Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VZNIK STÁTU IZRAEL.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VZNIK STÁTU IZRAEL."— Transkript prezentace:

1 VZNIK STÁTU IZRAEL

2 HISTORICKÝ VÝVOJ NA ÚZEMÍ PALESTINY (DŮLEŽITÉ MEZNÍKY)
13.st. př.n.l. Izraelité jsou vyvedeni Mojžíšem z egyptského zajetí do země zaslíbené (území semitských Kananejců) 11./10.st. př.n.l. vzniká Judsko-izraelské království, které se později rozpadá na severní stát Izrael a na jižní Judsko. Izrael je v 8.st.př.n.l. ovládnut Asyřany a Judsko je v 6.st.př.n.l. poraženo Babyloňany → velká část obyvatel je odvedena do Babylónu ~ Babylónské zajetí židů Kolem r. 40 př.n.l. Palestina se dostává pod nadvládu Římanů Židé se bouří proti římské nadvládě, r. 70 n.l. dobijí Jeruzalém, r povstání pod vedením S. Bar Kochby →potlačeno, většina židů musí opustit Palestinu Od 2. st.n.l. dochází k rozptýlení židů po Blízkém východě, Středomoří a Evropě ~ žijí v diaspoře 7.st. Palestinu dobyli Arabové r se oblasti zmocnili Turci, jejich vláda trvá následujících 400 let

3 SIONISMUS Koncem 19. st. obnovení požadavků Židů na území Palestiny (1. přistěhovalecká vlna = alija: ) kompletní přehled alij viz konec prezentace Vzniká hnutí, jehož cílem je návrat do původní vlasti a později vytvoření samostatného židovského státu Vznik v důsledku pogromů ve V Evropě a oživení antisemitismu (viz Dreyfusova aféra) Zakladatelem Theodor Herzl, na jeho podnět zal. r.1897 na 1.sionistickém kongresu v Basileji Světová sionistická organizace (SO) Vyčleňují se různé směry (politický s., praktický s., syntetický s. atd.)

4 OBDOBÍ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY Velká Británie chce rozšířit sféry vlivu na Blízkém východě na úkor osmanské říše (, která ovládala Arabský poloostrov včetně Palestiny). →VB uzavírá řadu dohod McMahonovy dopisy ~ VB bude podporovat zřízení nezávislého arabského státu Sykes-Picotova dohoda ~ tajná dohoda mezi VB a Francií o rozdělení velké části Blízkého východu Balfourova deklarace ~ VB vyjadřuje svou podporu pro zřízení národní domoviny pro židovský národ VB porazila s pomocí Arabů Otomany a ovládla Palestinu

5 BRITSKÝ MANDÁT r.1919 konference ve Versailles, Ch. Weizmann (předseda SO) a reprezentat Arabského národního hnutí – dohoda o vzájemném respektování obou národů – nikdy nebyla zrealizována r.1920 konference v San Remu, Palestina přiznána Velké Británii jako mandát Spojených národů r.1922 SN předala Palestinu VB jako tzv. A-mandát Správa území: zřízen orgán Jewish agency (Židovská agentura)- úkolem spolupráce s palestinskou administrativou v ekonomických, sociálních a dalších ot. (do r orgán výlučně v rukou SO)

6 BRITSKÝ MANDÁT

7 KONFLIKTY BĚHEM BRITSKÉHO MANDÁTU
Obě komunity si činí nárok na území r Arabové podnikají protižidovské útoky r.1922 Churchillova Bílá kniha VB se distancuje od extrémních sionistických požadavků (-požadování nejen celé Palestiny, ale i Zajordánska), slibuje, že bude chránit arabské zájmy r.1930 Passfieldova Bílá kniha VB se staví na stranu Arabů (doufá, že takto zvládne vzrůstající arabský nacionalismus) → SO obviňuje VB z porušení Balfourovy deklarace → Weizmannovi zaslán omluvný dopis Situace eskaluje v arabskou vzpouru (přepady židovských osad x Haganah: židovská bojová organizace, obrana žid.osad, proti politice odplaty) Britská vláda vysílá do Palestiny Peelovu komisi, která v r.1937 předkládá plán na rozdělení země na tři části → závěry Peelovy komise byli Araby i sionisty odmítnuty květen 1939 Bílá kniha ~ VB prohlašuje, že se má Palestina do deseti let stát jednotným nezávislým státem s arabskou většinou, výrazně omezuje židovské přistěhovalectví (VB si uvědomuje, že může arabská podpora lépe zabezpečit pozice na BV) ~ pro Židy to znamenalo zrušení Balfourovy deklarace

8 ROZDĚLENÍ PODLE PLÁNU PEELOVY KOMISE

9 OBDOBÍ 2.SVĚTOVÉ VÁLKY v důsledku Holocaustu výrazně stoupá ilegální přistěhovalectví do Palestiny Během 2.sv.v. se vzmáhá sionismus v USA r.1942 sionistická baltimorská konference (v hotelu Baltimore v NY), přijat baltimorský program, který požadoval zřízení židovského commonwealthu, což prakticky znamenalo přeměnu Palestiny v židovský stát V SO se prosazuje „proamerická linie“ sionismu v čele s Benem Gurionem x Ch. Weizmann stále zastává názor, že k vytvoření židovského státu dojde jen pod britskou ochranou (x VB se opírá o arabskou podporu, podporuje založení Ligy arabských států r.1945)

10 PALESTINSKÁ OTÁZKA A OSN
Únor 1947 VB předává palestinskou otázku OSN, tím prokazuje, že mandát je v praxi neuskutečnitelný Duben 1947 je svoláno zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN k projednání p. otázky Červen 1947 do Palestiny vyšetřující výbor OSN (ustaven na základě rezoluce VS OSN ) zvaný UNSCOP (United Nations Special Committee on Palestine) → doporučil rozdělit Palestinu na dva státy: židovský a arabský, Jeruzalém měl tvořit enklávu s mezinárodním režimem pod správou OSN Plán pro rozdělení byl přijat Sionisté na rozdíl od Arabů návrh přijímají → ozbrojené útoky (rozpoutání nevyhlášené války)

11 ROZDĚLENÍ PALESTINY PODLE USNESENÍ OSN

12 VYHLÁŠENÍ STÁTU IZRAEL
VB předčasně ukončuje svůj mandát, stahuje vojska 14.5. Ben Gurion vyhlašuje nezávislý stát Izrael, stává se jeho prvním ministerským předsedou, prezidentem se stává Chaim Weizmann SSSR a ČSR byly první státy, které uznaly stát Izrael de iure Arabské státy (Egypt, Zajordánsko, Libanon, Sýrie, Irák, Saudská Arábie a Jemen) nově vzniklý stát neuznávají → cílem zničení Izraele → rozpoutána válka za nezávislost, ve které Izrael s pomocí USA, SSSR a dalších států (i ČSSR) vítězí a získává další území

13 VLNY PŘISTĚHOVALECTVÍ
1.alija většinou z Ruska 2.alija většinou z Ruska a Polska 3.alija většinou z Ruska 4.alija většinou z Polska 5.alija většinou z Německa omezené přistěhovalectví pod správou britského mandátu masové přistěhovalectví hlavně z Evropy pravidelné přistěhovalectví z celého světa, též částečná emigrace hlavně do USA 1990-dosud přistěhovalectví z Ruska (býv.SSSR)


Stáhnout ppt "VZNIK STÁTU IZRAEL."

Podobné prezentace


Reklamy Google