2 010 – narození Ježíše Krista  0 – současnost

37 První členové skupiny Anthropoidea Aegyptopithecus zeuxis Nejstarším nálezem je Aegyptopithecus zeuxis. Aegyptopithecus už nebyl poloopice, ale ještě ani opice a už vůbec ne lidoop. Žil před 35 miliony let. Byl velikosti kočky, žil na stromech a snad připomínal dnešního vřešťana. Zřejmě žil ve skupinách. Aegyptopithecus zeuxis Nalezen v severním Egyptě v lokalitě Fajjúm v roce 1966

38 Paleoanthropologie  Paleoantropologie k dnešnímu dni zná pozůstatky cca dvaceti vymřelých druhů, které mají blíže k lidem než k šimpazům  Těmto druhům říkáme hominini (=hominidé)

39 Dějiny  před 20 miliony lety narazila Indie do Asie, vznikly Himaláje (10 millions years) a klima v Asii a Africe se pozvolna stalo sušší  před 15 miliony lety pokrývaly pralesy Afriku od východu na západ  před 12 miliony lety vzniká velká příkopová propadlina, která rozděluje populace a dá vznik novým druhům; mění se klima a vznikají savany, místy i pouště

40 Dějiny  australopitékové zřejmě nežili vyloženě v savanách, spíše obývali mozaikovitou krajinu tvořenou ostrůvky lesů a savan  teprve před 1,9 miliony let (H.erectus) se vydá na dlouhé cesty po dvou

41 Sahelanthropus tchadensis (7 – 6 milionů let)  objeven 2002  těžko říct, zda byl bipední (foramen magnum je spíše vzadu)  možná už to byl hominid, ale možná že žil ještě před rozdělením na hominidy a dnešní lidoopy Objem mozku 320 – 380 cm 3

42 Sahelanthropus tchadensis (7 – 6 milionů let)

43 Orrorin tugenensis („Millenium man“) 6 milionů let  Orrorin = „original man“; byl nalezen v Tugen Hills v Keni  nalezen v r.2000  úlomky kostí  zřejmě chodil po dvou, ale uměl i šplhat

44 Ardipithecus ramidus (5,5 - 4,4 miliony let)  nalezen v Etiopii a Egyptě  snad nejstarší hominid  potrava: asi ovoce a listí  vážil asi jen kolem 40 kg nalezená část čelisti

45 "Ardi" 4,4 miliónů let  increasingly bipedal  realtively large teeth

46

47 První hominidi  V roce 1994 objeven ve východní Africe u jezera Turkana Australopithecus anamensis – žil asi před 4 miliony let (4,2 - 3,9 mil.) a chodil po dvou  V Egyptě nedaleko Hadaru nalezen Ardipithecus ramidus – žil asi před 4,4 miliony lety, zřejmě na stromech; není jisté, zda se pohyboval po dvou či po čtyřech

48 Australopithecus afarensis „Lucy“ 4 – 3 miliony let  V 1974 nalezeno 40% kostry. Stáří Lucy je asi 3,2 miliónů let  Lucy byla asi 1 m vysoká a chodila po dvou  Hlava velikosti softballového míčku Lucy dostala své jméno po písni „Lucy with the sky with diamonds od Beatles

49 Australopithecus afarensis „Lucy“ 4 – 3 miliony let  Fosílie nalezené na začátku 1990 let nazančují, že A. afarensis existoval jako druh minimálně 1 milión let.  A. afarensis měl od krku dolů více odvozených lidských rysů než nad krkem.  Paže byly v proporci k tělu relativně dlouhé.

