Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

III/2 8. C III. 2. 4. 5. 2012. Český jazyk a literatura pravopis, Národní divadlo, větný rozbor VIII. ročník Mgr. Miluše Malechová Kontrolní práce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "III/2 8. C III. 2. 4. 5. 2012. Český jazyk a literatura pravopis, Národní divadlo, větný rozbor VIII. ročník Mgr. Miluše Malechová Kontrolní práce."— Transkript prezentace:

1 III/2 8. C III. 2. 4. 5. 2012

2 Český jazyk a literatura pravopis, Národní divadlo, větný rozbor VIII. ročník Mgr. Miluše Malechová Kontrolní práce

3 Kontrolní práce z mluvnice 8. roč. – Národní divadlo

4 Národní divadlo Pra__ké __árodní __ivadlo jedna z nejce__ějších památek __eského stav__telského um__ní poutá po rekonstrukci op__t pozor__ost všech ob__vatel __eské __epubliky. __plnil__ se sny našich nejsm__lejších m__sl__telů kteří již v době __árodního __brození ne__navně a o__aně přisp__val__ k tomu ab__ pro naše divadlo __nikl důstojný příb__tek. Národní __ivadlo si zachovalo svoj__ v__j__mečnost i v dobách pozdějších. Všechny generace dramatiků i herců __romažďoval__ ce__é __kuše__osti které vedl__ k jedinému cíl__ k ro__kv__tu __eského um__ní.

5 1.V kterém roce bylo divadlo slavnostně otevřeno? 2.Jmenuj alespoň jednoho umělce, který se podílel na výstavbě nebo výzdobě divadla. 3.Co je náplní práce dramatika? Který z českých literátů 19. století byl také dramatikem? Úkoly k textu:

6 Úkoly k textu - řešení: 1.Národní divadlo bylo otevřeno v roce 1881, po požáru v roce 1883. 2.Generace Národního divadla: J. Schulz, J. Zítek, V. Hynais, M. Aleš, J. V. Myslbek, F. Ženíšek, … 3.Dramatik píše divadelní hry (dramaturg je odpovědný za program); např. J. K. Tyl

7 Zamyslíme-li se nad Ladovým dílem, uvědomíme si, že zvláštní půvab jeho kreseb spočívá v jejich pravdivosti a zdánlivé jednoduchosti.

8 1.Naznač stavbu daného souvětí. 2.Urči druh souvětí. 3.Označ druh vět vedlejších. 4.První větu vedlejší nahraď větným členem a spoj s větou hlavní v jeden celek. 5.Vyhledej v textu a urči několikanásobný větný člen: 6.Vypiš z věty dva shodné přívlastky: 7.Urči větné členy: dílem, půvab, kreseb 8.Urči slovní druhy slov z textu: Ladovým, nad, jejich, jednoduchosti 9.Urči osobu, číslo, třídu a vzor slovesa uvědomíme si 10.Od slovesa uvědomíme si utvoř tvar 1.os., č.mn., zp. rozkazovacího 11.Nahraď slovo kreseb slovem podobného významu.

9 Úkoly k větě - řešení: 1. 2 H -li 1V že 3V 2. souvětí podřadné 3.1V = příslovečná podmínková; 3V = předmětná 4.Při zamyšlení nad Ladovým dílem si uvědomíme, že … 5.(v) pravdivosti a jednoduchodsti = Pt 6.p.

10 6. shodné přívlastky: Ladovým, zvláštní, zdánlivé 7.větné členy: dílem = Pt 7.p.; půvab = PO; kreseb = Pkn 8.slovní druhy: Ladovým 2 přivl.; nad 7; jejich 3 přivl.; jednoduchosti 1 9.uvědomíme si = 1. os., mn. č., IV. třída, vzor prosí 10.1. os., mn. č., rozkazovací způsob: uvědomme si 11.kreseb = maleb, obrázků, ilustrací, …

11 Následující úkoly se nevztahují k souvětí: 12. Užij ve větě slovo zdraví jako: A) podstatné jméno : B) přídavné jméno : C) sloveso : 13. Vytvoř 1. os., č.j., podmiňovací způsob minulý od slovesa malovat.

12 Úkoly nevztahující se k souvětí - řešení: 12. slovo zdraví: A.Podstatné jméno: Zdraví je pro život důležité. B.Přídavné jméno: Všichni v rodině jsou zdraví. C.Sloveso: Péťa zdraví všechny dospělé. 13. 1. os., č.j., zp. podmiňovací minulý: byl(a) bych maloval(a)

13 Zdroje: Eva Hošnová, Hana Hrdličková: Opakujeme si český jazyk II, Sbírka cvičení pro žáky. stupně ZŠ; SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, Praha 1999; ISBN 80-7235-062-5


Stáhnout ppt "III/2 8. C III. 2. 4. 5. 2012. Český jazyk a literatura pravopis, Národní divadlo, větný rozbor VIII. ročník Mgr. Miluše Malechová Kontrolní práce."

Podobné prezentace


Reklamy Google