Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DYNAMIKA 1 Silové působení těles 10. září 2012

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DYNAMIKA 1 Silové působení těles 10. září 2012"— Transkript prezentace:

1 DYNAMIKA 1 Silové působení těles 10. září 2012
VY_32_INOVACE_170105_Dynamika_1_DUM DYNAMIKA 1 Silové působení těles Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

2 Rozlišení pojmů Kinematika Dynamika
Část mechaniky, která popisuje pohyb těles pomocí tří veličin: dráhy, rychlosti a zrychlení v závislosti na čase. Kinematika Část mechaniky, která popisuje příčiny pohybů těles. Odpovídá na otázku, proč se tělesa pohybují. V dynamice používáme především veličiny jako sílu a hmotnost. Dynamika dále

3 Isaac Newton (1643 -1727) anglický fyzik, matematik, astronom a teolog
formuloval 3 pohybové zákony objevil zákony všeobecné gravitace v matematice položil základy dife-renciálního a integrálního počtu v optice popsal rozklad světla na barvy sestrojil zrcadlový dalekohled Obr. 1 další informace: dále

4 Základní pojmy dynamiky
Dynamický účinek sil 3. Znázornění síly 2. Síla 1. Působení sil „na blízko“ 5. Statický účinek sil 4. Působení sil „na dálku“ 6.

5 Síla z řeckého slova dynamis, což znamená síla
vektorová veličina, která vyjadřuje míru vzáje-mného působení těles vede ke změnám pohybu nebo deformaci těles značí se F jednotkou je 1N (Newton), velikost měříme pozn. S pojmem síla je úzce spojen pojem hmotnost. Hmotnost charakterizuje setrvačné vlastnosti těles. Je to skalární veličina. V klasické mechanice je nezávislá na rychlosti. siloměrem seznam pojmů další pojem

6 Siloměr přístroj pro měření velikosti síly
měření se zakládá na přímé úměrnosti mezi prodloužením pružiny a silou, která ho způsobí lze jím měřit sílu tíhovou, tahovou, vztlakovou, třecí, odstředivou, dostře-divou a další Obr. 2 zpět

7 Znázornění síly Sílu znázorňujeme orientovanou úsečkou, která udává velikost, působiště a směr působení síly. Pro znázornění síly je důležité určit působiště síly. Např. tíhovou sílu zakreslujeme v těžišti tělesa. F = 5N → 1cm ≈ 1N seznam pojmů další pojem

8 Dynamický účinek sil když je těleso v klidu, síla ho uvede do pohybu
posuvný účinek síly Obr. 3 když je těleso v klidu, síla ho uvede do pohybu když je těleso v pohybu, síla může změnit jeho směr nebo rychlost (zrychlí, zpomalí, zastaví) může dojít i k trvalé nebo dočasné deformaci tělesa síla může způsobit posunutí nebo otočení tělesa otáčivý účinek síly Obr. 4 seznam pojmů další pojem

9 Statický účinek sil tělesa jsou vůči sobě v klidu
trvalá deformace Obr. 5 tělesa jsou vůči sobě v klidu způsobí změnu tvaru tělesa změna tvaru nemusí být viditelná závisí na velikosti síly a na velikosti plochy, na kterou působí dočasná deformace Obr. 6 seznam pojmů další pojem

10 Působení sil „na blízko“
vrtání Obr. 7 tělesa se vzájemně dotýkají např. ruka tlačí vozík průhyb police s knihami seznam pojmů další pojem

11 Působení sil „na dálku“
družice obíhající kolem Země Obr. 8 tělesa se vzájemně nedotýkají vzájemné působení těles se uskutečňuje prostřed-nictvím těchto silových polí magnetického pole v magnetickém poli působí síla magnetická, značí se Fm působí například v okolí magnetu gravitačního pole v gravitačním poli působí síla gravitační, značí se Fg např. gravitační pole Země elektrického pole v elektrickém poli působí síla elektrická, značí se Fe působí například v okolí elektricky nabitých těles magnetické pole Obr. 9 seznam pojmů dále

