Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

České zdravotnictví = švédský stůl Ing. Ludvík Hovorka PSP ČR 11. 5. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "České zdravotnictví = švédský stůl Ing. Ludvík Hovorka PSP ČR 11. 5. 2011."— Transkript prezentace:

1 České zdravotnictví = švédský stůl Ing. Ludvík Hovorka PSP ČR 11. 5. 2011

2 České zdravotnictví = švédský stůl  Vyvádění peněz ze systému - systémově organizováno  Korupce od r. 2002 transformace krajských nemocnic na akciové spol., zdravotnické řetězce transformace krajských nemocnic na akciové spol., zdravotnické řetězce  Korupce od r. 2007 – kauzy – politické krytí  „uznávaná forma korupce“ – mezi lékaři a farmaceutickými firmami

3 Příklady největší korupce ve zdravotnictví  systémová korupce v systému stanovování cen léčiv a stanovování úhrad léčiv  umožnění provázanosti pojišťoven a zdravotnických zařízení  centrální úložiště dat (projekt shromaždování dat o lékařích a pacientech) (projekt shromaždování dat o lékařích a pacientech)  IZIP, EZK  prosazování systémů řízené péče, koordinované péče, Akordu, Karty života, apod.

4 Příklady největší korupce ve zdravotnictví  distribuce vakcín  protichřipkové vakcíny antivirotika Tamiflu a Relenza antivirotika Tamiflu a Relenza  výběrová řízení na IT, zdravotnický materiál, apod. v nemocnicích - příklad IKEM  korupce v nemocnicích, outsourcingy činností, příklad Nemocnice na Homolce

5 Příklady největší korupce ve zdravotnictví  systematická likvidace primární prevence - zdravotní ústavy  tkáňová banka - Národní tkáňové centrum, Centrum buněčné terapie a diagnostiky  příprava tzv. reformních zákonů Julínkovy reformy

6 Umožnění provázanosti pojišťoven a zdravotnických zařízení  do roku 2008 striktní oddělení zdravotních pojišťoven (plátců péče) od zdravotnických zařízení (poskytovatelů péče)  v roce 2008 udělena licence Zdravotní pojišťovně Agel. (Řetězec Agel provozuje 10 nemocnic a 20 dalších zdravotnických zařízení – lékáren, laboratoří, distribučních firem)

7 Umožnění provázanosti pojišťoven a zdravotnických zařízení  ZP Agel přetáhla jiným pojišťovnám 60 000 pojištěnců do 1 roku  poté požádala o fúzi s Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnou, ministerstvo zdravotnictví povolilo  poté požádala tato sloučená pojišťovna o sloučení s Českou národní zdravotní pojišťovnou, MZdr. povolilo

8 Umožnění provázanosti pojišťoven a zdravotnických zařízení  Výsledek: - z miniaturní ZP Agel vznikla Česká průmyslová zdravotní pojišťovna - 730 tisíc pojištěnců, obrat 14,5 mld korun, získáno bezúplatně podpisem ministra. - pojištěnců slučovaných pojišťoven se nikdo neptal na názor

9 Umožnění provázanosti pojišťoven a zdravotnických zařízení  kruh finančních toků se uzavřel – ZP, sice veřejná, ale stejného zakladatele, může upřednostňovat a zvýhodňovat ZZ svého zakladatele – vzniká nerovnost mezi pojišťovnami i mezi zdravotnickými zařízeními.  současná novela zákona 48/1997 Sb o veř. zdr. poj. ruší omezení pro slučování zdravotních pojišťoven, plánuje se sloučení ZPMV a VoZP a dál ???

10 Umožnění provázanosti pojišťoven a zdravotnických zařízení  zákony o zdravotních pojišťovnách musí obsahovat daleko širší zamezení střetu zájmů u členů statutárních orgánů – často nehájí zájmy pojišťoven a pojištěnců, ale zdravotnických zařízení a dodavatelů.

