Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpráva o ČES za rok 2012 1.Naplňování priorit ze sjezdu 2011– V.Dvořák 2.Stav členské základny – V.Hirš 3.Zpráva o hospodaření – V.Hirš 4.Celková zpráva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpráva o ČES za rok 2012 1.Naplňování priorit ze sjezdu 2011– V.Dvořák 2.Stav členské základny – V.Hirš 3.Zpráva o hospodaření – V.Hirš 4.Celková zpráva."— Transkript prezentace:

1 Zpráva o ČES za rok 2012 1.Naplňování priorit ze sjezdu 2011– V.Dvořák 2.Stav členské základny – V.Hirš 3.Zpráva o hospodaření – V.Hirš 4.Celková zpráva o činnosti – P.Dvořáková 5.Činnost výboru – V.Dvořák 6.Informační média svazu – M.Malovec, P.Dvořáková, M.Hruška 7.Návrh a projednání nového příspěvkového řádu – V.Dvořák, V.Hirš

2 1. Naplňování priorit ze sjezdu 2011– V.Dvořák a další členové výboru finanční stabilizace a postupný přechod k vyrovnanému rozpočtu aktualizovat a doplnit databázi členů a klubů/sekcí aktivizace a vzdělávání členské základny (jazyk a internet) snaha o zapojení do dotačních programů vytváření komisí/skupin s jasnou koncepcí (informatika, dotace, překlady z oblasti cestovního ruchu) užívání moderních technologií, zejména internetu muzeum ve Svitavách ?-Co vám chybí či praxe prokázala za potřebné a je realizovatelné s ohledem na naše síly a prostředky ?

3 1a. finanční stabilizace a postupný přechod k vyrovnanému rozpočtu Prvními kroky jsou např. omezení přímých schůzí výboru či podmínka pro F-členy chtějící Starto (úspora 17.000 Kč ročně) Nový příspěvkový řád projedná a schválí konference a jeho výsledky se promítnou od r.2013. Dalším cílem je aktivní přístup ke členům a snaha získávat nové členy a vysvětlovat jim smysl členství či úsilí získat další finanční zdroje, ačkoliv je zřejmé, že toto bude velmi komplikované. Zprůhlednění rozpočtu a stavu majetku ČES ?Jaké další cesty na straně příjmů i výdajů ke zlepšení vidíte ?

4 Výsledek hospodaření ČES za rok 2011, plán na rok 2012 Příjmyrok 2011plán 2012 předplatné Starto01 000 písemné kurzy2 5003 000 prodané zboží libroservo5 3085 000 brožura Objevte esperanto3 1403 000 příspěvky ČES na běžný rok22 26020 000 příspěvky ČES na budoucí rok29 54030 000 konference (sjezd) ČES63 485190 000 akce klubů a sekcí bez PS10 91615 000 Wikimánie27 4320 konference nevidomých271 409 ostatní nedaňové příjmy21 2190 dotace48 00040 000 dobrovolné příspěvky a dary23 17085 000 úroky z účtů881 500 příspěvky UEA na běžný rok16 34015 000 příspěvky UEA na budoucí rok19 35020 000 kongr. popl. na běžný rok15 6000 kongr. popl. na budoucí rok024 000 příspěvky IFEF3500 příspěvky ILEI2 4001 800 kurzový zisk3 9620 Příjmy celkem586 469454 300

5 Výsledek hospodaření ČES za rok 2011, plán na rok 2012 Výdajerok 2011plán 2012 poštovné a tisk Starto36 35240 000 písemné kurzy01 000 poštovné a balné libroservo0500 nákup zboží pro libroservo05 000 brožura Objevte esperanto18 3600 telefon, pošt., cest., kanc.potř.4 9956 000 náklady schůzí výboru ČES4 9455 000 konference (sjezd) ČES57 141180 000 akce klubů a sekcí bez PS12 47015 000 Wikimánie42 5070 konference nevidomých331 5060 muzeum (akce, výstavy)1 08620 000 ostatní nedaňové výdaje010 000 poplatky bance1 705200 příspěvky UEA27 18530 000 kongr. poplatek47 8770 příspěvky ILEI2 7061 500 příspěvky IFEF80 4071 300 náklady UEA kolekt. čl. + EEU2 2873 000 kurzová ztráta00 Výdaje celkem671 529318 500

