Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dobrý den, vítejte na marketingu! Ing. Michael Doležal Ekonomicko-správní fakulta Katedra podnikového hospodářství dveře č. 631, linka 461.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dobrý den, vítejte na marketingu! Ing. Michael Doležal Ekonomicko-správní fakulta Katedra podnikového hospodářství dveře č. 631, linka 461."— Transkript prezentace:

1 Dobrý den, vítejte na marketingu! Ing. Michael Doležal Ekonomicko-správní fakulta Katedra podnikového hospodářství dveře č. 631, linka 461

2 Tématické okruhy marketingu 1. Základní principy a význam marketingu 2. Marketingové makro- a mikroprostředí 3. Marketingový plán 4. Marketingová strategie - analýza portfolia 5. Marketingová informační soustava 6. Chování zákazníka 7. Marketingový mix (podrobněji 8.- 11.) 8. Produkt 9. Distribuce

3 Struktura přednášek a seminářů II 10. Cena 11. Propagace 12 Marketing v místní veřejné správě 13. Marketing na zahraničních trzích 14. Společenské a etické souvislosti marketingu (eventuálně externí lektor)

4 Literatura ke studiu Foret, M.: Marketingová komunikace. Brno 1997 Kotler,Ph.: Marketing Management. Praha 1998 – vybrané kapitoly V:\ Dolezal (Orion: Verejné)

5 Doporučená literatura Cooper, J. - Lane, P.: Marketingové plánování. Praha 1998 Foretová, V. - Foret, M.: Komunikující město. Brno 1996 Janečková, L. - Vaštíková, M.: Marketing měst a obcí. Praha 1999 kolektiv VŠE: Kapitoly ze základů marketingu. Praha 1996 Pricer, R.W. - Foret, M.: Export a marketing na zahraničních trzích. Brno 1995 Kolektiv VŠE: Marketingové aplikace. Praha 1998

6 Doporučená literatura Meffert, H.: Marketing management. Praha 1996 Morrison, A.M.: Marketing pohostinství a cestovního ruchu. Praha 1995 Majaro,S.: Základy marketingu. Praha 1996 Westwood, J. (Vejdělek, J.): Jak sestavit marketingový plán. Praha 1999

7 Způsob ukončení vypracování marketingového plánu konkrétního podniku/organizace (termín odevzdání: dle dohody) ústní zkouška (test na zápočet)

8 PŘEDNÁŠKA 1 Základní principy a význam marketingu Jaké jsou základní pojmy, které marketing používá? Jaká je podstata marketingového řízení? K čemu je marketing využíván? Jaké jsou orientace firem na trhy?

9 Co je marketing? „Systém propracovaných principů a postupů, s jejichž pomocí organizace prakticky poznávají přání a potřeby svých zákazníků a následně na ně reagují.“ (M. Foret) „Dodání správných věcí na správné místo za správnou cenu ve správný čas“ „Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných výrobků s ostatními.“ (Ph. Kotler)

10 Základní pojmy marketingu potřeby, požadavky, poptávka výrobky hodnota, cena a uspokojení směna, transakce a vztahy trhy

11 Potřeby, požadavky, poptávka Potřeba - stav pociťovaného nedostatku některého ze základních uspokojení (potrava, ošacení, bydlení, bezpečnost …) Požadavky - tužba po specifickém uspokojení potřeby jídlo hamburger respekt Rolls-Royce Poptávka - požadavky na specifické produkty, které jsou podloženy kupní silou kolik lidí chce RR x kolik si jej opravdu koupí

12 Výrobky/produkty Cokoliv co může být nabízeno někomu proto, aby uspokojil potřebu nebo požadavek Výrobky a služby - rozlišení mezi předměty fyzickými a nehmotnými Služby mohou být uspokojovány dalšími prostředky: osoby - herci & umělci & politici místo - dovolená na Korsice aktivita - fitness centrum organizace - členství ve fan klubu myšlenka - příjmutí životní filozofie

