Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PEČUJÍCÍHO PERSONÁLU V PŘEDŠKOLNÍ PÉČI Mgr. Martina Chmelová ředitelka organizace Alfa Human Service, statutární.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PEČUJÍCÍHO PERSONÁLU V PŘEDŠKOLNÍ PÉČI Mgr. Martina Chmelová ředitelka organizace Alfa Human Service, statutární."— Transkript prezentace:

1 1

2 PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PEČUJÍCÍHO PERSONÁLU V PŘEDŠKOLNÍ PÉČI Mgr. Martina Chmelová ředitelka organizace Alfa Human Service, statutární zástupce Prahy 3, kouč

3 Pedagogicko-psychologické aspekty pečujícího personálu v předškolní péči Mgr. Martina Chmelová Alfa H.Service Konference raná péče a vzdělávání v ČR

4 Osnova prezentace Kdo jsme? Problematika pedagogicko-psychologických aspektů Příklad praxe - projekt Přátelská školka

5 Alfa Human Service -13ti letá nezisková organizace -Podpora, pomoc a rozvoj pečujících osob (sociální pracovníci, učitelé, rodiče dětí se ZP) -Vzdělávací programy, supervize, koučing, facilitace, poradenství -Akreditovaná vzdělávací instituce MPSV a MŠMT -Registrovaný poskytovatel sociálních služeb

6 NSP 7 – učitelka, pedagog Poslední aktualizace 30.9. 2008 Definice učitelské práce - vzdělávací a výchovná činnost v MŠ v rámci školního vzdělávacího plánu Činnosti (výchova, vzdělávání, získávání dovednosti v oblasti hygienických a sociálních návyků, podpora rozvoje osobnosti dítěte atd…)

7 Kvalifikační požadavky, obecné znalosti a dovednosti -Vzdělání VŠ, SŠ, -Odborné dovednosti -Další dovednosti – měkké dovednosti (efektivni komunikace 5/5, kooperace 4/5, řešení problémů 5/5, vedení lidí 4/5) -Obecné dovednosti - počítačová způsobilost 3/3,

8 Profesní standard učitele -Profesní kompetence pedagoga (soubor odborných předpokladů - znalostí, zkušeností, dovedností a postojů) nezbytných pro úspěšný výkon pedagogické profese (Hájková, Strnadová 2011) - Profesní standard kvality učitele

9 Formování pedagoga -Charakter a kvalita praktické přípravy -Zkušenosti -Vliv prostředí -Reflexe vzdělávací reality -Sebereflexe

10 Příklad z praxe -Jak je na tom profesní rozvoj našeho předškolní pedagog? -Jaký je rozvoj jeho pedagogických a psychologických kompetencí a dovedností? -Daří se je skutečně rozvíjet?

11 Přátelská školka Příběh vzniku našeho projektu, Identifikace problémů, analýza, příklady Způsob vzdělávání Proces řízené změny

12 Hlavní motto „Změnou vyvolanou u jednotlivců ovlivníme prostředí přátelské mateřské školy k dětem a rodičům“

13 Vzdělávání učitelů v MŠ Systematická práce – vzdělávací plány – plánování financí - efektivní nakládání s financemi Systematická práce s jednotlivci ovlivňuje celý tým, děti, rodiče a další složky Učitel - pomáhající pracovník (stabilita, empatie atd.)

14 Přátelská školka vzdělávací rozvojový projekt Příběh projektu Výstupy pilotního kurzu Vznik projektu Přátelská školka – setkání nápadu, potřebnosti a výzvy ESF - nástroj pro realizaci a ověření předpokladů 35 MŠ ve STŘ a PCE kraji

15 Nástroj řešení – projekt Zaměření na zvyšování pedagogických a řídících kompetencí inkluzivního pedagoga –Průzkumová část (dotazníkové šetření, kulaté stoly ) –Příprava vzdělávacích programů –Realizace vzdělávacích programů –Příprava a realizace herního programu s dětmi a rodiči –Realizace seminárního programu s rodiči