11 Centrální úložiště dat, jako projekt shromaždování dat o lékařích a pacientec h  podzim 2007 novela zákona o léčivech – uzákoněn elektronický recept  r. 2008 SUKL bez jakéhokoliv zákonného zmocnění - vypisuje výběrové řízení na tzv. Centrální úložiště dat - projekt obrovské databáze informace ze všech papírových i elektronických receptů, citlivé údaje o diagnózách, pacientech, užívaných lécích, předepisujících lékařích, včetně rodných čísel

12 Centrální úložiště dat, jako projekt shromaždování dat o lékařích a pacientech  r. 2009 – novela zákona o návykových látkách – návrh na povinný výdej léků s pseudoefedrinem pouze na recept., vrací se ze senátu – nový návrh – výdej léků s tzv. omezením (na občanský průkaz)  následuje nátlak SUKLu na všechny lékárny na zakoupení routerů a povinné připojení na SUKL

13 Centrální úložiště dat, jako projekt shromaždování dat o lékařích a pacientech  r. 2010 - protesty lékárníků – ÚOOÚ nařizuje zničení databáze SUKLu  duben 2010 MZDr. předkládá novelu zákona o léčivech – hlavním důvodem: legalizace Centrálního úložiště dat – přesvědčování poslanců, zákon neprojednán.

14 Centrální úložiště dat, jako projekt shromaždování dat o lékařích a pacientech  Výsledek: - SUKL nezákonně proinvestoval 123 mil. Kč za tzv. Centrální úložiště dat - nikdo nepotrestán, jedná se o vlastní prostředky SUKLu, projekt tiše běží dál. - obdoba této obrovské databáze se objevuje v návrhu zákona o zdravotních službách.

15 IZIP - EZK  Projekt vznikl cca před 10 lety – autoři poslanci, dnes europoslanci Cabrnoch, Ouzký  Prostřednictvím správní rady VZP – oživení projektu – nábor lékařů, nábory klientů  Finanční motivace lékařů, zvýhodňování zapojených na úkor nezapojených  Shromažďování citlivých údajů o pacientech a o lékařích

16 IZIP, EZK  Výsledek: IZIP – nefunkční soukromý projekt, za který VZP dosud zaplatila 1,3 mld korun a stále měsíčně platí přes 20 mil. Korun IZIP – neznámý vlastník – akcie na doručitele – stamilionové odměny managementu IZIP – prostředek k vyvádění prostředků zdravotního pojištění určených na léčení pacientů

17 IZIP, EZK  IZIP – chybí reálná analýza prokazující úspory finančních prostředků ve zdravotnictví  IZIP – nikde ve světě neexistuje funkční taková obrovská databáze citlivých údajů  IZIP – nezabezpečené choulostivé informace  IZIP – není e-Health

18 IZIP, EZK  IZIP = EZK = nekompletní a nahodilé soubory údajů pacienta, často nepodstatné, není to lékařská dokumentace!!! O validitě dat jsou obrovské pochybnosti!  EZK – jednoznačně nadstandard pro pacienta i zdravotní pojišťovnu  IZIP – počty „živých klientů a lékařů“ jsou velmi nízké a zásadně se liší od absolutních čísel uváděných IZIPem ( + EZK pacientů přeregistrovaných od VZP k jiným ZP)

19 IZIP, EZK  IZIP – neustále se udržuje a oživuje nefunkční projekt – vznikají pilotní projekty  IZIP – VZP chce nakoupit další akciový podíl  IZIP – ideální prostředek k financování politických stran ?  IZIP – z čeho se vlastně platí? Kdo ponese zodpovědnost za vynaložené finanční prostředky?