50 3,5 miliónu let, Tanzanie

51

52 Australopithecus afarensis (cca 4 miliony – 3 miliony)  Mozek má objem 380 – 400 cm 3 (šimpanzi 300 – 400 cm 3 ) A. afarensis a současný člověk

53 Australopithecus afarensis (cca 4 miliony – 3 miliony) „little Lucy“  tříleté dítě stáří 3,3 miliónů let  jedná se o holčičku  nalezena v Etiopii  nalezena celá lopatka  spojení lopatky s ramenním kloubem je přibližně na půli cesty mezi šimpanzem a člověkem (u stromových druhů je k lopatce připevněno více svalů, umožňující „swimming“ ve větvích) Malá Lucy

54 Kenyanthropus platyops 3,5 milionů let  nalezen 1999 v Keni

55 Jedno z možných schémat evolučního stromu člověka V každém případě chodili hominidi 2 miliony let vzpřímeně aniž by se jim zvětšoval mozek. Bipedalismus uvolnil ruce pro sběr potravy nebo pro starost o mláďata. Výroba složitých nástrojů přijde mnohem později.

56 Současnější představa 8 mil. let 6 mil. let 4 mil. let 2 mil. let 0

57 Australopithecus africanus „Taungské dítě“ (3 – 2,4 milonů let)  Nalezeno: vápencový lom Taung v Jihoafrické republice Taungské dítě bylo staré asi 3 roky

58 Australopithecus africanus (3 – 2,4 milonů let)  Australis = jižní; pithecus = opice  První exemplář nalezl R. Dart 1924  Asi 1,2 m vysoký  A. afarensis a A. africanus řadíme mezi tzv. „gracilní hominidy“

59

60 Australopithecus aethiopicus (černá lebka)  Nalezen u jezera Turkana (úlomek lebky) stáří 2,6 miliónů let. A. aethiopicus mohl žít v rozmezí 2,7 – 2,5 milionů let  Směs znaků upomínající na gracilní objem 410 cm 3, sagitální hřeben) i robustní australopitéky  Živil se asi rostlinnou potravou Na šípový (sagitální) hřeben se upínaly mohutné žvýkací svaly

61 Australopithecus robustus  Žil před 2 – 1,5 miliony lety; nalezeni ve východní Africe  Masivní tvář, velké stoličky a malé špičáky – živili se nejspíše tuhou rostlinnou potravou  Objem mozku 530 cm 3, mohutné žvýkací svaly. Stejně vysoký jako A. africanus. Termíny „gracilní“ a „robustní“ se spíše vztahují na čelisti než na velikost postavy  V blízkosti nálezů se našly kamenné nástroje (lokalita Swartkrans)

62 Australopitecus boisei louskáček  Nalezen v Olduvajské rokli v Tanzánii M. Leakeyovou; stáří 1,75 milónů let  Obrovské ploché stoličky a poměrně malé řezáky, mohutný sagitální hřeben  Na nalezištích objeveny i jednoduché nástroje, které pravděpodobně používal a snad i zhotovoval „Louskáček“ byl objeven M. Leakeyovou v roce 1959

63

64 Nejznámější místa nálezů

65 Australopithecus garhi (2,5 milionů let)  2,5 milionů let nejstarší užívání kamenných nástrojů – na řezání masa a sekání kostí  nástroje nalezeny v Etiopii poblíž kostí australopitéků

66 Molekulární hodiny  Vymysleli v roce 1963 Linus Pauling a Emil Zuckerkandl  Princip: rozdíly v aminokyselinové sekvenci homologických proteinů (třeba u hemoglobinu) u různých druhů zvířat by mohl naznačovat jejich evoluční vzdálenost. Vznik nové mutace by se mohlo chápat jako „tiknutí“ molekulárně biologických hodin.

