Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_P3_1.16 Tematická oblast: Práce se slovníky a Pravidly českého pravopisu Pomlčka, nebo spojovník? Typ: DUM - výkladový.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_P3_1.16 Tematická oblast: Práce se slovníky a Pravidly českého pravopisu Pomlčka, nebo spojovník? Typ: DUM - výkladový."— Transkript prezentace:

1 Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_P3_1.16 Tematická oblast: Práce se slovníky a Pravidly českého pravopisu Pomlčka, nebo spojovník? Typ: DUM - výkladový Předmět: ČJS Ročník: 5. a 6. r. (6leté), 3. a 4. r.(4leté) Zpracováno v rámci projektu EU peníze školám CZ.1.07/1.5.00/34.0296 Zpracovatel: Mgr. Romana Cieslarová Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace Datum vytvoření: leden 2013

2 METODICKÝ LIST Materiál je součástí tematické oblasti Práce se slovníky a Pravidly českého pravopisu a je určen pro žáky semináře z českého jazyka a literatury v předmaturitním nebo maturitním ročníku. Slouží k seznámení s pravidly pro používání pomlčky a spojovníku. Cílem je naučit žáky rozlišovat tyto grafické znaky. Inovace spočívá ve využití interaktivního prostředí.

3 P OMLČKA

4 P ROČ JI POUŽÍVÁME ? 1. Naznačuje větší přestávku v řeči. 2. Výrazně od sebe odděluje části textu.

5 K DY POMLČKU POUŽÍVÁME ?

6 1. NEUKONČENÁ VÝPOVĚĎ A. záměrně neukončená výpověď  Prozradil bych ti to, ale –  Ty jeden – ! B. nezáměrně neukončená výpověď (mluvčí je náhle přerušen, někdo mu skočí do řeči apod.)  „Poklad najdete pod – “ A vtom se to stalo! Do místnosti vpadli vojáci. (Někdy se v této souvislosti používají …)

7 2. P ŘÍMÁ ŘEČ A. k odlišení promluv dvou osob (zejména u nevlastní přímé řeči):  Přiznej se! – Nikdy! – Hned!  „To neuděláš! – „Udělám!“ B. u dodatečně připojené uvoz. věty:  „Nejsme doma!“ – ozvalo se zevnitř. C. před odpovědí na řečnickou otázku:  A proč jsme prohráli? – Protože jsme podcenili přípravu.

8 3. M ÍSTO ČÁRKY A. u vsuvky  Všichni žáci – snad kromě spokojených prvňáčků – milují prázdniny. B. u osamostatněné části výpovědi  Rybaření – to byla jeho vášeň! C. chceme-li upozornit na jádro sdělení  V koutku půdy se skrýval – kolovrátek.

9 4. V HESLECH, NÁPISECH APOD.  Kniha – přítel člověka.  Březen – měsíc knihy.

10 5. ZACHYCENÍ CITOVÝCH STAVŮ MLUVČÍHO např. označení vzrušené, přerývané řeči  „To jsi mohl – říct rovnou – že – vůbec nechceš přijít.“  Jsou to družičky a mezi nimi – proboha – rakev – černý kříž!

11 S POJOVNÍK

12 C O JE SPOJOVNÍK ?  Grafický znak v podobě vodorovné čárky kladené bez mezer mezi slova nebo jejich části.  Užívá se, chceme-li vyjádřit, že jím spojené výrazy tvoří těsný celek.

13 K DY SPOJOVNÍK POUŽÍVÁME ?

14 1. P ODSTATNÁ JMÉNA A. příjmení  Frédéric Jolit-Curie B. místní jména  Frýdek-Místek, Brno-venkov, Alma-Ata C. slovní spojení, jehož složky jsou v souřadném poměru  kuchař-číšník, propan-butan D. některá přejatá slova  ping-pong, moucha tse-tse

15 2. S LOŽENÁ PŘÍDAVNÁ JMÉNA U složených adjektiv píšeme spojovník, platí-li dvě podmínky: A. obě složky jsou ve vztahu souřadném B. první složka končí -sko, -cko, -ně, -ově  česko-anglický, košicko-bohumínská, literárně-hudební, analogově-číslicový

16 Spojovník se nepíše u složených adjektiv: A. která vznikla ze spojení adjektiva a substantiva (latinskoamerický, vysokoškolský, zahraničněpolitický) B. jejichž první složka nekončí -sko, -cko, -ně, -ově (hluchoněmý, černobílý) Pozor na významové rozdíly:  kulturněhistorický ≠ kulturně-historický  politickoekonomický ≠ politicko-ekonomický

17 3. S POJKA - LI Např.: mohu-li, budeme-li, říkám-li Pozor! Když je -li jen součástí složené spojky, píše se bez spojovníku: neboli, nežli, zdali, čili.

18 4. M EZI ČÁSTMI SLOVA A. při dělení slov na konci řádku B. k naznačení přerývané výslovnosti (z citových příčin)  Po-dí-vej-me! Tem-po, tem-po! C. v mluvnickém výkladu  ne-pře-mo-ži-tel-ný  kořen -mož-, přípony -i-, -tel-, -n-, koncovka -ý

19 U POZORNĚNÍ NA ZÁVĚR : Nezapomínejte graficky rozlišovat pomlčku a spojovník! 1. Rozdělují-li se části slova, mezi kterými se píše spojovník, do dvou řádků, píše se spojovník na konci jednoho řádku i na začátku řádku následujícího. 2. Před i za pomlčkou se (na rozdíl od spojovníku) píše mezera.

20 P OUŽITÁ LITERATURA : Pravidla českého pravopisu. Praha : Academia, 1993. ISBN 80-200-0475-0.


Stáhnout ppt "Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_P3_1.16 Tematická oblast: Práce se slovníky a Pravidly českého pravopisu Pomlčka, nebo spojovník? Typ: DUM - výkladový."

Podobné prezentace


Reklamy Google