Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inflace a nezaměstnanost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inflace a nezaměstnanost"— Transkript prezentace:

1 Inflace a nezaměstnanost
Základy ekonomie Inflace a nezaměstnanost

2 Inflace Inflace = dlouhodobý růst cenové hladiny
Ne každé zvýšení cenové hladiny je inflací (např. deregulace cen) – důležitá je tedy dlouhodobost Proč inflace vadí? Protože: - je-li neočekávaná, přerozděluje bohatství (od věřitelů k dlužníkům, od zaměstnanců k firmám, od daňových poplatníků ke státu apod.) - je-li nevyrovnaná, mění relativní ceny, a tudíž pokřivuje cenové informace, a tedy způsobuje neefektivnost Inflaci lze klasifikovat z různých hledisek: kvantitativní, kvalitativní, dopad na relativní ceny, očekávání, dle příčin

3 Inflace Kvantitativní hledisko:
inflace mírná (ceny rostou pomaleji než reálný produkt) inflace pádivá (ceny rostou rychleji než reálný produkt) hyperinflace (ceny rostou takovým tempem, že lidé nechtějí držet peníze – útěk od peněz – návrat k barterovému obchodu)

4 Jak vypadá hyperinflace?
Country Month with highest inflation rate Highest monthly inflation rate Equivalent daily inflation rate Time required for prices to double Hungary July 1946 4.19 × 1016 % 207 % 15 hours Zimbabwe November 2008 7.96 × 1010 % 98 % 24.7 hours Yugoslavia January 1994 3.13 × 108 % 64.6% 1.4 days Germany October 1923 29,500 % 20.9 % 3.7 days Greece October 1944 13,800 % 17.9 % 4.3 days China May 1949 2,178 % 11% 6.7 days Zdroj: Kwok, Hanke (2009)

5 Inflace Kvalitativní hledisko:
inflace zjevná (projevuje se růstem cenové hladiny) inflace skrytá (není zachycena v cenových indexech) inflace potlačená (projevuje se nedostatkem, černým trhem, vynucenými úsporami – cenová regulace)

6 Potlačená inflace D' výchozí situace představuje rovnováhu na trhu (při S a D) P S D dojde-li k růstu poptávky, za normálních okolností vzroste rovnovážná cena a rovnovážné množství, ale: Preg ...cena je regulována na původní úrovni – vznikne tedy převis D nad S (QD>QS) Qs QD Q Inflace se neprojevuje růstem cen, ale jinými způsoby, jako: viz následující slide

7 Potlačená inflace - důsledky
nedostatek zboží fronty před obchody černý trh

8 Inflace Dopad na relativní ceny:
inflace vyrovnaná (nemění relativní ceny) inflace nevyrovnaná (mění relativní ceny – různá zboží zdražují různým tempem) Dle očekávání: inflace anticipovaná (očekávaná) inflace neanticipovaná (neočekávaná) Dle příčin: inflace poptávková (způsobená tiskem peněz) inflace nabídková (způsobená nabídkovými šoky – např. ropné šoky)

9 Inflace, deflace, desinflace
Inflace – růst cenové hladiny Deflace – pokles cenové hladiny Desinflace – pokles míry inflace (tedy pokles tempa růstu cenové hladiny

10 Je lepší inflace nebo deflace?
Nelze jednoznačně říci, protože: ...deflace má stejné efekty jako inflace, pouze směr působení těchto efektů je opačný Proč se ekonomové obávají deflace a proč je mírná inflace přijatelná? ... pokud deflace, obava, že lidé budou odkládat své nákupy, protože očekávají další pokles cen – vznik a prohlubování recese ...pokud mírná inflace, lidé nemají důvod odkládat své nákupy – mírná inflace zároveň není pro hospodářství destruktivní Nejméně škodí inflace, která je: očekávaná a zároveň vyrovnaná

11 Jak měříme inflaci? Pomocí cenových indexů, a to:
IPD (Implicit Price Deflator) = kde: Pt... tržní ceny běžného období P0... tržní ceny základního období Qt... množství, vyrobené v běžném období CPI (Consumer´s Price Index) = Q0... množství, vyrobené v základním období

12 Jak měříme inflaci? Míru inflace (π) pak zjistíme jako tempo růstu cenového indexu: π = měříme-li inflaci pomocí IPD π = měříme-li inflaci pomocí CPI

13 Míra inflace v ČR pomocí CPI
Zdroj: ČSÚ (2010)

14 Nezaměstnanost Nezaměstnanost (UNE – Unemployment) – důsledek určité tržní nedokonalosti nebo nepružnosti trhu práce Nezaměstnanost: dobrovolná, nedobrovolná Nezaměstnanost: frikční, strukturální, cyklická Dobrovolná UNE – při dané mzdě není určitá část populace ochotna pracovat, tj. nehledá práci, netvoří ekonomicky aktivní obyvatelstvo Nedobrovolná UNE – jako důsledek nepružnosti mezd směrem dolů, nebo mzdové regulace