20 IZIP, EZK  Závěr: IZIP není důvěryhodný projekt, finanční prostředky v rozsahu větším než 1,3 mld plynou neznámo komu

21 Prosazování systémů řízené péče, koordinované péče, Akordu, Karty života, apod.  Řízená péče – v syrové podobě pouze pro úsporu peněz na úkor pacienta  Řízená péče – americký prvek v českém zdravotnictví s různými názvy  Prosazuje se od roku 2008 – projekty řízené péče ZP – autoři Macháček, Zámečník, Hroboň

22 Prosazování systémů řízené péče, koordinované péče, Akordu, Karty života, apod.  ŘP neměla a nemá žádnou zákonnou oporu, očekávalo se zakotvení v novém zákonu o veřejném zdravotním pojištění – napsán ale nepředložen do připomínkového řízení.  pacienti v řízené péči – chronici, diabetici, atd. mohou čekat obrovské potíže, pokud by se veřejné zdravotní pojištění stalo soukromým, i v případě připojištění, protože by se stali obtížně pojistitelnými a nevýhodnými pro pojišťovny.

23 Prosazování systémů řízené péče, koordinované péče, Akordu, Karty života, apod.  zákonem musí být definován standard péče pro všechny ZP stejný, zejména u chronicky nemocných pacientů.  názvy: Systém řízené péče, Systém koordinované péče, Akord, Karta života

24 Prosazování systémů řízené péče, koordinované péče, Akordu, Karty života, apod.  nikomu nezachrání život, mají přinést úspory systému na úkor pacientů – sledování, kam lékař odesílá, nápadné zvýhodňování lékařů, kteří jsou zaevidováni v Akordu, Kartě života – není opodstatněné hodnotit práci lékařů podle zapojení nebo nezapojení do řízené péče.

25 Prosazování systémů řízené péče, koordinované péče, Akordu, Karty života, apod.  kardinální otázka: Z čeho se hradí výdaje spojené s řízenou péčí ?!!

26 Systémová korupce při pořizování nákladné zdravotnické techniky  podzim 2006 – ministerstvo zdravotnictví ruší přístrojovou komisi  příprava nových projektů IOP a ROP - ministerstvo zdravotnictví  vyhláška o stanovení specializovaných center ONKO, TRAUMA, KARDIO, apod.  centra stanovena na základě podivných auditů 5 člennými komisemi, bez jakékoliv supervize

27 Systémová korupce při pořizování nákladné zdravotnické techniky  vyhláška fakticky určuje, která nemocnice může obdržet evropské peníze, která nikoliv  předepsání podmínek zadavatelům – požadavek minimálního obratu, např. 500 mil. a výše – vyloučení většiny výrobců přístrojů a ponechán prostor pouze pro kompletátorské firmy  případy upgrade starých přístrojů – jeden předem vybraný dodavatel – žádný upgrade se nekonal, firma odvezla starý a přivezla nový přístroj – obcházení výběrového řízení

28 Systémová korupce při pořizování nákladné zdravotnické techniky  v zákonu chybí povinnost zadavatele postupovat s péčí řádného hospodáře.  soutěží se např. přístrojů a nemocničních lůžek dohromady, aby pořizovací ceny přístrojů byly utajeny, apod.  2011 - Ministr Heger chce obnovit přístrojovou komisi

29 Systémová korupce při pořizování nákladné zdravotnické techniky  kdo objasní přiměřenost cen dodávek v letech 2007 – 2011 a rozsah zbytečně vynaložených prostředků?

30 Distribuce vakcín  do července 2009 skladovaly a distribuovaly očkovací látky KHS, řada z nich byla vybavena moderní skladovací technikou za nemalé prostředky.  stát byl garantem očkování, hradil očkovací látky ze státního rozpočtu, nakupoval je ve velkém, tím dosahoval slevy a nízké ceny očkovacích látek.  od července 2009 na základě podivného výběrového řízení přešlo skladování a distribuce OL na konsorcium PHOENIX – AVENIER, které údajně vyhrálo soutěž na 3 roky.