6 Přehled o majetku, pohledávkách a závazcích k 31.12.2011 Peněžní prostředky pokladna korunová369 postkonto11 625 účet Fio37 811 účet Fio spořící64 042 peníze celkem113 847

7 Co je tam nového ? Přehledné členění příjmů/výdajů od prodejů, přes příspěvky a akce až k zahraničním platbám Odlišení běžného a budoucího roku (jednoduché/podvojné účetnictví) Nové tabulky o majetku, pohledávkách, ale i závazcích vč. vnitřních Snaha o reálné zachycení nejen aktuálního roku či plánu, ale i vývoje majetku ČES

8 1b. aktualizovat a doplnit databázi členů a klubů/sekcí nová členská legitimace a přihláška členská databáze udržována – doplňovat maily zatím téměř nepokračuje práce s kluby/ sekcemi – kompletní adresář vč. právního postavení 3 sekce – katolická (PS), křesťanská a nevidomých, odchod železničářů potřeba a rozlišení smluv s kluby/sekcemi s PS (katolická sekce x KPE Svitavy) 1 nový klub a další smlouvy s kluby s vlastní PS?

9 1c. aktivizace a vzdělávání členské základny (jazyk a internet) Největší akcí byla Vikimanio v říjnu 2011 (Svitavy) Dále klub v Ml.Boleslavi pořádá pravidelné jazykové semináře ve Skokovech Z různých důvodů na straně organizátorů i zájemců se nedaří pořádat více Individuální pomoc lze získat pro počítače u M.Hrušky a jazykovou u M.Malovce ?-Co byste sami uvítali, popř. organizovali ?

10 1d. snaha o zapojení do dotačních programů Nepodařilo se bohužel vytvořit žádnou pracovní skupinu, která by měla zkušenosti a cíleně se dotacím věnovala, ač jsme se obrátili na několik jednotlivců vč. nečlenů svazu Nabídka z Itálie na čerpání z evropských fondů byla nepřijatelná Anonymní dar ve výši 20.000,-Kč – poděkování? Výzva japonské nadace Cigno pro r.2012 ?-Existují esperantisté, kteří by se chtěli zapojit?

11 1e. vytváření komisí/skupin s jasnou koncepcí (informatika, dotace, překlady z oblasti cestovního ruchu) Příkladně funguje Muzejní a výstavní skupina – cca 10 osob s koncepcí a rozdělením práce Skupina pro digitalizaci materiálů – zejména dvojice M.Malovec a V.Türk Skupina pro pedagogiku – chybí dostatečná koordinace a vymezení úkolů a cílů, ale i lidé Skupina pro informatiku a počítačovou gramotnost – zejména mladí kolem M.Hrušky zatím bez pevné struktury Chybí skupina pro dotace i překlady (existuje však množství článků a překladů na wikipedii - P.Dvořáková, J.Hron) ?-Co chybí vám a kde byste se mohli zapojit?

12 1f. užívání moderních technologií, zejména internetu Přizpůsobení se moderním trendům a jejich využití i šetření prostředků a času Výbor omezil schůze a snaží se o cílené mailování a skypové konference Důležitost mailových adresářů klubů/sekcí i jednotlivců zčásti naráží na věkovou strukturu i zvyklosti - ale podařilo se kromě 1 klubu-ČL- získat konečně mail. kontakt na všechny kluby! Pokračuje doplňování mailových kontaktů na členy ČES a rozšiřuje se počet odběratelů Retkomunikoj Dokončuje se systém virtuálních adres @esperanto.cz

13 1g. Muzeum esperanta ve Svitavách V muzeu probíhají akce pořádané svazem, klubem či akce, které pořádá klub s jinými subjekty (klub cestovatelů, Baháí společenství apod.) Od sjezdu se v muzeu konaly tyto větší akce: Wikimánie, Marcipánové vánoce, Jarní setkání a vernisáž, Muzejní noc s vernisáží k nové výstavě „125 let esperanta“, mezinárodní konference OSIEK Zkatalogizováno přes 10 000 knihovních jednotek Nové multimediální materiály ke stažení v muzejním počítači Muzejní web - zvýšení frekvence nových příspěvků (20 nových článků a 13 fotogalerií)

14 Zahájení účasti v grantovém programu (seznámení s esperantem pro školní skupiny) ČES uzavřel smlouvu o spolupráci s KPE Svitavy Podařilo se získat depozitum pro muzeum – smlouva se připravuje Vybavení muzea je svazovým majetkem a svaz zde má oficiální sídlo ?-Co od muzea očekáváte a jakou propagaci mu děláte ?