16 Identifikace vzdělávacích potřeb Východiska Dotazníky 1 až 3 Definice témat a základních předpokladů a hypotéz Definice vzdělávacích programu Příklad předpokladů Ne všechny problémy jsou skutečné Většina identifikovaných problémů byla maskována překážkami s původem v osobní situaci respondenta Pokud jsou problémy jsou většinou v komunikaci Základem efektivní komunikace je znalost tedy „ o čem“

17 Příklad - co kazí náladu

18 Alfa a její způsob vzdělávání Informace, prožitek, nácvik Znalost, upevnění Praktická aplikace Zobecnění

19 Vzdělávací akreditované moduly Modul A: Poznej sám sebe Modul B: O čem mluvit Modul C: Těžko na cvičišti lehko na bojišti

20 Modul A Poznej sám sebe 1. Prevence syndromu vyhoření (219 osob) 24 výukových hodin 2. Komunikace a práce v týmu (217 osob) 24 výukových hodin 3. Proces komunikace a překážky ve vedení dialogu (210 osob) 16 výukových hodin

21 Modul B – O čem mluvit E-learningový program http://kurzy.alfabet.czhttp://kurzy.alfabet.cz, 20 výukových hodin

22 Modul C Těžko na cvičišti, lehko na bojišti Metodika work based learning Kombinace samostatné práce a řízené reflexe Ředitelský modul 64 hodin Učitelský modul 10 hodin

23 Proces řízení změny Většina účastníků prošla modulem A, mnozí modulem B a C Realizací jsme vyvolali působení, které vedlo ke změně citlivosti, postojů, osobního nastavení

24 Jak jsme změnu posuzovali

25 Příklad změny modulem A Posuny účastníků vyvolané modulem A na začátkuna konciposun ve znalosti 36%76%40% v sebeuvědomění 26%72%46% v chápání profesní důležitosti 33%72%38%

26 Certifikát Mateřská škola přátelská k dětem a rodičům Více informací na www.alfabet.cz MŠ, které se zapojily do všech vzdělávacích modulů Podmínky získání certifikátu

27 Další aktivity projektu Herní aktivity s dětmi Společný program dětí a rodičů Seminární program s rodiči

28 Rekapitulace v číslech http://www.alfabet.cz http://kurzy.alfabet.cz Počet osob v průzkumovém šetření242 Počet absolventů Modulu A241 Počet vydaných osvědčení z kurzů modulu A651 Počet registrovaných osob v Modulu B (e-learning)179 (221) Počet osob ve vzdělávacím Modulu C 148 (166) Počet dětí v dopoledním a odpoledním herním programu1128 Počet rodičů na odborných seminářích450

29 Pedagogicko-psychologické aspekty - rekapitulace

30 Příklady žádaných témat -Komunikace v krizových situacích -Komunikace s rodičem -Asertivita při řešení konfliktů -Respekt k odlišnostem -Prevence syndromu vyhoření -Umění přijímat změny -Týmová práce

31 Doporučení Systematický společný výběr vzdělávacích aktivit Plánování – finance Kombinace individuální a skupinové práce Supervize není sprosté slovo „Učící“ se školka

32 Možnosti vzdělávání Krátkodobé a dlohodobé kurzy E-learning Supervize, koučing Více informací na www.alfabet.czwww.alfabet.cz

33 Prevence syndromu vyhoření -Kdy? 3.10. 2013 -Co? Workshop 9-14 hod. Prevence syndormu vyhoření -Kde? Alkion centrum s.r.o., Seifertova 63, Praha 3 -Registrace na www.alfabet.czwww.alfabet.cz

34 Závěr Děkuji za pozornost Mgr. Martina Chmelová Martina.chmelova@alfabet.cz 603 31 79 97 www.alfabet.cz


Stáhnout ppt "1. PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PEČUJÍCÍHO PERSONÁLU V PŘEDŠKOLNÍ PÉČI Mgr. Martina Chmelová ředitelka organizace Alfa Human Service, statutární."

Podobné prezentace


Reklamy Google