Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Politika a strategie Ing. Jaroslav Martinek Autor originální prezentace: Prof. Dr.-Ing. Gerd-Axel Ahrens Central MeetBike / Expert Seminar Převzato.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Politika a strategie Ing. Jaroslav Martinek Autor originální prezentace: Prof. Dr.-Ing. Gerd-Axel Ahrens Central MeetBike / Expert Seminar Převzato."— Transkript prezentace:

1 1. Politika a strategie Ing. Jaroslav Martinek Autor originální prezentace: Prof. Dr.-Ing. Gerd-Axel Ahrens Central MeetBike / Expert Seminar Převzato z prezentace: What is new on mobility strategies in Europe to learn from for Czech and Slovak municipalities? Pardubice, 22.2.2012

2 Obsah 1.Evropské strategie mobility 2.Městské plány udržitelné mobility (SUMP), již brzy nutností? 3.Dobré důvody proč vyžadovat strategické plány udržitelné mobility oproti izolovaným rozhodnutím a opatřením 4.Příklad SUMP, Drážďany 2025 Plus 5.Aspekty integrace v plánování

3 Politický kontext v rámci EU Amsterdamská smlouva: Udržitelný rozvoj je cílem Společenství Evropská rada, Gothenburg : Dohoda o strategii pro udržitelný rozvoj Bílá kniha o dopravní politice z roku 2001: Moderní dopravní systém musí být udržitelný ze sociálních, ekonomických důvodů a z důvodů životního prostředí Bílá kniha – revize/kontrola v polovině její platnosti v roce 2006: Mobilita musí být odpojena od svých negativních postranních účinků spíše než od ekonomických aktivit Zavedení konceptu co-modality Zelená kniha o městské dopravě z roku 2007: Taby byly politiky městské mobility účinné, musí být založeny na co nejvíce integrovaném přístupu Průběžné neustálé určování norem pro emise a koncentrace znečišťujících látek a vyžadovaných hodnocení životního prostředí

4 Akční plán městské mobility [COM(2009) 490] – Stav k únoru 2012 Na základě výsledků konzultačního procesu Zelené knihy byl přijat Evropskou komisí 30. Září 2009 Akční plán městské mobility : Akce 1:Urychlení vytvoření plánů udržitelné městské mobility Akce 2: Udržitelná městská mobilita a regionální politika Akce 3: Doprava pro zdravé městské prostředí Akce 4: Platforma o právech cestujících v městské veřejné dopravě Akce 5: Zlepšení dostupnosti pro osoby se sníženou mobilitou Akce 6: Zlepšení informací o cestování Akce 7: Přístupnost zelených zón Akce 8: Kampaně zaměření na chování v rámci udržitelné mobility Akce 9: Úsporná jízda jako součást výchovy řidičů Akce 10: Výzkumné a demonstrační projekty pro vozidla s nižními a nulovými emisemi

5 Akční plán městské mobility [COM(2009) 490] – Stav k únoru 2012 Akce 11: Internetový průvodce čistými a energeticky efektivními vozidly Akce 12: Studie o urbanistických aspektech vnitřního souladu externích nákladů Akce 13: Výměna informací o ocenění urbanistických schémat Akce 14: Optimalizování zdrojů financování Akce 15: Analýza potřeb pro financování v budoucnosti Akce 16: Zlepšení dat a statistik Akce 17: Ustanovení observatoře městské mobility Akce 18: Přispění k mezinárodnímu dialogu a výměně informací Akce 19: Nákladní doprava ve městech Akce 20: Inteligentní dopravní systémy (IST) pro mobilitu ve městech

6 Bílá kniha z roku 2011 Cestovní mapa pro Jednotnou evropskou dopravní oblast – Vstříc konkurenčnímu tržnímu a ke zdrojům efektivnímu dopravnímu systému Vize – strategie – iniciativy 2.2 Propagace trvale udržitelného chování 27. Propagace povědomí o dostupnosti alternativ pro individuální konvenční dopravu (méně jezdit automobilem, pěší chůze a cyklistika, car-sharing, park and ride atd.)

7 Bílá kniha z roku 2011 Cestovní mapa pro Jednotnou evropskou dopravní oblast – Vstříc konkurenčnímu tržnímu a ke zdrojům efektivnímu dopravnímu systému 2.3 Integrované plány městské mobility 31 Městské plány mobility Stanovení postupů a mechanismů finanční podpory na evropské úrovni pro přípravu auditů mobility, stejně jako městských plánů mobility a vytvoření výslednice o evropské mobilitě založené na společných cílech. Prověření možnosti povinného přístupu pro města určité velikosti, a to v souladu z národními normami založenými na evropských instrukcích. Propojit regionální rozvojové a kohezní fondy s městy a regiony, které předložili současnou, a nezávisle hodnocenou činnost v oblasti městské mobility a certifikát auditu udržitelného rozvoje. Prověřit možnost Evropského podpůrného rámce pro progresivní provádění plánů městské mobility v evropských městech. Integrovaná městská mobility v možných partnerstvích rozumných měst. Povzbuzení více zaměstnavatelů vyvinout firemní plány managementu mobility