15

16 2. Stav členské základny – V.Hirš ČES má v současnosti celkem 575 členů a počty vykazují sestupnou tendenci Největší a nadpoloviční počet je v kategorii F (304), která odvádí jen dobrovolné příspěvky Dále následují z hlavních kategorií B (133 členů), základní A (72) a nakonec C (36) Evidujeme i 29 čestných členů Připravíme i statistiku členů dle krajů, věku či pohlaví

17 Stav členské základny k 28.9.2012

18 KLUBY Celkem 27 vykazuje alespoň občasnou dílčí činnost, 8 funguje dlouhodobě formálně Existují kluby bez PS a s PS odvozenou od stanov ČES, ale i s vlastními stanovami Potěšující - právě vzniká nový klub v Moravských Budějovicích(vede Viktor Dvořák) Plán na vznik sítě místních/oblastních delegátů bude předmětem zprávy o projektech

19 Od října 2011 opustili naše řady Ing. Miroslav Hlaváč - 3.11.2011 Jiří Pištora 12.11.2011 (ČČ ČES) Milan Neuvirth 13.1.2012 Eli Urbanová 20.1.2012 (ČČ ČES a UEA) Jindřich Ondráček 4.3.2012 (ČČ ČES) Míla Fránková 1.4. 2012 JUDr. Karel Traxler 30.5.2012 Lubomír Středa 4.6.2012 JUDr. Vladimír Mohapl 6.8.2012 (ČČ ČES) Jiří Vychodil 9.9.2012 (ČČ ČES a UEA)

20 3. Zpráva o hospodaření – V.Hirš Problém s účetnictvím r.2011 a následně se zprávou RK RK bude plnit spíše úlohu prevence a kontroly by měly probíhat v lednu za předešlý rok před podáním DP Loni byly náklady na každé číslo Starta pro kat. F a ČČ cca 8.000 Kč (333 osob), zatímco nyní po výzvě cca 3.000 Kč (92 osob), ale při dražším poštovném o 2.50 Kč/kus I tak roční náklady na Starto dosahují skoro 90 % všech vybraných příspěvků (rozdíl je cca 7.000 Kč)

21 Stav hosp., pohledávek a závazků Stav pokladny 17 500 Bank. účty175 930 Celkem~193 000 UEA 41 000 CP177 000 Kongres-92 000 Starto-20 000 Ostatní-20 000 Celkem -132 000 Očekávaný konec roku 2012 61 000 Dary 24 500 Podpora AEF 3 150 Celkem 27 650 Řádné příspěvky 51 900

22 Příspěvky dle přísp. řádu „2007“

23 4. Celková zpráva o činnosti – P.Dvořáková 1) Propagace esperanta – informování veřejnosti - informace v tisku, rozhlase a televizi - Putovní výstava, nová ZEOj 2) Výuka esperanta 3) Klubové akce a setkání 3) Projekty: 1) Delegáti 2) Digitalizace, fonotéka, Karel Čapek, 3) Počítačová gramotnost 4) Spolupráce s ost. organizacemi

24 Projekt „Agado 125“ koordinuje Pavla Dvořáková Tisková kampaň – distribuce zprávy na 100 HSP Články o výročí esperanta Rozhlasové relace (4 + 3) Vydání samolepky Vývěsky – Č. Třebová, Pardubice

25 Další články (statistika se sčítá) …. Vl.Kočvara zpracoval hesla do prestiž. encyklopedie Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967 Wikimánie – 4 televizní reportáže! M. Turková prezentovala esperanto na akcích literátů („Babylonfest Brno“ a další) P.Chrdle – Cestopisné přednášky/besedy

