Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Refresh, V.10, July 2, 2010 březen 2013 1 Copyright © 2013 Spravedlnost dětem. All rights reserved. INFORMAČNÍ KAMPAŇ NOVÉHO ZÉLANDU ROZUMNÁ ALTERNATIVA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Refresh, V.10, July 2, 2010 březen 2013 1 Copyright © 2013 Spravedlnost dětem. All rights reserved. INFORMAČNÍ KAMPAŇ NOVÉHO ZÉLANDU ROZUMNÁ ALTERNATIVA."— Transkript prezentace:

1 Refresh, V.10, July 2, 2010 březen 2013 1 Copyright © 2013 Spravedlnost dětem. All rights reserved. INFORMAČNÍ KAMPAŇ NOVÉHO ZÉLANDU ROZUMNÁ ALTERNATIVA PŘÍSTUPU K DĚTEM ing. Jiří Vodička, Spravedlnost dětem

2 Refresh, V.10, July 2, 2010 2 „Každý jev má svou kvalitu, která je dána mírou kvantity. Pokud překročíme míru kvantity, změní se kvalita v novou kvalitu.“ G. W. Hegel, německý filosof PROČ JE NEZBYTNÝ JINÝ PŘÍSTUP STÁTU K DĚTEM V ROZVODOVÉ SITUACI? 2

3 Refresh, V.10, July 2, 2010 3 Copyright © 2013 Jiří Vodicka. All rights reserved. ROZVODOVOST RAKETOVĚ ROSTE A MĚNÍ PŘITOM SVOU KVALITU. Úhrnná rozvodovost rostla od 5% v roce 1927, přes 12% v roce 1950 až po 50% v roce 2010! 10x

4 Refresh, V.10, July 2, 2010 4 PRO SROVNÁNÍ … Sněžka (1.602 m) je pouze 5x nižší než Mount Everest (8.848 m) 5x JE ZŘEJMÉ, ŽE OD URČITÉHO NÁRŮSTU KVANTITY DOCHÁZÍ TAKÉ K VÝRAZNÉ ZMĚNĚ KVALITY! Lidé musejí k vyřešení problému použít zcela jiného přístupu.

5 Refresh, V.10, July 2, 2010 5 KOLIK DĚTÍ JE POSTIŽENO ROZCHODEM RODIČŮ? 1927 5 dětí ze 100 V ROCE 2011 SE NARODILO VÍCE NEŽ 40% DĚTÍ MIMO MANŽELSTVÍ. RODIČE TĚCHTO DĚTÍ SE ROZCHÁZEJÍ JEŠTĚ ČASTĚJI NEŽ PÁRY SEZDANÉ. VĚTŠINA ČESKÝCH DĚTÍ JE POSTIŽENA ROZCHODEM RODIČŮ. 1950 10 dětí ze 100 2010 60 dětí ze 100

6 Refresh, V.10, July 2, 2010 6 KDO SE ROZVÁDÍ? JAKÁ JE SPOLEČENSKÁ ATMOSFÉRA? 20. STOLETÍ  stát aktivně brání tradiční rodinu, stěžuje rozvody, nezvýhodňuje ekonomicky samoživitelky  společnost rozvod morálně odsuzuje a imperativem je rození dítěte do rodiny  rozvody jsou zcela výjimečným řešením závažných životních problémů (kriminalita, deviace, násilí) a soudy tak na účastníky pohlížejí, hledají lepšího rodiče, aby mu svěřily dítě do péče. 20. STOLETÍ  stát aktivně brání tradiční rodinu, stěžuje rozvody, nezvýhodňuje ekonomicky samoživitelky  společnost rozvod morálně odsuzuje a imperativem je rození dítěte do rodiny  rozvody jsou zcela výjimečným řešením závažných životních problémů (kriminalita, deviace, násilí) a soudy tak na účastníky pohlížejí, hledají lepšího rodiče, aby mu svěřily dítě do péče. ROZVOD MUTOVAL OD EXTRÉMNÍHO ŘEŠENÍ PRO MALOU, EXTRÉMNÍ SKUPINU LIDÍ K BĚŽNÉMU ŽIVOTNÍMU ŘEŠENÍ VELKÉ VĚTŠINY OBYVATELSTVA. TOMU JE TŘEBA PŘIZPŮSOBIT PROCESY VE STÁTNÍM APARÁTU. 21. STOLETÍ  stát podporuje alternativní modely rodin, maximálně zjednodušuje rozvod, zvýhodňuje ekonomicky samoživitelky  společnost bere rozvod jako standardní konec manželství, narození dítěte do úplné rodiny již není společenským tématem  průměrní účastníci rozvodů jsou běžní občané bez zvláštních osobnostních poruch  soudy stále hledají lepšího rodiče, aby mu svěřily dítě do péče 21. STOLETÍ  stát podporuje alternativní modely rodin, maximálně zjednodušuje rozvod, zvýhodňuje ekonomicky samoživitelky  společnost bere rozvod jako standardní konec manželství, narození dítěte do úplné rodiny již není společenským tématem  průměrní účastníci rozvodů jsou běžní občané bez zvláštních osobnostních poruch  soudy stále hledají lepšího rodiče, aby mu svěřily dítě do péče

