Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

III/2 III. 2. 8. C 4. 5. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "III/2 III. 2. 8. C 4. 5. 2012."— Transkript prezentace:

1 III/2 III. 2. 8. C

2 Kontrolní práce Český jazyk a literatura VIII. ročník
pravopis, Národní divadlo, větný rozbor Mgr. Miluše Malechová

3 Kontrolní práce z mluvnice
8. roč. – Národní divadlo

4 Národní divadlo Pra__ké __árodní __ivadlo jedna z nejce__ějších památek __eského stav__telského um__ní poutá po rekonstrukci op__t pozor__ost všech ob__vatel __eské __epubliky. __plnil__ se sny našich nejsm__lejších m__sl__telů kteří již v době __árodního __brození ne__navně a o__aně přisp__val__ k tomu ab__ pro naše divadlo __nikl důstojný příb__tek. Národní __ivadlo si zachovalo svoj__ v__j__mečnost i v  dobách pozdějších. Všechny generace dramatiků i herců __romažďoval__ ce__é __kuše__osti které vedl__ k  jedinému cíl__ k  ro__kv__tu __eského um__ní.

5 Úkoly k textu: V kterém roce bylo divadlo slavnostně otevřeno?
Jmenuj alespoň jednoho umělce, který se podílel na výstavbě nebo výzdobě divadla. Co je náplní práce dramatika? Který z českých literátů 19. století byl také dramatikem?

6 Úkoly k textu - řešení: Národní divadlo bylo otevřeno v roce 1881, po požáru v roce 1883. Generace Národního divadla: J. Schulz, J. Zítek, V. Hynais, M. Aleš, J. V. Myslbek, F. Ženíšek, … Dramatik píše divadelní hry (dramaturg je odpovědný za program); např. J. K. Tyl

7 Zamyslíme-li se nad Ladovým dílem,
uvědomíme si, že zvláštní půvab jeho kreseb spočívá v jejich pravdivosti a zdánlivé jednoduchosti.

8 Naznač stavbu daného souvětí.
Urči druh souvětí. Označ druh vět vedlejších. První větu vedlejší nahraď větným členem a spoj s větou hlavní v jeden celek. Vyhledej v textu a urči několikanásobný větný člen: Vypiš z věty dva shodné přívlastky: Urči větné členy: dílem, půvab, kreseb Urči slovní druhy slov z textu: Ladovým, nad, jejich, jednoduchosti Urči osobu, číslo, třídu a vzor slovesa uvědomíme si Od slovesa uvědomíme si utvoř tvar 1.os., č.mn., zp. rozkazovacího Nahraď slovo kreseb slovem podobného významu.

9 Úkoly k větě - řešení: 2 H -li 1V že 3V 2. souvětí podřadné
1V = příslovečná podmínková; V = předmětná Při zamyšlení nad Ladovým dílem si uvědomíme, že … (v) pravdivosti a jednoduchodsti = Pt 6.p.

10 6. shodné přívlastky: Ladovým, zvláštní, zdánlivé
větné členy: dílem = Pt 7.p.; půvab = PO; kreseb = Pkn slovní druhy: Ladovým 2 přivl.; nad 7; jejich 3 přivl.; jednoduchosti 1 uvědomíme si = 1. os., mn. č., IV. třída, vzor prosí 1. os., mn. č., rozkazovací způsob: uvědomme si kreseb = maleb, obrázků, ilustrací, …

11 Následující úkoly se nevztahují k souvětí:
12. Užij ve větě slovo zdraví jako: A) podstatné jméno : B) přídavné jméno : C) sloveso : 13. Vytvoř 1. os., č.j., podmiňovací způsob minulý od slovesa malovat.

12 Úkoly nevztahující se k souvětí - řešení:
12. slovo zdraví: Podstatné jméno: Zdraví je pro život důležité. Přídavné jméno: Všichni v rodině jsou zdraví. Sloveso: Péťa zdraví všechny dospělé. os., č.j., zp. podmiňovací minulý: byl(a) bych maloval(a)

13 Zdroje: Eva Hošnová, Hana Hrdličková: Opakujeme si český jazyk II, Sbírka cvičení pro žáky . stupně ZŠ; SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, Praha 1999; ISBN


Stáhnout ppt "III/2 III. 2. 8. C 4. 5. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google