67 Molekulární hodiny (příklad)  Z fosilních nálezů se dá odhadnout, že opice a lidoopi (včetně gibonů) se oddělili někdy před 30 miliony lety. Jejich sérové albuminy se liší v 24 aminokyselinách.  30:24 = 1,25. Jedna aminokyselina se tedy změní za 1,25 miliónů let  Sérový albumin člověka a lidoopů se liší ve 4 aminokyselinových zbytcích  Závěr: 4 x 1,25 = 5. Pokud je tato úvaha správná, společný předek lidoopů a člověka žil před 5 miliony lety

68 Molekulární hodiny (příklad: odlišnosti v aminokyselinových zbytcích hemoglobinu)

69 Homo habilis (2,4 – 1,6 milionů let)  objem mozku 600 – 750 cm 3 …ve fantazii různých malířů

70 Homo habilis (2,4 – 1,6 milionů let) …ve fantazii různých malířů

71 Homo habilis  Nejstarší nález asi 2,5 milionů let. Habilis = zručný  H. habilis byl možná první hominid, který migroval z Afriky, možná před 1,8 miliony let  Homo habilis koexistoval s australopitéky (určitě s A. robustus) milión let. H. habilis a australopitékové spolu nemuseli soutěžit přímo, spíše se jednalo o kompetici o zdroje potravy. Podlé jedné z teorií (obecně přijímané) jsou australopitékové slepou větví, zatímco z H. habilis vznikne H. erectus z něj později H. sapiens

72 Homo habilis dnes Homo rudolfensis člověk 1470  Objeven 1972 v Keni v lokalitě Koobi Fora; stáří 1,9 miliónů let  Nejkompletnější lebka H. habilis, klenutější mozkovna než u australopitéků, menší stoličky, větší řezáky (možná se živil plody?) objem 750 cm 3,  Dnes někteří řadí do Homo rudolfensis

73

74 Homo ergaster (1,9 – 1,6 milionů let)  mozek přes 900 cm 3  krátké prsty – zřejmě již nešplhal a zřejmě již chodil po dvou na velké vzdálenosti

75 Homo erectus (1,8 milionů let – 250 000 let)  = člověk vzpřímený  užíval již oheň  Nálezy i z oblastí mimo Afriku (Jáva). Tyto migrace nutně nemusí být podmíněny nějakou výraznou příčinou: kdyby se teritorium H. erectus rozšiřovalo rychlostí „míle za rok“, za 15 000 let by na Jávu doputoval.  Větší objem mozku než H. habilis (H. erectus má 1200 cm 3 )

76 Homo erectus (1,8 milionů let – 250 000 let)  na Jávě snad Homo erectus žil ještě před 25 000 lety!  …tedy přežil neandertálce a žil na světě dlouho spolu s moderními lidmi

77 Mimoafrické nálezy  nejstarší je 1,8 milionů let z nynější republiky Gruzie, pojmenován Homo georgicus – něco mezi H.habilis a H. erectus  nalezeno v roce 2000  H. erectus se dostal až do Indonésie

78 „archaický Homo sapiens“ (500 000 – 200 000)  Nejstarší „post Homo erectus“ fosílie jsou staré 500 000 let a pocházejí z Afriky – mix H.erectus a H.sapiens  objem lebky 1200 cm 3  Mnoho paleontologů seskupuje tyto nálezy s nálezy neandrtálců a řadou dalších regionálně odlišných asijských a australských materiálů do skupiny „archaický Homo sapiens“

79 Homo (sapiens) neanderthalensis (130 000 – 30 000 let)  Poprvé nalezen v údolí Neander v Německu  Objem mozku až 1 700 cm 3 (!!)  Naleziště u nás:  jeskyně Šipka u Štramberka  Moravský kras  Gánovce u Popradu

80 Homo (sapiens) neanderthalensis (130 000 – 30 000 let)  velké zuby, často jevící známky značného opotřebování  prožívali asi „značně drsné a brutální životy“  poprvé pohřbívali mrtvé, snad již před 100 000 lety  kosti 1 – 1,5x silnější než u současných lidí  malé tělesné výběžky, silná postava – adaptace ke chladnému klimatu Tato lebka neandertálce byla objevena 1856. Dlouho nebylo jisté, zda nepatří nemocnému ruskému kozákovi. Tytéž debaty dnes provází objev Homo floresiensis.

