Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy ekonomie Inflace a nezaměstnanost. Inflace Inflace = dlouhodobý růst cenové hladiny Ne každé zvýšení cenové hladiny je inflací (např. deregulace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy ekonomie Inflace a nezaměstnanost. Inflace Inflace = dlouhodobý růst cenové hladiny Ne každé zvýšení cenové hladiny je inflací (např. deregulace."— Transkript prezentace:

1 Základy ekonomie Inflace a nezaměstnanost

2 Inflace Inflace = dlouhodobý růst cenové hladiny Ne každé zvýšení cenové hladiny je inflací (např. deregulace cen) – důležitá je tedy dlouhodobost Proč inflace vadí? Protože: - je-li neočekávaná, přerozděluje bohatství (od věřitelů k dlužníkům, od zaměstnanců k firmám, od daňových poplatníků ke státu apod.) - je-li nevyrovnaná, mění relativní ceny, a tudíž pokřivuje cenové informace, a tedy způsobuje neefektivnost Inflaci lze klasifikovat z různých hledisek: kvantitativní, kvalitativní, dopad na relativní ceny, očekávání, dle příčin

3 Kvantitativní hledisko: inflace mírná (ceny rostou pomaleji než reálný produkt) inflace pádivá (ceny rostou rychleji než reálný produkt) hyperinflace (ceny rostou takovým tempem, že lidé nechtějí držet peníze – útěk od peněz – návrat k barterovému obchodu) Inflace

4 Jak vypadá hyperinflace? Country Month with highest inflation rate Highest monthly inflation rate Equivalent daily inflation rate Time required for prices to double HungaryJuly 19464.19 × 10 16 %207 %15 hours ZimbabweNovember 20087.96 × 10 10 %98 %24.7 hours YugoslaviaJanuary 19943.13 × 10 8 %64.6%1.4 days GermanyOctober 192329,500 %20.9 %3.7 days GreeceOctober 194413,800 %17.9 %4.3 days ChinaMay 19492,178 %11%6.7 days Zdroj: Kwok, Hanke (2009)

5 Kvalitativní hledisko: inflace zjevná (projevuje se růstem cenové hladiny) inflace skrytá (není zachycena v cenových indexech) inflace potlačená (projevuje se nedostatkem, černým trhem, vynucenými úsporami – cenová regulace) Inflace

6 Potlačená inflace P reg QsQs QDQD D D'D' SP Q výchozí situace představuje rovnováhu na trhu (při S a D) dojde-li k růstu poptávky, za normálních okolností vzroste rovnovážná cena a rovnovážné množství, ale:...cena je regulována na původní úrovni – vznikne tedy převis D nad S (Q D >Q S ) Inflace se neprojevuje růstem cen, ale jinými způsoby, jako: viz následující slide

7 Potlačená inflace - důsledky nedostatek zbožífronty před obchody černý trh

8 Dopad na relativní ceny: inflace vyrovnaná (nemění relativní ceny) inflace nevyrovnaná (mění relativní ceny – různá zboží zdražují různým tempem) Dle očekávání: inflace anticipovaná (očekávaná) inflace neanticipovaná (neočekávaná) Dle příčin: inflace poptávková (způsobená tiskem peněz) inflace nabídková (způsobená nabídkovými šoky – např. ropné šoky) Inflace

9 Inflace, deflace, desinflace Inflace – růst cenové hladiny Deflace – pokles cenové hladiny Desinflace – pokles míry inflace (tedy pokles tempa růstu cenové hladiny

10 Je lepší inflace nebo deflace? Nelze jednoznačně říci, protože:...deflace má stejné efekty jako inflace, pouze směr působení těchto efektů je opačný Proč se ekonomové obávají deflace a proč je mírná inflace přijatelná?... pokud deflace, obava, že lidé budou odkládat své nákupy, protože očekávají další pokles cen – vznik a prohlubování recese...pokud mírná inflace, lidé nemají důvod odkládat své nákupy – mírná inflace zároveň není pro hospodářství destruktivní Nejméně škodí inflace, která je: očekávaná a zároveň vyrovnaná

11 Jak měříme inflaci? Pomocí cenových indexů, a to: IPD (Implicit Price Deflator) = kde: P t... tržní ceny běžného období P 0... tržní ceny základního období Q t... množství, vyrobené v běžném období CPI (Consumer´s Price Index) = kde: P t... tržní ceny běžného období P 0... tržní ceny základního období Q 0... množství, vyrobené v základním období

12 Jak měříme inflaci? Míru inflace (π ) pak zjistíme jako tempo růstu cenového indexu: π = měříme-li inflaci pomocí IPD π = měříme-li inflaci pomocí CPI

13 Míra inflace v ČR pomocí CPI Zdroj: ČSÚ (2010)

14 Nezaměstnanost Nezaměstnanost (UNE – Unemployment) – důsledek určité tržní nedokonalosti nebo nepružnosti trhu práce Nezaměstnanost: dobrovolná, nedobrovolná Nezaměstnanost: frikční, strukturální, cyklická Dobrovolná UNE – při dané mzdě není určitá část populace ochotna pracovat, tj. nehledá práci, netvoří ekonomicky aktivní obyvatelstvo Nedobrovolná UNE – jako důsledek nepružnosti mezd směrem dolů, nebo mzdové regulace