26 Putovní výstava „Je esperanto mrtvý jazyk?“ Od listopadu 2011: Česká Třebová, Ostrov n.O., Liberec, Vratislavice n.N., Česká Lípa, Doksy, Brno, Žirovnice Dále: Dačice, Brno, smlouvy na r. 2013 Informační kampaň (mailové pozvánky), info v reg. tisku, 4 ofic. vernisáže či besedy

27 4 nové ZEO 12.10.2011 Pamětní deska dr. Hradila ve Skokovech 2.9.2012 ulice Zamenhofova v Praze

28 14.4.2012 Esp. strom (lípa) ve Svitavách 15.7.2012 Esp. pamětní kámen u esp. stromu ve Svitavách Svitavy

29 VÝUKA ESPERANTA Jazyková výuka v klubech: Mladá Boleslav, Brno, Olomouc, Ostrava, Moravské Budějovice Týdenní jazykové semináře ve Skokovech (AEH, J.Drahotová,M.Boleslav) podzim 2011, jaro 2012 + = noví úč. středního věku

30 Projekt „Místní/oblastní delegáti“ Doplnění sítě o obce, v nichž nefungují kluby Města z nefunkčními kluby změněna na města s delegátem: Karlovy Vary-Miloš Bloudek, Vyškov-Vratislav Hirš Zatím 5 nových delegátů: P. Chrdle-Dobřichovice, J.Křížková-Lanškroun, V.Türk-Netolice, M.Kazdera-Liberec (již dříve),P. Jačka-Kroměříž – již zaneseno do mapy na webu Zpracována pravidla a podmínky spolupráce (bude ještě konkretizováno)

31 Dětské kroužky: Okříšky (K.Bártlová), Brandýs nad Orlicí (Z.Novotná), Ratíškovice (J. Melichárková) květen 2012 – Dětský den ve Svitavách - s dětmi z Polska Petr Chrdle – výuka ve sdružení Veselý senior Praha MU Brno – podařilo se obnovit výuku (J.Vojáček) SET Lančov – esperanto pouze omez. na 1.běhu (nový vedoucí – Olga Lacinová)

32 Korespondenční kurzy – koord. J. Melichárková, vyučuje M. Tomečková Pouze 10 žáků v zač. a pokr. kurzech (z toho 3 v pokr. absolvovali v daném roce kurz pro zač.) Nevyřešený problém – účinná a finančně nezatěžující reklama Kolem 30 studentů na Lernu.net – kontaktováni s nabídkou Břeclavi a Skokov, odezva dosud nízká Týdenní kurz esperanta se Stano Marčekem v červenci ve Svitavách

33 TRADIČNÍ KLUBOVÉ AKCE Předvánoční setkání Písek Silvestrovský bál Česká Třebová Regionální setkání ve Svitavách Setkání EK Šumperk v Postřelmově Setkání EK Přerov v Lipníku n.B. Setkání táborníků k 60. výročí Lančova Poprázdninové setkání v Písku

34 Digitalizace, zvukové nahrávky (hudba a mluvené slovo) Zpracovává zejména dvojice M.Malovec a V.Türk, ale i další jednotlivci Celkem 1616 zdigitalizovaných literárních textů, u kterých se provádí nyní kontrola Existuje několik tisíc stránek textů a dopisů naskenovaných jako obrázky a několik desítek magnetofonových nahrávek Texty jsou postupně přepisovány do počítače Spolupráce na Frazeologii Josefa Cinka

35 Hudební nahrávky z konference OSIEK Novinky nahrávány na Muzejní web na Ipernity a avízovány ve www.esperanto.czwww.esperanto.cz a Retkomunikoj Plán na realizaci nových zvuk.nahrávek s novými zájemci ve Skokovech se ze zdrav. důvodů nerealizoval – přesunuto na další ročník

36 Projekt „Karel Čapek“ Začátek v r. 2010 Součást širšího projektu „Fonotéka“ Hl. realizátor Vladimír Türk za posl. rok 18 nových nahrávek, převážně z „Povídek z jedné“ Vydání 1 CD A 1 CD-ROM (premiéra - Konference OSIEK) nyní oficiální edice – prezentováno včera

37 Překlad knihy „Bona Espero“ de češtiny real. Jindřiška Drahotová a Ing. Jan Pospíšil Text s fotodokumentací zdarma k dispozici na Internetu http://knihabonaespero.cz/ přednášky a besedy i pro neesp. veřejnost