13 Hodnota, náklady a uspokojení Hodnota - odhad celkové vlastnosti výrobku uspokojovat potřeby Soubor volby výrobků - jednotlivé alternativy Soubor potřeb - rozdílná schopnost uspokojovat potřeby (rychlost, bezpečnost, námaha) (potřeba dopravy - auto, MHD, kolo, chůze zohlednění: hodnota vs náklad) Marketing - založen na teorii chování zákazníka při spotřebitelské volbě (domněnky o tom, jak budou spotřebitelé provádět volbu)

14 Směna - 5 základních podmínek 1. Musí být alespoň dvě strany 2. Každá strana má něco, co by mohlo mít hodnotu pro druhou stranu 3. Každá strana je schopná komunikace a dodání 4. Každá strana má svobodu přijmout či odmítnout nabídku 5. Každá strana se domnívá, že je odpovídající nebo žádoucí jednat s druhou stranou

15 Dvoustranná směna - požadavky 1. Vysoká kvalita, trvanlivé zařízení 2. Spravedlivá cena za hodnotu 3. Včasná dodávka zařízení 4. Dobré finanční podmínky 5. Dobré náhradní díly a servis 1. Dobrá cena za zařízení 2. Včasná platba 3. Dobré lidské slovo ŠKODA AUTOZÁJEMCE

16 Vztahový marketing Firmy se snaží o rozvíjení kvality a kvantity transakcí do podoby vztahového marketingu slibováním a dodáváním vysoké kvality, dobrých služeb a spravedlivých cen druhé straně, resp. posilováním ekonomických, technických a společenských pout. Přínos: snížení doby a nákladů transakcí

17 Marketingová síť Je jedinečný majetek firmy, který se skládá ze společností a firem, s nimiž si vybudovala solidní a spolehlivé obchodní vztahy. Úsilí maximalizovat zisk při každé transakci nahrazeno maximalizací prospěšných vztahů.

18 Trhy Trh - soubor všech potenciálních zákazníků sdílejících zvláštní potřebu nebo požadavek, kteří by mohli být ochotni a schopni se účastnit směny, aby uspokojili tuto potřebu či požadavek trh potřeb (lidé hledající dietu) trh výrobků (jako např. trh automobilů) demografický trh (trh pro věk. skup. kojenců) geografický trh (český trh) „nezákaznický“: trh voličů, trh pracovních sil

19 Trhy

20 Marketingové řízení Promyšlené zvládnutí procesů směny za účelem dosažení žádoucích reakcí ostatních stran. Definice AMA (Amer. Market. Asociace): „Marketingové řízení je procesem plánování a provádění koncepce, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, zboží a služeb s cílem vytvářet směny, které uspokojují cíle jednotlivce a organizací.“ Cíl: zvýšení pravděpod. úspěchu na trh

21 3 kvalitativní stupně (řízení) 1. zřizování marketingových útvarů - řeší otázky marketingu a mají za ně odpovědnost jak vůči vedení, tak i veřejnosti (od prodejního personál přes výzkum po viceprezidenta) 2. vypracování vlastního uceleného přístupu - McDonald´s - QSCV (quality, servis, cleaness, value) 3. existence marketingové kultury - všichni pracovníci firmy považují za cíl zákazníka a jeho potřeby - na špici je zákazník

22 Jak dospět ke třetímu stádiu? 1. Orientace na určitou skupinu se specifickou potřebou (nejlépe takovou, kterou dosud nikdo „neobsluhuje“) 2. Předvídání budoucích potřeb a s předstihem se připravit na uspokojování (oblast trávení volného času, prac. příležitostí, ochrana ŽP) 3. Nabízet nové možnosti pro něž se trh teprve rodí - walkman (než byl uveden na trh, málokdy si uvědomil, že jej potřebuje) Akio Morita - Sony

23 Kdo zabezpečuje marketingové operace? prodejní manažeři & prodejní personál reklamní a propagační manažeři pracovníci marketingového průzkumu manažeři pro služby zákazníkům (customer- service) manažeři výrobku (product managers) manažeři trhu (key account managers) marketingový viceprezident

