Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DYNAMIKA 1 Silové působení těles Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová Obchodní akademie a Střední odborná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DYNAMIKA 1 Silové působení těles Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová Obchodní akademie a Střední odborná."— Transkript prezentace:

1 DYNAMIKA 1 Silové působení těles Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809. 10. září 2012VY_32_INOVACE_170105_Dynamika_1_DUM

2 Rozlišení pojmů Kinematika Část mechaniky, která popisuje pohyb těles pomocí tří veličin: dráhy, rychlosti a zrychlení v závislosti na čase. Dynamika Část mechaniky, která popisuje příčiny pohybů těles. Odpovídá na otázku, proč se tělesa pohybují. V dynamice používáme především veličiny jako sílu a hmotnost. dále

3 -anglický fyzik, matematik, astronom a teolog -formuloval 3 pohybové zákony -objevil zákony všeobecné gravitace -v matematice položil základy dife- renciálního a integrálního počtu -v optice popsal rozklad světla na barvy -sestrojil zrcadlový dalekohled Isaac Newton (1643 -1727) další informace: http://cs.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton dále Obr. 1

4 Základní pojmy dynamiky Působení sil „na blízko“ 5. Statický účinek sil 4. Dynamický účinek sil 3. Znázornění síly 2. Síla 1. Působení sil „na dálku“ 6.

5 Síla z řeckého slova dynamis, což znamená síla vektorová veličina, která vyjadřuje míru vzáje- mného působení těles vede ke změnám pohybu nebo deformaci těles značí se F jednotkou je 1N (Newton), velikost měříme pozn. S pojmem síla je úzce spojen pojem hmotnost. Hmotnost charakterizuje setrvačné vlastnosti těles. Je to skalární veličina. V klasické mechanice je nezávislá na rychlosti. další pojem seznam pojmů siloměrem

6 Siloměr přístroj pro měření velikosti síly měření se zakládá na přímé úměrnosti mezi prodloužením pružiny a silou, která ho způsobí lze jím měřit sílu tíhovou, tahovou, vztlakovou, třecí, odstředivou, dostře- divou a další zpět Obr. 2

7 Znázornění síly Sílu znázorňujeme orientovanou úsečkou, která udává velikost, působiště a směr působení síly. Pro znázornění síly je důležité určit působiště síly. Např. tíhovou sílu zakreslujeme v těžišti tělesa. F = 5N → 1cm ≈ 1N další pojem seznam pojmů

8 Dynamický účinek sil další pojem seznam pojmů když je těleso v klidu, síla ho uvede do pohybu když je těleso v pohybu, síla může změnit jeho směr nebo rychlost (zrychlí, zpomalí, zastaví) může dojít i k trvalé nebo dočasné deformaci tělesa síla může způsobit posunutí nebo otočení tělesa

9 tělesa jsou vůči sobě v klidu způsobí změnu tvaru tělesa změna tvaru nemusí být viditelná závisí na velikosti síly a na velikosti plochy, na kterou působí Statický účinek sil další pojem seznam pojmů

10 tělesa se vzájemně dotýkají např. ruka tlačí vozík Působení sil „na blízko“ další pojem seznam pojmů

11 tělesa se vzájemně nedotýkají vzájemné působení těles se uskutečňuje prostřed- nictvím těchto silových polí magnetického pole v magnetickém poli působí síla magnetická, značí se F m působí například v okolí magnetu gravitačního pole v gravitačním poli působí síla gravitační, značí se F g např. gravitační pole Země elektrického pole v elektrickém poli působí síla elektrická, značí se F e působí například v okolí elektricky nabitých těles Působení sil „na dálku“ dále seznam pojmů