31 Distribuce vakcín  stát ztratil přehled o vynakládaných prostředcích na vakcinaci. Stát ztratil dohled a možnost regulovat tyto finanční toky a nepřímo i ovlivňovat jejich cenotvorbu. Přitom ČR měla jeden z nejlepších očkovacích systémů na světě, který byl levný – nakupovalo se velké množství vakcín – efektivně.  v případě ceny vakcíny proti pneumokokům je to zjevné. Rodiče si na jeden druh musí doplácet a to i přes záruku plné úhrady tohoto očkování dětem. Díra v legislativě?

32 Distribuce vakcín  byly zmařeny investice státu do chladicích zařízení KHS. Řada odborných pracovníků KHS byla propuštěna, část přešla do zdravotních ústavů.

33 Protichřipkové vakcíny, antivirotika Tamiflu a Relenza  Svět v poslední době zažil dvě epidemie chřipkových virů – ptačí a prasečí chřipky.  Epidemie byly „vyrobeny“ na evropské úrovni  ČR vynaložila obrovské prostředky zejména na nákup vakcín proti ptačí chřipce, včetně drahých antivirotik Tamilu a Relenza.

34 Protichřipkové vakcíny, antivirotika Tamiflu a Relenza  Situace se opakovala v roce 2010 – prasečí chřipka – náměstek Šnajdr prosazoval nákup vakcín za miliardy korun. Nakonec pořízeno 200 tisíc dávek, využito 60 tisíc  Náměstek Šnajdr a HH Vít prosazovali povinné očkování vojáků, policistů a lékařů, zatímco se sami nenaočkovali a hlavní hygienik onemocněl virem. Léčil se čajem a chodil nakupovat do supermarketu.

35 Výběrová řízení na IT, zdravotnický materiál, apod. v nemocnicích, příklad IKEM  výběrová řízení na IT služby, zdravotnický materiál, kopírovací služby, právní služby, praní prádla apod.  požadavky nesmyslně vysokého obratu dodavatelských firem.  v řadě nemocnic zakázky vypsány na 4 roky, rozhodnutí odloženo na dobu po volbách 2010

36 Výběrová řízení na IT, zdravotnický materiál, apod. v nemocnicích, příklad IKEM  v některých případech vyhrávají podivné firmy, založené těsně před výběrovým řízením, mající pouze formální sídlo, kde nikdo není, firmy s neznámými majiteli – akciemi na doručitele.

37 Výběrová řízení na IT, zdravotnický materiál, apod. v nemocnicích, příklad IKEM  Příklady: Nemocnice na Homolce – IT služby 400 mil Kč, dodávky oxygenerátorů, kopírovací služby atd. Baťova nemocnice Zlín – zakázka na nový informační systém za 100 mil./160 mil. Kč Zakázka IKEM – dodávky materiálu v rozsahu 2 mld na 4 roky

38 Dodavatelsko-odběratelské vztahy v nemocnicích, outsourcingy činností, zpětné bonusy  Příklad Homolka – provázanost nemocnice a dceřiných firem nemocnice s řadou cizích firem prostřednictvím osob ve statutárních orgánech.  Kompletní outsourcing účetnictví – nemocnice nemá ani ekonomického náměstka, soukromá firma fakticky ekonomicky řídí nemocnici. Údajně pilotní projekt ministerstva zdravotnictví.

39 Dodavatelsko-odběratelské vztahy v nemocnicích, outsourcingy činností, zpětné bonusy  zpětné bonusy – dodavatelské firmy levně nakoupí libovolný materiál, draze vyfakturují nemocnici. Nemocnice draze vyúčtuje zdravotní pojišťovně a potom inkasuje zpětný bonus ve formě peněz nebo naturálního plnění, část bonusů jde na soukromá konta.