81

82 Homo sapiens (160 000 – současnost)  nejstarší nález je z Etiopie 160 000 let  nalezeno 2003  Nejstarší nález H. sapiens mimo Afriku je 50 000 let  migrace zřejmě nejprve do Asie a teprve později do Evropy  nový svět osídlen až kolem 30 000 -15 000 let(!) Tato lebka, objevená v Etiopii v roce 2003 se příliš neliší od lebek současných lidí.

83 Homo sapiens (160 000 – současnost)  lokalita OMO I.  195 000 let  doklady pro moderní chování 100 000 let  zcela moderní lebky 70 000 – 50 000 let  velká expanze out of Africa 60 000 – 50 000 let

84 Homo sapiens sapiens („Cro-magnon“)  = anatomicky moderní člověk, žil před 35 000 lety  Podle jeskyně Cro-magnon ve Francii  Nálezy u nás:  Předmostí u Přerova  Dolní Věstonice, Pavlov  Koněprusy  Mladeč  Brno

85 Dvě teorie vzniku moderního člověka (multiregionální model a „out of Africa“)

86 Out of Africa  Populační genetici jsou přesvědčeni, že všichni současní lidé na Zemi pochází z jedná malé populace o počtu cca 10 000 lidí, která žila ve východní Africe před přibližně 100 000 lety.  Collins, F., (2010) The Language of Life. Profile Books LTD. London, GB. p. 49-50

87

88

89 Multiregionální model  Podle tohoto modelu se moderní lidé vyvinuli z archaického H. sapiens v různých částech světa  Geografická diverzita moderních lidí začala relativně brzy, mezi 1 – 2 miliony lety, v době, kdy se Homo erectus rozšířil z Afriky do jiných kontinentů  Velkou genetickou podobnost moderních lidí model vysvětluje občasným křížením mezi sousedními populacemi

90 Out of Africa  Nejstarší nálezy moderních lidí jsou staré 100 000 let a pochází z Afriky; podobné nálezy skoro stejného stáří pochází z Izraele  Izrael: nedaleko jeskyň s pozůstatky moderních lidí (100 000 let) byly nalezeny jiné jeskyně s pozůstatky „neandrtálců“ stáří 120 000 – 60 000 let.  Závěr: tyto dva typy lidí spolu v Izraeli koexistovaly nejméně 40 000 let (!!)

91 Out of Africa  Pokud se tyto dva morfologicky odlišné typy lidí vyskytovaly na stejné lokalitě tak dlouho, znamená to, že se mezi sebou nekřížily  Pokud je tato interpretace správná, neandrtálci nejsou předky moderních lidí (ale pozor na sekvenování genomu neandrtálce!)  Podle „out of Africa“ jsou jak neandrtálci, tak i „archaický Homo sapiens“ slepé vývojové větve

92 Out of Africa (rozdíly oproti multiregionálnímu modelu)  Moderní lidé nevznikli na mnoha místech světa, ale v Africe, odkud se tito moderní lidé rozptýlili do ostatních kontinentů poměrně nedávno (100 000 let) (multiregionální model: 1 000 000 let)  V roce 1980 byl tento model silně podpořen hypotézou „mitochondriální Evy“

93 Out of Africa a multiregionální model

94 Srovnání mtDNA  Bylo vybráno 100 lidí různých etnik ze 4 kontinentů a byla jim prozkoumána mtDNA  mtDNA se dědí matroklině (ze spermie téměř nikdy mitochondrie do vajíčka nepronikne: všechny mitochondrie našeho těla jsme zdědili po mateřské linii  Čím větší budou rozdíly v mtDNA dvou lidí, tím dřív se oddělily obě linie ze společného předka

95 Srovnání mtDNA  Výsledky:  Všichni současní lidé pochází z Afriky  Společného předka měli všichni současní lidé asi před 200 000 lety  Populace, ze které vznikli současní lidé, byla možná velmi malá  Hypotéza mitochondriální Evy silně podpořila model „out of Africa“  (1992 vznesen otazník nad tím, jak moc jsou spolehlivé „molekulární hodiny“ mtDNA. Debata pokračuje