38 Počítačová gramotnost Několik školení v rámci Wikimánie (26.-30.10.2011) Nové instruktážní filmy (Skype, Audacity) Aktualizace doporučených webů na www.esperanto.cz www.esperanto.cz

39 Spolupráce s neesperantskými neziskovými organizacemi 1)Prezentace esperantistů na Týdnu dobrovolnictví v Praze (2.11.2011) 2) Spolupráce se skautským oddílem Vainakan v Kopřivnici (záchrana desky z esp. pomníku, beseda, tel. reportáž, články) – Jiří Tomeček 3) Bahá‘í společenství – přednáška v E-muzeu (26.5.2012) + články na webu muzea a v Baháí listech 4) Klub cestovatelů ve Svitavách – realizace cestopisných přednášek v muzeu 5) Průzkum možností registrace v různých webech neziskovek

40 5. Činnost výboru – V.Dvořák Obsáhlá schůze v dubnu 2012 ve Svitavách a podrobný dlouhý zápis Důsledná mailová a skypová korespondence (+zavedení pravidel - 3 dny, kompetence) Rozdělení oblastí a samostatnost každého člena Chybějící člen – abdikace L.Hýblové (pro práci s členskou základnou a vztahů k UEA a EEU) Postupný náběh do „rutinního provozu“ Hledáme člověka pro dotační programy a mediální komunikaci (vdv převzal UEA/EEU, vhi konference a pdv by mohla zpět k členské základně)

41 Starto Weby: www.esperanto.cz www.muzeum.esperanto.cz Muzejní stránka na Ipernity Retkomunikoj 6. Informační média svazu – M.Malovec, P.Dvořáková, M.Hruška

42 Starto rediguje Miroslav Malovec K dispozici na internetu, dosud bezplatně: http://www.literatura.bucek.name/starto/starto.html (nebo kliknout na obrázek STARTO na titulní straně www.esperanto.cz) www.esperanto.cz Diskuze o zavedení nových rubrik – stále nedostatek dalších příspěvatelů Průzkum zájmu o zasílání Starta (zejména F členům) a zájmu o pouze elektronické Starto Výsledky ankety (odp. asi 60 členů) zveřejněny ve Startu 2012/1 – 60% ochotno rezignovat na tištěnou formu Starta, naprostá většina těch, kdo ji vyžadují, je ochotno si příp. připlatit

43 Starto Další souvislosti ve zprávě o hospodaření a návrhu nového příspěvkového řádu Obecně se nyní snížil počet tištěných Start z 550 ks na 350 pozitivní a dražší novinka – barevná obálka a digitální tisk (nad 400 ks lze pouze ofset)

44 www.esperanto.cz - od dubna 2010 rediguje www.esperanto.cz P. Dvořáková, spolupracuje M.Hruška, rubriku Historie a databázi osobností spravuje M.Malovec Hlavní koncentrace práce – Aktuality - za rok celkem 100 článků (60% česky, 40% esp.), aktualizace kontaktů na kluby Na doplnění dalších rubrik chybí síly, ale i v souč. stavu je web zřejmě funkční technické dodělávky od administrátora Spolupracovníci jsou velmi žádáni!

45 GoogleAnalytics – statistika návštěvnosti www.esperanto.czwww.esperanto.cz Měsíčně přibližně 1650 návštěvníků, 80 % z ČR 58 % návštěvníků přichází na web na základě vyhledávání (Google a Seznam) Zajímavý zdroj: vyhledávání nesouvisející s esperantem Články nesouvisející přímo s esperantem mohou přispět ke zvýšení návštěvnosti

46 www.muzeum.esperanto.cz Oživení a doplnění informací: 20 nových článků (Č + Esp.) a 13 fotogalerií (nejen v souvislosti s aktivitami muzea, ale i obecná alba: např. fotogalerie překladů světové beletrie, dětské literatury apod.) Problém – nízká návštěvnost, absence spolupracovníků pro tvorbu dalších virtuálních alb (redakční systém je na tvorbu alb časově náročný- neumožňuje přesouvání souborů apod.) Výzva k návštěvnosti, informování o webu a přispívání!!