24 Možnosti marketingu Pozor na omyl - marketing není všelék!!!! Podnik staví na základních faktorech: legislativní předpisy, finanční zabezpečení, účetnictví, personální management - marketing je nadstavba nad správným fungováním těchto předpokladů u organizací

25 Význam marketingu pro firmu připravuje podmínky a zajišťuje prodej produktů  tržby, zisk (dlouhodobá prosperita) dominantně působí na formování profilu nabídky  výr. program působí na zhromadnění výroby (růstem prodeje)  snižování nákladů působí na růst kvality produktů iniciuje inovační aktivity a urychlování tech. rozvoje výrobků  konkurenceschopnost

26 Význam marketingu pro firmu II je důležitým činitelem při snižování podnikatel. rizika působí při zvyšování podnikové kultury působí při zvyšování známosti značky a pověsti firmy na veřejnosti pěstuje u zaměstnanců hrdost na vlastní podnik a výrobky je důležitým činitelem při zvyšování zaměstnanosti a podpoře soc. míru

27 Orientace firem na trh (koncepce) 1. Orientace na produkt 2. Orientace na produkci 3. Orientace na prodej 4. Orientace na zákazníka 5. Společenský marketing

28 Orientace na produkt Historicky nejstarší Předpoklad: důraz kladen na produkt samotný, spotřebitelé si oblíbí ty výrobky, které nabízejí větší kvalitu nebo výkon –nejúspěšnější budou ty organizace, které, které přinášejí na trh nové, inovované či jinak dokonalé výrobky a služby –kupující obdivuje dobré zboží a ocení kvalita/výkon „lepší past na myši“, trh jde jiným směrem

29 Orientace na produkci Předpoklad: spotřebitelé chtějí široce dostupné výrobky za nízkou cenu Od samotného produktuefektivita a racionalizace výrobního procesu (Ford, Baťa, hromadná průmyslová produkce) –poptávka převyšuje nabídku (spotřeb. chtějí výrobek samotný více než jeho pěkné vlastnosti) –cena vysoká pro rozšíření trhu je nutné zvýšit produkci

30 Orientace na prodej Předpoklad: spotřebitelé si nekoupí dost výrobků, je nutné vyvíjet agresivní prodejní a propagační úsilí (cca od 50. let) Nejdříve vyrobit, pak prodat použití reklamy, podpory prodeje, osobního prodeje Používáno u „nevyhledávaného zboží“ (pojištění, encyklopedie, pohřební pozemky) Pozitivní výsledky z krátkodobého hlediska, ne příliš perspektivní jako dlouhodobá strategie

31 Orientace na zákazníka Předpoklad: určování potřeb a požadavků cílových trhů a poskytování požadovaného účinněji a efektivněji než u konkurence Definování požadavků zákazníka z jeho zorného úhlu (sledování potřeb, přání, vnímání, preferencí a spokojenosti zákazn.) a uspokojení prostřed. designu, kvality, komunikace, ceny a rozsahu nabídky. Spokojený zákazník = stálý zákazník

32 Spokojený zákazník 1. Kupuje znovu 2. Hovoří s ostatními o firmě příznivě 3. Věnuje méně pozornosti konkurenčním značkám a reklamě 4. Kupuje od stejné firmy i jiné výrobky 54 - 70% zákazníků, kteří si stěžují uzavře znovu obchod nespokojený zákazní informuje 11 lidí spokojený zákazník informuje 3 lidi

33 Společenský marketing Předpoklad: vyhýbá se potenciálním konfliktům mezi spotřebitelskými požadavky, spotřebitelskými zájmy a dlouhodobým blahobytem spotřebitele a společnosti Rovnováha mezi ziskem podniku a spokojeností zákazníka a veřejným zájmem. Oblast: nové produkty, postupy a technologie odpovídající ochraně životní prostředí McDonald´s - výživná strava (?) Henkel - prací prášky (náhrada fosfátů) nealkoholické nápoje - recyklace PET lahví


Stáhnout ppt "Dobrý den, vítejte na marketingu! Ing. Michael Doležal Ekonomicko-správní fakulta Katedra podnikového hospodářství dveře č. 631, linka 461."

Podobné prezentace


Reklamy Google