8 Návod Zpracování a provedení SUMP Zdroj: www.mobilityplans.eu

9 Nepřetržitý SUMP- plánovací proces (prvky a aktivity) Zdroj: www.mobilityplans.eu Charakteristiky: Nepřetržitý proces Jasné cíle Kontrola dopravní poptávky Používání scénářů Vyhodnocení a kontrolal (management kvality) Integrovaná tvrdá a měkká opatření Postupné reálné ceny pro uživatele Zapojení a účast široké veřejnosti

10 Klíčové faktory úspěchu Spolupráce Politická vůle a pevnost Stabilní veličiny konsensus a přijatelnost Politická dohoda o cílech, strategiích a koncepcích Přijetí strategií a rozhodnutí formou plánů

11 Klíčové faktory úspěchu Formální plánovací procesy: Účastníci a procesy jsou regulovány právní úpravou. Další účast je možná (například územní plánování, plán veřejné dopravyon plan) Další neformální plánovací procesy: Nejsou regulovány právní úpravou. Jak je plánovači organizována komunikace a účast (například celkový dopravní plán, individuální plány) Konveční způsob plánování Vnitřní konzultace Vnitřní rozhodnutí Veřejné vyhlášení Obrana/ob hajoba Provedení? ? Kooperativní plánování Sběr informací Otevřená konzultace Přichystané rozhodnutí Provedení

12 SUMP- proces v SRN 1. Předpříprava Počáteční bod: nápady, koncepty, právní požadavky 2. Analýza problému Analýza status quo Vytvoření návodu/cíl Detekce slabých míst a šancí 3. Vytvoření opatření Vytvoření konceptů s opatřeními Hodnocení dopadů Vyhodnocení 4. Vyrovnání a rozhodnutí 5. Provedení a ex-post vyhodnocení Postupná realizace konceptu Ex post vyhodnocení Rozhodnutí nebo přijetí politiky Výměnný efekt Zpětná vazba LEGENDA:

13 Spolková republika Německo: Úloha vzorového dopravního plánování včera a dnes Federální a zemské plány Regionální plány, územní plány Formální prováděcí plány Včera Dopravní vzorový plán (TMP) Koordinace a rámec pro Různé dopravní a provozní plány a ostatní městské sektorové plány CAP – Plán čistého ovzduší, NAP –Hlukový akční plán PTP – Požadovaný plán veřejné dopravy Dnes Koordinace a rámec pro PTPNAPCAPTMP Zbylé provozní plány

14 Vzorový dopravní plán nebo plán mobility (SUMP) Strategický a koordinační nástroj Federální a zemské plány Regionální plány, územní plány Vzorový dopravní plán nebo plán mobility (SUMP) PTP Různé plány provoz u CAPNAP Další sektorové plány města Formální prováděcí plány Strategická orientace a koordinace

15 Strategická, koncepční úroveň (periodická)  Cíle a záměry  Analýza, metody, scénáře  Strategie, koncepty Úroveń opatření a provedení (orientace na provádění)  Sektorové plány (CAP, NAP, PTP)  Dopravní plány  Opatření pro oblasti  Samostatná opatření a projekty Modeloví dat, zprávy Dvě úrovně vzorového plánování mobility Nepřetřité profesionální úkoly Informace a účast Vyhodnocení opatření a strategiíVyhodnocení procesuInformace o politice, veřejné správě a veřejnostiÚčast politiky, veřejné správy a veřejnosti

16 Už jenom pomyšlení na izolovaná opatření je nebezpečné SUMP umožňuje vytvoření strategicky konzistentních opatření s tím, že jsou brány v úvahu kauzální a vedlejší účinky Dynamické změny populace, ekonomice a chování vyžadují stálé hodnocení a plánování SUMP nutný pro koordinaci různých plánů Široká spolupráce a konsensuální plánovací přístupy vedou ke konci k jednoduššímu provedení opatření.

17 Už jenom pomyšlení na izolovaná opatření je nebezpečné Strategie a koncepty zlepšují přijetí (akceptaci) práva SUMP and strategie budou podmínkou pro získání národních nebo evropských fondů Vzorové plány jsou ekonomicky účinné a snižují riziko neočekávaných nákladů. Jenom musíte vytvořit databázi pro všechny projekty najednou a ne ji vytvářet pro každý projekt zvlášť. Vzorové plány vytvářejí rámec pro postupné dosažení cílů Izolované myšlení a chování snadno zaviní nežádoucí postranní negativní účinky a neočekávané náklady

18 Příklad Drážďan Populace a motorizace

19 Příklad Drážďan Rozdělení dopravní zátěže v Drážďanech

20 Příklad Drážďan Drážďany v porovnání s ostatními německými městy

21 Příklad Drážďan Strategie mobility v Drážďanech v minulosti

22 Příklad Drážďan SUMP Drážďany 2025+ - Nový strategický most

23 Příklad Drážďan SUMP Drážďany 2025+ - Komunikace a spolupráce Zdroj : Mohaupt, M.: City of Dresden 2025 plus, sustainable urban mobility plan (SUMP), Annual POLIS conference 2011, 29. November 2011, Brüssel