12 Opakování ODPOVĚĎ dále
Jak se nazývá síla, která přitahuje výsadkáře k zemi? Obr. 10 Na výsadkáře působí gravitační síla. ODPOVĚĎ dále

13 Opakování ODPOVĚĎ dále
Jak se nazývá síla, kterou zvedá jeřáb tělesa do výšky? Obr. 11 Tělesa jsou zvedána tahovou silou. ODPOVĚĎ dále

14 Opakování ODPOVĚĎ dále
Jak se nazývá síla, kterou působí magnet na kovové piliny? Obr. 12 Na piliny působí magnetická síla. ODPOVĚĎ dále

15 Opakování ODPOVĚĎ dále
Jak se nazývá síla, jejímž projevem je úder blesku? Obr. 13 Úder blesku je projevem elektrické síly. ODPOVĚĎ dále

16 Opakování ODPOVĚĎ dále
Jak se nazývá síla, která udržuje lodě na hladině? Obr. 14 Lodě na hladině udržuje vztlaková síla. ODPOVĚĎ dále

17 Opakování ODPOVĚĎ dále
Jak se nazývá, síla kterou působí věž na podloží? Obr. 15 Věž působí na podloží tíhovou silou. ODPOVĚĎ dále

18 Opakování ODPOVĚĎ dále
Jak se nazývá síla, která vytlačuje lidi na sedačkách směrem od středu kolotoče? Obr. 16 Směrem od středu působí odstředivá síla. ODPOVĚĎ dále

19 CITACE ZDROJŮ Obr. 1 KNELLER, Godfrey. Soubor:GodfreyKneller-IsaacNewton-1689.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 20 March 1727 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr. 2 CHALUPSKÝ, Zdeněk. Soubor:Siloměr 25.png: - Wikimedia Commons [online]. 22 November 2008 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr. 3 JELEN, Stanislav. File:Austrian horse railway1.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 2 November 2005 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr. 4 EINLIG. File:Bundesarchiv Bild , Warnemünde, Segelschulschiff "Wilhelm Pieck", Indienststellung.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 3 August 1951 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:

20 CITACE ZDROJŮ Obr. 5 MORRIS, Tom. File:Food and drink cans in recycling bin.jpg: Wikimedia Commons [online]. 10 December 2011 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr. 6 MCLASSUS, Roger. File: Metal spiral.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 4 February 2006 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr. 7 PALMER, Alfred T. File:Palmercarpenter edit1.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 21 April 2007 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr. 8 USAF. File:Navstar-2F.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 23 July 2006 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:

21 CITACE ZDROJŮ Obr. 9 SEPERAUD. File:Magnet 4.jpg: Wikimedia Commons [online]. 2 December 2005 [cit ]. Dostupné z: Obr. 10 PUGH, Vernon. File:Aircraft.osprey.678pix.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 17 January 2000 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr. 11 ALFVANBEEM. File:Potain tower crane.JPG: - Wikimedia Commons [online]. 9 May 2012 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr. 12 OGURACLUTCH. File:A-1 horseshoe-magnet-red-silver-iron-filings-AHD.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 8 June 2009 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:

22 CITACE ZDROJŮ Obr. 13 LOPPÉ, M. G. File:Lightning striking the Eiffel Tower - NOAA.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 3 June 1912 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr. 14 NOAA. File:Line0534.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 29 January 2006 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr. 15 ALKAREX. Soubor:Leaning tower of pisa 2.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 19 May 2004 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr. 16 PRAEFCKE, Andreas. Soubor:Kettenkarussell.jpg: - Wikimedia Commons [online] [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Praha: Prometheus, ISBN Nečíslované obrázky pochází z vlastního archivu. Pro vytvoření DUM byl použit Microsoft PowerPoint 2010

23 Děkuji za pozornost. Miroslava Víchová


Stáhnout ppt "DYNAMIKA 1 Silové působení těles 10. září 2012"

Podobné prezentace


Reklamy Google