12 ODPOVĚĎ Na výsadkáře působí gravitační síla. Opakování dále

13 ODPOVĚĎ Tělesa jsou zvedána tahovou silou. Opakování dále

14 ODPOVĚĎ Na piliny působí magnetická síla. Opakování dále

15 ODPOVĚĎ Úder blesku je projevem elektrické síly. Opakování dále

16 ODPOVĚĎ Lodě na hladině udržuje vztlaková síla. Opakování dále

17 ODPOVĚĎ Věž působí na podloží tíhovou silou. Opakování dále

18 ODPOVĚĎ Směrem od středu působí odstředivá síla. Opakování dále

19 CITACE ZDROJŮ Obr. 1 KNELLER, Godfrey. Soubor:GodfreyKneller-IsaacNewton-1689.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 20 March 1727 [cit. 2012-09-10]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/GodfreyKneller-IsaacNewton-1689.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/GodfreyKneller-IsaacNewton-1689.jpg Obr. 2 CHALUPSKÝ, Zdeněk. Soubor:Siloměr 25.png: - Wikimedia Commons [online]. 22 November 2008 [cit. 2012-09-10]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Silom%C4%9Br_25.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Silom%C4%9Br_25.png Obr. 3 JELEN, Stanislav. File:Austrian horse railway1.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 2 November 2005 [cit. 2012-09-10]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Austrian_horse_railway1.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Austrian_horse_railway1.jpg Obr. 4 EINLIG. File:Bundesarchiv Bild 183-11500-0300, Warnemünde, Segelschulschiff "Wilhelm Pieck", Indienststellung.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 3 August 1951 [cit. 2012- 09-10]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Bundesarchiv_Bild_183-11500- 0300%2C_Warnem%C3%BCnde%2C_Segelschulschiff_%22Wilhelm_Pieck%22%2C_Indienst stellung.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Bundesarchiv_Bild_183-11500- 0300%2C_Warnem%C3%BCnde%2C_Segelschulschiff_%22Wilhelm_Pieck%22%2C_Indienst stellung.jpg

20 CITACE ZDROJŮ Obr. 5 MORRIS, Tom. File:Food and drink cans in recycling bin.jpg: Wikimedia Commons [online]. 10 December 2011 [cit. 2012-09-10]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Food_and_drink_cans_in_recycling_bin.jp g http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Food_and_drink_cans_in_recycling_bin.jp g Obr. 6 MCLASSUS, Roger. File:2006-02-04 Metal spiral.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 4 February 2006 [cit. 2012-09-10]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/2006-02-04_Metal_spiral.jpg Obr. 7 PALMER, Alfred T. File:Palmercarpenter edit1.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 21 April 2007 [cit. 2012-09-10]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Palmercarpenter_edit1.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Palmercarpenter_edit1.jpg Obr. 8 USAF. File:Navstar-2F.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 23 July 2006 [cit. 2012-09- 10]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Navstar-2F.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Navstar-2F.jpg

21 CITACE ZDROJŮ Obr. 9 SEPERAUD. File:Magnet 4.jpg: Wikimedia Commons [online]. 2 December 2005 [cit. 2012-09-10]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Magnet_4.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Magnet_4.jpg Obr. 10 PUGH, Vernon. File:Aircraft.osprey.678pix.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 17 January 2000 [cit. 2012-09-10]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Aircraft.osprey.678pix.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Aircraft.osprey.678pix.jpg Obr. 11 ALFVANBEEM. File:Potain tower crane.JPG: - Wikimedia Commons [online]. 9 May 2012 [cit. 2012-09-10]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Potain_tower_crane.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Potain_tower_crane.JPG Obr. 12 OGURACLUTCH. File:A-1 horseshoe-magnet-red-silver-iron-filings-AHD.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 8 June 2009 [cit. 2012-09-10]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/9/93/20090623151306%21A- 1_horseshoe-magnet-red-silver-iron-filings-AHD.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/9/93/20090623151306%21A- 1_horseshoe-magnet-red-silver-iron-filings-AHD.jpg

22 CITACE ZDROJŮ Obr. 13 LOPPÉ, M. G. File:Lightning striking the Eiffel Tower - NOAA.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 3 June 1912 [cit. 2012-09-10]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Lightning_striking_the_Eiffel_Tower_- _NOAA.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Lightning_striking_the_Eiffel_Tower_- _NOAA.jpg Obr. 14 NOAA. File:Line0534.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 29 January 2006 [cit. 2012-09-10]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Line0534.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Line0534.jpg Obr. 15 ALKAREX. Soubor:Leaning tower of pisa 2.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 19 May 2004 [cit. 2012-09-10]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Leaning_tower_of_pisa_2.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Leaning_tower_of_pisa_2.jpg Obr. 16 PRAEFCKE, Andreas. Soubor:Kettenkarussell.jpg: - Wikimedia Commons [online]. 2005 [cit. 2012-09-10]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Kettenkarussell.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Kettenkarussell.jpg ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Praha: Prometheus, 2003. ISBN 80- 7196-223-6. Nečíslované obrázky pochází z vlastního archivu. Pro vytvoření DUM byl použit Microsoft PowerPoint 2010

23 Děkuji za pozornost. Miroslava Víchová


Stáhnout ppt "DYNAMIKA 1 Silové působení těles Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová Obchodní akademie a Střední odborná."

Podobné prezentace


Reklamy Google