Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu"— Transkript prezentace:

1 Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.czaroslava.dedkova@tul.cz

2 Přednášky 1.Úvod do marketingu, význam mkg., základní pojmy, vývoj marketingu 2. Pojem trh a jeho členění, segmentace trhu,V,N. 3. Výrobek, značka, obal 4.Živ.cyklus výrobku, vývoj nového výrobku. 5. Cena - význam ceny v mkg., cenové cíle, 6. Podstata distribuce, distribuční kanály, char. VO, MO 7. Marketingová komunikace – její formy. 8. Strategické plánování, obsah marketingového plánu. 9. Získávání informací pro marketingová rozhodnutí, 10. Chování zákazníka, faktory ovlivňující zákazníka. 11. Marketingové prostředí a jeho vliv na činnost firmy, úloha marketingu ve firmě. 12.Předtermín

3 Odborná literatura Alsbury A., Jay R. Marketing to nejlepší z praxe Computer Press Praha 2002 Dědková J. Honzáková I. Základy marketinguTU Liberec2009 Foret M., Procházka P., Vaculík J. Marketing základy a postupy Computer Press Praha 2001 Horáková I.Marketing v současné světové praxi Grada1992 Kolektiv autorůKapitoly ze základů marketingu VŠE Praha1995 Kolektiv autorůMarketingová aplikaceVŠE Praha1998 Kotler P.Marketing managementGrada1998

4 Kotler P.Marketing podle KotleraManagement Press 2000 Majaro S.Základy marketinguGrada1996 Maruani L.Abeceda marketinguManagement Press 1995 McCarthy E.J.,Perreault W.D. Základy marketinguVictoria Publishing 1995 Smith P.Moderní marketingComputer Press Praha 2000 Světlík J.Marketing - Cesta k trhuEkka1992 Časopisy: Marketing magazine, Trend marketing, Strategie, http://www:marketingovenoviny.czhttp://www:marketingovenoviny.cz, http://multiedu.tul.czhttp://multiedu.tul.cz, https://elearning.fm.tul.cz/,https://elearning.fm.tul.cz/

5 ŘEKLI O MARKETINGU MARKETING JE TAK ZÁKLADNÍ, ŽE NEMŮŽE BÝT POVAŽOVÁN ZA SAMOSTATNOU FUNKCI. JE TO CELÉ PODNIKÁNÍ VIDĚNÉ Z HLEDISKA JEHO KONEČNÉHO VÝSLEDKU, TEDY Z HLEDISKA ZÁKAZNÍKA. P. DRUCKER MARKETING JE PŘÍLIŠ DŮLEŽITÝ NA TO, ABY BYL PONECHÁN POUZE MARKETINGOVÉMU ÚTVARU. D. PACKARD NÁŠ CÍL PŘESAHUJE USPOKOJENÍ ZÁKAZNÍKA. NÁŠ CÍL JE ZÁKAZNÍKA POTĚŠIT. ANONYMNÍ JAPONSKÝ MANAŽER ZAPOMENOUT NA MARKETING ZNAMENÁ ZANEDBAT JEDEN Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ASPEKTŮ CESTY K ÚSPĚCHU. ANONYM

6 Podle standardních definic je marketing soubor celé řady činností: nakupování prodej doprava skladování financování převzetí rizika standardizace a roztřídění výrobků dle jejich kvality zajištění informací o trhu

7 Definice marketingu Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je předvídání, poznání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem, zajišťujícím splnění cílů organizace. Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných výrobků s ostatními.

8 Marketing je proces, určující požadavek zákazníka a usnadňující prodej konečným spotřebitelům Marketing znamená využití času a místa prodeje Schopnost učinit z nabídky a spotřeby—zážitek, hodnotu Marketing sestává z činnosti nákupu, prodeje, dopravy a skladování zboží Marketing je provádění činností, pomocí kterých se hledá způsob, jak dosáhnout cílů organizace

9 Marketing se odlišuje od prodeje Prodej zboží Je orientován na prodej Jednostranný proces Krátkodobé cíle Orientován na objem Marketing Orientován na zákazníka Výstup určuje marketingový výzkum Oboustranný proces Dlouhodobé cíle Je jedno, co umíte vyrobit, když to neprodáte!!