15 Dobrovolná a nedobrovolná UNE
SL SL w/p (w/p)* DL w/p (w/p)* DL dobrovolná UNE nedobrovolná UNE DL' L* L LD LS L Je-li trh práce v rovnováze, pak existuje pouze dobrovolná UNE Nedobrovolná UNE vznikla v důsledku poklesu poptávky po práci a nepřizpůsobení reálné mzdy – reálná mzda zůstala na původní úrovni (nepružnost mezd směrem dolů)

16 Nezaměstnanost Frikční UNE – jako důsledek fluktuace pracovní síly mezi pracovními pozicemi – mění-li někdo pracovní pozici, zpravidla nějaký čas trvá, než najde práci novou Strukturální UNE – svou povahou obdoba frikční, ale: jde o hlubší nesoulad mezi poptávkou po práci a nabídkou práce – tím větší, čím větší nepružnost nabídky práce (neschopnost nebo neochota přizpůsobit se strukturálním změnám) Cyklická UNE – jako důsledek cyklického kolísání hospodářského výkonu – vzniká, pokud se mzdy nepřizpůsobují změnám poptávky po práci (de facto totéž, co nedobrovolná UNE)

17 Cyklická nezaměstnanost
SL w/p (w/p)* DL cyklická UNE DL' LD LS L Dochází-li k poklesu výkonu ekonomiky, pak klesá poptávka po práci. Nejsou-li mzdy pružné směrem dolů, pak se trh práce ocitá v nerovnováze (nabídka je větší než poptávka) a vzniká cyklická nezaměstnanost

18 Přirozená nezaměstnanost
Přirozená nezaměstnanost = frikční + strukturální UNE Přirozená nezaměstnanost je slučitelná s rovnováhou pracovního trhu, neboť: ...rovnováha pracovního trhu neznamená, že všichni, kteří chtějí pracovat, tak pracují, ale... ...všichni, kteří chtějí při dané mzdové sazbě pracovat, práci najdou Velikost přirozené nezaměstnanosti závisí na mnoha faktorech, zejména na: pružnosti pracovního trhu, sociálním systému, informovanosti, míře státní regulace apod.

19 Přirozená nezaměstnanost
SL w/p (w/p)* DL L* L přirozená UNE

20 Odhady přirozené míry nezaměstnanosti
Zdroj: Burda, Wyplosz (2003)

21 Nezaměstnanost a ukazatele trhu práce
klíčové ukazatele pracovního trhu: míra nezaměstnanosti, míra pracovní participace, míra zaměstnanosti míra nezaměstnanosti: ne každý, kdo není zaměstnaný je nezaměstnaný nezaměstnaný = člověk, který nemá práci, ale aktivně ji hledá

22 Nezaměstnanost a ukazatele trhu práce
ekonomicky aktivní obyvatelstvo = zaměstnaní + nezaměstnaní (dle předchozí definice) = pracovní síla (LFS – Labour Force Supply) ten, kdo nepracuje a práci nehledá, netvoří pracovní sílu, tj. netvoří nabídku práce a je dobrovolně nezaměstnaný (nepočítá se do míry nezaměstnanosti)

23 Ukazatele trhu práce Míra nezaměstnanosti = nezaměstnaní/pracovní síla [%] Míra pracovní participace = objem pracovní síly/objem populace v dané věkové skupině [%] Míra zaměstnanosti = počet zaměstnaných/objem populace v dané věkové skupině [%] POZOR!!! – míra zaměstnanosti není doplňkem míry nezaměstnanosti

24 Populace let Pracovní síla Nezaměstnaní = míra pracovní participace = míra nezaměstnanosti = míra zaměstnanosti

25 Míra nezaměstnanosti v zemích V-4 (v %)
Zdroj: OECD (2007), vlastní výpočty

26 Míra pracovní participace v zemích V-4 (v %)
Zdroj: OECD (2007), vlastní výpočty

27 Míra zaměstnanosti v zemích V-4 (v %)
Zdroj: OECD (2007), vlastní výpočty

28 Ženy na pracovním trhu (vybrané země OECD v r. 1998)
Zdroj: Burda, Wyplosz (2003)

29 Dopady zavádění minimální mzdy
SL w/p (w/p)min (w/p)* nedobrovolná UNE DL LD LS L

30 Minimální mzda a míra nezaměstnanosti mladých ve vybraných zemích
Zdroj: Burda, Wyplosz (2003)


Stáhnout ppt "Inflace a nezaměstnanost"

Podobné prezentace


Reklamy Google