7 Refresh, V.10, July 2, 2010 ZÁKLADNÍ ZNAKY KVALITNÍHO ROZVODOVÉHO SYSTÉMU PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST 7  VÝRAZNĚ CIVILNÍ ROZVODOVÝ PROCES  rodinné soudy s upraveným procesním řádem a optimalizovanou posloupností kroků (např. v ČR dobře známý Cochemský model)  integrovaná poradenská a mediační centra  EMANCIPOVANÝ PŘÍSTUP K RODIČŮM  cílem státu je vynucení dohody rodičů a kontrola její kvality namísto soudcovského rozhodování přes hlavy rodičů  důsledná protikonfliktní strategie vedení celého rozvodového řízení  ABSOLUTNÍ OPTIMALIZAČNÍ KRITÉRIUM: „POHLED DÍTĚTE“  zapojení dítěte do rozvodové situace s ohledem na jeho věk a schopnosti  ochrana dítěte před násilím (včetně vytržení ze známého prostředí) a psychickou manipulací (např. „syndrom zavržení rodiče - SZR“)  lhůty odpovídající dětské psychice (1 den dítěte = 1 týden dospělého!)

8 Refresh, V.10, July 2, 2010 8 SKVĚLÝ PŘÍKLAD PROPRACOVANÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU: VÝUKOVÉ DVD A 16 BROŽUR MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI NA NOVÉM ZÉLANDU PRO RODIČE  PÉČE O DĚTI (Caring For Children) – popis celého informačního systému, kdo ho potřebuje, v jaké situaci PRO RODIČE  RODIČOVSKÝ PLÁN – kdy ho potřebujete a jak ho sestavit?  PORADENSTVÍ – co lze očekávat, kdy ho vyhledat? PRO DĚTI  CO SE S NÁMI STANE, KDYŽ SE RODIČE ROZVEDOU?  JAK PRACUJE RODINNÝ SOUD?

9 Refresh, V.10, July 2, 2010 99 PÉČE O DĚTI (Caring For Children)  Tento vzdělávací systém je určen pro:  učitele pro výuku dětí od 5 let – v každé třídě  samostatně pro děti a mladistvé od 8 let  sociální pracovníky, mediátory  Cílem systému je, aby:  byl „slyšen hlas“ mladistvých (tedy skutečný zájem dítěte)  všichni involvovaní učitelé, vychovatelé chápali práva dětí a dokázali jim pomoci v těžké době, kdy se rozpadá jejich rodina  pomoci mladým pochopit jejich pocity, vyjádřit jejich potřeby a dokázat požádat o kvalifikovanou pomoc PRO PROFESIONÁLY

10 Refresh, V.10, July 2, 2010 10 optimální řešení - RODIČOVSKÝ PLÁN  Rodiče jsou nabádáni, vypracovat rodičovský plán, nejlépe společně, podepsat ho a tím je pro oba závazný  Základní filozofie, kterou stát v celém procesu sleduje:  i po vašem rozchodu jako partneři, zůstáváte rodiče a společně jste zodpovědní za výchovu dětí  nemůžete úplně odstřihnout kontakty k druhému rodiči, protože rodiči zůstanete až do konce života  děti mají mít stále hezký vztah s oběma rodiči, prarodiči a oběma širšími rodinami  ulehčete dětem jejich situaci tím, že se podíváte na rozvod jejich očima  nezhoršujte zbytečně situaci dítěte: nezatahujte ho do hádek a sporů, neztěžujte jeho kontakt k druhému rodiči  Dobrá uspořádání :  střídavá výchova a nejde-li to organizačně zařídit,  bydlení u jednoho rodiče a návštěvy u druhého rodiče 3 až 4 krát týdně (výslovně i miminka a batolata mohou zůstávat přes noc u druhého rodiče)  Praktický průvodce pro sestavení rodičovského plánu: pracovní dny, svátky, kontakty, střídání mezi rodiči, zvláštní příležitosti, bezpečnost, další osoby pověřené hlídáním, zdraví, škola, mimoškolní aktivity, prázdniny, náboženství, pravidelná diskuze rodičů o dětech, materiální zaopatření PRO RODIČE