24 Příklad Drážďany SUMP Drážďany 2025+ - Výsledky scénářů km / den automobily, veřejná dopravy a jízdní kola Automobily Veřejná doprava Jízdní kola Zdroj: IVAS/IVV (2011) for the City of Dresden

25 Aspekty integrace v plánování Integrované dopravní plánování Sektorální integrace: Dopravní plánování Prostorové plánování Plánování v oblasti životního prostředí Sociální plánování Ekonomické plánování Modální integrace Všechny obory dopravy Integrace v čase Plánování jako kontinuální proces zahrnující údržbu Horizontální integrace Okolní administrativní celky Vertikální integrace: Vrcholové a sekundární úrovně plánování Účast všech zainteresovaných osob: Zabývající se potřebami všech zúčastněných osob Integrální zabývání se mobilitou : Integrace všech důvodů cest a kauzálních vztahů cest Holistické akční plány: Integrace různých typů opatření, ne pouze zaměření na infrastrukturu According Beckmann (1999): Integrierte Verkehrsentwicklungsplanung – Potenziale zur Verbesserung der Wirksamkeit verkehrsplanerischer Maßnahmen

26 Vyrovnání strategie a opatření Společné strategie Návrh pro společnou strukturu všech dokumentů Národní úroveň 1.Požadavek na hlavní multimodální plán udržitelné mobility 2.Definice souvislé cyklistické sítě 3.Realizace kvalitní infrastruktury 4.Měkká opatření ke zvýšení používání cyklistické infrastruktury 5.Další opatření k začlenění cyklistiky do integrovaného sytému dopravy Místní úroveň Strategie Opatření

27 Důležitý prvek v širší integrovaném a multimodálním systému mobility 10 % méně automobilové dopravy díky zvýšení cyklistické dopravy znamená menší dopravní zátěž srovnatelnou s dobou prázdnin a výrazné snížení kongescí a problémů s parkováním Osvědčené postupy z lokálních strategií

28 TUD-model ProFaiR Emise Cesty a kilometry podle druhu dopravy Skupiny populace (věk, dostupnost automobilu Druh komunity Aktivity a vzdálenosti Možnost výběru druhu dopravy Technický vývoj vozového parku Emisní faktory Potenciál snížení dopadu na životní prostředí

29 Případové studie s ProFaiR 1.Zelená skupina – Účinek technicky zlepšených vozidel do roku 2020 2.a25 % cest automobilem kratších než 5 km bude nahrazeno jízdním koly 3.b50 % cest automobilem kratších než 5 km bude nahrazeno jízdním koly 4.Používání automobilu namísto vlastnictví 5.konzervativní boptimistické Modální rozdělení (založeno na cestách) v SRN v roce 2008 automo bil Veřejná doprava Jízdní kolo Chůze Nyní/Zelená skupina (2020)54 %13 %11 %23 % 2 a49 %13 %16 %23 % 2 b43 %13 %21 %23 % 3 a45 %17 %13 %26 % 3 b36 %20 %15 %29 %

30 Případové studie s ProFaiR 1.Zelená skupina – Účinek technicky zlepšených vozidel do roku 2020 2.a25 % cest automobilem kratších než 5 km bude nahrazeno jízdním koly 3.b50 % cest automobilem kratších než 5 km bude nahrazeno jízdním koly 4.Používání automobilu namísto vlastnictví 5.konzervativní boptimistické Modální rozdělení (založeno na vzdálenosti) v SRN v roce 2008 autom obil Veřejná doprava Jízdní kolo Chůze Nyní/Zelená skupina (2020)73%21 %3 %2 % 2 a72%21 %4 %2 % 2 b71 %21 %5 %2 % 3 a64 %29 %4 %3 % 3 b55 %37 %5 %3 %

31 Snížení kilometrických cest automobilem v % (osobní doprava v pracovní den v SRN) Source: TUD (ProFair 2012)

32 Snížení emisí CO 2 % (osobní doprava v pracovní den v SRN) Source: TUD (ProFair 2012)

33 Koalice mobility pro více udržitelné mobility ve městech Individualizovaná veřejná koalice mobility Veřejná doprava  vlaky a autobusy  Jízdní kola pro veřejnost  Veřejné elektromobily  Taxi  Alternativní služby  Společné sdílení automobilů  Společné využívání automobilů Jeden systém  Chůze  Cyklistika Privátní používání automobilů Zvyšuje Snižuje

34 Děkuji za pozornost Ing. Jaroslav Martinek +420 602 503 617 Jaroslav.martinek@cdv.cz


Stáhnout ppt "1. Politika a strategie Ing. Jaroslav Martinek Autor originální prezentace: Prof. Dr.-Ing. Gerd-Axel Ahrens Central MeetBike / Expert Seminar Převzato."

Podobné prezentace


Reklamy Google