10 VYROBIT TO, CO SE PRODÁ A NE PRODÁVAT TO, CO SE VYROBILO

11 Než začne firma vyrábět: 1) musí analyzovat potřeby zákazníků 2) předpovědět typ, tvar, materiál 3) odhadnout počet zákazníků 4) zjistit, kdy si tito zákazníci budou chtít výrobky kupovat 5) kde si je budou kupovat 6)jakou cenu budou ochotni zaplatit 7) druhy komunikace 8)odhad konkurenčního prostředí tj. MARKETING

12 Zásady marketingu Vyrábět to, co si zákazník přeje Nabízet to tam, kde si to zákazník přeje a formou a cenou, jaká zákazníkovi vyhovuje Spokojenost zákazníka Vytvoření image, dobrého jména firmy Spokojenost vlastníků firmy, zaměstnanců Zajištění dostatečného zisku

13 Mikromarketing (řídí tok výrobků od V k Z) Makromarketing (řídí tok zboží v ekonomice, aby byla v souladu poptávka s nabídkou)

14 Klasifikace podle Podskupiny Typ marketingu Kdo je partnerem ve směně SpotřebiteléMarketing spotřebitelů ObchodníciMarketing obchodu Průmysloví kupujícíPrůmyslový marketig, Mkg. na trhu organizací Evropští kupujícíEuro –marketing Mezinárodní kupujícíMezinárodní marketing Co je předmětem směnného vztahu ZbožíMarketing zboží SlužbyMarketing služeb OrganizaceInstitucionální marketing LidéNapř.:Marketing Madonny MyšlenkyNapř.:Marketing živ. prostředí

15 Kdo vstupuje do směnného vztahu a s jakým cílem Komerční organizace Komerční marketing VládaVládní marketing Neziskové organizace Marketing nezisk. org. MaloprodejMarketing maloobchodu Sportovní organizaceMarketing sportov. org. Které nástroje hrají významnou roli Databáze zákazníků a informace o zák. Marketing s využitím databází TelefonTele-marketing Přímý kontakt mezi dodavatelem a zákazn. bez prostřed. Přímý marketing

16 Základní pojmy marketingu Potřeby: Požadavky: Poptávka: Výrobek: Hodnota: Směna: Mkg.zástupci: Trh:

17 Marketing je umění nacházet příležitosti, rozvíjet je a výnosně jich využívat. Znalost marketingu se vytváří zkušeností.

18 MARKETINGOVÝ VÝVOJ

19 Fáze marketingových filosofií 1880-1930 Výrobní filosofie (product concept ) Vyrob co nejlevněji a prodáš! 1930-1950 Prodejní filosofie (sales concept ) Čím více reklamy, tím více prodáš! 1950 - 1970 Marketingová filosofie (marketing concept) Nejdříve poznej potřeby Z a prodáš ! 1970 - Sociálně marketingová filosofie (societal concept ) Poznej potřeby Z, zohledni potřeby společnosti a prodáš! Výrobková koncepce Vyrob, co nejkvalitněji a prodáš!

20 Prodejní koncepce Marketingová koncepce ********** **********

21 prodejní koncepce podnik produkt prodej a reklama zisk z kvantity prodeje koncepce marketingu trh potřeby zákazníka koordinace veškeré činnosti zisk vyplývající ze spokojenosti zákazníka

22 Vývojové změny v ČR Po r.89- hledání, poznávání Cca do r.1995 módní záležitost, zakládány mkg. útvary, uvolňovány fin. prostředky pro rozvoj analytických, výzkumných a dalších činností (+další činnosti-vymáhání pohledávek) 1995-98 operativní marketing, veletrhy, výstavy, obsahová diverzifikace Přelom tisíciletí- strategický marketing

23 Rozdíly v názorech u mkg. koncepce a orientace na výrobu

24

25 Starší neandrtálský marketing je tvořen praktikami:  Ztotožňování marketingu s prodejem  Důraz na získávání zákazníků místo na péči o ně  Snaha o dosažení zisku z každé transakce místo o cílevědomé poskytování hodnoty zákazníkovi v průběhu jeho celého “životního cyklu”  Tvorba cen vycházející z nákladových kalkulací spíše než využití ceny jako diferencovaného mark. nástroje  Plánování každého komunikač. nástroje odděleně  Prodej produktu místo snahy o pochopení a uspokojení skutečných potřeb zákazníka

26 Novější přístup: ( Marketing současnosti) Zlepšování znalostí o zákaznících, vytvoření databází zákazníků, CRM Lepší komunikace se zákazníky (digitální, mobilní,virový marketing, sociální sítě) Užívání cílenějších médií Integrace marketingové komunikace Větší využívání nových technologií, inovace Rozvoj elektronického obchodu


Stáhnout ppt "Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu"

Podobné prezentace


Reklamy Google