96 Srovnání mtDNA  Nedávno byla získána mtDNA z neobyčejně dobře zachovalé fosílie neandrtálce z Evropy. Zdařilo se na tuto mtDNA aplikovat metodu PCR a pak mtDNA srovnat s mtDNA moderních lidí. Analýza ukázala, že se neandrtálec velmi lišil od moderních lidí, což by podpořilo představu „out of Africa“  K podobnému závěru dospělo i zkoumání lidského Y chromozomu

97 Pestera Muierii  tato lebka byla nalezena v Rumunsku v Pestera Muierii  je to směska znaků neandertálců a moderních lidí…  … což by nasvědčovalo tomu, že oba druhy žily vedle sebe a křížily se

98 Pestera Muierii  pokud ovšem nacházíme pouze neandertálce a „hybridy“, antropologové se ptají…  Another unsolved puzzle is that virtually no European fossils older than 30,000 years resemble pure modern humans. "If we've got Neanderthals and modern people and they're hybridizing, why is it that all we find are Neanderthals and hybrids?" asks Finlayson. "Where are the other guys?"

99 Sekvenování genomu neandertálce

100 Sekvenování genomu neandertálce http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8660940.stm http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8660940.stm  Přibližně 1% až 4% eurasijského genomu, zdá se, pochází od neandrtálců. Svante Paabo (pictured here with a Neanderthal skull) led the research effort

101 Sekvenování genomu neandertálce http://www.eva.mpg.de/neandertal/index.html http://www.eva.mpg.de/neandertal/index.html  The Neandertal Genome Project  vzorky byly brány z neandertálců z Chorvatska, Španělska, Německa a Ruska

102 Anatomické rozdíly mezi lidmi a lidoopy  Velký mozek  Bipedie  Uzavření pánve  Dlouhé nohy  Krátké paže  Páteř dvakrát esovitě prohnutá  Týlní otvor balancuje lebku  Veké čelisti a zuby  Knuckle-walking  Pánev podlouhlá  Krátké nohy  Dlouhé paže  Páteř prohnutá  Týlní otvor více vzadu

103 Vzpřímená postava

104 Bipedalismus  Když šimpanz jde, vynaloží přibližně 4x více energie než člověk.  Až asi před 1,9 milióny let začali naši předkové chodit na velké vzdálenosti po dvou nohách.

105 Daň za bipedii  těžké porody  bolesti zad  kýla

106 Vzpřímená postava

107 Pánev a noha

108 Rozdíly ve velikosti mozku a tvaru čelistí Kromě primátů rostou mozky savců rychle v embryonálním vývoji, ale růst se zastavuje nedlouho po narození. Mozky primátů rostou ještě i v dětství; růstová perioda je nejdelší pro mozek člověka. Ve srovnání lidoopi se mozek člověka ztrojnásobil (1350cm 3 vs. 380cm 3 ) Šimpanzi mají prognátní čelisti, člověk má čelisti silně zkrácené

109 Evoluce mozku

110

111  před třemi miliony lety měli australopitékové mozek o velikosti 400 cm 3  o dva miliony let později měli Homo erectus mozky o velikosti 1 000 cm 3  za další milión let měli neandertálci mozky o velikosti 1 400 – 1 700 cm 3  moderní lidé současnosti mají mozky o velikosti mezi 900 – 2 000 cm 3  od 2 miliónů let po 250 000 let se každých 100 000 let zvětšil objem mozku našich předků asi o obsah polévkové lžíce

112

113

114 Pohlavní dimorfismus  gorily a orangutani: sameček váží 2x tolik co samička  A. afarensis = 1,5x  šimpanzi: sameček váží 1,35x tolik co samička  člověk: muž váží 1,2x tolik co žena