40 Systematická likvidace primární prevence - zdravotní ústavy  od r. 2007 – systematická likvidace zdravotních ústavů a útlum hygienických stanic  postupně snižování dotací, přechod na samofinancování  2009 – odebrání činnosti skladování a distribuce očkovacích látek KHS – předání konsorciu firem Phoenix – Avenier

41 Systematická likvidace primární prevence - zdravotní ústavy  rozpor se zákonem na ochranu veřejného zdraví  2009 převedení poloviny odborníků na primární prevenci ze ZÚ do Státního zdravotního ústavu  do roku další čtvrtina odborníků propuštěna  2009 předložení zákona ke sloučení zdravotních ústavů do jednoho

42 Systematická likvidace primární prevence - zdravotní ústavy  2010 ministryně Jurásková zastavuje restrukturalizaci zdravotních ústavů  2011 – poslanec Šnajdr předkládá PN ke sloučení ZÚ do dvou ZÚ v Praze a Ostravě  zájem o laboratoře a nemovitosti

43 Tkáňová banka- Národní tkáňové centrum, Centrum buněčné terapie a diagnostiky  duben 2009 vláda Mirka Topolánka rozhodla 4 dny před koncem funkčního období na základě pochybných podkladů o tom, že nemá 300 mil korun na rozvoj Tkáňové banky při FN Bohunice Brno.  rozhodla vstoupit do společného podniku se soukromou firmou PrimeCell, a.s., (údajně obrovské zdroje a úžasné know-how). (údajně obrovské zdroje a úžasné know-how).

44 Tkáňová banka- Národní tkáňové centrum, Centrum buněčné terapie a diagnostiky  vláda tehdy rozhodla o nákupu akcií v obou společnostech – v jednom případě 20 %, ve druhém případě 24 %. Nikdy nebylo zveřejněno, proč právě tak malé podíly, co stát touto účastí získává.  účetní uzávěrky Prime-Cell, a.s.: - v roce 2007 téměř žádné prostředky - v roce 2008 měla obrat cca 2,5 mil. Kč

45 Tkáňová banka- Národní tkáňové centrum, Centrum buněčné terapie a diagnostiky  skvělé patenty jsou údajně obchodním tajemství. Není zřejmé jaké duševní vlastnictví přinesla Prime-Cell, a.s. Prime-Cell, a.s.  Závěr: Stát nakoupil za 19 mil. Kč akcie firmy, která zjevně neměla žádné prostředky a zřejmě ani žádné duševní vlastnictví?

46 Tkáňová banka- Národní tkáňové centrum, Centrum buněčné terapie a diagnostiky  Národní tkáňové centrum (NTC) se buduje v jednom patře univerzitního kampusu v Brně především za evropské peníze z MPO. Poslanec Šnajdr předložil návrh zákona - vsunutí prostředníka mezi tkáňové centrum a zdravotnické zařízení. Poslanec Šnajdr předložil návrh zákona - vsunutí prostředníka mezi tkáňové centrum a zdravotnické zařízení.  Lidské tkáně zemřelých - předmětem byznysu ?  Proč prostředky nedostala např. Akademie věd?

47 Některé souvislosti přípravy tzv. reformních zákonů Julínkovy reformy  jaro 2006 ministr Rath navyšuje vládním návrhem platby za státní pojištěnce o 16 %  jaro 2006 opoziční senátor Julínek v senátu navyšuje platby o dalších 9 %  podzim 2007 senátor Julínek se stává ministrem zdravotnictví

48 Některé souvislosti přípravy tzv. reformních zákonů Julínkovy reformy  podzim 2007 schválen záměr na transformaci a privatizaci zdravotních pojišťoven  2008 - příprava nového zákona o zdravotních pojišťovnách a zdravotním pojištění  vybrané pojistné se mělo stát majetkem transformovaných zdravotních pojišťoven  na konci roku 2008 přebytky zdravotních pojišťoven dosáhly 40 mld korun


Stáhnout ppt "České zdravotnictví = švédský stůl Ing. Ludvík Hovorka PSP ČR 11. 5. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google