15 Dobrovolná a nedobrovolná UNE L* L w/p (w/p)* DLDL SLSL dobrovolná UNE L D L S L w/p (w/p)* DLDL SLSL nedobrovolná UNE DL'DL' Je-li trh práce v rovnováze, pak existuje pouze dobrovolná UNE Nedobrovolná UNE vznikla v důsledku poklesu poptávky po práci a nepřizpůsobení reálné mzdy – reálná mzda zůstala na původní úrovni (nepružnost mezd směrem dolů)

16 Nezaměstnanost Frikční UNE – jako důsledek fluktuace pracovní síly mezi pracovními pozicemi – mění-li někdo pracovní pozici, zpravidla nějaký čas trvá, než najde práci novou Strukturální UNE – svou povahou obdoba frikční, ale: jde o hlubší nesoulad mezi poptávkou po práci a nabídkou práce – tím větší, čím větší nepružnost nabídky práce (neschopnost nebo neochota přizpůsobit se strukturálním změnám) Cyklická UNE – jako důsledek cyklického kolísání hospodářského výkonu – vzniká, pokud se mzdy nepřizpůsobují změnám poptávky po práci (de facto totéž, co nedobrovolná UNE)

17 Cyklická nezaměstnanost L D L S L w/p (w/p)* DLDL SLSL cyklická UNE DL'DL' Dochází-li k poklesu výkonu ekonomiky, pak klesá poptávka po práci. Nejsou-li mzdy pružné směrem dolů, pak se trh práce ocitá v nerovnováze (nabídka je větší než poptávka) a vzniká cyklická nezaměstnanost

18 Přirozená nezaměstnanost Přirozená nezaměstnanost = frikční + strukturální UNE Přirozená nezaměstnanost je slučitelná s rovnováhou pracovního trhu, neboť:...rovnováha pracovního trhu neznamená, že všichni, kteří chtějí pracovat, tak pracují, ale......všichni, kteří chtějí při dané mzdové sazbě pracovat, práci najdou Velikost přirozené nezaměstnanosti závisí na mnoha faktorech, zejména na: pružnosti pracovního trhu, sociálním systému, informovanosti, míře státní regulace apod.

19 Přirozená nezaměstnanost L* L w/p (w/p)* DLDL SLSL přirozená UNE

20 Odhady přirozené míry nezaměstnanosti Zdroj: Burda, Wyplosz (2003)

21 Nezaměstnanost a ukazatele trhu práce klíčové ukazatele pracovního trhu: míra nezaměstnanosti, míra pracovní participace, míra zaměstnanosti míra nezaměstnanosti: ne každý, kdo není zaměstnaný je nezaměstnaný nezaměstnaný = člověk, který nemá práci, ale aktivně ji hledá

22 Nezaměstnanost a ukazatele trhu práce ekonomicky aktivní obyvatelstvo = zaměstnaní + nezaměstnaní (dle předchozí definice) = pracovní síla (LFS – Labour Force Supply) ten, kdo nepracuje a práci nehledá, netvoří pracovní sílu, tj. netvoří nabídku práce a je dobrovolně nezaměstnaný (nepočítá se do míry nezaměstnanosti)

23 Ukazatele trhu práce Míra nezaměstnanosti = nezaměstnaní/pracovní síla [%] Míra pracovní participace = objem pracovní síly/objem populace v dané věkové skupině [%] Míra zaměstnanosti = počet zaměstnaných/objem populace v dané věkové skupině [%] POZOR!!! – míra zaměstnanosti není doplňkem míry nezaměstnanosti

24 Populace 15-64 let Pracovní síla Nezaměstnaní = míra pracovní participace = míra zaměstnanosti = míra nezaměstnanosti

25 Míra nezaměstnanosti v zemích V-4 (v %) Zdroj: OECD (2007), vlastní výpočty

26 Míra pracovní participace v zemích V-4 (v %) Zdroj: OECD (2007), vlastní výpočty

27 Míra zaměstnanosti v zemích V-4 (v %) Zdroj: OECD (2007), vlastní výpočty

28 Ženy na pracovním trhu (vybrané země OECD v r. 1998) Zdroj: Burda, Wyplosz (2003)

29 Dopady zavádění minimální mzdy L D L S L w/p (w/p) min (w/p)* SLSL nedobrovolná UNE DLDL

30 Minimální mzda a míra nezaměstnanosti mladých ve vybraných zemích Zdroj: Burda, Wyplosz (2003)


Stáhnout ppt "Základy ekonomie Inflace a nezaměstnanost. Inflace Inflace = dlouhodobý růst cenové hladiny Ne každé zvýšení cenové hladiny je inflací (např. deregulace."

Podobné prezentace


Reklamy Google