11 Refresh, V.10, July 2, 2010 CO CHTĚJÍ DĚTI  Chceme trávit hodně času s oběma.  Nechceme vás vidět bojovat a přít se.  Chceme, abyste nám naslouchali, ale nechceme se muset rozhodovat.  Abyste nás milovali.  Nechceme poslouchat kritiku druhého rodiče.  Nechceme být prostředníkem mezi rodiči. U RODINNÉHO SOUDU - BEZPLATNĚ TŘI HODINY RODINNÉ MEDIACE! optimální řešení - RODIČOVSKÝ PLÁN PRO RODIČE 11

12 Refresh, V.10, July 2, 2010 CO SE S NÁMI STANE KDYŽ SE RODIČE ROZEJDOU? PRO DĚTI  UKAZUJE DÍTĚTI NA PŘÍKLADECH VRSTEVNÍKŮ, ŽE:  Je úplně běžné, že se rodiče rozvádějí.  Většina dětí zjišťuje, že věci jsou s postupem času stále snadnější.  Většina dětí i nadále navštěvuje lidi, které mají rádi, a dělá věci, které mají rádi  Tví rodiče budou vždy tvými rodiči. Vždy tě budou mít rádi.  ADRESUJE NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY A OBAVY DĚTÍ  Je to moje chyba? Proč to prožívám tak silně? Co můžu udělat pro to, abych se cítil lépe? Dostanou se věci zase do normálu? Budu v bezpečí?  Co když se mi nelíbí, jak se chovají rodiče v mé přítomnosti? Co když na mě rodič tlačí, abych se postavil na jeho stranu?  Co když má můj rodič nového partnera? Co když má partner mého rodiče sám děti?  NABÍZÍ PROFESIONÁLNÍ POMOC, KDYŽ SI DÍTĚ NEVÍ SE SITUACÍ RADY UVĚDOM SI: TVOJI RODIČE ZŮSTANOU NAVŽDY TVÝMI RODIČI A OBA TĚ BUDOU VŽDY MILOVAT! 12

13 Refresh, V.10, July 2, 2010 PŘIROZENÝMI ODPŮRCI KAŽDÉ ZMĚNY OPATROVNICKÉHO SYSTÉMU K LEPŠÍMU BUDOU 13  POSUDKOVÝ PRŮMYSL Otázka zní: Je skutečně potřebné, aby se až na 60 procent české populace musely vypracovávat znalecké posudky?  RADIKÁLNÍ IDEOLOGIE (FEMINISMUS) Nejen ideologická, ale i silná finanční zainteresovanost na růstu „problémů“. Nyní je na příklad prý již 59% žen obětí agrese (Persefona o.s.).  SETRVAČNOST VELKÉHO BYROKRATICKÉHO APARÁTU Obzvláště požadovaná změna přístupu ke „klientům“ systému ze strany sociálních pracovnic a soudkyň může být chápána jako problém.

14 Refresh, V.10, July 2, 2010  Ministerstvo spravedlnosti NZ: http://www.justice.govt.nz/courts/family- court/publications/pamphlets/ http://www.justice.govt.nz/courts/family- court/publications/pamphlets/  Spravedlnost dětem: http://www.iustin.cz http://www.iustin.cz 14 DALŠÍ INFORMACE A DETAILY


Stáhnout ppt "Refresh, V.10, July 2, 2010 březen 2013 1 Copyright © 2013 Spravedlnost dětem. All rights reserved. INFORMAČNÍ KAMPAŇ NOVÉHO ZÉLANDU ROZUMNÁ ALTERNATIVA."

Podobné prezentace


Reklamy Google