115 Monogamie nebo polygamie? šimpanz člověk gorila Srovnání: pohlavního dimorfismu velikosti testes velikosti penisu Upozornění: přírodní vědy zkoumají co je, etika, co by mělo být…

116 Pohlavní dimorfismus R. Sapolski Velký poměr sameček/samička Malý poměr sameček/samička  Agrese: velká  Variabilita samčího reprodukčního úspěchu: velká  Volba samiček: pro velké samce  rodičovství: pouze samičky  Délka života: samečci krátká, samičky dlouhá  Život v páru: ne  Agrese: malá  Variabilita samčího reprodukčního úspěchu: malá  Volba samiček : pro dobrého rodiče  rodičovství: oba  Délka života: stejná  Život v páru: ano  EPC: ano

117 Výroba nástrojů  Oldowanská industrie: 2,5 – 1,5 milionů let – jen málo opracované kameny k rozbíjení kostí.  Acheulean (čti: ašelén): 1,7 milionu – 200 000 let – pěstní klíny: asi víceúčelové nástroje na kosti, maso a kůže  Mousterian (čti: musterién) 200 000 – 40 000 let: zoubkované ostří, kamenné nože  P.S. mezi prvním letadlem těžším než vzduch a Neilem Armstrongem na měsíci: 66 let (!)

118 Používání nástrojů  Nejstarší obecně uznávaný doklad pro užívání nástrojů homininy pochází z 2,5 miliónu let starých stop po řezech na zvířecích kostech nalezených v Etiopii. (A. garhi)

119 Výroba nástrojů

120

121 Homo Floresiensis „The Hobbit“ Tato lebka má stáří 18 000 let. H. floresiensis pravděpodobně přebýval většinu času na stromech (- má překvapivě dlouhé paže).

122 Homo floresiensis

123 Homo Floresiensis „The Hobbit“ Tato lebka má stáří 18 000 let Jedná se o lebku ženy Tělesná výška cca 1 m Lebka velikosti „většího grapefruitu“ (380 cm 3 – velikost mozku šimpanze) – používal sofistikované kamenné nástroje – představa, že k vytvoření čehokoli inteligentního je potřeba velký mozek, zřejmě vzala za své Vyvinul se snad z H. erectus Lebka LB1 (Liang Bua)

124 Homo floresiensis "My jaw dropped to my knees," says Peter Brown, one of the lead authors.  současní obyvatelé ostrova Flores stále tradují legendy o malých osrstěných lidech, kteří mluvili vlastním jazykem  podle ústní tradice zde tito tvorové žili ještě při příchodu Holanďanů v 19. století  do dneška nalezeny pozůstatky osmi lidí – padla hypotéza mikrocephalie  na ostrovech s omezenými zdroji zvířata (… i lidé) řeší problém zmenšením tělní velikosti  na stejném místě nalezeny pozůstatky vyhynulých trpasličích slonů rodu Stegodon a varanů komodských

125 Homo floresiensis "My jaw dropped to my knees," says Peter Brown, one of the lead authors.  stáří 18 000 let ale může znamenat, že zde lidé žili již dlouho předtím…  …nebo dlouho potom  evoluce člověka nejsou schody, nýbrž spíše keř  možná se jednalo o konvergenci s asijskými opicemi?

126

127 Homo floresiensis  pygmejové mají malá těla ale velké mozky  hobiti mají též několik archaických znaků: širokou pánev a dlouhý krček femuru  hobiti se nejspíš ze všeho podobají zmenšeným Homo erectus

128 Homo floresiensis

129 Peter Brown:  „Every country seems to have myths about these things. We´ve excavated a lot of sites around the world, and we´ve never found them. But then (in september 2003) we found LB1.“

130


Stáhnout ppt "2013 Marek Vácha Dva vzpřímeně jdoucí tvorové zanechali tyto otisky v sopečném popelu před 3,5 miliony let (A. afarensis, Kenyanthropus platyops nebo nějaký."

Podobné prezentace


Reklamy Google