47 www.muzeum.esperanto.cz

48 Muzejní stránka na Ipernity (zal. 5.1.2011) http://www.ipernity.com/doc/181031/ Redig. P.Dvořáková nyní v muzejní síti 2048 členů z 90 zemí (i neesp.) za poslední rok 26 000 nových virt. návštěv (celkem od doby vzniku 46 000) Od října 2011: 350 nových souborů, z toho 25 filmů a 30 zvukových nahrávek Členy sítě Ipernity minim. 20 členů ČES

49

50 Retkomunikoj rediguje a distribuuje M.Hruška od října 2011 vyšla 4 čísla 289 příjemců celkem, z toho 53 příjemců z ciziny Průběžné doplňování o nové adresy (oproti srpnu 2011 nárůst o 30 příjemců z ČR) Od čísla 2011/04 bylo nově zavedeno i zpracování ve formátu PDF s obrazovou dokumentací Zvýšil se počet odkazů na nově zpřístupněné multimediální dokumenty (mluvené slovo, hudba, filmy)

51 7. Návrh a projednání nového příspěvkového řádu – V.Dvořák, V.Hirš Dlouhé roky beze změny a ohledu na náklady a rozpočet Je třeba nastavit hranici, aby členstvo zůstalo a zároveň se netvořil deficit (náklad cca 10.000 Kč za F a Č-členy – dříve přes 30.000 Kč) Současná cena Starta vč. rozeslání je cca 30-35 Kč/kus

52 Návrh příspěvkového řádu ČES pro rok 2013 Výše členského příspěvku je stanovena podle zařazení do níže uvedených kategorií: Zápisné: 20,- Kč Členský příspěvek: A: řádný člen, osoba ekonomicky aktivní - s tištěným Startem - minimálně 350,- Kč/rok - s přístupem k elektronickému Startu - minimálně 250,- Kč/rok B: řádný člen, osoba ekonomicky neaktivní (studenti, důchodci, invalidní důchodci,rodič na rodičovské dovolené) - s tištěným Startem - minimálně 250,- Kč/rok - s přístupem k elektronickému Startu - minimálně 200,- Kč/rok C: řádný člen (rodinní příslušníci člena v kategorii A, B nebo F, osoby nevidomé, nebo zájemci o členství bez Starta vč. elektronického), minimálně 100,- Kč/rok P: příznivci esperanta (bez závazku učit se esperanto a nároku na Starto), minimálně 150,- Kč/rok F: doživotní, řádný člen (členové ČES, kteří v minulosti jednorázově výrazně podpořili činnost ČES; od roku 2004 se nelze stát novým doživotním členem), roční příspěvek je dobrovolný

53 Zdůvodnění návrhu Návrh téměř zachovává vzhledem ke složité ekonomické situaci a věkové struktuře členů výši příspěvků a v základní A- kategorii umožňuje výběr formy odběru Starta (za příplatek 50,-Kč mít tištěné Starto a za slevu 50,-Kč členství s elektronickým Startem) a v B-kategorii členství s tištěným Startem zvyšuje o 50,-Kč. Elektronické Starto by mělo být kryto přístupovým kódem předaným mailem s informací o novém čísle a uvolněno k volnému přístupu po 2 dalších číslech Je třeba rozhodnout, zda Retkomunikoj budou k dispozici komukoliv či jen členům svazu

54 Příjem z příspěvků členů

55 Porovnání variant příspěvk. řádu

56 Ostatní Stav plnění usnesení sjezdu v bodě ukládá (úprava a podání stanov, kroky k finanční stabilizaci, právní postavení klubů a seznam představitelů) V případě účasti v soutěži nadace Cigno ustanovit dočasnou skupinu pod vedením P.Dvořákové a zpracovat další výstupy Diskuse a návrhy na místo nového člena výboru Zpráva hlavního delegáta UEA P.Chrdleho Probrat návrhy na pořádání příští konference a kongresu - 2013 – Kolín -2014 – Prostějov Další příspěvky, dotazy, náměty a připomínky? Návrh a schválení stručného zápisu


Stáhnout ppt "Zpráva o ČES za rok 2012 1.Naplňování priorit ze sjezdu 2011– V.Dvořák 2.Stav členské základny – V.Hirš 3.Zpráva o hospodaření – V.Hirš 4.Celková zpráva."

Podobné prezentace


Reklamy Google