Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bourání budov Střední odborná škola Otrokovice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bourání budov Střední odborná škola Otrokovice"— Transkript prezentace:

1 Bourání budov Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Zdeněk Polýnek Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /5 Autor Ing. Zdeněk Polýnek Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-Ze-PB/3-SO-3/17 Název DUM Bourání budov Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 36-67-H/01 Obor vzdělávání Zedník Vyučovací předmět Přestavby budov Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 17 – 18 let Anotace Výukový materiál je určený k výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium. Náplň: demoliční práce, bourání stropů, kleneb a schodišť, bourání výbušninami Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Demoliční práce, bourání dřevěných stropů, bourání kleneb, bourání železobetonových stropů, bourání schodišť, bourání výbušninami Datum

3 Bourání budov Náplň výuky Bourací práce Postup bourání
Bourání dřevěných stropů a kleneb Bourání železobetonových stropů a schodišť Bourání výbušninami

4 Demoliční práce Pokud je to možné, má se při bourání postupovat tak, aby se vybouraný materiál mohl ještě použít. Než se začne bourat, musí se odpojit přívod plynu, vody a elektrické instalace, a jde-li o řadový dům, musí se zajistit vedlejší stavby. Bourat se má pokud možno jen za denního světla. Je-li třeba bourat i za tmy, musí být pracoviště a všechny komunikace dokonale osvětleny. Strhávat části stavby najednou je dovoleno jen za stálého odborného dozoru. Je-li vedle bourané budovy veřejná komunikace, musí být na ní zřízen ochranný kryt. Všichni pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními helmami a ostatními předepsanými pomůckami a zásadně nesmějí pracovat nad sebou. .

5 Postup bourání Při bourání se postupuje tak, že se vybourá nejdříve vnitřek podlaží, a teprve potom obvodové zdivo. Začíná se na střeše, kde se snáší krytina, a to pokud možno současně, např. u sedlové střechy na obou stranách, aby jednostranným zatížením krovu nedošlo k jeho zřícení. Potom se rozebere krov a zbourá se komínové zdivo. Po vybourání obvodových zdí se odstraňují podlahy. Jsou-li ve zdech balkóny, arkýře nebo římsy, nesmí se odbourat zdivo, které je zajišťuje, protože by se zřítily. .

6 Bourání dřevěných stropů a kleneb
Bourají-li se stropy, odstraní se nejdříve kleště a pak stropnice uvolní v uložení a vyjmou se. Jsou-li stropnice porušené, musí se podepřít, aby se nezřítily. Tenké klenby se po probourání vrcholu samy zřítí, zatímco tlustší klenby se musí rozebrat po částech, a to od vrcholového klenáku k patkám, a vždy se mají zajistit pomocnou konstrukcí proti předčasnému pádu. Spočívají-li klenby na střední zdi, mají se rozebírat z obou stran současně, aby se účinkem jednostranného tlaku neporušila stabilita zdiva

7 Bourání železobetonových stropů a schodišť
Železobetonové stropy a konstrukce se bourají pomocí pneumatických kladiv a ocelová výztuž se řeže kyslíkovodíkovým plamenem. Protož jde o velmi namáhavou a zdlouhavou práci, použije se tam, kde je to povoleno, otřesné nebo destrukční nálože. Schodiště se zazděnými stupni se bourá současně se zdivem. U dřevěných nebo ocelových schodišť se odstraňuje celé rameno najednou. Vybouraný materiál se nesmí hromadit v podlažích ani shazovat do nehlídaných míst. Suť se spouští do zásobníků nebo vozidla v uzavřených skluzech, ukončených mokrým rukávem. skluzné potrubí Obr. 1 odbočka

8 Bourání výbušninami Bourání výbušninami je progresivní, protože zmenšuje pracnost a urychluje práci. Dbá-li se na potřebnou opatrnost, nevzniknou žádná zbytečná poškození okolí. U značně rozrušených staveb je mnohem bezpečnější způsob než ruční postupné bourání. Bouracím pracím předchází vypracování plánu trhacích prací, při němž se přihlíží k okolní zástavbě, protože tlak vzduchu se projeví nebezpečněji v hustě zastavěných ulicích než ve volném prostranství. Otřesy půdy se ve skalnaté zemině a vysoké hladině podzemní vody přenášejí silněji než v písčité zemině. U všech staveb v blízkosti demolice je třeba buď protokolárně zachytit, nebo ofotografovat všechny existující trhliny, aby se vyloučily pozdější požadavky náhrady škody. Před odstřelem se mají okna domů v blízkosti otevřít, a není-li to možné, postaví se před ně ochranné stěny, poněkud větší, než je velikost otvoru.

9 Umístění výbušnin při bourání konstrukcí
U zdiva se používá příložné nálože v těch případech, kdy je nebezpečí, že se již porušená konstrukce může snadno zřídit. zemina nálož nálož kámen Obr. 2

10 Nálože, které se zapustí zcela nebo částečně do zdiva, znamenají úsporu trhaviny.
vyvrtaný otvor pro nálož bourané zdivo nálož nálože bourané zdivo otvory Obr. 3

11 Zapuštěné nálože u kleneb
Nálož umístěná v patkách kleneb Nálož umístěná v záklenku odstraněná podlaha odstraněná podlaha nálože nálože podpěra Obr. 4 Obr. 5

12 Demolice dálničního mostu
Obr. 6 Obr. 7

13 Demolice domů Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8

14 Obr. 9

15 Kontrolní otázky: Popiš demoliční práce při bourání budov.
Jaký je postup při bourání? Jak se bourá dřevěný strop a klenba? Jak se bourá železobetonový strop a schodiště? Jak se bourá pomocí výbušnin?

16 Seznam obrázků: Obr. 1: vlastní Obr. 2: vlastní Obr. 3: vlastní
Obr. 8: Bourací práce a demolice. In: Demolice-taborsky.cz [online] [vid ]. Dostupné z: Obr.9: Bourací práce a demolice. In: Demolice-taborsky.cz [online] [vid ]. Dostupné z:

17 Seznam použité literatury:
[1] Hájek Václav, Pozemní stavitelství pro 3. ročník SPŠ stavebních, Praha, 1980, SNTL [2] Antonín Vaněk, Moderní technika dokončovacích prací ve stavebnictví, Praha, 1995, ISBN

18 Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Bourání budov Střední odborná škola Otrokovice"

Podobné prezentace


Reklamy Google